Společnost Passerinvest Group otevřela Roztyly Plaza.

Společnost Passerinvest Group otevřela nedávno novou administrativní budovu Roztyly Plaza, v Praze 11. Časopis Development news / Facility manager organizoval pro zájemce prohlídku této unikátní sedmipodlažní budovy z architektonického studia Aulík Fišer Architekti. Je to první z plánovaných staveb v této lokalitě o velikosti 21 700 m2 kancelářských ploch, 1 600 m2 obchodních ploch v přízemí, 330 parkovacích míst pro nájemce a 100 P+R v podzemních garážích. Velkoryse řešený vstupní prostor, střešní terasa, moderní kantýna a celá řada moderních prvků, jsou ukázkou vysokých požadavků environmentální, společenské a ekonomické udržitelnosti. Průvodcem byl obchodní ředitel společnosti Passerinvest Group Eduard Forejt, který zdůraznil motto budovy: ,,Zajistit vhodné pracovní prostředí pro lidi‘‘.

Foto: Bohdan Štoček, Development news

Proč absolvovat rekvalifikační kurz Facility manažera?

Mnozí manažeři mají zkreslenou představu o náplni a kompetencích Facility manažerů. Dodnes přetrvává představa, že Facility manažer je pouze přejmenovaný správce majetku/budov. Tato náplň skutečně představuje základ činnosti Facility manažera, jeho skutečná kompetence je však podstatně širší. Jako argumenty použijeme několik odpovědí našich absolventů, které uvedli v dotaznících:

… kurz mi výrazně pomohl proniknout do oblasti řízení FM

… dobrý základ pro začínající FM manažery, pro zkušenější rozšíření povědomí

… pro mě byl kurz velkým přínosem a skvělou nástavbou informací, které jsem získala na ČVUT, díky těmto kurzům jsem pochopila FM

… kurz byl přínosný, jelikož se orientuje i na konkrétní problémy, lektoři sdělují množství příkladů a zkušeností

… rozšířil jsem si obzory v oblasti správy budov a podpory core businessu, velmi kladně hodnotím, že všichni lektoři jsou z praxe

… je úžasné vědět, že FM se konečně vydává správným směrem a má smysl se rozvíjet a školit a tím zvedat celkovou úroveň

… přednášky byly jedinečné a bez hluchých míst, kladně musím zhodnotit výběr přednášejících z hlediska odbornosti i jejich umění upoutat posluchače

… široký rozsah kurzu s teoretickými i praktickými informacemi byl přesně to, co jsem potřeboval

…vysoká odborná úroveň přednášejících, ucelený náhled na problematiku dle světových trendů

32 rekvalifikační kurz manažera v oblasti FM začíná 2. 10. 2024 v 9 hodin 

  • Kurz je zařazen do rekvalifikací ÚP (MPSV)
  • Kurz je realizován současně prezenčně i virtuálně
  • Využijte slevu za včasnou registraci!

www.fminstitute.cz    I    ondrej.strup@fminstitute.cz   I    +420 602 226 403

Jarní 59. Den malých obcí se soustředil i na problematiku zálohování PET lahví

Na jarní 59. Den malých obcí, který proběhl v úterý 19. 3. 2024 v Praze v O2 Universu a v úterý 26. 3. 2024 na Výstavišti Flora Olomouc, přišel vysoký počet návštěvníků – dohromady téměř 700. Na každé akci vystavovalo 45 firem, které starostů a starostkám prezentují kromě nabídky dětských hřišť, městského mobiliáře či veřejných rozhlasů například i digitální úřední desky, přestavbu webů, pomoc s žádostmi o dotace či zatravňování veřejných ploch. Návštěvníci si v prezentační části mohli poslechnout, jak správně dle nově platné legislativy odměňovat volené zástupce, o jaké dotace v programech IROP mohou žádat, nebo jak se jako zastupitel obce vypořádat s budoucím zálohováním PET lahví a aluminiových obalů. Den malých obcí už od roku 1994 pořádá firma TRIADA, spol. s r. o. a na podzim tohoto roku se bude konat jubilejní 60. ročník.

Tradičním hlavním partnerem byla společnost Bonita Group Service s.r.o., která obcím nabízí projekty dětských hřišť a volnočasových zón. Novým hlavním partnerem byla společnost TEDOM a.s., která projektuje a staví komplexní energetické systémy a nabízí řešení od návrhu až po implementaci. Partnerem byla společnost EPSON s.r.o., která nabízí široký sortiment produktů od inkoustových tiskáren, tiskových systémů a projektorů až po průmyslové roboty a snímací systémy.

Na 59. Dnu malých obcí spolupracovaly Iniciativa pro zálohování, Státní pozemkový úřad, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Akci podpořilo 18 mediálních partnerů.

Výstavní sekce

Výstavní sekce je unikátní platformou pro osobní setkávání vystavovatelů se zástupci samospráv.

„Jako největší přínos Dnu malých obcí vidím určitě to, že se tady osobně potkáváme se zástupci samospráv. Můžeme si tu dát kávu se stávajícími klienty a zároveň potkat i klienty nové. Všechno v jeden den na jednom místě,“ říká Silvie Mixová, odborná konzultantka URBITECH s.r.o.

Nové hlavní partnerství s konferencí zhodnotila i Ludmila Vozdecká, ředitelka Udržitelné energetiky v Tedomu: „Vážíme si náročné práce starostů, kteří se dennodenně potýkají s různorodými výzvami. Zvlášť oceňujeme jejich úsilí při řešení problematiky udržitelné energetiky, která je klíčová pro budoucnost obcí v Česku. V rámci našeho partnerství s Dnem malých obcí se snažíme co nejvíc zjednodušit práci starostů a přispět k efektivnímu a udržitelnému využívání energií v jejich komunitách.“

Starostové a starostky jsou s nabídkou firem spokojení, ale do budoucna by vítali rozšíření na nová odvětví, která vyzdvihla Lenka Karalová, starostka obce Sebranice u Litomyšle: „Na Dnu malých obcí vystavovatelé především sledují trend dnešní doby, což znamená, že nabízejí hlavně digitální úřední desky, online rozhlasy a obecně digitalizaci obce jako takovou. Myslím si, že nám chybí určité uzemnění, jako obce bychom spíš uvítali, aby se nabídka věnovala například zdravotním střediskům, zlepšení dostupnosti základního školství a obecně věcem, co potřebují běžní občané.“

Přednášková část

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo národní programy MMR, aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2024, podíl prostředků, který bude prostřednictvím resortu realizován z Národního plánu obnovy a seznámilo účastníky s programy přeshraniční spolupráce. Nedílnou součástí byly i novinky v programech IROP

Státní pozemkový úřad hovořil o stavu pozemkových úprav, které jsou komplexním nástrojem rozvoje venkova a mají vliv na utváření krajiny. Zmíněny byly i převody a prodej půdy obcím a převzetí pozemků NIV (nedostatečně identifikovatelný vlastník), tedy pozemků nezapsaných na žádný list vlastnictví.

Státní fond životního prostředí (SFŽP) informoval obce o nabídce podpory projektů v celé škále svého resortu. Byly představeny především možnosti v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů energie (OZE). Příležitosti obcím realizovat své záměry prostřednictvím SFŽP dává operační program životní prostředí 2021–27 (OPŽP), Modernizační fond i program Nová zelená úsporám.

Kristýna Havligerová z Iniciativy pro zálohování prezentovala pozitivní dopady navrhovaného systému zálohování PET lahví a aluminiových obalů na životní prostředí a zejména výhody pro obce – čistší prostředí, nižší rozpočtové náklady a přínos pro malé obchodníky.

Ministerstvo vnitra se věnovalo odměňování členů zastupitelstev v návaznosti na změnu zákona o obcích. Zásadní změna spočívá nejen ve výpočtu odměny, ale zejména v tom, že je zákonem stanoven automatický systém valorizace odměn zastupitelů.

Velká party při křtu časopisu v hotelu Le Palais.

V úchvatném prostředí Art Hotelu Le Palais Prague na pražských Vinohradech se v úterý večer sešla početná skupina hostů, kteří byli zvědaví na nové vydání spojených titulů Development News a Facility Manager.

Účast byla nad očekávání hojná. Na úvod hosty přivítal majitel a šéfredaktor Arnošt Wagner a představil důvody, proč došlo ke spojení obou na trhu dlouhodobě etablovaných titulů – a proč právě nyní.

Role kmotry nového vydání se ujala výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková s přáním, aby se na titulu v budoucnu objevilo co nejvíce osvícených a úspěšných developerských projektů měst.

Moderátorka večera Martina Kymrová pozvala k představení nového loga DE-FA /Development News + Facility Manager/ výtvarníka, malíře a designera Pavla Šťastného, autora mnoha grafických značek známých společností. Hodně štěstí a úspěchů do budoucnosti popřáli i partneři večera, jmenovitě Lenka Preslová, obchodní ředitelka společnosti Crestyl, a Daniel Digoň, generální ředitel společnosti Atalian. Od Arnošta Wagnera zaznělo i poděkování spolupracovníkům redakce a obchodním partnerům, kteří se na tomto veřejností velmi pozitivně přijatém vydání podíleli.

Party pokračovala ve velmi příjemné a přátelské atmosféře do večerních hodin za tónů jazzového tria, které dokázalo navodit to podstatné, co si redakce dala za cíl: propojení investorů a developerů s FM manažery.

Foto: Bohdan Štoček

59. DMO

Obce čím dál tím častěji čelí kyberútokům na své servery s citlivými daty. NÚKIB v letech 2020-2023 zaevidoval 38 incidentů hlášených samosprávami – 27 incidentů z obcí a 11 z krajů. Útoků ovšem může být řádově více, jelikož obce nemají zákonnou povinnost incidenty NÚKIBu hlásit. Kybernetická bezpečnost patří ke klíčovým tématům, o které by se starosta měl zajímat, a proto se jí budou věnovat i další 59. Dny malých obcí. Starostové si mohou už v kalendáři zarezervovat místo na jaro–19. března 2024 v Praze a 26. března 2024 v Olomouci.

Jedním z nejčastějších a zároveň nejzávažnějších typů incidentů, kterým státní správa a samospráva čelí, jsou ransomwarové útoky. Jedná se o druh škodlivého softwaru, jehož účelem je zašifrovat, zakázat nebo výrazně omezit přístup k datům, zařízením nebo celým systémům oběti, a to do té doby, dokud poškozený nezaplatí požadované výkupné.

Další způsob častého napadení z kybersvěta jsou například DDoS útoky, při kterých se útočníci snaží narušit nebo poškodit webovou stránku, síť nebo jinou online službu tím, že ji přetíží velkým množstvím falešných nebo nevyžádaných požadavků, dokud nedojde k poklesu výkonu, omezení nebo výpadku služby.

Oblíbený je také phishing, při kterém se útočník snaží získat důvěrná data oběti nebo spustit na zařízení oběti škodlivý kód. Nejčastěji probíhá phishingový útok pomocí podvodného e-mailu s žádostí o informace k naší platební kartě nebo přihlašovací údaje do internetového bankovnictví.

Neméně častá je i nepřístupnost elektronické pošty a spisové služby.

„V rámci 59. Dnů malých obcí dostane velký prostor téma kyberkriminality, kterou útočníci páchají na obcích a s ní spojená obrana, která je velmi složitá, jelikož útočník je vždy krok před obráncem a má jistou výhodu prvního tahu. Mluvit se bude určitě i o chystaných regulacích na samosprávy s ohledem na náročnost a nákladnost vhodných či nutných opatření, možnostech personálního zajištění a samozřejmě i zkušenostech jak s obranou proti konkrétním útokům, tak i celkovou připraveností úřadu,“ říká programový ředitel konference DMO Vojtěch Dvořáček.