ČSPÚ – vzdělávání pracovníků údržby

ČSPÚ – vzdělávání pracovníků údržby.

Česká společnost pro údržbu zajišťuje jako jediná v ČR komplexní přípravu pracovníků údržby
v souladu s požadavky normy ČSN EN 15628:2015 – Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby.
Vzdělávání probíhá na třech úrovních:
MISTR ÚDRŽBY 2022
TECHNIK ÚDRŽBY 2022
MANAŽER ÚDRŽBY 2022
Kurz Manažer údržby je akreditovaný a je možnost zakončení personálním certifikátem.

Kurzy začínají 15.9.2022.
Na kurzy je možno čerpat dotační tituly např. POVEZ II.
Podrobné informace naleznete na webu ČSPÚ https://www.udrzba-cspu.cz/

Konference Údržba 2022 zve na 18. ročník

18.ročník mezinárodní odborné konference ÚDRŽBA 2022.

Česká společnost pro údržbu vás zve na konferenci ÚDRŽBA 2022, která se koná 14. – 15.9.2022
v konferenčním centru AV na zámku Liblice https://www.zamek-liblice.cz/cs/.

Mottem konference je „Údržba 4.0 a její vliv na úspory energetické, lidské, technologické, finanční“.
Podrobné informace naleznete na webu ČSPÚ https://www.udrzba-cspu.cz/
Záštitu konferenci udělili – Ministerstvo průmyslu a obchodu, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Sdružení
automobilového průmyslu.

Na konferenci vystoupí zástupci SP ČR, AutoSAP, ČZU, FOXON, ABB, Škoda, ČEZ a dalších firem a
institucí se svými příspěvky a zkušenostmi.

Na konferenci máte i možnost představit svoji firmu, být partnerem konference, mít logo umístěné v
materiálech konference, vystavovat a prezentovat své postupy, služby, výrobky.

Meet & Greet