První vydání FM v roce 2023.

Vážení čtenáři,
očekávané první vydání časopisu Facility Manager v roce 2023 přichází v tomto týdnu do distribuce. 
V obsahu najdete inspirujícími články pro Váš business z oblasti FM, z domova i ze světa.
Zároveň jsme odstartovali spolupráci s časopisem FMJ USA a přetiskujeme první článek z tohoto světového titulu.
Nezapomeňte si objednat roční předplatné, nebo si požádat o ukázkové číslo v tištěné, či elektronické podobě!
Kontaktní adresa, redakce: Monika Mandíková, Jana Masaryka 281/28, 120 00 Praha 2, tel: 603 982 059

Co nám přinesl rok 2022,anketa

Konec roku s sebou tradičně přináší čas bilancování a zamyšlení na tím, co se nám podařilo – nebo ne tak docela… Požádali jsme proto zástupce některých firem, s nimiž jste se mohli v průběhu roku potkávat na stránkách našeho časopisu, aby odpověděli na několik otázek:

 1. Letošní rok přinesl turbulentní změny na trhu v důsledku války a nárůstu cen energií. Jaké změny vaši zákazníci vyžadovali nejvíce?
 2. K jakým změnám došlo ve vaší společnosti?
 3. Upravili jste nějak své produktové portfolio?
 4. Připravujete pro své klienty nové služby či produkty?
 5. Která služba z FM byla letos nejvíce poptávaná?
 6. Jak se zákazníci stavějí k digitalizaci, inovacím, IoT a technologiím? Jsou jim spíše nakloněni, nebo je musíte složitě přesvědčovat?
 7. Jaké cíle jste si stanovili pro příští rok?
 8. Překvapilo vás letos něco?

Tomáš Polák, Strategic Business Director CEE, OKIN Facility

 1. Byly to zejména žádosti o pomoc s optimalizací spotřeby energií, která však začíná měřením a monitoringem. Zde nastupovalo a dále se prosazuje naše řešení na bázi IoT, které umožnuje nepřetržité dálkové sledování spotřeby a okamžitou reakci na nestandardní stavy. Dále to byly změny ve frekvencích služeb, kde jsme museli rychle a operativně reagovat.
 2. Hybridní model přítomnosti v kanceláři a přesunutí části schůzek na Teams. To však nebylo nic nového. Pandemie náš již naučila s touto situací žít a pracovat.
 3. Ano, a to o poradenství v oblasti energií a opět zvýšené nasazení platformy SARA hub pro monitoring spotřeby energií, ale i vnitřního prostředí, strojů atd.
 4. Ano, nové produkty a služby připravujeme neustále. Dokonce jsme zřídili interní inovační tým, který se zabývá například robotizací, virtuální realitou, umělou inteligencí, ale také ekologickými úklidovými prostředky nebo recyklovaným hygienickým materiálem.
 5. Jak je již výše uvedeno, šlo o podporu v oblasti energií. Tradičně pak o úklidové služby a technickou správu. Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po zákonných revizích technických zařízení a naše oddělení technické podpory bylo a stále je velmi vytížené.
 6. Klienti jsou novým technologiím spíše nakloněni, ale je třeba je správně nasměrovat k jejich správnému využití. Naše interní CAFM včetně mobilní aplikace pro techniky DRIVE! mnozí klienti používají a oceňují. Součástí je také help desk a elektronický dokumentový sklad, kde se lze podívat na veškeré revizní zprávy nebo servisní protokoly.
 7. Máme jednak finanční cíle, tedy rozumné zvýšení tržeb a profitability, ale také rozvojové cíle spočívající právě v inovacích, zavedení nových technologií, postupů a řešení.
 8. Velice nás překvapila válka na Ukrajině, která se nám zdála ještě v lednu 2022 nepředstavitelná. Možná ještě více nás překvapil přístup pobočky OKIN FACILITY Ukrajina, kde naši kolegové pokračují v práci na plný plyn i za velmi složitých podmínek. Snaží se pro naše zákazníky, kteří v omezeném režimu fungují, udělat maximum.

Jakub Zlocha, Generální ředitel STRABAG PFS

 1. Jakmile se naši klienti po pandemii dokázali nadýchnout a vrátit se zpět k investicím, které byly po určitou dobu utlumeny, zasáhly je důsledky války a s tím související energetická krize. Než stát stihl zareagovat a připravit se na pomoc firmám, nastalo období nejistoty, které se logicky projevilo neochotou investovat, snahou o snižování nákladů na provoz a hledáním úspor. V této náročné situaci jsme se snažili klientům pomáhat při hledání vhodných opatření, a to na míru jejich individuálním potřebám. Zaměřili jsme se hlavně na úspory energií.
 2. Vzhledem tomu, že nejsme energeticky náročná společnost, nemuseli jsme přistupovat k žádným zásadním změnám. Neplýtvat zdroji a šetřit energie je nedílnou součástí naší firemní politiky dlouhodobě.
 3. Naše produktové portfolio je víceméně stabilní a tvoří ho hlavně integrovaný FM. Reagujeme ale samozřejmě na aktuální výzvy, které přináší i aktuální energetická krize. Navázali jsme spolupráci s ověřenými firmami z oblasti energetiky a ve spolupráci s nimi nabízíme stávajícím i novým klientům optimalizaci spotřeby energie.
 4. Samozřejmě, v souladu se strategií koncernu STRABAG se zaměřujeme na digitalizaci a inovace, a v neposlední řadě i na udržitelnost v celém životním cyklu staveb.
 5. Za nejefektivnější model považujeme zabezpečovat pro klienta všechny služby související se správou jeho nemovitostí. Držíme kontrolu nad procesem a neseme zodpovědnost za celek, nejen za jeho určitou část. Klient má jediného partnera pro komunikaci a kontrolu. Proto byl asi nejvíce poptávanou službou integrovaný FM, přestože se považujeme za experty na technický FM!
 6. Drtivá většina našich klientů jsou moderní firmy s progresivním uvažováním a „otevřenou hlavou“, což nás samozřejmě těší. Nemusíme nikoho přesvědčovat, protože digitalizace a technologické progresy usnadňují život oběma stranám a zbavují firmu postupů, které jsou pro ni jen zbytečnou zátěží.
 7. Hlavním cílem je pokračovat v úspěšné spolupráci s našimi dlouholetými klienty i v dalším roce. Vedle toho nás určitě čeká mnoho výzev jako už zmíněná energetická krize a dramatické zvyšovaní cen, které se týká všech. Naší zbraní musí být udržení kvality našich služeb a pružné reagování na vnější vlivy. Máme zájem o růst STRABAG PFS ať už formou nových zakázek, nebo exponenciálně, prostřednictvím akvizice. To, že portfolio koncernu STRABAG pokrývá veškeré služby ve stavebnictví od realizace staveb až po jejich správu, z nás činí zajímavého a spolehlivého partnera pro jejich projekty.
 8. Nemyslím si, že v kontextu celosvětové situace existuje někdo, koho by nepřekvapily události na Ukrajině začátkem roku. V pozitivním slova smyslu mě překvapilo, že si Evropa poradila relativně rychle s nedostatkem surovin.

Daniel Digoň Generální ředitel ATALIAN CZ, s. r. o.

 1. Požadavky jsou hlavně v oblasti hledání úspor a inovací. Zároveň klienti očekávají zachování kvality služby. Jde to proti sobě, ale naším úkolem je hledat cesty k zefektivnění služby.
 2. Novým trendem odvětví, který razíme, je robotizace, tedy implementace robotických řešení spojených s efektivním nastavením lidské síly, které přináší vysoký standard služby, a dnes je i levnější.
 3. Ano – zavedli jsme robotická řešení, která nabízíme napříč sektory, kromě úklidu např. v oblasti údržby zeleně. Rozšířili jsme portfolio energetických služeb.
 4. Ano – hlavně v oblasti digitalizace.
 5. Vedla poptávka po energetické optimalizaci a s tím spojeným snížením závislosti na jednom zdroji energie.
 6. Cítíme, že poptávka po chytrých řešeních a inovacích rapidně stoupá. Limitující jsou náklady, klienti nechtějí prodražovat službu, ale zatím to není vždy možné.
 7. Investovat více do našich zaměstnanců a zlepšit zákaznickou zkušenost a vnímání společnosti.
 8. Čekali jsme, že tempo růstu cen bude pozvolnější.

Mgr. Jaroslav Zoubek, Country Manager M2C pro Českou republiku

 1. Ze strany zákazníků evidujeme snahu o maximální úspory a zefektivnění a automatizaci procesů. Jedná se o veškeré činnosti vedoucí k úspoře nákladů, optimalizaci provozu a začínají se otevírat témata jako udržitelnost a uhlíková stopa. Klienti více poptávají řešení, která kladou důraz na využívání moderních technologií.
 2. Provedli jsme si revizi interních procesů, na jejímž základě jsme sáhli ke změnám jak v organizaci práce, tak ve využívání technických zařízení. Realizovali jsme opatření jako snížení teploty na pracovištích a v kancelářích, výměnu svítidel se zvýšenou spotřebou energií či přechod z osobních setkání na telekonference. Snížili jsme počty nájezdů firemními vozy a máme v plánu efektivní výměnu části stávajících vozidel za některé „eco-friendly“ modely. Již nyní jsme postupně nahradili v rámci našeho autoparku tři naftová vozidla za jeden elektrický a dva hybridní vozy.
 3. Abychom byli schopni zvýšit kvalitu poskytování našich základních IFM služeb a zvýšit tak komfort pro naše zákazníky, rozhodli jsme se zařadit veškeré technologické produkty pod správu nové značky s názvem Innovis – „Powered by M2C“. Tato značka je centrem vývoje a realizace all inklusive technologických řešení pro vaše nemovitosti a byznys. Hlavním cílem založení Innovisu je integrace nemovitostí do prostředí 21. století.
 4. Během letošního roku jsme rozšířili funkčnost a zlepšili výkonnost některých našich vlastních stávajících technologických produktů. Připravujeme ale i další rozšíření portfolia nabízených služeb nebo akceleraci vývoje a růstu v oblastech, které nám v portfoliu buď chyběly, nebo neměly doposud prioritu, ale vidíme, že po nich bude do budoucna velká poptávka, a vnímáme je jako nutné pro náš rozvoj. Jde např. o oblast energetiky, vlastní realizace stavebních prací, vstup do dalších segmentů trhu apod.
 5. Nejvíce poptávanou FM službou byly úklidy v těsném závěsu s údržbou. Tam můžeme zaznamenat signifikantní nárůst požadavků na mobilní údržbu, případně na údržbu síťových projektů s pravidelnými nebo nepravidelnými návštěvami technika.
 6. Zákazníci jsou dnes k diskusím o technologiích mnohem otevřenější, než bylo zvykem v minulosti. Nechávají si tato řešení odprezentovat, a pokud jim dávají smysl, jsou těmto investicím často nakloněni. Tlak na cenu a zvyšování nákladů obecně tento vývoj akceleruje. Rostoucí cena lidské práce a ostatních nákladů vede zákazníka k hledání změn. Investice do moderních systémů se může někdy zdát sice vysoká, ale např. dlouhodobým snížením spotřeby energií v souvislosti se stávajícím dramatickým růstem ceny energií se stává často její návratnost mnohem rychlejší a změna se tak výsledně ukazuje jako efektivnější. Navíc budou dále obecně narůstat nároky v oblasti udržitelnosti, např. v případě starších budov bude pravděpodobně vyžadováno zlepšení ekologických ukazatelů ve vztahu k životnímu prostředí či uhlíkové stopě.
 7. Udržet růst, pokračovat v poskytování kvalitních služeb, rozvíjet vztahy se stávajícími klienty, budovat vztahy s novými zákazníky a rozšířit naše portfolio o některé nové služby.
 8. Tak asi jako všechny, určitě konflikt na Ukrajině a jeho dopady. Po covidu je to další zásadní věc, která otřásla společností, a tedy i trhem. V návaznosti na tyto události se řeší mj. zejména dopady a růst nákladů v oblasti energií a myslím, že se stále čeká, jak se situace na trhu energií vyvine.

Účinná kontrola vlhkosti v dřevostavbách

V roce 2012 vznikl díky nadšení týmu odborníků z univerzitního centra UCEEB ČVUT unikátní systém detekce a monitoringu vlhkosti MoistureGuard, který včasným odhalením nadměrné vlhkosti v konstrukci chrání vaše domovy i zdraví. Umožňuje také dlouhodobě sledovat vlhkost v konstrukci domu.

Tento systém nám podrobně představil Miroslav Veselý, generální ředitel firmy.

Jak funguje váš systém detekce vlhkosti? Cílem našeho produktu jsou kontinuální služby – do budov, zejména do dřevostaveb nebo hybridních staveb –, umísťujeme na riziková místa systém senzorů, aby monitorovaly vlhkost. Cílem je včas odhalit místo, kde se vlhkost zvyšuje, a učinit opatření dříve, než dojde k nějakému poškození. Úniky vody, popř. kondenzace, nemusejí být dlouho vidět, protože k nim dochází pod podlahou nebo ve stěnách. Zpravidla jsou odhaleny až v momentě, kdy se na zdi objeví mapa nebo plíseň, což už je většinou pozdě a technické či finanční následky jsou značné.

Znamená to, že jde především o prevenci? Ano, je to podobné, jako když chodíte na pravidelné prohlídky k lékaři a ten zjistí, že máte v zárodku nějakou nemoc. Zpravidla pak existují různé způsoby, jak se té nemoci zbavit, aniž pacient nějak významně trpí. S vlhkostí je to stejné. Když na ni přijdeme pozdě, vždy je to určitý problém, ale když je odhalena včas a na správném místě, tak řešíme daleko menší problém, stojí nás méně úsilí a také méně peněz.

Není to tedy primárně o tom, že nám někde vypadne hadice od pračky? To zpravidla zjistíme i bez nainstalovaných senzorů. Náš MoistureGuard je zaměřen na mikroúniky vody, na které se běžně přijde až po několika měsících, třeba při úniku pár kapek za den, které nejsou vidět, cítit ani slyšet. I ty dokážou napáchat velké škody a nemovitost postupně významně poškozují.

Kdo by měl váš systém využívat? Logicky spadá do oblasti výstavby soukromých dřevostaveb, kde je problém s vlhkostí a vodou. Jak se firma rozvíjí a rozšiřuje, daří se nám náš systém plánovat, projektovat, prodávat i do velkých komerčních staveb, jako jsou kancelářské komplexy, hotely a vícepodlažní rezidenční projekty. Do budoucna vidíme velký potenciál právě komerčních staveb, ale i staveb iniciovaných městy, kde jsme proti Evropě hodně pozadu. V některých zemích už je dokonce nadefinováno, kolik procent má být podíl dřeva jako obnovitelného materiálu. Evropská legislativa a vývoj nám obecně nahrávají. Prostě chceme budovy s podílem dřeva dlouhodobě chránit, aby se jejich hodnota udržela pro vlastníky i nájemce.

Můžete představit systém detailněji? Máme dvě značky – MoistureGuard a pro exportní trhy pak Senzomatic. Primárně bych to rozdělil na tři části. Máme chytré senzory, které v nemovitosti, zejména na nepřístupných a neviditelných místech sbírají data o vzdušné teplotě a vlhkosti. Umíme získávat přesná data přímo z materiálu, tedy procento vlhkosti ve dřevě. Odporovou metodou zjistíme právě procento vlhkosti dřeva a další data. Řídicí jednotka získává ze senzorů v nekonečné řadě data každých pět minut a posílá je do cloudu, díky němuž jsme schopni tyto údaje nejen bezpečně přijmout, ale zejména pak přesně analyzovat a pracovat s nimi. Díky umělé inteligenci a pokročilým a stále se vyvíjejícím algoritmům můžeme detekovat, zda je vše v pořádku, nebo se zde projevuje nějaký problém, který musíme více sledovat. Na základě toho informujeme majitele domu nebo správcovskou firmu včas a poměrně přesně. Takže můžeme identifikovat problém a zjistit, kde učinit nějaký invazivní zásah dříve, než nastanou škody velkého rozsahu.

Jak je celá záležitost nákladná? Odpovím ve dvou verzích. Když mluvíme s privátním investorem, který dá peníze do pozemku a nemovitosti, snažíme se, aby to bylo příkladné. Důležitá je investice do systému, do hardwaru, tedy v době výstavby domu. Pro menšího privátního investora přepočítáváme cenu vzhledem k hodnotě nemovitosti včetně pozemku. Pak ta poměrová investice je v řádu 0,5 % ceny nemovitosti. Takže konkrétně v případě standardního domu s rozlohou 90–140 m2 mluvíme podle úrovně ochrany o investici mezi 35 000–55 000 Kč.

A to je všechno? Naše firma provádí službu stálého monitoringu. Lze to porovnat se zabezpečovacím alarmem. Máte nějaký hardware a platíte dispečinku, že vás někdo nepřetržitě hlídá. My nepřetržitě stahujeme data do cloudu a analyzujeme je. Tato služba obnáší pro privátního majitele domu zhruba 250 Kč měsíčně.

A v případě větších komerčních budov? Systém zapojení je třeba vymyslet tak, aby odpovídal příslušné nemovitosti a požadavkům investorů, popř. projektantů nebo architektů. Budova má určitou rozlohu a my přepočítáme náklady v korunách nebo v eurech na 1 m2. Obecně dosahujeme v případě velkých budov ještě výhodnějšího poměru ceny, protože jsme schopni na centrální jednotku zapojit více senzorů najednou.

Jaké projekty máte za sebou a na kterých nyní pracujete? Dnes se blížíme na českém trhu k 600 úspěšných instalací. Co se týká větších komerčních projektů, v několika evropských městech vznikají některé s rozlohou mezi 5 000 a 10 000 m2. Jen pro představu: Do tak velkých budov instalujeme 500–800 senzorů na místa, která konzultujeme s architekty nebo investory. Může to být na fasádě, kde jsou dřevěné elementy vystaveny přímému slunci a povětrnostním vlivům. Uvnitř budov řešíme zpravidla riziková místa, jako jsou toalety, sprchy, kuchyňky, prostě prostory, kudy vede voda, popř. odpady. Velmi často řešíme v interiéru přechody na balkony či terasy, tedy místa, kde může docházet ke kondenzaci při výrazném rozdílu teplot. Řešíme také oblasti pod střešními okny a samostatným segmentem jsou ploché střechy na soukromých domech nebo na velkých kombinovaných dřevostavbách. Máme stále více poptávek od investorů, projektantů i developerů na osazení senzorů na logistická centra či nemocnice. Plochá střecha obecně není úplně levná záležitost z hlediska izolace a správné instalace a majitel určitě nechce řešit nějaký únik vody. Nevýhodou plochých střech navíc je, že průsak vody se může projevit na zcela jiném místě, než kde dochází k úniku. A na nás je, abychom ono místo co nejpřesněji detekovali a opět tak minimalizovali náklady na sanaci i lidské kapacity potřebné k opravě.

Slyšel jsem, že jste se pustili i do průmyslových staveb, resp. spíše do jejich střech…Ano, v zásadě jsme začali ploché střechy dělat tak trochu neplánovaně. Zprvu jsme dostávali poptávky na ploché střechy pro větší rezidenční budovy, pak se přidaly nemocnice – a dnes jsme zapojeni do mnoha projektů komerčních budov, bytových domů i logistických parků. V zásadě jde o to, že postavit plochou střechu tak, aby nikdy neměla problém s vlhkostí, reálně nelze. Pak jde o to, zda se ten stav sleduje, vyhodnocuje a je šance včas činit rozhodnutí k opravám, zejména pak vědět, kde se poškozená místa nacházejí, být schopen je identifikovat.

Jedna otázka na tělo: Jak jste na tom s konkurencí? V každé oboru najdete konkurenci, i v tom našem. Nicméně se domníváme, že máme v mnoha ohledech před naší konkurencí náskok. Tou první je datová základna – v zásadě již deset let sbíráme data, učíme se z nich, zpřesňujeme naše algoritmy, upravujeme metodiku vyhodnocování, aplikujeme zkušenosti z praxe z reálného styku a komunikace s různými typy zákazníků. Tím druhým rozdílem je náš pragmatický přístup, který vyplývá ze striktně vědeckých a vývojových postupů; dlouho vyvíjíme i náš hardware. Přesnost měření, robustnost a životnost našich senzorů, jejich odolnost vůči vodě a obecně vůči dalším podmínkám, které by mohly ovlivnit jejich spolehlivost, na to všechno potřebujete čas. Ve vědě neexistují zkratky.

Striktně se držíte kabelového řešení. Proč? Mohl bych vám líbivě odpovědět, že nechceme mít bateriové řešení, abychom snížili vlastní uhlíkovou stopu. To by v zásadě byla také pravda. Ale to hlavní, proč zejména při větších instalacích vidíme propojení kabelem jako nejvhodnější řešení, je fakt, že naše senzory monitorují na „neviditelných“ místech, která jsou velmi špatně přístupná. Znamená to, že jsou umístěny na konstrukci pod podlahou, mezi stěnami, pod izolačními vrstvami ve střeše, a proto preferujeme propojení kabelem, který je jednak elektrickým zdrojem, ale také nám zaručuje spolehlivý přenos dat bez ohledu na vzdálenost nebo jiné faktory možného rušení. Ze zkušenosti víme, že právě ve velkých stavbách je naše řešení vnímáno jako to průmyslově robustní a správné.

Takže od vás neuvidíme senzory, které komunikují s centrálou v domě bezdrátově? Kabelové řešení rozhodně zůstane naším klíčovým systémovým produkte m, nicméně provádíme poslední testování rádiové verze, prostě „wireless“. Důvodem je vyhovět i jiným typům zákazníků a nabídnout bateriové řešení pro horizont 2–7 let. Vývoj jsme nechtěli uspěchat, polovičatá a kompromisní řešení nepadají v úvahu, spokojíme se pouze s přesným a spolehlivým výsledkem.

Jakou formou předáváte klientům informace? V první řadě je to naše umělá inteligence – algoritmy. Každých pět minut nám systém odesílá data. Jsou nastaveny určité intervaly podle úrovně rizika – v intervalu A je riziko nízké, pak se interval mění. Na to máme scoringový systém, který filtruje data. Buď je vše v pořádku, nebo je tam mírné riziko, zvýšená pozornost, nebo okamžité riziko. V případě, že se projeví nějaký rizikový faktor a hodnoty jsou na pomezí, vstupuje do toho člověk – dispečer– a stav vyhodnotí, abychom něco nepropásli, nebo nevyhlašovali falešné alarmy. Je to poměrně citlivá záležitost, takže se snažíme vyhodnocovat situaci správně. Nicméně když se ukáže, že zásah bude opodstatněný, musíme předávat informace podle předem nastaveného protokolu: e-mail 1, e-mail 2, telefonát a SMS. Je na to stanovena kaskáda eskalace problému ve více vlnách. Oznamujeme to majiteli nemovitosti, popř. stavební firmě, ať po dobu záruky, nebo po záruce, v případě komerčních budov pak zpravidla správcovské firmě, která se o budovu stará a hlídá nejen vlhkost, ale i další systémy – jako topení, chlazení apod.

To už asi chápu. Chcete tedy cílit i na rekonstrukce a retrofity budov? Ano, i to je část trhu, která je pro nás zajímavá a jíž se chceme účastnit. Náš plán je umět vhodně kombinovat kabelové i bezdrátové řešení pro ještě větší flexibilitu systému, tak abychom se dokázali lépe přizpůsobit velmi rozdílným přáním našich zákazníků.

Chtěl byste ještě něco dodat k fotografii na konci tohoto rozhovoru? Tou fotografií jsme se snažili naznačit, že věříme v integraci systémů. Zákazník chce mít chytrou budovu, která mu zlepšuje a usnadňuje život bez ohledu na to, jestli je to rodinný dům, kancelář, hotel nebo logistické centrum. Kromě toho máme zákazníkovi šetřit peníze za provoz a snažit se uchovat hodnotu jeho nemovitosti. Zní to trochu filozoficky, ale lépe se to táhne ve dvou nebo rovnou v silném týmu. Se značkou Loxone jsme tým, baví nás to, máme radost z toho, že se dokážeme spojit, být díky výměně dat ještě chytřejší, a proto ještě přínosnější pro zákazníka. Věřím, že MoistureGuard a Loxone je teprve začátek.

TEXT Arnošt Wagner

FOTO Katharina Schimmerová Drechslerová a archiv MoistureGuard

Elektronická recepční od Innovis nikdy nespí

Innovis je mezinárodní poradenská společnost, která nabízí řešení digitální transformace. Je součástí holdingu M2C, jen působí na trhu už 30 let. Českým i zahraničním partnerům z nejrůznějších odvětví poskytuje služby integrovaného facility managementu.

Innovis je technologickým partnerem firem od prvotního nápadu přes vývoj až po implementaci řešení. Zaměřuje se především na technologické zabezpečení budov, automatizaci a zpracování dat pomocí IoT, AI a pokročilé analytiky. S jejími aktivitami nás seznámil managing director František Leiter.

Co se skrývá pod názvem Innovis? Je to technologická divize společnosti M2C, která je dodavatelem technologických a softwarových řešení. Chceme demonstrovat, že M2C Holding není pouze dodavatelem facility managementu, ale i partnerem pro technologická řešení. V Innovisu se chceme soustředit na technologie, a tak naše produkty zlepšovat a nabídnout zákazníkovi lepší a ucelenější řešení. Jsme „solution provider“ a máme celou škálu produktů a služeb. Jako příklady mohu uvést kompletní automatickou vrátnici, elektronickou recepci, aplikaci k řízení techniků v provozu, řízení obchodních představitelů v provozu, řízení inspekcí, vzdálený monitoring údržby a security nebo systém pro řízení a monitoring energií. Takže opravdu široká platforma. Významnou roli přitom hraje naše dohledové centrum Space.

Co umí vzdálený a dohledový přístup Space? Dokážeme monitorovat signály z rozličných zařízení, např. z kamer apod. Získáváme informace o aktivitách v objektu, čímž dokážeme zefektivnit třeba provoz fyzické ostrahy. Nadneseně řečeno odpadá hlídkování a pobíhání kolem objektu, ale zvládneme to prostřednictvím technologií. Sledujeme dění na kamerách, získáváme z nich alarmy a reagujeme na ně.

Jaké jsou ještě další možnosti při použití Space? V současné době je to velký hit pro města s kamerovými systémy. Jsme schopni tam postavit videomatické řešení, které dokáže vyhodnocovat potenciální kriminální činy, jako např. vykrádání aut, loupež nebo odhalit člověka, který se nějak nepatřičně pohybuje, a je předpoklad, že je podnapilý. Do dohledového centra Space dostaneme o takové činnosti signál a operátor následně tuto skutečnost kvalifikuje a vyhodnocuje, zda jde o skutečný poplach. Pokud ano, předá informace policii.

To je zajímavá služba. Je o ni zájem? Nyní při rozšiřování Smart Cities je to pro obce velké téma. Software si vyvíjíme sami a částečně outsourcujeme.

Kam Space směřuje dále? V současné době se zaměřujeme na energetiku. Řídíme systémy měření a regulace a monitorujeme odběry energií v budovách. Naši analytici, kteří ve Space pracují, dovedou na základě dat získaných ze systému a z jejich analýz určit, kde lze uspořit, popř. jakým způsobem řídit toky energií v budově efektivněji. Myslím si, že je to v současné době také velké téma. Obecně dokážeme pomoci každému, kdo spravuje nějakou nemovitost nebo areál. Druhou rovinou jsou procesy a software, protože naše řešení jsou aplikovatelná v podstatě pro všechny budovy.

Jaká je praxe? S ohledem na letošní změny v oblasti energetiky a směrováním EU s ESG je to velké téma. Poptávka je tudíž velká. Nejde jen o poptávku, kterou generuje naše obchodní oddělení, ale přicházejí se za námi radit jak klienti stávající, tak i ti potenciální.

Lze Innovis označit jako startup? My se necítíme úplně jako startup, protože za námi stojí silná matka. Avšak vzhledem k tomu, že jsme relativně samostatná a silná technologická divize, tak si můžeme dovolit fungovat jako startup. Když máme nějaký nápad, dokážeme ho rychle zavést, otestovat a nebrzdí nás žádné zdlouhavé procesy. A to si myslím, že je neskutečnou výhodou Innovisu.

Daří se aplikovat nové technologie ve starších budovách? Abychom dokázali přetvořit starší budovu na inovativnější, musíme do ní implementovat určité technologie pro optimalizaci jejího chodu. Nové technologie mohou řešit automatické řízení provozu dané budovy, tedy od vytápění, ventilace přes osvětlení, bezpečnostní systémy až po další smart technologie.

Je možné z každé staré budovy udělat smart? Každou budovu lze do určité míry vylepšit nebo zvýšit její hodnotu, optimalizovat její chod, prostě zvýšit její atraktivitu. To vše se dá, ale je samozřejmě otázkou, do jaké míry. Vždy to záleží na individuálním posouzení.

Jak lze dosáhnout efektivnějšího provozu a snížení nákladů? Využitím našich řešení a jejich implementace. Jako příklad mohu uvést naši automatickou vrátnici pro průmyslové a logistické areály, což je v současnosti velký hit, a myslím si, že do několika let bude každý areál vybaven vjezdem s automatickou vrátnicí. Toto řešení odbourává finanční náročnost spojenou s lidmi, kteří zde musejí být 24/7.

A proč, když se celý proces dá automatizovat? Dnes je problém, že lidé, které hlavně ani nemáte, stojí spoustu peněz i v té vrátnici. To znamená, že jsme nuceni ta řešení hledat.

Můžete uvést ještě další příklady? Mluvil jsem o Space – centru vzdáleného dohledu. Tam je to velmi podobné. Dám příklad: máte objekt, který střeží několik pracovníků ostrahy, a je otázkou, do jaké míry je to efektivní. My jsme toho názoru, že je vždy prostor pro větší efektivitu různých procesů a většinu areálu lze vzdáleně monitorovat z jednoho místa. Pokud jste obchodní řetězec, nemusíte mít v každém svém objektu monitorovací středisko, ale všechno můžete svést do jednoho bodu a centrálně monitorovat. Tím dochází k určité optimalizaci a zvyšuje se efektivita.

Může automatická recepční opravdu nahradit člověka? Měl jsem na mysli spíše automatickou vrátnici v logistice a průmyslu, která slouží pro odbavování a kontrolu vjezdu kamionů apod. Ale když se bavíme o automatické recepční pro administrativní budovy a hotely, tak může sloužit jako doplněk v případě, že máte velkou recepci. Stále potřebujete určitý „human touch”. Nicméně tam už nejsou potřeba dva lidé, ale pouze jeden člověk. Automatickým procesem je možné odbavovat přes elektronickou recepci. Další výhodou elektronické recepční je to, že nikdy nespí, takže při večerním provozu ji můžete využít bez vrátného, který by tam musel být kvůli několika návštěvníkům celou noc. Další její předností je kromě efektivity a rychlosti odbavení, že budova zároveň získá digitalizací na určité atraktivitě a vy jako provozovatel či správce jste technologicky progresivnější.

Data z Innovisu lze využít i marketingově. Jakou formou? Například v obchodních centrech instalujeme chytré senzory, díky nimž dokážeme počítat návštěvníky, vyhodnocovat jejich pohyb, predikovat či optimalizovat celkový chod budovy a získat nějaké marketingové informace (o jaké produkty mají v retailu lidé zájem, kde se shlukují, kolik zde tráví času apod.). To se dál přetváří do datových vizualizací ve formě známých heatmap apod. a pomáhá vlastníkům ve vyhodnocování jejich byznysu.

Jaké chystáte novinky v Innovisu? Pracujeme například na akvizici středně velké softwarové společnosti, tudíž budeme schopni rozšířit vlastní softwarové portfolio. V zásadě posílíme naše softwarové týmy, což znamená, že zkvalitníme službu pro koncového zákazníka. To je v současné době jedna z velkých novinek. Více podrobností zatím o této transakci nemohu říct, ale v lednu se dozvíte víc.

TEXT Martina Kymrová FOTO Archiv Innovis

PF 2023