Rekordní účast v rekvalifikačním kurzu

Podzimního 30. běhu rekvalifikace facility manažerů se účastní rekordní počet posluchačů. Úvodní přednášky již absolvovalo 30 odborníků ze společností z řad odběratelů, FM poskytovatelů a několik dalších, kteří se na práci ve facility managementu teprve připravují. 

Poprvé se naplno zapojily i úřady práce a vyslaly k nám zájemce o obor FM. Plně se tak projevilo, že MPSV (resp. úřady práce) zařadilo tento kurz mezi oficiální rekvalifikační příležitosti, a několik účastníků tuto nabídku také přijalo.

V budoucnu i online webináře

FM Institute jako dlouholetý pořadatel tohoto kurzu získal pro roky 2024–26 novou akreditaci, a tak bude i nadále pokračovat v semestrálních otevřených rekvalifikačních kurzech, a bude-li poptávka po firemním běhu, je připraven zrealizovat rekvalifikační kurz i pro konkrétní společnosti. 

Významnou novinkou příštích běhů je možnost získat rekvalifikaci i formou online webinářů, tzn. veškeré přednášky mohou zájemci absolvovat virtuálně, pouze závěrečný test a obhajobu seminární práce před komisí bude muset složit každý posluchač prezenčně. Pro ty, kteří nemají daleko do Prahy (konkrétně do Olympiku v Karlíně), doporučujeme absolvovat kurz prezenčně. Pokud máte o toto vzdělávání zájem, upozorňujeme, že do poloviny prosince nabízíme zajímavou slevu z celkové ceny. 

Rekvalifikace v nabídce úřadu práce

Jak bylo již výše uvedeno, tento kurz je nyní zařazen i v nabídce rekvalifikačních kurzů MPSV (a tedy úřadu práce). Pro nezaměstnané se zde nabízí možnost kompletní úhrady ceny kurzu. A pro ty z vás, kteří pouze zvažujete přechod do jiného oboru, tedy facility managementu, umožňuje úřad práce významný příspěvek. Úřad práce uhradí cenu kurzu a vy úřadu přispějete částkou kolem 20 % z celé ceny. Jsou zde však dvě podmínky:

 • Všichni zájemci o certifikaci musejí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou;
 • Úřad práce najde pro zájemce finanční krytí tohoto vzdělávání (každý úřad si vede vlastní evidenci a má k dispozici vlastní rozpočet, který může ohrozit akceptaci žádosti).

Pokud máte zájem o účast v jarním rekvalifikačním kurzu (7. 2. – 29. 5. 2024, každou středu 9.00–17.00 hod.) a nepatříte již mezi více než 500 držitelů našich rekvalifikací, pak navštivte webové stránky www.fminstitute.cz. Těšíme se na vaši účast!

Výměnou zastaralých čerpadel lze ušetřit až 80 % elektrické energie

Rodinná firma WILO byla založena před 150 lety v Dortmundu a v současné době patří jako nadnárodní technologická skupina k předním světovým výrobcům čerpadel a čerpacích systémů pro zařízení budov, vodní hospodářství a průmyslový sektor a po celém světě zaměstnává pře 8 000 lidí.

Ing. Jan Matějovský, obchodní a marketingový manažer WILO CS, s. r. o., s námi hovořil o výrobním programu, o trendech (i megatrendech) v oboru daných zvyšováním udržitelnosti a šetření energiemi.

Firma se od počátku věnovala výrobě čerpadel?

Od založení jsme strojírenská firma. V určitém okamžiku tehdejšího majitele napadlo, že pro efektivnější topení a přenos vody by mohlo být zajímavé vložit do potrubí pohon, tedy elektromotor s nějakou vrtulkou. Do té doby fungovaly samotížné systémy, což znamená, že teplá voda stoupá a ochlazená se vrací a cirkulace probíhá samovolně. Od první myšlenky k dnešku jsme urazili dlouhou cestu. Byli jsme první, kteří přišli s komerčním využitím oběhových čerpadel. Postupem let přinášíme další inovace pro efektivní, úspornější a lepší řízení, aby zákazník dostával stále to nejlepší. Od oběhových čerpadel jsme se dostali k řešení pro vodárenství, pro sekundární výrobu, což znamená, že naše čerpadla jsou součástí dalších technologií – ať jsou to kotle, tepelná čerpadla, nebo chladicí jednotky. Prostě všude tam, kde se čerpadla používají. 

Je český trh oproti německému nějak specifický?

Řešení, která nabízíme, závisejí na tom, co požaduje zákazník. A to vychází z toho, jak je v dané zemi nastavená legislativa, popř. z nařízení Evropské unie. To znamená, že sortiment pro Česko, balkánské země, Španělsko, Německo i Ameriku je víceméně identický a je daný tím, co nám určuje legislativa a co je pro zákazníky přidaná hodnota.

Co obnáší „přidaná hodnota“ pro zákazníka?

To je často definováno standardy nebo požadavky na konkrétní budovu. Nyní to jsou různé certifikace jako BREEAM, LEED apod. Součástí jsou samozřejmě i čerpadla, která jsou tam naprojektována. To znamená, pokud zákazník chce mít certifikaci budovy podle BREEAM v Německu nebo u nás, tak na čerpadla má stejný požadavek. 

Co zákazníkům dokážete nabídnout?

Nejsme pouze distribuční článek. Začínáme podporou projektantů, seznamujeme je s tím, co a jak umíme, pomůžeme jim s konkrétním návrhem, s výkresy a celkovou kompetencí. To, že něco umíme dodat, je základ. Pak je třeba to dodat na stavbu včas. Fáze after market spočívá v tom, že všechno zákazníkovi zprovozníme a po dohodnutou dobu servisujeme, resp. provádíme pravidelné prohlídky. Mohou nastat situace, že je soustava hotová, ale aby tam čerpadlo pasovalo, je potřeba drobná úprava – to umíme nabízet jako službu v balíčku. Takže nejde o to jen dodat čerpadlo v krabici, ale spočítat úspory, navrhnout, dodat, namontovat, zprovoznit a servisovat.

Dnes je kladen velký důraz na úspory. Jak na tuto skutečnost reagujete?

Požadavky na úspornost elektromotorů a pohonů s proměnnými otáčkami řeší směrnice na ekodesign 2009/125/ES a nařízení komise EU 2019/1781. Jde o dlouhodobý proces – v roce 2013 byla vydána první sbírka o úspornosti elektropřístrojů a nároků na ně. To přispělo k tomu, aby se přestala vyrábět a používat neúsporná čerpadla. A když si představíme, kolik tisíc čerpadel se používalo… Ta dnešní jsou přitom o 80 % úspornější. Směrnice nezahrnovala jen čerpadla, ale žárovky, ledky, elektromotory, televizory, bílé zboží atd.

Čerpadla tvoří samostatnou kategorii?

Je to obrovská a náročná kategorie. Čerpadla nebo elektromotory máte od malých až po tunové obry, které za hodinu spotřebují stovky kilowattů. Tyto nároky tlačí na firmy, aby snižovaly spotřebu a dodávaly na trh úsporné výrobky.

Jak může být úspora najednou až 80 %?

Úspora se týká elektromotoru. Rotor je permanentní magnet, kolem něhož je vinutí, které střídá póly a vlastně roztáčí kotvu. Za posledních 20 let došlo k posunu – watty potřebné k jeho roztočení jsou jiné než v minulosti. Další věcí je frekvenční měnič, který řekne motoru, jak rychle se má točit. Takže místo 3 000 otáček se čerpadlo točí jen na 1 000, protože z 20 radiátorů jsou zapnuté jen dva v obývacím pokoji.

Na jaké úspory se tedy dostanete?

Starší malé čerpadlo má na třetí rychlost spotřebu 280 W/hod., ale moderní čerpadlo v průměru spotřebuje 30 W. Což dává úsporu 90 %. Běžně lze při výměně čerpadla starého přes 10 let za nové dosáhnout úspory 80 %. Úspory jsou dány legislativou, takže jednotliví výrobci se předhánějí, kdo dá na trh úspornější výrobek. A jako prodejní argument používají, že při průměrné životnosti čerpadla zhruba 15 let ušetříte tolik a tolik…

Jaká je návratnost při výměně čerpadla za nové?

V dobách levných energií pochopitelně nikoho příliš netrápilo, že čerpadlo stále jelo. Ale když cena energií stoupla výš, urgentnost úspor naskočila. A nejde jen o čerpadla. Všichni začali řešit, jak změnit osvětlení, alternativní zdroje, aby zlevnili provoz, co všechno se má vypínat, jaká jsou okna atd. Ale čerpadla, protože jsou schovaná, lidé příliš neřeší, poněvadž jsou v budově významnější spotřebiče. V budovách, jako jsou úřady, školy, kde je třeba 20 malých čerpadel se spotřebou desítek kilowattů, se jejich spotřeba nasčítá a denní spotřeba se pak nepočítá na stovky wattů, ale na megawatty. A to už jsou zásadní peníze.

Ale stále nezazněla ta návratnost?

Asi rok a půl se věnujeme analýzám a dostáváme se v kalkulacích od návratnosti 5–6 měsíců až třeba po 4 roky. Závisí to na struktuře čerpadel, která byla posuzována.

Můžete uvést příklad?

Pokud je to jednoduchý případ, čerpadlo je 15 let staré a jde o klasický třírychlostní model na topení, je návratnost do šesti měsíců. Pokud je to menší projekt s novějšími čerpadly, která dosud nebyla řízena frekvenčním měničem – a ten lze nyní přidat, znamená to o něco vyšší investici a delší návratnost. Ale zatím jsme neměli případ delší než 4 roky. V kontextu k životnosti čerpadel průměrně 15 let znamená 4 roky, než zařízení splatím, a pak již z toho mám benefit.

Jak mohu na tuto investici dosáhnout?

Momentálně u nás není žádný dotační program, který by se týkal čistě čerpadel. Ale je možné, že by se mohlo něco objevit, jak se o tom diskutuje v jiných zemích. Nicméně s naším partnerem Unicredit umíme nabídnout program, kdy banka klientovi financuje splátky na základě spočítané doby návratnosti. Co zákazník ušetří, použije na splátky. Takže je to pro něho nákladově neutrální.

Může to být i součástí EPC projektu?

Určitě. Celková rekonstrukce takové budovy zahrnuje kompletní změnu vytápění, oken izolace, veškerého vnitřního vybavení a při financování bankou či energetickou společností se počítá s tím, že projekt bude splácen prostřednictvím úspor. V bilanci majitele/provozovatele se tak nic nemění. Jako příklad mohu uvést psychiatrickou léčebnu v Bohnicích, kde jsou naše čerpadla součástí kompletní změny topného systému. Garantem je Veolia, zhotovitelem je EO TECHNOLOGY a WILO sem dodávalo 150 vysoce úsporných čerpadel. Návratnost byla velmi rychlá při kalkulované úspoře 77 % energie. Již dříve to byl Obecní dům v Praze, kde úspora byla 55 %, nebo věznice ve Valdicích či v Ruzyni.

Jak pracujete s projektanty?

Navrhování TZB je celkem věda, a kdykoliv to určitou formou projektantovi usnadníte, velice to kvituje. Máme databázi dlouhodobě spolupracujících firem, v nichž s projektanty pravidelně spolupracujeme. Nabízíme školení, protože sortiment a technologie se vyvíjejí, tak aby vždy věděli, s čím mohou aktuálně pracovat. Navíc projekty připravují v předstihu, protože na realizaci dojde třeba až za dva roky. Pořádáme i semináře s dalšími firmami, kam zveme projektanty našich partnerů. Projektant řeší celkovou topnou soustavu, ví, jak má být objekt dimenzovaný, jaký je počet radiátorů, podlahové topení, velikosti kotlů a podle těchto parametrů musí zvolit vhodné čerpadlo. 

Co chystáte nového pro zákazníky?

Do vývoje a výzkumu investujeme velké peníze nejen my, ale i konkurence. Pracujeme s horizontem desítek let dopředu, tedy s tzv. megatrendy. Lidé se budou více stěhovat do měst, to znamená, když se město rozroste a nárůst počtu obyvatel povede k úplně jiným nárokům na čistou vodu, kanalizaci atd. Budou se stavět nové budovy a pro technologie, tedy i čerpadla, se budou hledat další úsporná řešení, protože elektřina, která se nespotřebuje, se nemusí vyrobit. Změna klimatu signalizuje, že se voda bude dopravovat na velké vzdálenosti – a jinde jí zase bude až moc. Takže čerpadla budou muset být úspornější nebo budou muset být větší, aby mohla dopravovat více vody na určité vzdálenosti.

To je výhled do budoucnosti, ale jaké jsou aktuální trendy?

Asi nejaktuálnějším směrem je, že současné technologie elektromotoru a elektroniky směřují více k digitalizaci a propojitelnosti. Čerpadlo už není samostatná jednotka, ale je součástí celkového ekosystému budovy. A prostřednictvím chytrých systémů řízení by měly být tyto procesy co nejefektivnější a synchronizované. Začíná to detekováním venkovní teploty, předpovědí délky slunečního svitu v následujících hodinách přes počet lidí v domě až po stanovení, zda je ranní (polední, večerní) špička nebo noční útlum; celý tento ekosystém by měl čerpadlu sdělit, aby se zapnulo či vypnulo. Pokud je systém správně nastavený, energetická náročnost jde zásadním způsobem dolů. Výhodu získává ten, kdo umí s takovým systémem pracovat.

Arnošt Wagner, Foto: Archiv WILO CS 

IFMA WORLD WORKPLACE, Denver, 27.–29. září 2023

WW 2023 (jak se tato akce všeobecně zkracuje) je každoročním místem setkání facility manažerů z celého světa. V posledních letech byla zvolena významná města USA, která se v pořádání pravidelně střídají, a tak letos bylo místem konání město Denver. 

Akce WW mají svou již delší dobu nastavenou programovou strukturu. Účastníci si mohou vybírat z několika (obvykle šesti až osmi) souběžných řad přednášek, které na sebe pravidelně navazují, a tak mohou přecházet mezi řadami podle vlastní volby. Souběžně s přednáškami je otevřena výstavní hala, kde jsou ve stáncích, jejichž počet obvykle přesahuje stovku, nabízeny produkty facility managementu nebo produkty vhodné pro FM poskytovatele. Celou akci pořádá celosvětová asociace facility manažerů IFMA, a tak je s touto akcí každoročně provázána i valná hromada této asociace, na niž vysílají své zástupce jednotlivé pobočky (jak lokální, tak oborové).

Podle odpovědí letošních účastnic se tato akce vydařila, a tak lze jen anoncovat, že se všichni zájemci o účast mohou již dnes těšit na 9.–11. října příštího roku, kdy se WW 2024 bude konat v San Antoniu.

Otázky pro účastnice z ČR

 1. Zúčastnila jste se letošní konference IFMA WORLD WORKPLACE v Denveru. Jak na vás zapůsobila atmosféra této celosvětové akce?
 2. Součástí programu byla vedle konference a mnoha přednášek i prezentace firem formou „stánků“ Zaujala vás nějaká přednáška nebo prezentace?
 3. Odnesla jste si nějaké poznatky, které by mohlo být vhodné aplikovat v našem FM prostředí?

Petra Felixová, studentka Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se specializací na správu a řízení provozu budov

 1. Konference předčila má očekávání z pohledu pestré nabídky přednášek i z pohledu organizačního. Po celou dobu jsme byly se spolužačkou Natálií součástí studentské sekce spolu se studenty z Nizozemska a Belgie. Program byl pestrý a rozhodně splnil svůj účel pochopit, jaké pracovní možnosti oblast facility managementu nabízí. Překvapivé pro mne bylo vidět, kolik lidí v USA je do tohoto odvětví zapojeno.
 2. Zaujal mě stánek firmy zabývající se obnovou kancelářského nábytku. Bylo vidět, že téma udržitelnosti je celosvětové. V případě některých obnovených kancelářských kontejnerů, stolů či židlí, byste neřekli, že jsou 20 let staré. Zastávám teorii, že když je produkt designově kvalitní a nadčasový, je jeho životnost v rámci dobré údržby téměř nekonečná.
 3. Zajímavý poznatek vidím v přijetí studentů mezi dospělé – zajeté firmy dávají možnost seznámit se během tří dnů s nabídkou trhu FM. Zároveň dostáváte informace z tzv. první ruky o tom, co je aktuální a trendy. Pro studenta je to nejlepší průzkum a možnost ujasnění si toho, kde vidí svou budoucnost. Dnešní svět se zdá být natolik neomezený, až kolikrát máte pocit, že nevíte, co byste samou neomezeností chtěli dělat. Proto jsem vděčná za informace, které starší generace sdílejí a předávají mladším na začátku jejich kariéry. Podpora IFMA a univerzit v ČR v tom hraje významnou roli, za což velice děkuji, a pevně věřím, že tomu tak bude i v dalších letech.

Kristýna Markovičová, business development manager, FLOWBOX, s. r. o.

 1. Na konci září jsem byla pozvána do USA do státu Colorado, abych se zúčastnila mezinárodní konference v městě Denver. Byla to má první návštěva USA, a proto jsem odlétala z Evropy s velkými očekáváními, která se naplnila. Šlo skutečně o velkou a prestižní akci zaměřenou na facility management. Ač přicházím z oboru energetického managementu, tak vnímám, že jsou si tyto dva obory velmi blízké a pro koncové klienty i velmi důležité a přínosné. Firma Flowbox je čerstvým členem IFMA CZ od léta letošního roku a již teď to vnímáme jako velkou přidanou hodnotu, kterou nám partnerství přináší. Konference v Denveru byla tak pro mě krásnou vstupenkou do světa facility managementu. 
 2. Jako obchodní reprezentant softwarové firmy poskytující pokročilý energetický management jsem se především zaměřovala na přednášky a vystoupení dotýkající se tohoto tématu. Bylo pro mne velmi přínosné, jak téma energií, úspor a ESG vnímají firmy a představitelé společností napříč celým světem. Významnou část svého pobytu jsem věnovala výstavě EXPO, kde měly firmy možnost se prezentovat a mluvit s návštěvníky. Zde jsem pochopila, co americký trh zajímá, jaké jsou možnosti expanze na americký trh a co bychom jako firma mohli nabídnout. 
 3. Určitě ano. Předně bylo velkým přínosem poznat odlišné prostředí od našeho známého evropského. Výzvy jako úspory energií, nefinanční reporting a ESG rating, které teď rezonují Evropou napříč obory, jsou v Americe vnímány odlišně a bylo velice zajímavé zjistit, jak s těmito tématy v USA pracují a jak je aplikují do byznysu. Pro Flowbox jako firmu, která působí v Evropě a rozhlíží se i po americkém trhu, byla celosvětová konference IFMA velkou příležitostí a potvrzením, že jsou našemu řešení nakloněni i za oceánem.

Text: Red., Foto: Kristýna Markovičová

Virtuální recepční – nástroj k výrazné úspoře nákladů v moderní společnosti

Pracovníci recepce často přispívají k našemu prvního dojmu při návštěvě firmy nebo třeba příchodu do hotelu. A je samozřejmě žádoucí, aby tento dojem byl co nejlepší. 

Fronty, zdlouhavé vyplňování formulářů, nebo dokonce nepříjemné chování recepčních může naopak negativně ovlivnit celou naši návštěvu. Práce recepčních však v současnosti vyžaduje již více než jen příjemné vystupování. 

Kvalifikovaných sil je nedostatek

Stále nezbytnější je i znalost jazyků stejně jako schopnost práce s technologiemi. Kde ale v dnešní době najít tak kvalifikovanou pracovní sílu? Řešením mohou být tzv. e-kiosky od společnosti Konica Minolta, které využívají chytré kamery s umělou inteligencí. „Moderní technologie dokážou zautomatizovat až 50 % administrativních, podpůrných či recepčních činností. V případě e-kiosku hovoříme konkrétně o možnosti provozu v režimu 24/7 bez ohledu na neschopenky při současném zrychlení a standardizování souvisejících činností a snížení nákladů,“ uvedl Michal Šotek, vedoucí divize Video Solution Services společnosti Konica Minolta Business Solutions Czech.

Je běžnou praxí, že evidenci návštěv provádějí často vedle své hlavní pracovní náplně kvalifikovaní zaměstnanci, kterým tato rutinní práce ubírá čas. Druhou častou variantou je zaměstnávání nekvalifikovaných pracovníků, kteří však mnohdy postrádají stále potřebnější technické dovednosti nutné pro používání registračních a dalších IT systémů. 

Interaktivní technologie zrychlí registraci návštěv

Naproti tomu e-kiosek nabízí dotykový panel s intuitivním ovládáním. Návštěvník se jednoduše zaregistruje pomocí občanského průkazu nebo stále rozšířenější bankovní identity. Z panelu e-kiosku se může rovnou spojit pomocí hlasového nebo videohovoru s osobou, za níž přichází. Ta má navíc možnost návštěvu zaregistrovat i předem a umožnit jí například automatický vjezd do podzemních garáží.

„Podle naší studie se návratnost celého řešení pohybuje mezi jedním až dvěma roky. Využití najde nejen v recepcích hotelů a velkých firem, ale hodí se také pro administrativní objekty, autosalony nebo rezidenční, průmyslové či logistické areály. V nich může vedle evidence návštěv sloužit i k navádění nákladních vozů na patřičné odbavovací rampy,“ uzavřel M. Šotek s tím, že o instalaci e-kiosku již projevily zájem desítky českých a slovenských firem. 

PR

FLOWBOX – budoucnost budov ve světě udržitelnosti

V dnešní době je správa energie a snižování uhlíkové stopy pro majitele nemovitostí klíčovou prioritou. Budovy musejí být efektivnější, ohleduplnější k životnímu prostředí a zároveň musejí zajistit optimální podmínky pro nájemce a obyvatele. 

Právě to vše nabízí autonomní platforma FLOWBOX, která umožňuje snížit spotřebu energie, zlepšit podmínky pro obyvatele a spravovat energetické toky v budovách s minimální manuální intervencí díky využití datové analýzy a umělé inteligence.

Trendy v BMS a BACS

Oblasti BMS (Building Management System) a BACS (Building Automation and Control Syztem) zažívají v posledních letech boom vývoje a inovací. Technologie IoT a digitalizace se stávají stále běžnějšími, což umožňuje efektivnější správu a monitorování budov a jejich systémů. Majitelé budov a facility manažeři se stále více zaměřují na udržitelnost s důrazem na energetickou účinnost a snižování uhlíkové stopy. Flexibilita a přizpůsobitelnost jsou klíčovými prvky, protože budovy musejí reagovat na rychle se měnící potřeby uživatelů, zejména v kontextu hybridního pracovního prostředí.

Cloudová řešení nabízejí výhody vzdáleného řízení a monitorování, což se stalo zásadním prvkem během pandemie covidu-19. Bezpečnost a kybernetická bezpečnost jsou stále naléhavějšími tématy, protože propojená zařízení mohou být zranitelná vůči kybernetickým útokům. Integrované systémy umožňují správcům budov získávat komplexní data o provozu budov a provádět prediktivní analýzu pro plánování údržby a optimalizaci energetického využití. Mění se i postoj ke vnímání „nájemců jako zákazníků“, přičemž se více klade důraz na potřeby, pohodlí nájemců v budovách a celkové interiérové klima. 

„Naprostá většina kontraktů mezi majiteli nemovitostí a FM firmami ukládá odpovědnost za energetický management právě FM firmám. Bohužel vlivem velice nízkých cen energií v uplynulých dekádách se do energetického řízení v budovách investovalo jen velice málo. Nyní, v době energetické krize, FLOWBOX nabízí svoje technologické řešení přímo majitelům budov, ale zároveň uzavírá partnerství i s FM firmami a vyplňuje tak jejich chybějící kapacity v tomto oboru,“ uvádí Tomáš Rendla, CEO FLOWBOX.

Integrační platforma FLOWBOX umí řídit vše

Pokrytí všech těchto aspektů s sebou nese pro majitele nemovitostí nutnost pořídit a spravovat několik systémů. Nic menšího než revoluce přichází s FLOWBOX – integrační platformou, která dokáže spojit nové i stávající systémy a sloučit je do jednoho autonomního ekosystému. Jedná se o hardware-agnostickou platformu umožňující integraci více než 800 technologií od různých výrobců. FLOWBOX umí integrovat nebo zcela nahradit stávající systémy řízení budov a automatizace (MaR a BMS) a přinášet majitelům budov další neocenitelné benefity.

S větším přehledem o tom, jaké procesy se v budovách dějí, mají vlastníci a správci mnohem větší příležitosti, kde optimalizovat energetické toky a kde ušetřit. Zároveň se mohou na FLOWBOX spolehnout v oblasti predikované údržby. 

Ušetřete 30–50 % energie ve vašem nemovitostním portfoliu

Jedním z klíčových aspektů FLOWBOX je jeho schopnost automatizovat energetické toky bez potřeby ručního ovládání. Díky automatizaci a pokročilému vyhodnocování dat dokáže platforma FLOWBOX spravovat energii efektivněji a zajišťovat, že se energetické toky v budovách optimalizují pro dosažení co nejlepších výsledků. To zahrnuje využívání dat o spotřebě energie, výkonnosti budovy a vnějších vstupních dat, jako jsou třeba spotové ceny energie nebo informace o počasí. Kontinuální hodnocení těchto vnějších faktorů přináší možnost automatického řízení přímé spotřeby energie, osvětlení, žaluzií, HVAC a dalších systémů v budovách. FLOWBOX aktivně spravuje energetické toky všech provozních technologií a integruje obnovitelné zdroje energie do jednoho optimalizovaného responsivního ekosystému.

Budovy mají na svědomí více než 40 % veškeré spotřebované energie. Kdyby každá měla o 20 % nižší spotřebu, okamžitě se to projeví,“ říká Tomáš Rendla a zároveň razí heslo, že nejčistší energie je ta, která se nevyrobí.

Návratnost investice během 24 měsíců

FLOWBOX není pouze investicí do budoucnosti, ale také do vašich financí. Díky úspoře energie a zlepšení provozní efektivity můžete očekávat návratnost investice během relativně krátkého časového období. Už jen monitoringem energií se můžete dostat na úspory 10–15 %. 

S FLOWBOX můžete kontrolovat osvětlení na základě obsazenosti a intenzity venkovního světla, spravovat inteligentní IoT senzory pro měření zdravých parametrů životního prostředí, jako je CO2, vlhkost nebo teplota nebo spravovat solární panely, bateriové úložiště a nabíječky pro elektrická vozidla (EV nabíječky). 

Snížení uhlíkové stopy a zvýšení hodnoty vašich nemovitostí

FLOWBOX nejenže pomáhá snižovat uhlíkovou stopu, ale také zvyšuje hodnotu nemovitostí tím, že zlepšuje jejich energetickou efektivitu a udržitelnost. To je důležité pro budoucnost nemovitostí a jejich atraktivitu pro nájemce a investory.

Další přidanou hodnotou systému FLOWBOX je jeho schopnost monitorovat ESG ukazatele. Majitelé budov mohou sledovat a návazně na to reportovat environmentální a sociální aspekty provozu budovy. To zahrnuje např. spotřebu energie, emise skleníkových plynů, kvalitu vzduchu, využití vody a mnoho dalších faktorů. Toto sledování ESG ukazatelů pomáhá majitelům budov plnit cíle udržitelnosti cíle a získávat důvěru investorů a nájemců.

Přehledné ovládání

Uživatelské rozhraní FLOWBOX je do detailu propracované s ohledem na nejnovější trendy v UX. Do správy budov lze přidat neomezený počet uživatelů či uživatelských skupin s různými úrovněmi přístupů. V rozhraní FLOWBOX je možné spravovat jednu budovu nebo celé portfolio, záleží na individuálním nastavení. 

Součástí systému je i komplexní centrum pro notifikace a alarmy pro efektivní dohled a technickou údržbu. Do FLOWBOX se můžete přihlásit na počítači nebo na telefonu, rozhraní je plně responsivní a poskytuje tak aktuální přehled o všem, co se v budovách děje, a to odkudkoli.

FLOWBOX je inovativní integrační platformou, která přináší jedno řešení pro všechny majitele budov a objektů. S možností monitorovat ESG ukazatele, optimalizovat spotřebu energie a snižovat uhlíkovou stopu se stává nedocenitelným nástrojem pro ty, kteří chtějí dosáhnout udržitelnosti a efektivity v provozu svých budov. Díky FLOWBOX můžeme společně posunout budovy a objekty k udržitelnější budoucnosti.