Video rozhovor – Strabag: Jakub Zlocha – generální ředitel

Videorozhovor časopisu Facility Manager:

Povídáme si s Jakubem Zlochou, generálním ředitelem společnosti Strabag PFS, o řízení společnosti v 21. století a o jeho splněných cílech po devíti měsíci ve funkci. Zvyšuje angažovanost zaměstnanců kvalitu poskytovaných služeb? Podívejte se na video.

 

www.strabag-pfs.com

www.strabag.cz

www.facilitymanager.cz

Podívejte se i na další viderozhovory časopisu Facility Manager:

 

Správa BIM modelu od A do Z v systému Revisio

Aktuálním tématem poslední doby je projektování pomocí BIM modelu. Stále více klientů řeší projektování nových budov pomocí BIM modelu a využívání CDE datového prostředí. Společnost SkyCom online, s.r.o. a její Informační systém Revisio nabízejí svým klientům komplexní službu v této oblasti. Rozhovor jsme vedli se zakladateli společnosti Jaroslavem Linhartem a Martinem Stiborem.

V čem spočívá přínos vašeho řešení pro klienty, kteří chtějí novou budovu projektovat pomocí BIM modelu?

JL: Naše společnost nabízí komplexní řešení, které zahrnuje implementaci dat do CAFM systému v průběhu projektování a výstavby objektu. Dokážeme klienta provést celým procesem implementace dat do BIM modelu a současně do CAFM systému. Klient tak hned na počátku spolupráce vidí výsledný produkt, který bude následně využívat při správě objektu. Získá tak přehled o všech potřebných nárocích na jednotlivé etapy celého procesu a není vystaven nejistotě, kdy na začátku projektu nemá úplnou představu o tom, jak bude data z BIM modelu využívat při následné správě objektu.

Právě tento podhled na výsledný produkt umožní klientovi optimalizovat zadání pro tvorbu BIM modelu a ušetřit tak nemalé finanční, ale i časové nároky na tvorbu BIM modelu.

Jak tato spolupráce s klientem probíhá?

MS: Na úvod představíme klientovi naše unikátní modulové řešení obsahující jednotlivé oblasti správy nemovitostí, informační systém Revisio. Rovněž představíme možnosti spolupráce při optimálním nastavení celého procesu, který se realizuje ve třech etapách.

Mohli byste detailněji popsat jednotlivé etapy?

JL: V první etapě je potřeba nastavit dokumentaci a pravidla pro práci s BIM modelem a CDE úložištěm. V této etapě zpracujeme   veškerou potřebnou dokumentaci, která zajistí efektivní komunikaci mezi investorem, projektantem a zhotovitelem díla. Tato dokumentace rovněž definuje zadání pro přenos informací mezi BIM modelem a CAFM systémem, který bude klient následně využívat pro provozování objektu.

A co nabízíte ve druhé etapě?

MS: Ve druhé etapě nabízíme služby BIM managera. BIM manager dohlíží na to, že jsou plněny veškerá zadání prvotní dokumentace a že celý proces probíhá dle zadání. Časový rozsah služby je na zvážení klienta. Naším cílem je nabídnout flexibilní řešení, aby platil jen za odvedenou službu. V praxi to znamená, že v úvodu projektu mohou být služby časově náročnější, v průběhu projektu naopak poklesnou a v závěru, kdy je třeba zkontrolovat všechna data, je služba opět navýšena. Veškeré náklady má po celou dobu klient pod kontrolou.

V čem spočívá třetí etapa?

JL: Ve třetí etapě probíhá propojení těchto dat v systému Revisio s BIM modelem. V průběhu celého projektu jsou data zadávána přímo do Informačního systému Revisio. Tímto dochází ke zjednodušení procesu zadávání, kdy data nemusí být zadávána přes několik prostředníků, ale může je zadávat přímo kompetentní osoba. Investor má navíc možnost kdykoliv v systému zjistit aktuální stav implementace dat do systému.

Jak jsou tato data propojena s BIM modelem?

MS: Zde se dostáváme k unikátnosti našeho řešení, které umožňuje propojit data z Informačního systému Revisio na daný prvek v BIM modelu. Klikem v BIM modelu získá uživatel kompletní informace o daném prvku, který je evidován v systému Revisio. Na druhou stranu má uživatel možnost zobrazit v systému Revisio umístění daného prvku v BIM modelu. Toto řešení navíc umožňuje evidovat v systému Revisio objekty, které jsou projektovány v systému BIM, ale i objekty, které mají k dispozici klasickou 2D dokumentaci a klient tak má v jednom systému informace o všech svých objektech.

Lze pracovat pouze s BIM modelem vzešlým v rámci designu nového objektu, anebo lze vytvořit 3D model zpětně u stávajícího objektu?

JL: Obě varianty jsou možné. Při tvorbě 3D modelu zpětně si pak klient může zvolit míru detailu modelu, což má samozřejmě vliv na jeho cenu.  Zkušenosti máme s oběma variantami.

 

TEXT Red. FOTO SkyCom online, s.r.o.

Czech Toyota Motor Manufacturing si s programem cirkulární ekonomiky „L∞P by Daikin” zvolila udržitelné řešení

Aktuální průzkum Eurobarometr Future of Europe ukazuje, že 45 % Evropanů považuje změnu klimatu za jednu z největších výzev pro budoucnost EU.1 Většina z nich očekává řešení od podnikatelského sektoru. Se svým programem oběhového hospodářství „L∞P by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse“ šetří přední výrobce řešení pro chlazení, vytápění a větrání 250 000 kg nových chladiv za rok, a tím snižuje dopad průmyslu na životní prostředí. Nyní se k programu připojila společnost Toyota Motor Manufacturing Czech Republic.

„V Závodě Toyota aktivně vyhledáváme jakékoliv příležitosti pro zlepšení životního prostředí. Dlouhodobě tak naplňujeme naši globální vizi, nulové emise při výrobě aut do roku 2050. I přes všechny různé nápady a investice patří recyklace materiálů dlouhodobě mezi nejlepší inovace každé firmy. L∞P by Daikin otevírá novou možnost recyklace dalších materiálů, které jsou ať již přímo nebo nepřímo potřeba pro výrobní procesy a snižují dopad na životní prostředí,“ říká pan Koreatsu Aoki, Prezident Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o.

Společnost Toyota Motor Manufacturing Czech Republic předala společnosti Daikin 295,2 kg použitého chladiva R-407C, které bude regenerováno a znovu použito do nových HVAC zařízení (za účelem snížení výroby nového panenského chladiva). Kromě toho byly tři vyřazené chladicí jednotky (dvě z lakovny a jedna pro chlazení administrativní budovy) nahrazeny novými chladicími jednotkami využívajícími chladivo R-32 s výrazně nižším potenciálem globálního oteplování.

„Jsme velmi rádi, že se Toyota Motor Manufacturing Czech Republic účastní našeho programu cirkulární ekonomiky pro klíčové zákazníky. Podporuje tím naše ambice zpracovávat použitá chladiva jako cennou surovinu. Jedná se o první společnost, která se tohoto nového programu v České republice účastní. Doufáme, že bude inspirací pro další společnosti a že díky nim pak budeme schopni regenerovat obrovské množství dostupných chladiv ze stávajících instalací”, říká Josef Brož, generální ředitel Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o.

Do dnešního dne prodala společnost Daikin více než 20 000 L∞P tepelných čerpadel Daikin VRV, která fungují s certifikovanými regenerovanými chladivy. Vzhledem k úspěšnému výsledku se společnost Daikin Europe NV rozhodla rozšířit tento přístup na všechny jednotky VRV vyráběné a prodávané v Evropě.2 Program oběhového hospodářství L∞P by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse pro klíčové zákazníky a investory dnes poskytuje spolehlivou dodávku regenerovaného chladiva pro certifikované jednotky Daikin, pomáhá přeměnit odpad v aktivum a opětovně využívat cenné zdroje.

V roce 2021 byl program spuštěn na trzích společnosti Daikin Central Europe v Maďarsku, České republice a Rakousku. Brzy se rozšíří i na další trhy v Evropě.

Daikin má v uváženém využití zdrojů dlouhou tradici

Od roku 1980 společnost Daikin ve svých výrobních zařízeních opětovně používá odpadní materiály, jako je kov, měď a hliník. Výrobky Daikin obsahují až 80 % opakovaně použitelných materiálů. Mají dlouhý životní cyklus a náhradní díly jsou k dispozici dokonce 10 let po ukončení výroby. V kombinaci s balíčky služeb se životnost jednotky prodlužuje. Jednotky VRV L∞P s alokací regenerovaného chladiva jsou k dispozici od roku 2019. Nyní společnost Daikin, lídr v oboru HVAC-R, snižuje uhlíkovou stopu svých výrobků díky programu cirkulární ekonomiky L∞P by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse pro klíčové zákazníky a investory.

TZ

Video rozhovor – Energetický management

Povídáme si s Jaromírem Charvátem, ředitelem společnosti Softlink, o přínosech online měření pro logistická a obchodní centra.

Jaké jsou výhody měření těchto veličin v reálném čase?

Jaké informace získáme a co s nimi můžeme dělat?

Kdy se investice do energetického managementu vrátí?

Kolik nás vlastně stojí voda, elektrika?

Měli by se firmy více zajímat o energetický management?

 

www.softlink.cz

www.facilitymanager.cz

Video rozhovor – Energetický management

Povídáme si s Jaromírem Charvátem, ředitelem společnosti Softlink, o energetickém managementu a online měření.