Je čas hledat prostor pro úspory ve spotřebě energií a vody

První vlna, druhá vlna, hledáme, kde všude snížit náklady, abychom přežili dobu covidovou.
Některé vaše objekty zdánlivě spí, avšak řada technologií musí fungovat i v době, kdy je všechno zavřeno. Neustále dochází ke spotřebě elektřiny, plynu, fungují dodávky tepla a vody.

Ruku na srdce – máte tyto procesy pod kontrolou?
I vám se může klidně stát, že byť máte hodně omezený provoz nebo máte zavřeno, na konci měsíce zaplatíte za energie a vodu téměř stejnou sumu jako za běžného provozu.

Např. voda – z praxe víme o mnoha případech, kdy objety byly zavřené a bez provozu a došlo k masivnímu úniku, který byl zjištěn v lepším případě po několika hodinách, v horších případech po několika dnech. Nejen že zákazník musel zaplatit za vodné (stočné se dá v některých případech „ukecat“), ale dále musel vynaložit nemalé prostředky na likvidaci škod.

Teplo je většinou největší náklad za provoz objektu, a opět tu máme příklady z praxe, kdy odstavené budovy jsou vytápěné na běžné provozní teploty. Je to naprosto zbytečný náklad v podobě desetitisíců korun, které si mohl provozovatel ušetřit. Příčinou je skutečnost, MaR „neví“, že je „covid“, prostě jede podle nastaveného režimu běžného provozu objetu. Obsluhy těchto systémů si buď nastalou situaci neuvědomí vůbec,
nebo relativně pozdě. Anebo žádné obsluhy nemáte, protože přece vše řeší automatika.

S elektřinou to je obdobné, některé systémy se zapínají podle dávno nastavených algoritmů a neví, že se něco podstatného v provozním režimu změnilo. Velmi často nastává situace, kdy provozovatelé objektu jen bezradně přihlížejí, a shánějí někoho, kdo tomu rozumí, aby mohl systémy přenastavit nebo i vypnout.

Společným jmenovatelem výše uvedených případů jsou vaše peníze, které jste mohli ušetřit. Čistě prakticky vybavené objekty on-line monitoringem elektřiny, plynu, tepla a/nebo vody svým majitelům či provozovatelům včas řeknou „něco udělej“. Systém CEM Business s komplexním alarmovým systémem nad všemi měřidly, teploměry, vlhkoměry, dveřními kontakty, záplavovými čidly dokáže včas varovat a upozornit na problém, který ohrožuje váš objekt. Včas zjistíte havárie vody, protékající WC, už první noc po zavření objektu zjistíte místa úniků. Kontrolním měřením teplot v objektu rychle zjistíte, že prostory zbytečně vytápíte, že vaše MaR sice reguluje, ale vy potřebujete nastavit všude útlum a ušetřit desetitisíce korun, které nemusíte zaplatit dodavatelům elektřiny, tepla či plynu. Spotřebu elektřiny snížíte vypnutím či omezením provozu IT systémů, zjistíte, kdy a jak se ve vašem objektu zapínají nebo vypínají technologické celky.

V konečném součtu můžete ušetřit desetisíce korun. On-line měření společně s webovou a mobilní aplikací lze instalovat do každého objektu za ceny s návratností na úsporách energií většinou maximálně do dvou let. Instalaci lze obvykle provést bez zásahu do infrastruktury
v objektu, protože jsou využívány IoT radiové technologie. Vše probíhá rychle bez narušení provozu. Pokud máte objekt vybaven sběrnicovým systémem, je instalace systému opravdu rychlou záležitostí včetně konfigurace systému.
V současné době velká řada obchodních center a logistických parků tento systém využívá. Nejstarší instalace fungují přes 7 let, aplikace se stále zdokonaluje a přináší klientům další přidané hodnoty jako je rozúčtování energií a vody, kompletní podporu pro lokální distribuční sítě, pasportizaci ploch a objektů a podporu pro facility management.

 

TEXT Alice Nemčok, Softlink s.r.o. FOTO Archiv Softlink

ČEZ ICT Services, a. s. se rozhodl pro pořízení profesionálního CAFM systému

Záměrem bylo pokrytí a poskytování všech facility procesů a služeb interním klientům v rámci celé Skupiny ČEZ. Cílem pořízení byla náhrada stávajících řešení, která nejsou primárně určena pro řízení správy nemovitostí a souvisejících procesů a neposkytují tak komplexní podporu pro klíčové činnosti facility managementu a umožňují pouze omezeným způsobem pracovat s daty, ale nesjednocují databáze a pracovní postupy. Vzhledem k širokému rozsahu poptávaného řešení (na jedné straně datová agenda spojená s interními FM procesy a na straně druhé plnohodnotná vizualizace výkresových dat ve formě BIM a 3D) byla nakonec jako nejvhodnější možná vybrána společná nabídka společností Alstanet a CAD Studio s projektem CAFM twiGIS AFM, který je postaven na synergii procesně a graficky orientovaných částí komplexního CAFM řešení. Výstupem projektu je v souladu s očekáváními komplexní CAFM systém. Došlo k vytvoření detailní a očištěné datové základny a následné implementaci nástroje pro kontrolu a řízení procesů, workflow a notifikací. Data a nástroje jsou bez omezení přístupná všem, kteří je potřebují.

 

Komunikace jako jeden z klíčových benefitů

Na téma zaměstnaneckých benefitů a také o důležitosti sdílení informací jsme si povídali s Monikou Doubravovou, vedoucí personálního
oddělení OKIN FACILITY.

Když v dnešní době zazní BENEFITY v souvislosti se zaměstnáním, co si pod tímto slovem většina lidí nejčastěji představí?
Za mého, již téměř 15letého, působení v HR vnímám v této oblasti výraznou změnu. Dříve se nás uchazeči o práci ptali na klasické benefity jakými jsou například stravenky, počet dní dovolené a různé příspěvky. Nyní se čím dál tím více setkáváme s dotazy směřujícími na firemní kulturu, organizaci pracovního času, pracovní pomůcky a v neposlední řadě i na vztahy na pracovišti. Dle průzkumu největšího pracovního portálu v ČR je nejvyhledávanějším slovem uchazečů o práci home office, což také něco značí o směru, kterým se aktuálně zájmy zaměstnanců ubírají.

A jaký je trend v této oblasti v OKIN FACILITY?
V první řadě je velmi důležité dávát lidem informace. Snažíme se být otevření již k uchazečům o práci. Do inzerce vkládáme jasné a hlavně pravdivé informace o nabízené pozici. V souvislosti s aktuální poptávkou jsme se rozhodli jít trendu maximální informovanosti naproti ještě více. Před tím, než se kandidát rozhodne reagovat na zveřejněnou pozici, může nahlédnout „pod pokličku“ dění v naší společnosti. Nově jsme totiž spustili specializované internetové stránky s názvem Poznej OKIN FACILITY, na kterých budeme průběžně uveřejňovat rozhovory s našimi zaměstnanci na různých pozicích a napříč organizační strukturou. Návštěvníci stránek se tedy budou moci dozvědět, jaká je práce elektrikáře v OKIN FACILITY, jak se k nám dostala naše účetní a co ji na práci nejvíc baví, proč se do OKINu vrátil náš technický ředitel a spoustu dalších zajímavých příběhů. A to není zdaleka všechno. Potenciální zájemci o práci u nás (ale samozřejmě nejen oni) zde mohou také zjistit, jaké nabízíme svým zaměstnancům možnosti profesní seberealizace, rozvoje a kariérního růstu. Na stránce Poznej OKIN FACILITY budeme dále uveřejňovat zajímavosti z našich zakázek, informace o tom, kde všude působíme, kolik máme zaměstnanců, takže každý návštěvník bude moci navnímat naši firemní kulturu a mimo jiné zjistí například to, proč jsme technologicky orientovaná firma. Na základě těchto získaných informací se kandidát bude moci již na úplném začátku rozhodnout, zda je práce v OKINu přesně to, co hledá. Nám zase tento nástroj pomůže „jít naproti“ takovým typům budoucích kolegům, které bychom v OKIN FACILITY viděli nejraději. K tomu, aby si zaměstnavatel udržel zájem vybraných uchazečů a z nich se pak navíc stali spokojení zaměstnanci, vede dlouhá cesta. Jedním z důležitých ukazatelů toho, jaká jsme firma je, že na českém trhu působíme již 27 let. Hodnoty, které v OKIN FACILITY ctíme, jsou otevřenost a zodpovědnost. Nejsou to jen fráze, tyto hodnoty se prolínají celým pracovním životem zaměstnance. Samozřejmostí je, že zaměstnanci mají
každý měsíc včas výplatu na účtu. Divili byste se, ale ani toto není v dnešní době samozřejmostí. Zejména v našem oboru. Našim zaměstnancům věříme také v oblasti časové flexibility a za to očekáváme zodpovědnost a dodané výsledky. K dobré „work-life balance“ přispívá také možnost pružného home office, ke kterému jsme přistoupili ještě dříve, než k tomu ostatní donutila situace kolem onemocnění covid-19. Díky digitalizaci a našim interním systémům jsou možnosti při práci z domova na velmi vysoké úrovni. Dalším nástrojem pro budování kvalitní firemní kultury je komunikace. Vzhledem k tomu, že OKIN FACILITY působí jak v rámci celé České republiky, tak i v zahraničí, je komunikace napříč pracovišti a dceřinkami velmi důležitá. Běžnou praxí jsou pravidelné meetingy a cally, které slouží ke
sdílení informací, zkušeností, plánování a zadávání úkolů. Jednou za rok probíhá již tradiční velké setkání v podobě teambuildingu, který nabízí možnost neformálního setkání kolegů nejen z různých zakázek včetně zahraničí, ale také z různých spolupracujících oddělení. Letos jsme jej sice museli z důvodu koronakrize zrušit, ale doufáme, že se k této aktivitě v příštím roce opět vrátíme. Pro naše technicky
zaměřené kolegy pořádáme několikrát ročně interní technické konference, kde probíráme aktuální trendy v oblasti facility managementu. Na naší centrále probíhají také různé akce pro zaměstnance, ať už jde o Mikulášské nadílky, tvořivé dílny, dny zdravého stravování apod.
Jako další motivační pobídku můžeme zmínit zaměstnanecké výhody a slevy, které domlouváme s našimi výhradními dodavateli.

Když mluvíte o digitalizaci a technologiích, co to znamená pro zaměstnance konkrétně ve vaší společnosti?
Digitalizace přináší zefektivnění a zlepšování procesů. Pomáhá snižovat náklady, naopak zvyšuje efektivitu a přispívá také ke klientské spokojenosti. Proto bereme proces digitalizace v OKIN FACILITY velmi vážně. Téměř všichni zaměstnanci denně využívají technologie, které
jsme si vyvinuli takříkajíc na míru. Je to například náš interní Service Desk, prostřednictvím kterého zadáváme a následně i řešíme veškeré požadavky jak klientů, tak interních zaměstnanců. Vše je přehledné, dohledatelné a měřitelné. Dalším takovým nástrojem je DRIVE!. Tato mobilní aplikace efektivně řídí činnosti naší technické údržby a správy. Kolegové mají požadavky k výkonu práce na jednom místě, kde si je mohou plánovat na základě prioritizace, volných kapacit a především potřeb klienta. Samozřejmě vše probíhá online.

TEXT Martin Machala FOTO Archiv OKIN FACILITY

Digitální optimalizace procesů v úklidu ve STRABAG PFS

Digitální optimalizace procesů je hlavním heslem společnosti STRABAG Property and
Facility Services a.s. posledních let. Co to znamená pro úklid, vysvětluje předseda
představenstva, pan David Loidolt.

Jak se vám daří implementovat nové technologie v sekci úklidu?
Na trhu existuje celá řada technologií a produktů, které napomáhají při optimalizaci procesů. Naše pilotní projekty v této oblasti běží již několik let, a tak jsme bohužel došli ke zjištění, že právě pro uživatele na konci řetězce profesí, které se na poskytované službě podílí (úklidového pracovníka), je jejich používání obtížné. Je třeba to vyslovit otevřeně. K problémům může docházet z mnoha důvodů. Jsou to jednak jazykové bariéry, ale také věková struktura a vzdělání těchto pracovníků.

Jak tedy lze procesy v úklidu optimalizovat?
Existují dvě strategie, jak se s tím vyrovnat. Zaprvé optimalizace procesů bez přímého zapojení provozních pracovníků za využití senzorů. Příkladem, který již realizujeme, je měření frekvencí používání v sanitárních prostorách. Při rozumném vyhodnocení lze velmi dobře prokázat, že se často uklízí v nesprávnou dobu. V těchto prostorách je znečištění v zásadě závislé na počtu uživatelů. Odhlédneme-li od
běžného denního úklidu, který je nutno provádět každý den z hygienických důvodů, spočívá zde v senzorice enormní potenciál pro optimalizaci z hlediska kvality a nákladů. Jiným příkladem je vyhodnocování využívání úklidových strojů za účelem měření, jak dlouho pracovník potřeboval pro práci v určitém prostoru.
Druhou strategií jsou přesná zadání od objektového vedoucího, který pracovníkům denně sděluje, co je třeba udělat.

Co je potřeba změnit u zadavatele úklidu?
Tyto strategie umožňují přizpůsobovat úklidový výkon každý den individuálně skutečným okolnostem. Dříve se říkalo „denně všechno“, což si zapamatovali všichni. Dnes jsou specifikace výkonů komplexní, existují různé turnusy. Je tedy jasné, že je nutná vysoká flexibilita a přizpůsobení skutečným potřebám. V ideálním případě by pak existovala digitalizovaná specifikace výkonů s popisem každého jednotlivého
úkonu pro pracovníka. To vyžaduje změnu myšlení u poskytovatelů služeb, ale i u zákazníků.

Které „překážky“ bude třeba překonat?
Fungovat to bude pouze tehdy, pokud budou tyto optimalizační kroky implementovány digitálním způsobem. S poznámkami na papíře to už fungovat nebude, protože specifikace výkonů jsou stále komplexnější. Pracovník už si ani nemůže zapamatovat vše, co má ve kterém prostoru
v který den udělat. A jsme také svědky toho, že zaměstnanci pak často pracují intuitivně, často i dle pokynu zákazníka a nezřídka dělají věci, které by dělat neměli, a naopak nedělají věci, které by dělat měli. Dokud je zákazník spokojen, bude to takto pokračovat. Pokud ale jednou dojde k poklesu spokojenosti a zvýší se tlak, budou neprofesionální poskytovatelé tento tlak přenášet na své zaměstnance a snažit se tak zvýšit jejich výkon. My jdeme jinou cestou: díky digitalizaci dosahujeme optimálního využití lidí i strojů. Nakonec jsme u každého zákazníka, který nás na této cestě doprovázel, při zachování či dokonce zvýšení kvality dosáhli ještě i úspor.

Jak se tato témata odráží ve Vašich plánech do budoucna?
Předpokladem pro zahájení implementace těchto technologií jsou samozřejmě investice do této oblasti. Jako poskytovatel služeb nesmíme čekat na to, co nás potká, ale naopak musíme tento vývoj v rozpočtech předvídat a plánovat. My to děláme velmi intenzivně. STRABAG jako koncern v tomto ohledu celkově zaujímá průkopnickou roli a od letošního roku má i člena představenstva odpovědného čistě za tuto oblast. Byla zřízena koncernová jednotka Inovace a digitalizace, v níž pracuje 250 zaměstnanců na různých inovačních a digitalizačních projektech. I my jako STRABAG PFS z toho samozřejmě profitujeme.

TEXT Red. FOTO Depositphotos

Česká firma slaví velký úspěch: Bude technologickým partnerem pro 5. nejvyšší mrakodrap v USA

Z pražského Smíchova až do nejvyšších pater newyorského Manhattanu. Taková je aktuálně trajektorie české firmy Sharry, která dodává chytrá řešení do nejmodernějších kancelářských budov v Evropě a USA. Po necelých čtyřech letech od založení hlásí Sharry velký úspěch – developerská společnost SL Green Realty si ji vybrala jako technologického partnera pro mrakodrap One Vanderbilt, který bude po svém dokončení v druhém pololetí 2020 druhou nejvyšší kancelářskou budovou v New Yorku a současně pátou nejvyšší budovou ve Spojených státech amerických.

New York je v současné době vnímaný jako “Silicon Valley východního pobřeží” a specificky potom jako “Mekka” pro nový sektor PropTech, tedy spojení technologií, inovací a trhu s nemovitostmi, ve kterém se točí miliardy dolarů ročně.

Od jara 2019 je New York také jedním z cílů zahraniční expanze české firmy Sharry, jejíž software a mobilní aplikace dokáží přeměnit moderní budovy v ty opravdu chytré. Společnost se nejprve zúčastnila programu CzechAccelerator, který organizuje CzechInvest. Získala investici v řádu desítek milionů od Bohemia Venture Capital. Následně založila americkou pobočku se sídlem na Manhattanu.

A nyní ohlásila dosud největší zakázku v Americe – příznačně pouze 2000 metrů od sídla své americké pobočky. “Developerská společnost SL Green Realty, která je největší na office trhu v New Yorku, si nás vybrala jako technologického partnera pro mrakodrap One Vanderbilt, který dokončí letos v létě,” uvedl Michal Čeřovský, Chief Operations Officer (COO) and spoluzakladatel Sharry.

Nejlepší adresa na světě

Projekt One Vanderbilt bude “prototypem, jak má vypadat pracovní prostředí v 21. století”. Po dokončení bude s výškou střechy 397 metrů novou dominantou americké metropole a zároveň její druhou nejvyšší administrativní budovou (o 114 metrů vyšší je pouze One World Trade Center).

“One Vanderbilt je již nyní architektonickou ikonou New Yorku, ale jeho dokončením se otevře nová éra, kdy digitální řešení budou poskytovat zdravější a bezpečnější pracovní prostředí,” dodává Vladimír Mašinský, který má v Sharry na starosti právě partnerství s SL Green.

Mrakodrap nabídne přibližně 160 tisíc metrů čtverečních prémiových kanceláří navržených dle nejpřísnějších standardů a certifikací LEED, WELL a Wired. One Vanderbilt bude novým byznysovým srdcem Manhattanu, výšková stavba naváže na ikonické nádraží Grand Central Terminal, kde se v minulosti natáčely například filmy Armageddon, The Avengers nebo Hello, Dolly!

“Je to pravděpodobně ta nejlepší lokace pro kancelářskou budovu na celém světě,” komentoval pro magazín ENR New York Carlo Scissura, prezident a CEO organizace New York Building Congress.

Chytré a komfortní

“Pro Sharry je to velký milník, že jsme se již po necelých čtyřech letech od vzniku společnosti stali partnerem projektu, který utváří panorama New Yorku. Zároveň je to ocenění, že jsme se správně vydali náročnou cestou, kdy do jedné platformy integrujeme jednotlivé služby a technologické systémy, jež jsou v budovách dostupné,” dodává Josef Šachta, CEO a spoluzakladatel Sharry.

Jakými inovacemi tedy Sharry zlepšuje zážitek z administrativních budov? Uživatelé s mobilní aplikací od Sharry mohou například využívat tzv. mobilní access, tedy otevírat si dveře do budovy či kanceláře mobilním telefonem. Dynamický parkovací systém zase zaručí maximální využití míst v garážích a chytré kamery už při příjezdu automaticky rozpoznají SPZ daného auta. Komunitní část aplikace poskytuje platformu pro sdílení novinek, diskuzi uživatelů nebo rezervaci společných prostor.

“Nově je navíc software napojený i na výtahy, takže uživateli v přízemí automaticky přivoláme výtah do patra, kde pracuje,” popisuje Ondřej Langr, product manager ze Sharry, inovaci vyvinutou v reakci na COVID-19.

Co nejkomfortnější zážitek je připravený také pro návštěvníky budov, kde je nainstalovaný software od Sharry. “Host dostane na meeting pozvánku s QR kódem. Sám si může rezervovat místo na parkování, kam ho systém při příjezdu automaticky vpustí díky chytrým kamerám. Následně se na recepci ohlásí pomocí QR kódu podobně jako při check-inu na letišti. Uživateli, který hosta pozval, v tu chvíli přijde notifikace, že jeho návštěva je již na recepci,” popisuje Ondřej Langr další z příkladů mnohaúrovňové integrace, kterou Sharry nabízí.

“Každá budova, kam řešení nasazujeme, si může zvolit, které části integrujeme a které naopak nevyužije. Bohužel nám smlouva s klientem u One Vanderbilt nedovoluje uvádět přesný seznam funkcionalit našeho implementovaného řešení,” dodává Michal Čeřovský.

Globální centrum inovací

Spolu s mrakodrapem One Vanderbilt dokončuje Sharry implementaci svého ekosystému chytrých nástrojů v několika dalších administrativních budovách na východním pobřeží USA. Stává se tak nejvýraznějším českým zástupcem z oblasti PropTech v tomto globálním centru moderních technologií.

Právě New York loni sebral San Francisku a Sillicon Valley prvenství dle indexu Tech Cities, který sestavuje poradenská firma Savills. “Vždy jsme chtěli, aby náš software byl v nejlepších budovách ve městě. A New York byl naší vysněnou destinací. Jsem velmi pyšný na celý náš tým, že i zde můžeme spolupracovat na ikonické budově,” doplňuje Josef Šachta, CEO a spoluzakladatel společnosti Sharry.

Podle dat portálů Crunchbase a Pitchbook získaly PropTech startupy spojující real estate a technologie v loňském roce investice v součtu za 16 miliard dolarů. Portál CREtech dokonce investice spočítal na dvojnásobek – 24,9 miliard USD, což představuje meziroční nárůst o 157 procent.

One Vanderbilt – Základní informace

 • počet pater: 73
 • výška: 397 m (střecha), 427 m (nejvyšší bod)
 • začátek projektu: říjen 2016
 • termín dokončení: srpen 2020
 • celková pronajímatelná plocha: 158 000 m2
 • náklady: 3,1 miliardy USD
 • developer: SL Green Realty Corp.
 • architekt: Kohn Pedersen Fox Associates
 • architekt interiérů: Gensler
 • technologický partner: Sharry
 • nájemci: TD Bank, InTandem Capital Partners, Sagewind Capital LLC, Oak Hill Advisors, Carlyle Group

Zdroj: https://www.onevanderbilt.com/, Wikipedia, Twitter/@one_vanderbilt,

KONTAKT

Kateřina Hellebrandová

hellebrandova@sharry.tech

+420 774 891 114