Požární normy a revize: Krok za krokem k bezpečnějším budovám

Požární bezpečnost je klíčovým aspektem správy budov a zajišťuje ochranu životů a majetku. Provozovatelé budov mají povinnost zajistit, že jejich objekty splňují veškeré požární normy a pravidelně procházejí revizemi.

Proto se zaměříme na důležitost dodržování požárních předpisů a revizí, jejich průběh a vliv na celkovou bezpečnost budovy. Požární předpisy jsou soubor pravidel a směrnic, které stanovují minimální požadavky na bezpečnost budov, jejich vybavení a provoz před požárem a během požáru. Předpisy se vztahují na všechny aspekty budovy včetně konstrukce, materiálů, systémů a zařízení. Cílem požárních předpisů je zajistit bezpečný únik všech osob ze zasaženého prostoru, zabránit šíření požáru, a tedy rozšiřování škod, zajistit přístup zásahovému týmu, odvětrání kouře a zásobovaní hasivem.

Hlavní aspekty požárních předpisů

Pro konstrukci budovy stanovují požární normy požadavky na odolnost materiálů, členění do požárních úseků a zajištění únikových cest. Patří mezi ně i požární detekce a hlášení, kdy normy upravují instalaci a údržbu požárních detektorů, hlásičů a poplachových systémů. Normy také zahrnují požadavky na přístup a vodu pro hasičský zásah včetně hasičských přístupů a hydrantů a stanovují požadavky na evakuační plány, nouzové osvětlení a značení únikových cest. V neposlední řadě řeší instalaci a údržbu hasicích přístrojů, hasičských přístupů a stabilních hasicích systémů (SHZ).

Revize požárně bezpečnostních zařízení (PBZ), tedy pravidelnou kontrolu budovy a jejího vybavení, provádí odborník na požární bezpečnost. Jejím cílem je identifikovat a vyhodnotit možné nedostatky v požární bezpečnosti budovy a navrhnout opatření pro jejich odstranění. Provádí se pravidelně podle platných předpisů a v závislosti na typu a velikosti budovy.

Dodržovat požární normy a revize se vyplácí

Dodržování požárních norem a pravidelné požární revize jsou klíčové pro bezpečnost budov a jejich obyvatel. Nejenže pomáhají minimalizovat rizika požáru a zajišťují včasné zjištění a odstranění požárních rizik, ale také přispívají k dodržování právních předpisů a zajišťují finanční ochranu majetku v případě požáru. Díky pravidelným revizím a údržbě požárního vybavení je minimalizováno riziko vzniku požáru a zároveň se snižují náklady na opravy a obnovu požárem poškozeného majetku. Je třeba ale zmínit, že se na požáry způsobené zanedbanou požární prevencí nevztahují pojistná krytí pojišťoven – tj. pokud vám shoří barák bez revizí, pojišťovna vám nedá nic.

Nejčastější nedostatky v požární bezpečnosti budov

Mezi nejčastější nedostatky v požární bezpečnosti budov patří neúplné či chybné označení únikových cest, neúplná požární signalizace a nedostatečná údržba požárního vybavení. Dalšími nedostatky mohou být chybějící poplachové systémy, neodpovídající odolnost konstrukce budovy, nedostatečné školení zaměstnanců a obyvatel budovy, absence směrnic a vnitřních předpisů, nedodržování podmínek skladování materiálu a nebezpečných látek, neaktuálnost informací a kontaktních osob, nekázeň uživatel a porušování bezpečnostních předpisů či neodborné zásahy do vyhrazených technických zařízení.

Požární bezpečnost je klíčovým aspektem správy budov a dodržování požárních norem a pravidelná požární revize jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti budovy a ochrany životů a majetku. Nedodržování požárních norem a nedostatečná údržba požárního vybavení mohou vést k závažným důsledkům. Je proto nutné, aby správci budov věnovali požární bezpečnosti patřičnou pozornost a pravidelně prováděli revize a údržbu.

 

Soutěž Recepce roku nově celostátní a se záštitou asociace IFMA

Projekt Recepce roku vznikl jako inciativa občanského spolku Recepce není vrátnice. Z původní myšlenky, že kvalitní a příjemné služby na recepci mohou inspirovat ke zdvořilosti a vstřícnosti celou společnost, se vyvinula unikátní platforma pro celý obor firemních recepcí a facility služeb.

„Původním záměrem bylo upozornit na nešvary a ukázat, že existuje i jiná možnost než nabručený vrátný. Že na recepci patří noblesní, usměvaví profesionálové, protože to je vizitka každé firmy a tu si návštěvník odnáší. Samotné nás překvapilo, jak rychle si soutěž získala oblibu a kolik projektů v uplynulých ročnících porota hodnotila. Jako neziskovka máme obrovskou radost, že jsme mohli přispět k diskusi, a hlavně že vidíme posun,“ doplňuje koordinátorka soutěže Štěpánka Pancová.

Již třetí ročník se otevírá pro všechny projekty recepcí firem a objektů z celé České republiky. Nově pod záštitou významného partnera – české pobočky International Facility Management Association (IFMA), která sdružuje, inspiruje a rozvíjí profesionály oboru facility management. Její prezident Jiří Knap říká: „Taková platforma zde chyběla. Oslovila nás vysoká úroveň soutěže, která přesně navazuje na poslání naší asociace, a proto jsme s udělením záštity vůbec neváhali. Propracovaná metodika hodnocení je skvělý základ pro další posun týmů na firemních recepcích. Účast tak doporučujeme nejen našim členům, ale vlastně všem, jimž na prvním dojmu z jejich firmy záleží, protože si uvědomují, jak nesmírně důležitou roli hraje.“

V rámci hodnocení kategorie Servis získají soutěžní projekty audit recepčních služeb a podněty ke zlepšení od profesionálů na outsourcované recepční služby ze společnosti D’Eclair, partnera soutěže. Její provozní ředitelka Milli Dítě Radová vysvětluje, proč projektu věnují stovky hodin práce: „Máme dlouholeté zkušenosti a z nich vyplývající propracované standardy kvality. Tohle je náš způsob, jak přispět k rozvoji celého oboru firemních recepcí. Myslíme si, že to pomůže kultivovat veřejný prostor, protože slušnost a noblesa mohou být velmi inspirující.“

Již druhým rokem bude možné přihlásit projekt také do kategorie Design, kde se hodnotí nejen vzhled, ale také funkční stránka řešení recepcí. Odborným garantem této kategorie je významný český architekt Václav Aulický, který loni obdržel od rady Obce architektů cenu za celoživotní dílo. „Vždy jsem recepci a vstupní halu považoval za integrální součást objektu, nikoli pouhý doplněk. Je to skvělá příležitost, jak v interiéru uchopit a naplnit funkční roli architektury v souladu s koncepcí budovy. Těším se, že opět uvidím zajímavé projekty.“

V předchozím ročníku bodovaly v kategorii Design projekty společností Deloitte, Pernod Ricard a OTIS, zvláštní ocenění poroty získala recepce pražské galerie Kunsthalle. V kategorii Servis se na prvních příčkách umístily LeasePlan Czech Republic, ABS Jets a RESPECT, které se mohou pochlubit nejlepšími týmy.

Registrace do Recepce roku 2023 jsou otevřené do poloviny června. Porota složená z odborníků na oblast facility, komunikace, designu a architektury i ze zástupců médií rozhodne o finalistech obou kategorií do poloviny září. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Recepce roku proběhne 12. října v pražském coworkingovém centru Opero během galavečera s bohatým odborným a společenským programem.

TRENDY A VÝZNAM ZABEZPEČENÍ na zámku BERCHTOLD

V romantickém prostředí zrekonstruovaného zámku BERCHTOLD se 29.března letos opět konala konference pod názvem TRENDY A VÝZNAM ZABEZPEČENÍ.

Účastníky přivítal generální ředitel a předseda představenstva společnosti ALKOM Security, a.s. Václav Růžička.

HLAVNÍ TÉMATA a program konference:

  • prezentace Genpor. Václav Kučery, ředitele PČR STČ, téma: zvyšující se kriminalita na území ČR
  • Včasná detekce požárů šetří čas i peníze
  • Fotovoltaika ANO x NE, problematika jejich zabezpečení
  • Hlavní přínosy přístupových systémů, optimalizace provozu a úspory nákladů
  • Alarmy a kamery nejen pro bezpečnost, součást integrovaných řešení
  • Efektivita alarmu (zabezpečení) spočívá v monitoringu a pravidelném servisu

V sérii zajímavých příspěvků vystoupil generální ředitel ALKOM Security a.s. pan Václav Růžička, Genpor. Václav Kučera, ředitel PČR STČ, obchodní ředitel pan Tomáš Szabo ze společnosti LITES. Prezentace společnosti VARNET, byla zastoupená obchodním manažerem panem Tomášem Ulčem. Partnera časopisu Facility Manager, společnost H&B Group, na konferenci zastupoval provozní ředitel Tomáš Pospíšil.

Poděkování patří především hostitelské společnosti ALKOM Security a.s., konkrétně generálnímu řediteli Václavu Růžičkovi a jeho týmu.

 

 

 

 

 

 

 

7. ročník největší české konference zaměřené na fotovoltaiku a akumulaci.

7. ročník prestižní konference

Největší událost roku zasvěcená solární energetice a akumulaci

Solární energetika v Česku zažívá nový boom. Bezemisní elektřina ze slunce je pro desetitisíce domácností a firem receptem na zdražování energií, pro velké investory zajímavou příležitostí a pro český stát důležitým nástrojem ke snížení surovinové závislosti na Rusku. Zároveň však s sebou přináší spoustu výzev a překážek.

Sedmý ročník největší české konference zaměřené na fotovoltaiku a akumulaci bude tuto výraznou obměnu energetického trhu reflektovat. Probereme dlouho očekávané legislativní novinky usnadňující budování nových elektráren a umožňující vznik energetických komunit, sdílení elektřiny a rozšiřování fotovoltaiky na střechy bytových domů. Podíváme se na to, jaký vliv má současná situace v energetice na nové projekty a na budoucí PPA smlouvy. Představíme nové trendy v akumulaci a agrivoltaice, a chybět nebude ani ryze technická část věnovaná kvalitě instalací, připojování do sítě, protipožární ochraně a měření po fázích.

To vše za účasti zajímavých speakerů – zástupců ministerstev, Energetického regulačního úřadu, ČEPS, výrobců, obchodníků s elektřinou a mnoha dalších.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ANEB OSLAVTE S NÁMI 33. NAROZENINY ČMA
A ZALOŽENÍ KLUBU FACILITY MANAŽERA
Ve středu 17. května 2023, v 15.00 hod.
Václavské nám. 21/831
vchod z ulice Jindřišská – Jindřišská 2, 5. patro, dveře číslo 504 a 508.
Těšíme se na společné setkání.