Byli vyhlášeni vítězové 30. ročníku soutěže MANAŽER ROKU

Uznávaná soutěž MANAŽER ROKU, kterou pořádá Česká manažerská asociace již tři desetiletí, vyhledává nejlepší manažery, lídry a podnikatele, kteří dosahují výjimečných výsledků ve svých oborech, podporují růst a rozvoj firem a vytvářejí inspirující pracovní prostředí pro své kolegy.

Prestižní ocenění Manažerka roku 2022 získala Lucie Urválková, CFO v UNIQA pojišťovně, a.s., která poskytuje služby více než 3 mil. klientů v Česku a na Slovensku; titulem Manažer roku 2022 byl oceněn Bronislav Převrátil, CEO firmy Chart Ferox a.s., která se specializuje na výrobu zařízení pro skladování zkapalněných plynů a vyniká v oblasti inovací. 

„I jubilejní ročník soutěže MANAŽER ROKU opět přinesl unikátní osobnosti z oblasti vrcholového managementu, jež doprovázejí inspirativní příběhy a znamenitá profesní činnost. Během třiceti let existence soutěže bylo oceněno celkem 69 jednotlivců, kteří zaujali pozice Manažerka a Manažer roku, a jsme hrdí, že tuto tradici udržujeme. Naším cílem není pouze odměňovat ty nejlepší, ale především motivovat a povzbuzovat mladé, začínající manažery na jejich cestě, která často přináší výzvy. Soutěžící se vzájemně inspirují, stanovují celému oboru vyšší standardy a stále zvyšují úroveň managementu v České republice,“ řekl Ivo Gajdoš, výkonný ředitel České manažerské asociace.

Lucie Urválková, Manažerka roku 2022, působí v pojišťovně UNIQA od roku 2006, kdy zahájila svou kariéru ve společnosti jako finanční ředitelka. V roce 2006 se stala členkou představenstva a po sedmi letech byla povolána na pozici finanční ředitelky pro Česko a Slovensko. UNIQA je klíčovým hráčem v Evropě s více než patnácti miliony klienty v osmnácti zemích. Lucii nejde jen o výsledky, ale zejména o komunikaci se zaměstnanci a týmy. Porota ocenila efektivně provedenou fúzi s AXA pojišťovnou, a.s. v době Covidu, její otevřený přístup, empatii, schopnost motivovat a současně naslouchat potřebám ostatních.

Vítěz soutěže Manažer roku 2022 a zároveň kategorie Průmysl a navázané obory, Bronislav Převrátil, nastoupil do společnosti Chart Ferox a.s. v roce 2005, před pěti lety pak stanul v jejím čele. Pro Bronislava jsou na prvním místě investice do zaměstnanců a rozvoj jejich talentu, ale neopomíjí ani prohlubování jejich spokojenosti se svým zaměstnavatelem. Rozvoj lidského kapitálu podle něj úzce navazuje na rozvoj firmy a jejího úspěchu na trhu. Komise u Bronislava vyzdvihla nejen jeho přístup k zaměstnancům, ale také transformaci společnosti během posledních pěti let, kdy přeměnil firmu z primárně orientovanou na výrobu, na firmu zaměřenou na projekty a služby s vysokou přidanou hodnotou. 

Hodnotitelská komise složená z expertů na management a bývalých vítězů z předešlých let, vybírá vítěze podle japonské metody čtyř kvadrantů Hoshin Kanri, kombinované s evropskými kritérii EFQM. Hlavními faktory, které se hodnotí jsou minulost manažera, zlepšování a využívání lidských zdrojů, risk management a strategie a vize do budoucna. 

Vítězové všech kategorií soutěže MANAŽER ROKU 2022

Vítěz kategorie Vizionář: Petr Vaněček, CEO společnosti Remoska s.r.o.

Vítěz kategorie Mladý manažerský talent: Michal Lichter, Regional Director CEE & Nordics a CEE společnosti Beligence

Vítěz kategorie Průmysl a navázané obory: Bronislav Převrátil, CEO společnosti Chart Ferox a.s.

Vítěz kategorie Nezisková sféra: Lucia Haraslínová, předsedkyně Klastru českých nábytkářů, družstva

Vítěz kategorie Manažer malého a středního podniku: Petr Paksi, spolumajitelem a ředitelem společnosti JAP FUTURE s.r.o.

Vítěz kategorie Služby: Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha, a.s.

Vítěz kategorie Zemědělství: Jaroslav Mikoláš, jednatel a spolumajitel společnosti LUPOFYT s.r.o.

Vítěz kategorie Veřejná správa: Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv

Vítěz kategorie Manažer digitálního věku: Marcela Lonková, CEO This One s.r.o.

Vítěz kategorie Zahraniční manažer: Violeta Luca, CEO Microsoftu pro Česko a Slovensko

TOP 10 MANAŽER ROKU 2022

Bronislav Převrátil, CEO společnosti Chart Ferox a.s.

Lucie Urválková, CFO v UNIQA pojišťovně, a.s.

Lenka Žlebková, generální ředitelka Kongresového centra Praha, a.s.

Jaroslav Mikoláš, jednatel a spolumajitel společnosti LUPOFYT s.r.o.

Michal Lichter, Regional Director CEE & Nordics  ve společnosti Beligence

Violeta Luca, CEO Microsoftu pro Česko a Slovensko 

Jiří Buchal, CEO RD Rýmařov s.r.o.

Jana Mastíková, hlavní architektka a partnerka firmy LOXIA

Pavel Švagr, předseda Správy státních hmotných rezerv

Michal Hornák, CEO WITTE Automotive Česko

MANAŽER ROKU – Česká manažerská asociace

První ročník soutěže MANAŽER ROKU se uskutečnil v roce 1993, o rok později se do ní přihlásily stovky zájemců. Příležitosti upozornit na svou práci se každoročně chápou stovky manažerů a manažerek. Úspěšně obstojí ale jen ti manažeři, kteří mají pro svou práci nejen profesní, ale i osobnostní předpoklady. Soutěž pořádá Česká manažerská asociace – jediné sdružení v České republice, které se výlučně zaměřuje na manažery, podnikatele a lídry bez ohledu na profesi. Vzniklo v roce 1990 a jeho posláním je, i nyní v době moderních trendů v managementu a vzniku nových profesí, propojování manažerů a rozvoj jejich odborných schopností, znalostí a dovedností. Platformu ČMA využívá 400 členů, sto členů je kolektivních. Od roku 2019 je ČMA součástí evropské asociace European Managers, zastupující přes milion manažerů napříč Evropou.

www.manazerroku.cz

Rekordní účast v rekvalifikačním kurzu

Podzimního 30. běhu rekvalifikace facility manažerů se účastní rekordní počet posluchačů. Úvodní přednášky již absolvovalo 30 odborníků ze společností z řad odběratelů, FM poskytovatelů a několik dalších, kteří se na práci ve facility managementu teprve připravují. 

Poprvé se naplno zapojily i úřady práce a vyslaly k nám zájemce o obor FM. Plně se tak projevilo, že MPSV (resp. úřady práce) zařadilo tento kurz mezi oficiální rekvalifikační příležitosti, a několik účastníků tuto nabídku také přijalo.

V budoucnu i online webináře

FM Institute jako dlouholetý pořadatel tohoto kurzu získal pro roky 2024–26 novou akreditaci, a tak bude i nadále pokračovat v semestrálních otevřených rekvalifikačních kurzech, a bude-li poptávka po firemním běhu, je připraven zrealizovat rekvalifikační kurz i pro konkrétní společnosti. 

Významnou novinkou příštích běhů je možnost získat rekvalifikaci i formou online webinářů, tzn. veškeré přednášky mohou zájemci absolvovat virtuálně, pouze závěrečný test a obhajobu seminární práce před komisí bude muset složit každý posluchač prezenčně. Pro ty, kteří nemají daleko do Prahy (konkrétně do Olympiku v Karlíně), doporučujeme absolvovat kurz prezenčně. Pokud máte o toto vzdělávání zájem, upozorňujeme, že do poloviny prosince nabízíme zajímavou slevu z celkové ceny. 

Rekvalifikace v nabídce úřadu práce

Jak bylo již výše uvedeno, tento kurz je nyní zařazen i v nabídce rekvalifikačních kurzů MPSV (a tedy úřadu práce). Pro nezaměstnané se zde nabízí možnost kompletní úhrady ceny kurzu. A pro ty z vás, kteří pouze zvažujete přechod do jiného oboru, tedy facility managementu, umožňuje úřad práce významný příspěvek. Úřad práce uhradí cenu kurzu a vy úřadu přispějete částkou kolem 20 % z celé ceny. Jsou zde však dvě podmínky:

 • Všichni zájemci o certifikaci musejí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou;
 • Úřad práce najde pro zájemce finanční krytí tohoto vzdělávání (každý úřad si vede vlastní evidenci a má k dispozici vlastní rozpočet, který může ohrozit akceptaci žádosti).

Pokud máte zájem o účast v jarním rekvalifikačním kurzu (7. 2. – 29. 5. 2024, každou středu 9.00–17.00 hod.) a nepatříte již mezi více než 500 držitelů našich rekvalifikací, pak navštivte webové stránky www.fminstitute.cz. Těšíme se na vaši účast!

OKIN FACILITY uspořádal pro partnery a klienty oslavu 30 let na trhu

V září se konalo neformální setkání OKIN FACILITY s partnery a klienty u příležitosti oslavy 30 let společnosti na trhu. Uskutečnilo se v příjemném prostředí Muzea Rudolfa Jelínka na Kampě. Kromě dobrého jídla a pití došlo na spoustu diskusí ohledně budoucnosti OKIN Facility, ale i celé skupiny (v rámci nových technologií a inovací). Hosté si mohli prohlédnout také muzeum a formou virtuální reality se seznámit s historií výroby slivovice a dalších destilátů.

Michal Jelínek majitel společnosti OKIN, přivítal hosty při příležitosti oslav 30 let na trhu

Přátelská atmosféra v areálu muzea Rudolf Jelínek provázela provázela hosty během celé oslavy 

  Příležitost pro setkání i se zástupci zahraničních poboček

 

IFMA WORLD WORKPLACE, Denver, 27.–29. září 2023

WW 2023 (jak se tato akce všeobecně zkracuje) je každoročním místem setkání facility manažerů z celého světa. V posledních letech byla zvolena významná města USA, která se v pořádání pravidelně střídají, a tak letos bylo místem konání město Denver. 

Akce WW mají svou již delší dobu nastavenou programovou strukturu. Účastníci si mohou vybírat z několika (obvykle šesti až osmi) souběžných řad přednášek, které na sebe pravidelně navazují, a tak mohou přecházet mezi řadami podle vlastní volby. Souběžně s přednáškami je otevřena výstavní hala, kde jsou ve stáncích, jejichž počet obvykle přesahuje stovku, nabízeny produkty facility managementu nebo produkty vhodné pro FM poskytovatele. Celou akci pořádá celosvětová asociace facility manažerů IFMA, a tak je s touto akcí každoročně provázána i valná hromada této asociace, na niž vysílají své zástupce jednotlivé pobočky (jak lokální, tak oborové).

Podle odpovědí letošních účastnic se tato akce vydařila, a tak lze jen anoncovat, že se všichni zájemci o účast mohou již dnes těšit na 9.–11. října příštího roku, kdy se WW 2024 bude konat v San Antoniu.

Otázky pro účastnice z ČR

 1. Zúčastnila jste se letošní konference IFMA WORLD WORKPLACE v Denveru. Jak na vás zapůsobila atmosféra této celosvětové akce?
 2. Součástí programu byla vedle konference a mnoha přednášek i prezentace firem formou „stánků“ Zaujala vás nějaká přednáška nebo prezentace?
 3. Odnesla jste si nějaké poznatky, které by mohlo být vhodné aplikovat v našem FM prostředí?

Petra Felixová, studentka Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se specializací na správu a řízení provozu budov

 1. Konference předčila má očekávání z pohledu pestré nabídky přednášek i z pohledu organizačního. Po celou dobu jsme byly se spolužačkou Natálií součástí studentské sekce spolu se studenty z Nizozemska a Belgie. Program byl pestrý a rozhodně splnil svůj účel pochopit, jaké pracovní možnosti oblast facility managementu nabízí. Překvapivé pro mne bylo vidět, kolik lidí v USA je do tohoto odvětví zapojeno.
 2. Zaujal mě stánek firmy zabývající se obnovou kancelářského nábytku. Bylo vidět, že téma udržitelnosti je celosvětové. V případě některých obnovených kancelářských kontejnerů, stolů či židlí, byste neřekli, že jsou 20 let staré. Zastávám teorii, že když je produkt designově kvalitní a nadčasový, je jeho životnost v rámci dobré údržby téměř nekonečná.
 3. Zajímavý poznatek vidím v přijetí studentů mezi dospělé – zajeté firmy dávají možnost seznámit se během tří dnů s nabídkou trhu FM. Zároveň dostáváte informace z tzv. první ruky o tom, co je aktuální a trendy. Pro studenta je to nejlepší průzkum a možnost ujasnění si toho, kde vidí svou budoucnost. Dnešní svět se zdá být natolik neomezený, až kolikrát máte pocit, že nevíte, co byste samou neomezeností chtěli dělat. Proto jsem vděčná za informace, které starší generace sdílejí a předávají mladším na začátku jejich kariéry. Podpora IFMA a univerzit v ČR v tom hraje významnou roli, za což velice děkuji, a pevně věřím, že tomu tak bude i v dalších letech.

Kristýna Markovičová, business development manager, FLOWBOX, s. r. o.

 1. Na konci září jsem byla pozvána do USA do státu Colorado, abych se zúčastnila mezinárodní konference v městě Denver. Byla to má první návštěva USA, a proto jsem odlétala z Evropy s velkými očekáváními, která se naplnila. Šlo skutečně o velkou a prestižní akci zaměřenou na facility management. Ač přicházím z oboru energetického managementu, tak vnímám, že jsou si tyto dva obory velmi blízké a pro koncové klienty i velmi důležité a přínosné. Firma Flowbox je čerstvým členem IFMA CZ od léta letošního roku a již teď to vnímáme jako velkou přidanou hodnotu, kterou nám partnerství přináší. Konference v Denveru byla tak pro mě krásnou vstupenkou do světa facility managementu. 
 2. Jako obchodní reprezentant softwarové firmy poskytující pokročilý energetický management jsem se především zaměřovala na přednášky a vystoupení dotýkající se tohoto tématu. Bylo pro mne velmi přínosné, jak téma energií, úspor a ESG vnímají firmy a představitelé společností napříč celým světem. Významnou část svého pobytu jsem věnovala výstavě EXPO, kde měly firmy možnost se prezentovat a mluvit s návštěvníky. Zde jsem pochopila, co americký trh zajímá, jaké jsou možnosti expanze na americký trh a co bychom jako firma mohli nabídnout. 
 3. Určitě ano. Předně bylo velkým přínosem poznat odlišné prostředí od našeho známého evropského. Výzvy jako úspory energií, nefinanční reporting a ESG rating, které teď rezonují Evropou napříč obory, jsou v Americe vnímány odlišně a bylo velice zajímavé zjistit, jak s těmito tématy v USA pracují a jak je aplikují do byznysu. Pro Flowbox jako firmu, která působí v Evropě a rozhlíží se i po americkém trhu, byla celosvětová konference IFMA velkou příležitostí a potvrzením, že jsou našemu řešení nakloněni i za oceánem.

Text: Red., Foto: Kristýna Markovičová

Jak drahá je nečinnost v udržitelnosti, to zodpoví konference Rok Změny

Kolik stojí byznys nečinnost? A jaké jsou cesty k udržitelnému Česku? To jsou hlavní témata, která nabídne konference Rok Změny 2023, která odstartuje již 9. listopadu v pražské Spojce Karlín. Organizátoři z byznysové platformy Změna k lepšímu slibují diskusi o budoucnosti tuzemské ekonomiky a sdílení inspirativních příkladů dobré praxe s dopadem. Program a vstupenky jsou k dispozici na www.klepsimu.cz/rok-zmeny-2023. Jedná se o první tuzemskou konferenci věnovanou tématu tak zvaného Cost of Inaction v udržitelnosti.

„Costs of Inaction představují náklady, které firmám i celé společnosti vznikají jako důsledek příliš pomalé – nebo dokonce nulové – reakce na probíhající zelenou transformaci evropské i globální ekonomiky. Jedná se tak o zbytečně ušlé příležitosti z minulosti a zároveň rostoucí budoucí náklady. Jednoduše nám ujíždí vlak udržitelnosti a hrozí, že nám na horizontu zmizí úplně. Pokud budeme dále sedět se založenýma rukama v klíně a ignorovat mezinárodní kontext, řešení dopadů změny klimatu, rozpadu biodiverzity a s tím souvisejících společenských nepokojů se nám může zásadně prodražit,“ vysvětluje ředitel pořádající Změny k lepšímu Lukáš Rolf.

Ve střední Evropě se diskuze o udržitelnosti přesunula od otázky „zda vůbec“ k otázce „jak nejrychleji“. Právě o tom, jak touto změnou projít a vytěžit z ní maximum, bude mluvit hlavní řečnice konference, britská expertka Linda Zeilina, v příspěvku s odkazem na popkulturní referenci Green as the new black? (Je zelená novou černou?). Linda Zeilina je zakladatelka a generální ředitelka Mezinárodního centra pro udržitelné finance (ISFC), která byla v roce 2023 mimo jiné oceněna jako Obama Europe Leader.

Inspiraci bude možné čerpat z řady příkladů dobré praxe, například od organizace Kokoza, která od roku 2012 pomáhá lidem z města kompostovat a pěstovat. Společnost Envitrail zase představí reporting firemní udržitelnosti a samotné konferenci na jejím závěru vystaví uhlíkový účet. Mezi dalšími řečníky z firem i neziskových organizací figuruje Pavel Franc z právního konsorcia Frank Bold, Lenka Mynářová z platformy No Greenwashing či zástupci předních nadnárodních firem: Eva Bučová z ING či David Navrátil, který bude zastupovat generálního partnera akce: Českou spořitelnu.

„Klimatická krize je reálnou hrozbou. Některým dopadům lze ale ještě předejít rychlým a trvalým snížením globálních emisí skleníkových plynů. Firmy jsou hlavními aktéry, kteří mohou udělat potřebné změny teď a tady, ale nejsou v tom samy. Udržitelnost je nejen příležitostí, ale už i nutností pro dlouhodobě prosperující ekonomiku. To byla ve Změně k lepšímu naše motivace k uspořádání konference. Nechceme od účastníků jen, aby poslouchali v publiku, ale aby se inspirovali, sdíleli know-how, propojili se a sami rovnou přidali ruku k dílu během kulatých stolů,“ komentuje Lukáš Rolf.

Konference nabídne udržitelnost ve všech organizačních aspektech: od cateringu, přes řešení vzniklého biodopadu až po snižování uhlíkové stopy samotných účastníků. Odpolední a večerní program nabídne vedle hlavní debaty „Kolik stojí byznys nečinnost?“ také expertní přednášky na aktuální témata v udržitelnosti nebo kulaté stoly, které představí témata udržitelného podnikání do hloubky. V rámci konference proběhne také speciální živé vysílání podcastu Dobré zprávy s hostem mezinárodního formátu. Konferenci moderuje herečka Simona Babčáková.

Zjistěte více na www.klepsimu.cz/rok-zmeny-2023

Kontakt pro média: David Kopecký, david.kopecky@klepsimu.cz, 721 468 231