WOOD CAMP LIVE V BRNĚ

Byli jsme vidět na důležitém místě – u vchodu do hlavního sálu Orea Congress Hotel v Brně (hned vedle nabídky pravého moravského digestivu) – v rámci prvního ročníku dvoudenní konference WOOD CAMP LIVE ve dnech 3. – 4. listopadu.

Bylo nám ctí být na tak mimořádně zajímavé a úspěšné akci s nabitým programem mediálním partnerem s tituly Development News a Facility Manager.

Konference, kde hlavní roli hrálo dřevo, přilákala přes 250 posluchačů a dlouhý seznam přednášejících se zajímavými a inspirativními přednáškami. K mimořádnému úspěchu konference přispěl nejen po celé dva dny organizačně perfektně zvládnutý nabitý program, přátelská atmosféra mezi milovníky dřeva v různých podobách a navíc umocněný i skvělým a bohatým cateringem. Součástí akce byl i společenský večer se zábavným programem a živou hudbou, kde se účastníci konference mohli neformálně seznámit.

Oba dva dny provázela programem oblíbená moderátorka z pořadu Dobré ráno ČT 2 Soňa Baranová, která byla skvělou volbou. To vše zásluhou ředitelky ADMD Lenky Trandové a kolektivu jejích spolupracovníků, kteří připravili ve všech směrech velmi zdařilou akci. Organizátorům patří obdiv a poděkování! Současně se již nyní těšíme na další pokračování.

Redakce připravila rozhovor s ředitelkou ADMD Lenkou Trandovou, který najdete v připravovaném vydání.

Foto a text:, Arnošt Wagner

Křest říjnového Development News na téma Dřevostavby, v hotelu Le Palais

Ve středu 26. října se při obchodní snídani uskutečnilo společné setkání partnerů časopisů Development News a Facility Manager.

Proběhlo v přátelském duchu v příjemném prostředí hotelu Le Palais na pražských Vinohradech. Říjnové vydání časopisu Development News, jež bylo součástí prezentačních materiálů na společném stánku Prahy, Ostravy a Moravskoslezského kraje na veletrhu EXPO REAL v Mnichově, přilákalo mnoho firem a společností, které téma dřevostaveb v České republice zajímá.     

V úvodu setkání pozdravil hosty prezident SPS, ing. Jiří Nouza, ředitelka ADMD, Lenka Trandová a Miroslav Veselý, generální ředitel společnosti MoistureGuard.

Šéfredaktor vydavatelství WPremium event Arnošt Wagner při této příležitosti poděkoval partnerům, kteří se podíleli na úspěšné příloze, a zároveň nastínil program navazujících setkání, jež přispívají ke vzájemnému obchodnímu propojení zainteresovaných společností.

 

 

 

 

 

ČSPÚ – vzdělávání pracovníků údržby

ČSPÚ – vzdělávání pracovníků údržby.

Česká společnost pro údržbu zajišťuje jako jediná v ČR komplexní přípravu pracovníků údržby
v souladu s požadavky normy ČSN EN 15628:2015 – Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby.
Vzdělávání probíhá na třech úrovních:
MISTR ÚDRŽBY 2022
TECHNIK ÚDRŽBY 2022
MANAŽER ÚDRŽBY 2022
Kurz Manažer údržby je akreditovaný a je možnost zakončení personálním certifikátem.

Kurzy začínají 15.9.2022.
Na kurzy je možno čerpat dotační tituly např. POVEZ II.
Podrobné informace naleznete na webu ČSPÚ https://www.udrzba-cspu.cz/

Konference Údržba 2022 zve na 18. ročník

18.ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2022.

Česká společnost pro údržbu vás zve na konferenci ÚDRŽBA 2022, která se koná 14. – 15.9.2022
v konferenčním centru AV na zámku Liblice https://www.zamek-liblice.cz/cs/.

Mottem konference je „Údržba 4.0 a její vliv na úspory energetické, lidské, technologické, finanční“.
Podrobné informace naleznete na webu ČSPÚ https://www.udrzba-cspu.cz/
Záštitu konferenci udělili – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Sdružení
automobilového průmyslu.

Na konferenci vystoupí zástupci SP ČR, AutoSAP, ČZU, FOXON, ABB, Škoda, ČEZ a dalších firem a
institucí se svými příspěvky a zkušenostmi.

Na konferenci máte i možnost představit svoji firmu, být partnerem konference, mít logo umístěné v
materiálech konference, vystavovat a prezentovat své postupy, služby, výrobky.