CENTR GROUP chce být firmou \`bez kouře\`

Centr Group a Philip Morris ČR podepsaly memorandum o spolupráci.

Společnost CENTR GROUP chce získat certifikaci od rakouské certifikační autority TÜV Austria jako společnost “bez kouře” – tedy jako firma, která mezi svými zaměstnanci podporuje prevenci a snižování dopadů kouření. Při certifikačním procesu chce využít zkušeností společnosti Philip Morris ČR, která jako první v ČR získala certifikát “Smoke-Free Culture”.

Společnosti Philip Morris ČR a CENTR GROUP podepsaly memorandum o spolupráci. Jejím cílem je vytvoření předpokladů, aby firma CENTR GROUP získala certifikaci jako firma vytvářející firemní kulturu “bez kouře” (Smoke-free Culture) od rakouské certifikační společnosti TÜV Austria. Hlavní ambicí společného projektu je potvrdit, že CENTR GROUP má nebo připravuje kroky k podpoře, implementaci, monitorování a neustálému zlepšování opatření, které z ní udělají firmu bez kouře.

CENTR GROUP poskytuje profesionální služby v oblasti fyzické ostrahy, technické ostrahy, kybernetické bezpečnosti, detektivních služeb, recepčních služeb, VIP security a komplexního facility managementu.

“Snahou CENTR GROUP je vytvářet pro své zaměstnance zdravé pracovní prostředí. Naším cílem je motivovat a podporovat kuřáky z řad našich zaměstnanců, aby s kouřením přestali. A pokud to pro ně není možné, aby alespoň přešli na méně rizikové alternativy – ať již na principu zahřívaného tabáku nebo vapování. Chceme být aktivní v prevenci kouření a snižování dopadů kouření mezi našimi zaměstnanci a stát se tak firmou, kde je pracovní prostředí “bez kouře” normou,” řekl Jaroslav Pajonk, člen představenstva a generální ředitel CENTR GROUP a. s. “Proto jsme se rozhodli i pro certifikaci “Smoke-free Culture” u rakouské certifikační společnosti TÜV Austria, která certifikuje právě nekuřácké pracovní prostředí ve firmách. Máme přitom v plánu čerpat i ze zkušeností společnosti Philip Morris s touto certifikací,” vysvětluje Jaroslav Pajonk.

“Philip Morris ČR byla první firma v České republice, která prošla auditem TÜV Austria a získala statut “Smoke-Free Culture”. Protože jsme přesvědčení že ve 21. století neexistuje žádný důvod, aby dospělí kuřáci pokračovali v kouření cigaret, je naším cílem inspirovat k takovému kroku i další, a proto jsme v této iniciativě rádi podpořili společnost CENTR GROUP,” řekla Andrea Gontkovičová, generální ředitelka Philip Morris ČR a.s. “Nejlepší věc, kterou může kuřák udělat, je zcela se vzdát cigaret a nikotinu. Přesto to ne všichni dokážou. Naše vize budoucnosti bez kouře je proto postavena na myšlence, že by všichni dospělí kuřáci, kteří by jinak nepřestali kouřit, měli přejít na bezdýmné a tedy méně škodlivé výrobky. Firmy by zároveň pro své zaměstnance měly vytvořit motivující prostředí, kde je život bez cigaret standardem,” dodala Andrea Gontkovičová.

CENTR GROUP není první společností, s níž Philip Morris spolupracuje při naplňování své vize budoucnosti bez kouře. Podpořila například město Karlovy Vary v jeho rozhodnutí stát se prvním lázeňským městem bez kouře nebo proměnu největšího hudebního festivalu na Slovensku – Pohoda – ve festival bez kouře.

TZ

Znalci se nově neobejdou bez pojištění profesní odpovědnosti. Slavia pojišťovna reaguje

Počátkem letošního roku vstoupil v platnost nový zákon, který má za cíl minimalizovat následky chybovosti znalců. Slavia pojišťovna reaguje a soudním znalcům nabízí adekvátní pojištění profesní odpovědnosti. Doklad o uzavření tohoto pojištění mají nyní povinnost dodat Ministerstvu spravedlnosti jak soudní znalci s minimálním limitem pojistného plnění milion korun, tak také znalecké kanceláře a znalecké ústavy, pro které je minimální limit stanoven na pět milionů korun.

„Chybovat je lidské, a to nejen v soukromém životě. Pokud navíc poskytujete specifické, expertní služby, stává se pro vás pojištění profesní odpovědnosti v podstatě nezbytné. Uzákonění této povinnosti pro znaleckou činnost je tedy velmi logické,“ říká Zbyněk Veselý, obchodní ředitel Slavia pojišťovny.

Ministerstvo spravedlnosti očekává menší chybovost i kvalitnější zpracování

Pojištění odpovědnosti znalců se vztahuje na újmy způsobené vadou poskytnuté dané odborné služby. Kryje tedy zejména finanční škodu z důvodu porušení právní povinnosti spočívající v chybě nebo opomenutí v souvislosti s výkonem znalecké činnosti. Příkladem může být přešlap znalce specializovaného na nemovitosti při posouzení cenového odhadu nebo znalce z oboru stavebnictví, který zase posuzuje vady a poruchy či rozpočtování. K mylným posudkům a mnoha nedopatřením může zkrátka docházet v různých oborech a pro Ministerstvo spravedlnosti je zásadní, aby poškozený své náhrady vždy plně dosáhl.

Jak vybrat správné pojištění profesní odpovědnosti?

V České republice aktuálně působí necelých osm a půl tisíce soudních znalců a nabídka v rámci pojištění jejich profesní odpovědnosti je velmi omezená. Vybrat takové, které bude splňovat všechna očekávání konkrétních soudních znalců, znaleckých kanceláří či ústavů není vůbec jednoduché. „Hrstka pojišťoven nyní nabízí pojištění profesní odpovědnosti znalcům jako předpřipravené balíčky. My jsme se však rozhodli jít jinou cestou a jako vždy nabídnout stávajícím, ale i novým zákazníkům co nejvíce individuální přístup. Pro každého jednotlivce, kancelář nebo ústav tak připravíme pojištění tohoto typu na míru, přičemž je možné rozšířit o pojištění obecné, provozní odpovědnosti a další připojištění v souvislosti s výkonem znalecké činnosti,“ uvádí Zbyněk Veselý a dodává: „Jsme rádi, že Slavia pojišťovna patří mezi těch pár pojišťoven, které tento produkt nabízí. Sjednání je velmi jednoduché a naši klienti jistě ocení i možnost libovolného připojištění.“

TZ

Hackeři mají nový nástroj, jak se „nabourat“ do IT systémů v průmyslu, dopravě či energetice

Velké množství důležitých průmyslových systémů může čelit rozsáhlým kybernetickým útokům. Nedávno odhalená zranitelnost infrastruktury podniků prostřednictvím souboru chyb softwarové knihovny zvané „Ripple 20“ je kritická. Zařízení včetně tiskáren, serverů, záložních zdrojů či PLC ve výrobě, mohou být postižena ve velkém množství i v Česku a na Slovensku.

 

Pod označením Ripple 20 (Vlna 20) se skrývá soubor 19 zranitelností, které se vyskytují ve stovkách milionů zařízení po celém světě. „Pod pojmem Ripple 20 se skrývá skupina zranitelností v softwarové knihovně pro obsluhu síťových protokolů TCP / IP společnosti Treck Inc.“ upřesňuje Martin Lohnert, ředitel centra kybernetické bezpečnosti Void SOC společnosti Soitron. Děravá knihovna se vyskytuje v systémech přes průmysl, maloobchod, dopravu až po energetiku.

 

Útočník může získat plnou kontrolu nad zařízeními, která podnik využívá. Je schopen upravit jejich chování nebo je vyřadit z provozu. Hackeři tato zařízení využívají i jako odrazový můstek k dalším útokům ve vnitřní síti. Zranitelnost skupinou chyb Ripple 20 je výjimečná. Týká se totiž softwarové knihovny, které mají ve svých produktech zakomponovaní popřední velcí výrobci.

 

Jak reagovat na rizika spojená s Ripple 20?

 

Prvním krokem je identifikace, které komponenty, systémy nebo zařízení, které firma vlastní nebo používá, se Ripple 20 týká. To je možné provést manuálně, skenováním ale nejlépe společně s dodavateli. „V ideálním případě existuje ve společnosti aktuální evidence všech aktiv a technologií, která obsahuje informace o jejich výrobcích. Podstatné je, aby tento seznam obsahoval nejen kritické, ale všechna zařízení připojená k síti. Problém může být způsoben například běžnou tiskárnou,“ uvádí Lohnert.

 

Pokud aktuální evidence v podniku není nebo o ní jsou pochybnosti, může se přistoupit ke skenování připojených zařízení. Skenování identifikuje zranitelná zařízení na základě specifických atributů v jejich síťové komunikaci. Proto je nutné ho realizovat v rámci infrastruktury, do které jsou zařízení připojená. „To vyžaduje odpovídající technické znalosti a detekční nástroje,“ podotýká odborník ze společnosti Soitron.

 

Pomoct mohou externí dodavatelé

 

Informační či provozní technologie mohou být zcela nebo částečně pod správou externích dodavatelů. V takovém případě je vhodné se v rámci Ripple 20 obrátit na ně. Dodavatel by měl vše vyhodnotit a podat jasnou odpověď ohledně zranitelnosti Ripple 20 v infrastruktuře daného podniku.

 

Následně je nutné identifikovat dopad na zařízení, technologie a systémy. Poté je potřeba náprava opatření. Na vyhodnocení rizik a na plánování opatření je vhodné spolupracovat s dodavateli či výrobci v podniku využívaných technologií.

 

V případě, že není možné například upgradovat na novější verzi softwaru, kterou výrobce zveřejnil, je nutné přistoupit ke kompenzačním opatřením. „Tím je myšleno například jiné zabezpečení na úrovní sítě nebo přesunutí rizika – pojištění dopadů zneužití nebo výpadku postiženého systému,“ říká David Dvořák, vedoucí oddělení IT Advisory ve společnosti Soitron. V rámci plánování opatření je nutné stanovení priorit. Po dokončení každého z opatření je nutné předem otestovat funkčnost systémů a zařízení, pakliže je to možné.

 

Řešením je trvalý monitoring

 

Po těchto krocích je na řadě realizace nápravných opatření. Zranitelnost Ripple 20 je ovlivněna velkým množstvím zařízení od mnoha výrobců. Na implementaci opravných opatření je proto potřeba delší čas. Po odstranění škod je vhodné zvážit nasazení trvalého monitoringu vyhodnocování zranitelností systémů. Dále také revidovat proces zranitelností a aplikování oprav na základě zkušeností s Ripple 20.

 

TZ

CPI Property Group prodává většinový podíl svého facility managementu v České republice společnosti M2C

Před koncem roku 2020 započala nová forma spolupráce společností CPI Property Group a M2C. Facility management, který si pro většinu nemovitostí skupina CPI Property Group doposud zajišťovala sama, bude nově ve správě M2C. Ta zároveň do svých řad vítá zaměstnance z dosavadní divize facility managementu v CPI Property Group.

Struktura české části společnosti CPI Property Group prochází v posledních měsících reorganizací. Poté, co došlo ke spojení oddělení zajišťujících property a asset managment, nyní došlo k prodeji divize facility managementu. Ten bude nově zastřešen společností Mark2 Corporation, M2C FM, s.r.o., kde mají vlastnické podíly jak skupina CPI Property Group, tak M2C.

„Tento krok souvisí s naší dlouhodobou strategií, jejímž cílem je soustředit se na hlavní odvětví našeho podnikání, mezi které patří zejména investice do rozvoje nemovitostního portfolia, jeho development a strategické řízení. V případě odborných činností, které bezprostředně nesouvisí s těmito obchodními cíli, chceme blízce spolupracovat se společnostmi, pro které tyto činnosti představují jejich hlavní zaměření. To se týká také facility managementu,“ vysvětluje Zdeněk Havelka, výkonný ředitel CPI Property Group, a dodává: „Našim zaměstnancům, kteří se nově stali součástí M2C, patří velké poděkování za léta strávená v naší firmě. Vážíme si jich a jsme rádi, že právě M2C jim poskytne nové zázemí silného a stabilního zaměstnavatele.“

Při volbě partnera pro facility management byla společnost M2C pro CPI Property Group z mnoha důvodů první a jednoznačnou volbou. M2C představuje významnou středoevropskou společnost s mezinárodním know-how. Navíc se jedná o stabilní společnost s dlouholetou zkušeností ve facility managementu i mnoha dalších oborech. Pro nemovitosti ve skupině CPIPG poskytuje M2C profesionální služby již řadu let.

„Jsme moc rádi, že máme možnost růstu v segmentu facility managementu právě společně s CPI Property Group jako největším vlastníkem nemovitostí ve střední Evropě. Vážíme si nových zaměstnanců, kteří se nám z CPIPG dostávají, stejně tak i jejich vysoké profesionální úrovně dosažené v interní divizi facility managementu v CPIPG. Její integrací posílíme naší pozici na trhu, zvýšíme náš regionální dosah a budeme nadále usilovat o spokojenost našich klientů a uživatelů budov, o které pečujeme pod značkou M2C,“ dodává JUDr. Matěj Bárta, spolumajitel M2C.

TZ

Home office se může prodražit zaměstnancům i zaměstnavatelům

V době koronakrize se stal běžným pracovním režimem. Skrývá přitom nejedno úskalí a mnohá rizika. Nevěnuje se mu detailně ani jinak důkladný zákoník práce. Řeč je o práci z domova, kterou podle Mezinárodního měnového fondu využívá celosvětově až sto milionů lidí. Jak vyplývá z průzkumu Manpower Group, jen v Česku tento mechanismus zavedlo kolem 11 % firem napříč obory.

Zmíněná legislativní norma také uvádí, že home office nelze nařídit. Pokud s tím tedy zaměstnanec nesouhlasí a zaměstnavatel není schopen zajistit práci na pracovišti, nezbývá mu než poslat zaměstnance domů v režimu tzv. překážky v práci na straně zaměstnavatele. V takovém případě musí pracovníkovi hradit poměrnou část mzdy. Nejlepší je proto zvolit vzájemně prospěšnou dohodu.

Zaměstnanci ušetří, ale…

Dalším aspektem je vybavení a související náklady. Zaměstnanci sice ušetří například na dojíždění do práce, spotřebují však doma více energie, vody apod. Podle zákoníku práce je na to třeba myslet a najít spravedlivé řešení. Firma může zaměstnanci také poskytnout pracovní prostředky, jako třeba notebook, mobilní telefon nebo i nábytek. „Samozřejmě i s tím vznikají procesní a administrativní náklady a potřeba vnitrofiremní evidence. S použitím vhodných online řešení to však nebývá problém,“ říká Lucie Češpivová, majitelka poradenské a technologické společnosti SMA, a.s.

Raději v kanceláři než doma

U kreativních činností, jako je třeba marketing, je home office problém, který s jeho délkou využívání narůstá. Chybí zejména osobní kontakty a brainstormingy při vytváření řešení. Lidé jsou po tolika měsících práce z domova už unaveni,“ shrnuje Markéta Vesecká, CEO agentury DORLAND. Ta se rozhodla v rámci epidemie home office kombinovat se zajištěním bezpečného pracovního prostředí a umožňuje svým pracovníkům „odpočinout“ si od práce z domova v kancelářích. „V DORLANDu je práce mimo kanceláře součástí firemní kultury již několik let a vždy šlo o velmi oblíbený benefit. V letošním tak trochu jiném roce se setkáváme s novými preferencemi zaměstnanců – raději v kanceláři než doma. Naštěstí máme prostory uzpůsobené tak, aby to bylo bezpečné. V open space jsme nikdy nenašli zalíbení a i když to provozně znamená vyšší náklady, tak teď jsme za kanceláře rádi.“

Home office jako firemní kultura

Ideální je, pokud je home office vyloženě součástí firemní kultury a benefitů a je na něj pamatováno ve vnitřních předpisech společnosti a ve smlouvách k pracovněprávnímu vztahu. „Důležité je uzavření dohody, která definuje podmínky pro práci mimo pracoviště, včetně místa či míst výkonu práce, vzájemného vypořádání nákladů a také bezpečnosti práce,“ vysvětluje Češpivová, která je také členkou prezidia Asociace komunikačních agentur.

Zmíněná asociace se po jarních zkušenostech s home office rozhodla úplně zrušit svoje kanceláře a převést celý svůj chod na práci z domova. Zároveň také s ministerstvem práce a sociálních věcí řeší některé sporné otázky spojené s tímto druhem výkonu práce, aby mohla členským agenturám poskytnout co nejpodrobnější návod a podporu.

Například bezpečnost práce představuje při home office docela problém a řada firem na to vůbec nemyslí. To, že zaměstnanec pracuje mimo pracoviště, však nezbavuje zaměstnavatele povinnosti spojené s bezpečností a ochranou zdraví, “ doplňuje Češpivová.

Na kontrolu do obýváku

Největším rizikem pro firmy je však míra poklesu efektivity práce zaměstnanců. I když někdo pracuje z domova, zaměstnavatel má právo jeho činnost kontrolovat. Bez efektivních on-line nástrojů to není možné. Těžko lze vyrazit za podřízenými domů a kontrolovat, zda opravdu pracují pro firmu, nebo zrovna malují obývák. Navíc má zaměstnanec na home office sice povinnost odpracovat plný počet pracovních hodin, ale zároveň má právo si pracovní dobu rozvrhnout dle svých potřeb. Takže i kdyby zaměstnavatel vyrazit na kontrolu chtěl, těžko správně určí kdy. Bez online nástrojů a správného nastavení hodnocení efektivity ve firmě se prostě neobejdete. Což přináší své pozitivní výsledky i mimo dobu virovou.

Naše společnost se neustálým vývojem online nástrojů na zvýšení efektivity práce a správné nastavení firemních procesů zabývá již více než 10 let. A díky nim byly dopady na efektivitu u našich klientů v době covidové minimální, v jarní vlně naopak u většiny z nich efektivita rostla. Nyní se samozřejmě již projevuje únava, ale stále neklesají pod standardní hodnoty, kterých dosahovali před epidemií,“ vysvětluje Češpivová.