Co nám přinesl rok 2022,anketa

Konec roku s sebou tradičně přináší čas bilancování a zamyšlení na tím, co se nám podařilo – nebo ne tak docela… Požádali jsme proto zástupce některých firem, s nimiž jste se mohli v průběhu roku potkávat na stránkách našeho časopisu, aby odpověděli na několik otázek:

 1. Letošní rok přinesl turbulentní změny na trhu v důsledku války a nárůstu cen energií. Jaké změny vaši zákazníci vyžadovali nejvíce?
 2. K jakým změnám došlo ve vaší společnosti?
 3. Upravili jste nějak své produktové portfolio?
 4. Připravujete pro své klienty nové služby či produkty?
 5. Která služba z FM byla letos nejvíce poptávaná?
 6. Jak se zákazníci stavějí k digitalizaci, inovacím, IoT a technologiím? Jsou jim spíše nakloněni, nebo je musíte složitě přesvědčovat?
 7. Jaké cíle jste si stanovili pro příští rok?
 8. Překvapilo vás letos něco?

Tomáš Polák, Strategic Business Director CEE, OKIN Facility

 1. Byly to zejména žádosti o pomoc s optimalizací spotřeby energií, která však začíná měřením a monitoringem. Zde nastupovalo a dále se prosazuje naše řešení na bázi IoT, které umožnuje nepřetržité dálkové sledování spotřeby a okamžitou reakci na nestandardní stavy. Dále to byly změny ve frekvencích služeb, kde jsme museli rychle a operativně reagovat.
 2. Hybridní model přítomnosti v kanceláři a přesunutí části schůzek na Teams. To však nebylo nic nového. Pandemie náš již naučila s touto situací žít a pracovat.
 3. Ano, a to o poradenství v oblasti energií a opět zvýšené nasazení platformy SARA hub pro monitoring spotřeby energií, ale i vnitřního prostředí, strojů atd.
 4. Ano, nové produkty a služby připravujeme neustále. Dokonce jsme zřídili interní inovační tým, který se zabývá například robotizací, virtuální realitou, umělou inteligencí, ale také ekologickými úklidovými prostředky nebo recyklovaným hygienickým materiálem.
 5. Jak je již výše uvedeno, šlo o podporu v oblasti energií. Tradičně pak o úklidové služby a technickou správu. Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po zákonných revizích technických zařízení a naše oddělení technické podpory bylo a stále je velmi vytížené.
 6. Klienti jsou novým technologiím spíše nakloněni, ale je třeba je správně nasměrovat k jejich správnému využití. Naše interní CAFM včetně mobilní aplikace pro techniky DRIVE! mnozí klienti používají a oceňují. Součástí je také help desk a elektronický dokumentový sklad, kde se lze podívat na veškeré revizní zprávy nebo servisní protokoly.
 7. Máme jednak finanční cíle, tedy rozumné zvýšení tržeb a profitability, ale také rozvojové cíle spočívající právě v inovacích, zavedení nových technologií, postupů a řešení.
 8. Velice nás překvapila válka na Ukrajině, která se nám zdála ještě v lednu 2022 nepředstavitelná. Možná ještě více nás překvapil přístup pobočky OKIN FACILITY Ukrajina, kde naši kolegové pokračují v práci na plný plyn i za velmi složitých podmínek. Snaží se pro naše zákazníky, kteří v omezeném režimu fungují, udělat maximum.

Jakub Zlocha, Generální ředitel STRABAG PFS

 1. Jakmile se naši klienti po pandemii dokázali nadýchnout a vrátit se zpět k investicím, které byly po určitou dobu utlumeny, zasáhly je důsledky války a s tím související energetická krize. Než stát stihl zareagovat a připravit se na pomoc firmám, nastalo období nejistoty, které se logicky projevilo neochotou investovat, snahou o snižování nákladů na provoz a hledáním úspor. V této náročné situaci jsme se snažili klientům pomáhat při hledání vhodných opatření, a to na míru jejich individuálním potřebám. Zaměřili jsme se hlavně na úspory energií.
 2. Vzhledem tomu, že nejsme energeticky náročná společnost, nemuseli jsme přistupovat k žádným zásadním změnám. Neplýtvat zdroji a šetřit energie je nedílnou součástí naší firemní politiky dlouhodobě.
 3. Naše produktové portfolio je víceméně stabilní a tvoří ho hlavně integrovaný FM. Reagujeme ale samozřejmě na aktuální výzvy, které přináší i aktuální energetická krize. Navázali jsme spolupráci s ověřenými firmami z oblasti energetiky a ve spolupráci s nimi nabízíme stávajícím i novým klientům optimalizaci spotřeby energie.
 4. Samozřejmě, v souladu se strategií koncernu STRABAG se zaměřujeme na digitalizaci a inovace, a v neposlední řadě i na udržitelnost v celém životním cyklu staveb.
 5. Za nejefektivnější model považujeme zabezpečovat pro klienta všechny služby související se správou jeho nemovitostí. Držíme kontrolu nad procesem a neseme zodpovědnost za celek, nejen za jeho určitou část. Klient má jediného partnera pro komunikaci a kontrolu. Proto byl asi nejvíce poptávanou službou integrovaný FM, přestože se považujeme za experty na technický FM!
 6. Drtivá většina našich klientů jsou moderní firmy s progresivním uvažováním a „otevřenou hlavou“, což nás samozřejmě těší. Nemusíme nikoho přesvědčovat, protože digitalizace a technologické progresy usnadňují život oběma stranám a zbavují firmu postupů, které jsou pro ni jen zbytečnou zátěží.
 7. Hlavním cílem je pokračovat v úspěšné spolupráci s našimi dlouholetými klienty i v dalším roce. Vedle toho nás určitě čeká mnoho výzev jako už zmíněná energetická krize a dramatické zvyšovaní cen, které se týká všech. Naší zbraní musí být udržení kvality našich služeb a pružné reagování na vnější vlivy. Máme zájem o růst STRABAG PFS ať už formou nových zakázek, nebo exponenciálně, prostřednictvím akvizice. To, že portfolio koncernu STRABAG pokrývá veškeré služby ve stavebnictví od realizace staveb až po jejich správu, z nás činí zajímavého a spolehlivého partnera pro jejich projekty.
 8. Nemyslím si, že v kontextu celosvětové situace existuje někdo, koho by nepřekvapily události na Ukrajině začátkem roku. V pozitivním slova smyslu mě překvapilo, že si Evropa poradila relativně rychle s nedostatkem surovin.

Daniel Digoň Generální ředitel ATALIAN CZ, s. r. o.

 1. Požadavky jsou hlavně v oblasti hledání úspor a inovací. Zároveň klienti očekávají zachování kvality služby. Jde to proti sobě, ale naším úkolem je hledat cesty k zefektivnění služby.
 2. Novým trendem odvětví, který razíme, je robotizace, tedy implementace robotických řešení spojených s efektivním nastavením lidské síly, které přináší vysoký standard služby, a dnes je i levnější.
 3. Ano – zavedli jsme robotická řešení, která nabízíme napříč sektory, kromě úklidu např. v oblasti údržby zeleně. Rozšířili jsme portfolio energetických služeb.
 4. Ano – hlavně v oblasti digitalizace.
 5. Vedla poptávka po energetické optimalizaci a s tím spojeným snížením závislosti na jednom zdroji energie.
 6. Cítíme, že poptávka po chytrých řešeních a inovacích rapidně stoupá. Limitující jsou náklady, klienti nechtějí prodražovat službu, ale zatím to není vždy možné.
 7. Investovat více do našich zaměstnanců a zlepšit zákaznickou zkušenost a vnímání společnosti.
 8. Čekali jsme, že tempo růstu cen bude pozvolnější.

Mgr. Jaroslav Zoubek, Country Manager M2C pro Českou republiku

 1. Ze strany zákazníků evidujeme snahu o maximální úspory a zefektivnění a automatizaci procesů. Jedná se o veškeré činnosti vedoucí k úspoře nákladů, optimalizaci provozu a začínají se otevírat témata jako udržitelnost a uhlíková stopa. Klienti více poptávají řešení, která kladou důraz na využívání moderních technologií.
 2. Provedli jsme si revizi interních procesů, na jejímž základě jsme sáhli ke změnám jak v organizaci práce, tak ve využívání technických zařízení. Realizovali jsme opatření jako snížení teploty na pracovištích a v kancelářích, výměnu svítidel se zvýšenou spotřebou energií či přechod z osobních setkání na telekonference. Snížili jsme počty nájezdů firemními vozy a máme v plánu efektivní výměnu části stávajících vozidel za některé „eco-friendly“ modely. Již nyní jsme postupně nahradili v rámci našeho autoparku tři naftová vozidla za jeden elektrický a dva hybridní vozy.
 3. Abychom byli schopni zvýšit kvalitu poskytování našich základních IFM služeb a zvýšit tak komfort pro naše zákazníky, rozhodli jsme se zařadit veškeré technologické produkty pod správu nové značky s názvem Innovis – „Powered by M2C“. Tato značka je centrem vývoje a realizace all inklusive technologických řešení pro vaše nemovitosti a byznys. Hlavním cílem založení Innovisu je integrace nemovitostí do prostředí 21. století.
 4. Během letošního roku jsme rozšířili funkčnost a zlepšili výkonnost některých našich vlastních stávajících technologických produktů. Připravujeme ale i další rozšíření portfolia nabízených služeb nebo akceleraci vývoje a růstu v oblastech, které nám v portfoliu buď chyběly, nebo neměly doposud prioritu, ale vidíme, že po nich bude do budoucna velká poptávka, a vnímáme je jako nutné pro náš rozvoj. Jde např. o oblast energetiky, vlastní realizace stavebních prací, vstup do dalších segmentů trhu apod.
 5. Nejvíce poptávanou FM službou byly úklidy v těsném závěsu s údržbou. Tam můžeme zaznamenat signifikantní nárůst požadavků na mobilní údržbu, případně na údržbu síťových projektů s pravidelnými nebo nepravidelnými návštěvami technika.
 6. Zákazníci jsou dnes k diskusím o technologiích mnohem otevřenější, než bylo zvykem v minulosti. Nechávají si tato řešení odprezentovat, a pokud jim dávají smysl, jsou těmto investicím často nakloněni. Tlak na cenu a zvyšování nákladů obecně tento vývoj akceleruje. Rostoucí cena lidské práce a ostatních nákladů vede zákazníka k hledání změn. Investice do moderních systémů se může někdy zdát sice vysoká, ale např. dlouhodobým snížením spotřeby energií v souvislosti se stávajícím dramatickým růstem ceny energií se stává často její návratnost mnohem rychlejší a změna se tak výsledně ukazuje jako efektivnější. Navíc budou dále obecně narůstat nároky v oblasti udržitelnosti, např. v případě starších budov bude pravděpodobně vyžadováno zlepšení ekologických ukazatelů ve vztahu k životnímu prostředí či uhlíkové stopě.
 7. Udržet růst, pokračovat v poskytování kvalitních služeb, rozvíjet vztahy se stávajícími klienty, budovat vztahy s novými zákazníky a rozšířit naše portfolio o některé nové služby.
 8. Tak asi jako všechny, určitě konflikt na Ukrajině a jeho dopady. Po covidu je to další zásadní věc, která otřásla společností, a tedy i trhem. V návaznosti na tyto události se řeší mj. zejména dopady a růst nákladů v oblasti energií a myslím, že se stále čeká, jak se situace na trhu energií vyvine.

Elektronická recepční od Innovis nikdy nespí

Innovis je mezinárodní poradenská společnost, která nabízí řešení digitální transformace. Je součástí holdingu M2C, jen působí na trhu už 30 let. Českým i zahraničním partnerům z nejrůznějších odvětví poskytuje služby integrovaného facility managementu.

Innovis je technologickým partnerem firem od prvotního nápadu přes vývoj až po implementaci řešení. Zaměřuje se především na technologické zabezpečení budov, automatizaci a zpracování dat pomocí IoT, AI a pokročilé analytiky. S jejími aktivitami nás seznámil managing director František Leiter.

Co se skrývá pod názvem Innovis? Je to technologická divize společnosti M2C, která je dodavatelem technologických a softwarových řešení. Chceme demonstrovat, že M2C Holding není pouze dodavatelem facility managementu, ale i partnerem pro technologická řešení. V Innovisu se chceme soustředit na technologie, a tak naše produkty zlepšovat a nabídnout zákazníkovi lepší a ucelenější řešení. Jsme „solution provider“ a máme celou škálu produktů a služeb. Jako příklady mohu uvést kompletní automatickou vrátnici, elektronickou recepci, aplikaci k řízení techniků v provozu, řízení obchodních představitelů v provozu, řízení inspekcí, vzdálený monitoring údržby a security nebo systém pro řízení a monitoring energií. Takže opravdu široká platforma. Významnou roli přitom hraje naše dohledové centrum Space.

Co umí vzdálený a dohledový přístup Space? Dokážeme monitorovat signály z rozličných zařízení, např. z kamer apod. Získáváme informace o aktivitách v objektu, čímž dokážeme zefektivnit třeba provoz fyzické ostrahy. Nadneseně řečeno odpadá hlídkování a pobíhání kolem objektu, ale zvládneme to prostřednictvím technologií. Sledujeme dění na kamerách, získáváme z nich alarmy a reagujeme na ně.

Jaké jsou ještě další možnosti při použití Space? V současné době je to velký hit pro města s kamerovými systémy. Jsme schopni tam postavit videomatické řešení, které dokáže vyhodnocovat potenciální kriminální činy, jako např. vykrádání aut, loupež nebo odhalit člověka, který se nějak nepatřičně pohybuje, a je předpoklad, že je podnapilý. Do dohledového centra Space dostaneme o takové činnosti signál a operátor následně tuto skutečnost kvalifikuje a vyhodnocuje, zda jde o skutečný poplach. Pokud ano, předá informace policii.

To je zajímavá služba. Je o ni zájem? Nyní při rozšiřování Smart Cities je to pro obce velké téma. Software si vyvíjíme sami a částečně outsourcujeme.

Kam Space směřuje dále? V současné době se zaměřujeme na energetiku. Řídíme systémy měření a regulace a monitorujeme odběry energií v budovách. Naši analytici, kteří ve Space pracují, dovedou na základě dat získaných ze systému a z jejich analýz určit, kde lze uspořit, popř. jakým způsobem řídit toky energií v budově efektivněji. Myslím si, že je to v současné době také velké téma. Obecně dokážeme pomoci každému, kdo spravuje nějakou nemovitost nebo areál. Druhou rovinou jsou procesy a software, protože naše řešení jsou aplikovatelná v podstatě pro všechny budovy.

Jaká je praxe? S ohledem na letošní změny v oblasti energetiky a směrováním EU s ESG je to velké téma. Poptávka je tudíž velká. Nejde jen o poptávku, kterou generuje naše obchodní oddělení, ale přicházejí se za námi radit jak klienti stávající, tak i ti potenciální.

Lze Innovis označit jako startup? My se necítíme úplně jako startup, protože za námi stojí silná matka. Avšak vzhledem k tomu, že jsme relativně samostatná a silná technologická divize, tak si můžeme dovolit fungovat jako startup. Když máme nějaký nápad, dokážeme ho rychle zavést, otestovat a nebrzdí nás žádné zdlouhavé procesy. A to si myslím, že je neskutečnou výhodou Innovisu.

Daří se aplikovat nové technologie ve starších budovách? Abychom dokázali přetvořit starší budovu na inovativnější, musíme do ní implementovat určité technologie pro optimalizaci jejího chodu. Nové technologie mohou řešit automatické řízení provozu dané budovy, tedy od vytápění, ventilace přes osvětlení, bezpečnostní systémy až po další smart technologie.

Je možné z každé staré budovy udělat smart? Každou budovu lze do určité míry vylepšit nebo zvýšit její hodnotu, optimalizovat její chod, prostě zvýšit její atraktivitu. To vše se dá, ale je samozřejmě otázkou, do jaké míry. Vždy to záleží na individuálním posouzení.

Jak lze dosáhnout efektivnějšího provozu a snížení nákladů? Využitím našich řešení a jejich implementace. Jako příklad mohu uvést naši automatickou vrátnici pro průmyslové a logistické areály, což je v současnosti velký hit, a myslím si, že do několika let bude každý areál vybaven vjezdem s automatickou vrátnicí. Toto řešení odbourává finanční náročnost spojenou s lidmi, kteří zde musejí být 24/7.

A proč, když se celý proces dá automatizovat? Dnes je problém, že lidé, které hlavně ani nemáte, stojí spoustu peněz i v té vrátnici. To znamená, že jsme nuceni ta řešení hledat.

Můžete uvést ještě další příklady? Mluvil jsem o Space – centru vzdáleného dohledu. Tam je to velmi podobné. Dám příklad: máte objekt, který střeží několik pracovníků ostrahy, a je otázkou, do jaké míry je to efektivní. My jsme toho názoru, že je vždy prostor pro větší efektivitu různých procesů a většinu areálu lze vzdáleně monitorovat z jednoho místa. Pokud jste obchodní řetězec, nemusíte mít v každém svém objektu monitorovací středisko, ale všechno můžete svést do jednoho bodu a centrálně monitorovat. Tím dochází k určité optimalizaci a zvyšuje se efektivita.

Může automatická recepční opravdu nahradit člověka? Měl jsem na mysli spíše automatickou vrátnici v logistice a průmyslu, která slouží pro odbavování a kontrolu vjezdu kamionů apod. Ale když se bavíme o automatické recepční pro administrativní budovy a hotely, tak může sloužit jako doplněk v případě, že máte velkou recepci. Stále potřebujete určitý „human touch”. Nicméně tam už nejsou potřeba dva lidé, ale pouze jeden člověk. Automatickým procesem je možné odbavovat přes elektronickou recepci. Další výhodou elektronické recepční je to, že nikdy nespí, takže při večerním provozu ji můžete využít bez vrátného, který by tam musel být kvůli několika návštěvníkům celou noc. Další její předností je kromě efektivity a rychlosti odbavení, že budova zároveň získá digitalizací na určité atraktivitě a vy jako provozovatel či správce jste technologicky progresivnější.

Data z Innovisu lze využít i marketingově. Jakou formou? Například v obchodních centrech instalujeme chytré senzory, díky nimž dokážeme počítat návštěvníky, vyhodnocovat jejich pohyb, predikovat či optimalizovat celkový chod budovy a získat nějaké marketingové informace (o jaké produkty mají v retailu lidé zájem, kde se shlukují, kolik zde tráví času apod.). To se dál přetváří do datových vizualizací ve formě známých heatmap apod. a pomáhá vlastníkům ve vyhodnocování jejich byznysu.

Jaké chystáte novinky v Innovisu? Pracujeme například na akvizici středně velké softwarové společnosti, tudíž budeme schopni rozšířit vlastní softwarové portfolio. V zásadě posílíme naše softwarové týmy, což znamená, že zkvalitníme službu pro koncového zákazníka. To je v současné době jedna z velkých novinek. Více podrobností zatím o této transakci nemohu říct, ale v lednu se dozvíte víc.

TEXT Martina Kymrová FOTO Archiv Innovis

Daikin nabízí energeticky úsporná řešení pro všechny segmenty.

Společnost Daikin byla založena před téměř 100 lety v Japonsku a nyní působí ve více než 145 zemích světa. zastoupení v České republice vzniklo v roce 1992.

Prostřednictvím svých partnerů, jejichž síť se neustále rozšiřuje, dodává Daikin tepelná čerpadla, zásobníky teplé vody, čističky vzduchu, klimatizační jednotky, fan-coil jednotky, chladicí jednotky – a to pro bytové domy, komerční sféru i pro průmyslovou sféru. Více nám sdělil Vladimír Steiner, generální ředitel Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o.

Rok 2022 je ve znamení zdražování energií. Jak budete hodnotit letošní sezonu?

Energetická krize vyvolává v tuzemsku dosud nevídaný zájem o tepelná čerpadla. Do jejich dynamicky rostoucích prodejů se promítají silné obavy z nedostatku plynu a zvyšujících se cen, v důsledku čehož se majitelé nemovitostí snaží dosáhnout maximální energetické efektivity a soběstačnosti. Daikin je od roku 2019 jedničkou v segmentu tepelných čerpadel. S 25% nárůstem obratu ve fiskálním roce 2021 (duben 2021 – březen 2022) zaznamenala společnost Daikin Europe desátý rok růstu v řadě. Byl to rok rekordní (s obratem 4,3 mld. eur). Co se týká prodejů tepelných čerpadel pro rezidenční projekty u nás, jsme v letošním roce na 250 % oproti stejnému období v loňském roce. Česká republika, která je součástí regionu Daikin Central Europe, tedy k nárůstu obratu podstatně přispěla. Roste také zájem o vytápění klimatizačními jednotkami. Prodej našich splitových klimatizačních jednotek v letošním roce vzrostl o 40 % a řešení multisplit, kdy je k jedné vnější jednotce připojeno až pět jednotek vnitřních, vzrostl v porovnání s loňským rokem dokonce o 52 %. K zájmu o multisplit řešení přispělo také představení klimatizace Multi+, která dokáže efektivně chladit nebo vytápět až tři místnosti a navíc ohřívat v zásobníku teplou vodu. Pro malé a střední domácnosti představuje kompletní řešení s možností snížit náklady na energie. A pokud jde o naše komerční řešení, i zde jsme zaznamenali významný nárůst prodejů. Daikin nabízí energeticky úsporná řešení pro všechny segmenty Brněnská továrna Daikin, kde se staví nová hala.

Můžete uvést některé úspěšné projekty či zakázky v tomto segmentu?

Jde o projekty, které se plánují delší dobu, než po jakou čelíme energetické krizi. Za všechny provedené v poslední době bych jmenoval např. bleskovou výměnu chillerů ve společnosti Zentiva, vytápění a chlazení pro zelenou budovu The Flow Building na Václavském náměstí či budov Via Una v ulici Na příkopě v Praze nebo zapojení společností Toyota Motor Manufacturing Czech Republic a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda do našeho programu oběhového hospodářství „L∞P by Daikin –Recover – Reclaim – Reuse“, který ročně (celosvětově) ušetří 250 000 kg nových chladiv, čímž snižuje dopad našeho odvětví na životní prostředí.

Komunikace s architekty a projektanty je nedílně spojená s vaší nabídkou. Jakou formou probíhá? Rezonuje téma BIM?

O architekty a projektanty se snažíme pečovat ze všech stran. Samozřejmostí jsou knihovny pro všechny obvyklé plánovací softwary včetně BIM na našem webu, softwary pro výběr a návrh jednotek Daikin a pomocnou ruku jsou vždy schopni nabídnout také naši interní technici a projektanti. Architekty a projektanty pravidelně bereme také na prohlídky českých i zahraničních referenčních projektů nebo do výroby, kterou máme v Plzni a Brně. V neposlední řadě poskytujeme širokou síť spolehlivých montážních a servisních partnerů. Dostupné náhradní díly garantujeme po celou dobu životnosti našich výrobků. Stále hledáme nové možnosti spolupráce a komunikace s touto cílovou skupinou. Podíleli jsme se také na průzkumu mezi architekty, který nám přinesl potřebné tipy, jak na to.

Škála vašeho sortimentu je opravdu široká – do rodinných domů, kanceláří, průmyslových objektů, hotelů a nákupních center. Který segment považujete letos za klíčový? Kam budete převážně cílit v příštím roce?

V letošním roce zaznamenal boom zejména rezidenční sektor, s podobnou poptávkou počítáme i v dalších letech, proto také investujeme do rozšíření našich výrobních kapacit pro tepelná čerpadla. Nedávno jsme oznámili investici 50 mil. Eur do nové výrobní haly v Brně, investujeme také v Německu, Polsku či Belgii, a to nejen do výroby, ale také do vývoje.

Které vaše produkty považujete za „top“? Například o který typ výrobků je mezi klienty největší zájem?

Z výrobků pro rodinné domy a byty bych jmenoval naše tepelná čerpadla Altherma třetí generace. Vyhrávají ceny za design, jsou spolehlivá a mají vysokou účinnost. Je to takové rodinné stříbro. Komerční výrobky jsou pro nás z pohledu celkového objemu příjmů samozřejmě velmi důležité. Nechci být neskromný, ale Daikin dal celé kategorii výrobků pro chlazení a vytápění velkých komerčních budov jméno – VRV systémy, když jsme před 40 lety přišli s variabilní regulací objemu chladiva, která zákazníkovi (správci budovy) umožňuje odděleně regulovat klima v různých zónách, místnostech nebo v jednotlivých podlažích, a tím spoří energii. Tyto systémy se vyznačují vysokou účinností a flexibilitou při návrhu i instalaci. Letošní novinkou je VRV 5 se zpětným získáváním tepla, který má o 13 % vyšší sezonní účinnost ve srovnání s předchozí generací. Je ideálním řešením pro chlazení a vytápění projektů, kde je prioritou Instalace chilleru ve společnosti Zentiva. Projekt formou All in One.

INTEGROVANÝ FM dopad na životní prostředí včetně těch, jejichž cílem je dosáhnout akreditace BREEAM, LEED nebo WELL. A když jsme u toho chlubení, nové VRV systémy pracují s chladivem R-32, které vyvinul také Daikin. Toto chladivo je nejen efektivnější z pohledu přenosu tepla, ale má také o dvě třetiny nižší potenciál globálního oteplování (GWP) než chladivo R410A. Tyto parametry umožňují snížení náplně chladiva o 15 % a menší průměry potrubí. Záměnou chladiva dochází ke snížení přímých emisí CO2 až o 71 %. Chladivo R-32 je jednosložkové chladivo. Podporuje cirkulární ekonomiku, protože se snadno regeneruje a recykluje.

Zákazníkům a facility managementu nabízíme také řadu servisních služeb, jako např. zapůjčení chladicích jednotek. Letos koncem léta jsme například společnosti Škoda Energo zapůjčili na dobu necelých dvou měsíců chillery Daikin. To jim umožnilo bez problémů a přerušení výroby překlenout dobu potřebnou k opravě stávajících chladicích zařízení v prostorách areálu lakovny v Mladé Boleslavi. Pomáháme také se zhodnocením stavu zařízení a navrhujeme řešení modernizací, oprav nebo obměn zařízení. Vždy se snažíme nabídnout zákazníkovi komplexní řešení All in One. Má to pro něj řadu výhod – nejen smlouvu s jediným dodavatelem, kterým je Daikin, a tedy jednu záruku a jeden servis, ale třeba také bezpečný vzdálený monitoring a správu budovy, pomoc se zelenou certifikací budov atd.

Řešíte propojení vašich produktů s ostatními smart komponenty v objektech vlastním systémem, nebo spolupracujete s výhradním dodavatelem?

Naše zařízení dokážou komunikovat i se systémy jiných dodavatelů prostřednictvím řady WLAN adaptérů pro různé běžně používané smart systémy. Tepelná čerpadla a klimatizace Daikin je také možno regulovat pomocí aplikace Daikin ONECTA připojené k WLAN síti z chytrého telefonu včetně vytváření provozních režimů, sledování spotřeby energie na denní, týdenní nebo roční bázi. Aplikace také umožňuje integraci produktů a služeb třetích stran přes IFFT.

Jak se chystáte reagovat na situaci v době, kdy se ekonomika propadá do krize? Jak se to odrazí v nabízeném sortimentu? Je to společná filozofie s investory, kteří usilují o certifikaci budovy?

Daikin má dlouhodobou strategii FUSION25. Sázíme na obnovitelné zdroje energie, které se v kontextu aktuální situace jeví jako výhodné nejen z hlediska udržitelnosti a ochrany klimatu, ale také z hlediska energetické nezávislosti a úspor. Obojí je samozřejmě v zájmu developerů, investorů či majitelů staveb, ale také správců komerčních budov – facility manažerů. Najít jednoho spolehlivého parťáka, který se vám postará kompletně o všechno od revize stávajících systémů chlazení a vytápění a doporučení nějaké optimalizace přes návrh řešení a úspor po samotnou realizaci i následný servis (v celém segmentu HVAC-R) není u nás tak jednoduché.

TEXT Arnošt Wagner FOTO Alena Pošíková a archiv Daikin

LeasePlan, Deloitte a myhive Flexi Offices jsou vítězi soutěže Recepce roku 2022

Letošní soutěž Recepce roku 2022 vyvrcholila vyhlášením vítězů, které proběhlo 6. října v Galerii kavárny Louvre. V hlavní kategorii získala první místo recepce LeasePlan Czech Republic a v kategorii Recepce roku 2022 – design společnost Deloitte CZ Services. Vítězem kategorie Recepce roku 2022 – cowork se pak stala recepce myhive Flexi Offices by Offices Unlimited a cenu poroty za design si odnesla galerie Kunsthalle Praha.

Soutěž Recepce roku, která se řídí heslem „na prvním dojmu záleží“, letos podruhé uspořádal spolek Recepce není vrátnice a je určená výhradně firemním recepcím a recepcím v kancelářských budovách a coworkingových centrech na území hlavního města Prahy.

„V minulém roce měla soutěž pouze hlavní kategorii, ale letos jsme ji rozšířili o dvě nové: Recepce roku 2022 – cowork a Recepce roku 2022 – design. Především díky posledně zmiňované nové kategorii jsme získali možnost pozvat do soutěže také firmy, které investují do pracovního prostředí svého recepčního týmu,“ říká koordinátorka soutěže Štěpánka Pancová.

Hlavní kategorie hodnotila přístup, komunikaci a reprezentativnost recepčních.

V ní zvítězily recepce:

1.místo – LeasePlan Czech Republic

2.místo – ABS Jets

3.místo – RESPECT

 

 

 

Vítězem kategorie Recepce roku 2022 – cowork se staly servisované kanceláře myhive Flexi Offices by Offices Unlimited.

 

 

 

 

V kategorii Recepce roku 2022 – design, která se zaměřila na hodnocení designu, konceptu a ergonomického řešení prostoru recepcí, zvítězily společnosti:

1.místo – Deloitte CZ Services        (autor návrhu: Atelier Kunc architects)

2.místo – Jan Becher Pernod Ricard (autor návrhu: CAPEXUS)

3.místo – Otis                                  (autor návrhu: Penta Real Estate)

 

 

 

Cenou poroty v této kategorii se může pochlubit galerie Kunsthalle Praha (autor návrhu: Axel Kufus).

Celé slavnostní vyhlášení soutěže včetně panelové diskuze bylo možné živě sledovat na online streamu.

Záznam slavnostního vyhlášení soutěže Recepce roku 2022.

 

Více o soutěži na www.recepceroku.cz.

Recepce není vrátnice

Spolek Recepce není vrátnice si je plně vědom toho, že první špatný dojem, který na příchozího udělá recepční, nezachrání ani ten nejúžasnější produkt nebo služba na světě. Proto se řídí mottem „recepce musí fungovat perfektně, jinak nefunguje vůbec“ a dlouhodobě profesionalizuje prostředí recepcí a mění jejich vnímání v očích firem i veřejnosti.