Proč absolvovat rekvalifikační kurz Facility manažera?

Mnozí manažeři mají zkreslenou představu o náplni a kompetencích Facility manažerů. Dodnes přetrvává představa, že Facility manažer je pouze přejmenovaný správce majetku/budov. Tato náplň skutečně představuje základ činnosti Facility manažera, jeho skutečná kompetence je však podstatně širší. Jako argumenty použijeme několik odpovědí našich absolventů, které uvedli v dotaznících:

… kurz mi výrazně pomohl proniknout do oblasti řízení FM

… dobrý základ pro začínající FM manažery, pro zkušenější rozšíření povědomí

… pro mě byl kurz velkým přínosem a skvělou nástavbou informací, které jsem získala na ČVUT, díky těmto kurzům jsem pochopila FM

… kurz byl přínosný, jelikož se orientuje i na konkrétní problémy, lektoři sdělují množství příkladů a zkušeností

… rozšířil jsem si obzory v oblasti správy budov a podpory core businessu, velmi kladně hodnotím, že všichni lektoři jsou z praxe

… je úžasné vědět, že FM se konečně vydává správným směrem a má smysl se rozvíjet a školit a tím zvedat celkovou úroveň

… přednášky byly jedinečné a bez hluchých míst, kladně musím zhodnotit výběr přednášejících z hlediska odbornosti i jejich umění upoutat posluchače

… široký rozsah kurzu s teoretickými i praktickými informacemi byl přesně to, co jsem potřeboval

…vysoká odborná úroveň přednášejících, ucelený náhled na problematiku dle světových trendů

32 rekvalifikační kurz manažera v oblasti FM začíná 2. 10. 2024 v 9 hodin 

  • Kurz je zařazen do rekvalifikací ÚP (MPSV)
  • Kurz je realizován současně prezenčně i virtuálně
  • Využijte slevu za včasnou registraci!

www.fminstitute.cz    I    ondrej.strup@fminstitute.cz   I    +420 602 226 403

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *