Test potvrdil inhibiční účinek klimatizací Panasonic s nanoe X proti COVID-19 v místnosti

Panasonic oznámil, že globální výzkumná společnost Texcell jako první v Evropě potvrdila inhibiční účinek klimatizací Panasonic s vestavěnou technologií nanoe X na nový koronavirus (SARS-CoV-2). Texcell ověřil 91,4% inhibiční účinek na COVID-19 v prostoru o objemu 6,7 m3 po dobu 8 hodin.

Nanoe X je technologie, která shromažďuje neviditelnou vlhkost ve vzduchu a aplikuje na ni vysoké napětí vedoucí ke vzniku „hydroxylových radikálů obsažených ve vodě“. Hydroxylové radikály inhibují růst znečišťujících látek, jako jsou některé bakterie a viry. Ty bývají silně oxidační a vysoce reaktivní, a proto mají krátkou životnost. Uzavřením v malých částicích vody má nanoe X dlouhou životnost, takže se šíří na dlouhé vzdálenosti a má inhibiční účinek jak ve vzduchu, tak na přilnavých látkách.

V září 2020, ve spolupráci se společností Texcell, Panasonic ověřil inhibiční účinek technologie nanoe X s výhodami hydroxylových radikálů na COVID-19 v malém testovacím prostoru o objemu 45 litrů s využitím nanoe X generátoru. V dalším výzkumu Panasonic přistoupil k testování pomocí klimatizace s nanoe X ve větším zkušebním prostoru. I za těchto obtížných okolností Texcell potvrdil, že nanoe X má 91,4% inhibiční účinek na nový koronavirus v prostředí o objemu 6,7 m3 po dobu 8 hodin. Toto testování bylo provedeno v uzavřeném laboratorním prostředí a nebylo určeno k posouzení jeho účinnosti v nekontrolovaných obytných prostorech.

Panasonic provádí výzkum technologie nanoe od roku 1997 a ověřil jeho účinnost v různých oblastech, včetně inhibice patogenních mikroorganismů (bakterie, houby a viry) a alergeny, odbouráváním PM 2,5 částic, které mají nepříznivé účinky na lidský organismus.

Panasonic bude i nadále zkoumat a rozvíjet potenciál technologie nanoe X k vyřešení možných rizik spojených se znečištěním ovzduší, jako jsou nové patogenní mikroorganismy a vytvářet tak zdravé prostředí pro lidi po celém světě.

TZ

ČEZ ICT Services, a. s. se rozhodl pro pořízení profesionálního CAFM systému

Záměrem bylo pokrytí a poskytování všech facility procesů a služeb interním klientům v rámci celé Skupiny ČEZ. Cílem pořízení byla náhrada stávajících řešení, která nejsou primárně určena pro řízení správy nemovitostí a souvisejících procesů a neposkytují tak komplexní podporu pro klíčové činnosti facility managementu a umožňují pouze omezeným způsobem pracovat s daty, ale nesjednocují databáze a pracovní postupy. Vzhledem k širokému rozsahu poptávaného řešení (na jedné straně datová agenda spojená s interními FM procesy a na straně druhé plnohodnotná vizualizace výkresových dat ve formě BIM a 3D) byla nakonec jako nejvhodnější možná vybrána společná nabídka společností Alstanet a CAD Studio s projektem CAFM twiGIS AFM, který je postaven na synergii procesně a graficky orientovaných částí komplexního CAFM řešení. Výstupem projektu je v souladu s očekáváními komplexní CAFM systém. Došlo k vytvoření detailní a očištěné datové základny a následné implementaci nástroje pro kontrolu a řízení procesů, workflow a notifikací. Data a nástroje jsou bez omezení přístupná všem, kteří je potřebují.