STRABAG: Komunikace je základním kamenem naší práce

Od konce roku má společnost STRABAG Property and Facility Services a.s. nového generálního ředitele a předsedu představenstva. Jakub Zlocha (34 let) má rád jednoduchou firemní organizaci a dynamickou komunikaci směrem ke klientovi i ke svým kolegům. Zeptali jsme se ho, jaké jsou jeho plány a cíle.

Jaká byla Vaše cesta na pozici generálního ředitele českého STRABAG PFS?

V předchozích pěti letech jsem působil v koncernové společnosti STRABAG Property and Facility Services s.r.o na Slovensku. Vykonával jsem funkci obchodního ředitele a byl jsem zodpovědný za obchodní oddělení. Oblast facility managementu pro mě tedy není nová a mám zkušenost i s prací v koncernu STRABAG. Ještě předtím jsem 3 roky pracoval pro skupinu ČEZ v divizi International, která měla na starosti zahraniční akvizice.  Dva roky jsem byl alokovaný v Praze a poslední rok jsem působil v projektové kanceláři v Bulharsku. Praha ani český trh tak pro mě nejsou neznámé vody.

Na konci loňského roku jsem dostal nabídku na pozici ve vedení českého zastoupení STRABAG Property and Facility s úkolem stabilizovat společnost a posílit její pozici na českém trhu.

Jak se Vám dařilo na Slovensku?

Silná pozice slovenské firmy STRABAG PFS a její výsledky jsou příkladem takové success story, kdy již několik let stále roste obrat a společnost dosahuje velmi dobrých hospodářských výsledků. Obchod je tam dobře nastartovaný. Obchodnímu oddělení ve spolupráci s vedením společnosti se tam za poslední roky podařilo odvést úspěšný kus práce. Získali jsme mnoho klientů z řad soukromých firem i ze státního sektoru.

Co je příčinou slabší pozice STRABAG PFS v Česku v porovnání se Slovenskem?

Komplexní audit společnosti, který jsme si udělali, nám naznačil, že nedostatečné výsledky byly způsobeny nepřehlednou strukturou ve společnosti, nejasně stanovenými kompetencemi a zanedbanou komunikací s klienty.

Přitom právě fungující komunikace je pro udržování dobrých vztahů s klienty klíčová.

Jaké byly Vaše první kroky ve funkci?

Přistoupil jsem k poměrně zásadním změnám. V první řadě jsem zrušil neefektivní manažerské linie. Vytvořil jsem jednoduchou a přehlednou organizační strukturu, v jejímž čele stojí silný provozní ředitel, v našem případě vlastně ředitelka – Martina Sirová. Na trhu facility managementu je to známá osobnost. Je staronovým členem týmu a za ty tři měsíce již odvedla kus práce. Celkově jsme během prvního měsíce nově nastavili různé procesy společnosti a reorganizovali způsob práce.

Podařilo se nám také nastartovat obchodní oddělení s Radkem Olivou ve vedení. Je to člověk s dlouholetými zkušenostmi na trhu. I za ním jsou již po relativně krátké době tří měsíců viditelné výsledky. Získali jsme dva nové klienty, což je pro všechny naše zaměstnance pozitivní motivací.

Martina Sirová, Jakub Zlocha a Radek Oliva

Jak změny přivítali zaměstnanci, jak se vám daří změny aplikovat do firmy?

Myslím, že i oni vnímali silnou potřebu restartu a přijali proto změny pozitivně. Vysvětlili jsme jim, že probíhající změny jsou nezbytné a jejich cílem je dát naší značce sílu a kredit, které si zaslouží. Mám pocit, že se nám to povedlo, že zaměstnanci naši jasnou vizi chápou a je pro ně motivací do další práce.

Přál bych si, aby naši lidé byli hrdí na společnost, ve které pracují, a ztotožnili se s cestou, po které firma směřuje.

Zmínil jste, že jeden z vašich cílů je jasná komunikace směrem ke klientům. Co si pod tím můžeme představit?

Zákazník musí vědět, že jsme tu pro něj a jeho spokojenost je pro nás na prvním místě. A pokud se objeví nějaký problém, musíme se k němu postavit čelem a řešit jej. A také musíme neustále zjišťovat, zda jsou klienti s našimi službami spokojení. Je to vlastně jednoduchý a osvědčený recept na to, jak má úspěšně fungovat společnost, která poskytuje služby. Z toho se odvíjí naše další jednání. Zpětná vazba zákazníků je pro nás impulsem, zda je třeba něco změnit. Srozumitelná komunikace je samozřejmě důležitá nejen směrem ke klientům, ale také v rámci firmy.

Jaká je vize STRABAG Property and Facility? Na jaké klienty se chcete zaměřit, jaké služby chcete poskytovat?

Absolutní prioritou jsou naši stávající klienti. Chceme se ovšem na trhu mnohem výrazněji prosazovat a jít do tendrů, kterých jsme se dosud neúčastnili. Své služby budeme nabízet jak soukromému, tak i státnímu sektoru. V českém facility managementu chceme být zkrátka mnohem více vidět.

STRABAG je mezinárodní koncern. Jak funguje sdílení know-how?

Sdílení know-how je nepochybně obrovskou výhodou, kterou s sebou příslušnost ke koncernu přináší. A my jsme hladoví po nových řešeních, která nám naše matka může nabídnout. STRABAG PFS má např. na německém trhu silné postavení a můžeme zde čerpat inspiraci. V rámci koncernu jsme také vázáni přísnými směrnicemi, jejichž hlavním principem je kvalita. Myslím si, že často je pro klienty právě kvalita tím nejdůležitějším kritériem při výběru poskytovatele facility služeb. Náročný klient zkrátka nehledí pouze na cenu.

Já osobně hodlám intenzivně čerpat také z vlastních zkušeností, které jsem získal na slovenském trhu. Tam se nám osvědčila jednoduchost – jednoduchá firemní struktura, jednoduše nastavené procesy a silně proklientský přístup.

Kdybychom si měli vybrat konkrétní oblast FM, v čem je vaše doména?

Pro naši společnost je historicky daným core bussinesem technický facility management, respektive integrovaný facility management, kde pokrýváme celé spektrum činností.

 

Proč by si měl klient vybrat STRABAG PFS a ne jinou společnost?

Upřímně, nepřicházíme se žádnými zázračnými řešeními, ale jdeme s dobou a všechna aktuální technická řešení a nové technologie bereme jako samozřejmou povinnost. Myslím, že svou konkurenční výhodu můžeme získat hlavně prostřednictvím tvrdé práce a úzkého kontaktu s klienty. To je jediný způsob, jak dosáhnout dlouhodobého úspěchu na trhu.

Ale tou hlavní odpovědí na otázku, proč zvolit STRABAG PFS, jsou lidé v našem týmu. Na našich projektech pracují odborníci, kteří svému oboru rozumí, mají dlouholeté zkušenosti, a to co dělají, dělají špičkově a svědomitě.

TEXT Martina Kymrová FOTO Archiv STRABAG PFS

Řešíme desítky havarijních výjezdů denně


STOCK čistící služby s.r.o. je ryze česká společnost, která díky širokému technickému vybavení, moderním technologiím a bohatým referencím atakuje přední pozici mezi hráči v oblasti čištění kanalizace a likvidace odpadů v České republice. Díky zkušeným pracovníkům a široké síti poboček garantuje rychlý dojezd na havárii nebo na zakázku po celé České republice. Vyzpovídali jsme Moniku Černou, která na základě svých dlouholetých zkušeností v oboru přijala výzvu a stala se jednatelkou a ředitelkou společnosti.

Majitelé kanceláří, obchodních domů, vlastníci logistických či průmyslových hal, zpracovatelé potravin řeší denně problémy s ucpaným kanalizačním potrubím jakéhokoliv průměru.

„Každá ucpávka potrubí je pro provozovatele nemovitosti velká komplikace, protože si nikdo nedokáže představit nic horšího, než neodtékající kanalizace v jakékoliv výrobně či provozu. Nefungující kanalizace může opravdu potrápit či vést až k zastavení výroby. Pro nás je priorita klient a odstranění jeho problému, na tom je postavená filozofie naší firmy. Zní to jako klišé, ale my opravdu nenecháme žádného z našich klientů nebo partnerů v nesnázích,“ říká Monika Černá, ze společnosti STOCK.

„Pořád se něco děje. Havarijních zásahů máme denně desítky napříč celou republikou.“

Společnost STOCK provádí čištění malých typů potrubí, ale i těch velkokapacitních např. v elektrárnách nebo velkých průmyslových výrobnách. „Čištění domovních odpadů, kamerový monitoring, revize kanalizace, návrh a řešení oprav kanalizace, odčerpání a vývoz kalů, nečistot a usazenin, laboratorní práce a likvidace odpadů z odlučovačů ropných látek, to je náš denní chleba,“ dodává Monika Černá. STOCK také čistí parkoviště nebo benzinové stanice od olejových nánosů nebo zbavuje gastro provozovny odpadních tuků. „Ano, na toto máme také techniku a patří to k našim běžným činnostem,“ vysvětluje Monika Černá.

Technické vybavení

Portfolio kanalizační techniky má společnost STOCK široké. Disponuje menšími vozy pro vnitřní čištění kanalizace, vozidly s tlakovými stroji na čištění kanalizace, plus elektromechanické čištění kanalizace. Velká nákladní recyklační vozidla dokáží vyčistit a zároveň odsávat odpad z kanalizace a tuto směs následně recyklovat. Přefiltrovanou vodu využijí opakovaně v recyklačním cyklu k dalšímu úkonu, dokud nedojde k naplnění cisternové nástavby kalem. Kal se likviduje na speciálně určených místech.

Do flotily STOCKU patří i několik velkokapacitních návěsů na přepravu tekutých odpadů a cisteren v normě ADR s oprávněním převážet tekuté odpady, označené jako nebezpečné, např. odpady ropných látek, kyselé roztoky, oleje a jiné.

„V této chvíli disponujeme stroji, které se řadí ke špičce v České republice. Řadíme se mezi přední společnosti na trhu s touto technologií,“ říká Monika Černá.

„Specializované dopravní prostředky doplňujeme v rámci inovací i o robotické technologie, které zvládnou revizi a následnou opravu kanalizace pomocí vkládání sklolaminátových vložek. Revize inspekční kamerou představuje nejlepší možnost, jak zjistit přesný stav vnitřních stěn potrubí a případné netěsnosti spojů kanalizace. Pomocí této technologie dokážeme diagnostikovat veškeré potíže, jako jsou rozpadající se stěny kanalizace či odpadního potrubí nebo netěsnost ve spojích. Umíme identifikovat jak předmět, který způsobil ucpání, tak i celkový stav potrubí. Na vyžádání nahrajeme celou revizi na USB disk. Záznam obsahuje označení problematických míst i technickou zprávu o kontrole,“ vysvětluje Monika Černá.

Pro svou činnost  společnost využívá monitorovací zařízení několika kategorií. Od nástrčné kamery určené pro domovní kanalizace, až po pojezdovou variantu kamery, která je pevně vestavěna ve vozidle. Výhodou pojezdové kamery ve srovnání s nástrčnou kamerovou hlavicí je hlavně širší škála přídavných funkcí. Zařízení je tak schopno kamerovou hlavu zvedat, natáčet do různých úhlů, měřit spády, pomocí laserů zjišťovat ovalitu trubek, prasklin, deformací a podobně. Signál z kamery se přenáší pomocí optického kabelu do PC umístěného ve vozidle, kde je zpracován a vyhodnocen obsluhou. Záznam je následně odeslán online přímo klientovi.

Reference

STOCK realizuje zakázky pro velké facility společnosti, dále pro průmyslové a výrobní společnosti, retail či velké kancelářské komplexy.

„Během minulého roku se samozřejmě změnila struktura zákazníků. Byl utlumen segment průmyslové výroby a gastra, ale o to silnější byl retail, zejména ten potravinový. Celkově loňský rok považujeme za dobrý,“ zhodnocuje Monika Černá.

O klienty se stará tým proškolených dispečerů, techniků a koncových pracovníků. Zárukou kvality služby je dobře přidělená zakázka, vhodně zvolená technika a včasný dojezd v rámci smluvního vztahu.

„Jsme partnerům k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Za dobu naší působnosti jsme vypracovali systém, ve kterém dokážeme s kolegy efektivně fungovat a díky tomu dokážeme řešit havarijní situace s klidem a v požadovaných termínech. STOCK patří mezi společnosti s nastavenými cenami, které odpovídají kvalitě služby a dodržení veškerých závazků k našim zákazníkům.“

„Nemáme ambici být nejlevnější firmou. Víme, že kvalita něco stojí a víme, že naše služby mají svoji cenu. Poskytujeme výjimečnou péči takzvaně obyčejným věcem s velkou přidanou hodnotou.“

„Naším mottem je kvalita, spolehlivost, dostupnost, pojištění. Klienta nikdy nenecháme v problémech. Troufnu si říct, že nás nic nepřekvapí. Ale pevně věřím, že my vždy pozitivně překvapíme naše klienty.“ Uzavírá s úsměvem Monika Černá.

Developeři kancelářských budov v Praze změnili termíny – plány na výstavbu zatím nikoliv

Až 700 000 m2 nových kanceláří by mohlo v Praze přibýt do roku 2025. Aktuálně je ve fázi výstavby zhruba třetina z tohoto objemu. Vzhledem k panujícímu zpomalení poptávky a růstu neobsazenosti jak u stávajících, tak nových kancelářských prostor poupravují však mnozí developeři své plány: posunují zahájení výstavby a zpomalují realizaci. Další z nich zvažují budoucí využití projektů z čistě administrativních na mix kancelářských, rezidenčních a obchodních prostor.

Čtvrtletní analýza mezinárodní poradenské společnosti BNP Paribas Real Estate nabízí i povzbuzující čísla. Přes nejistotu způsobenou vlivem pandemie bylo v 1. čtvrtletí letošního roku pronajato přes 90 000 m2, z čehož 41 000 m2 tvořily nové pronájmy. Vzhledem k tomu, že za celý letošní rok má být dokončeno 90 000 m2 moderních kanceláří, mohla by poptávka až dvojnásobně překonat novou nabídku.

Výsledek letošních prvních tří měsíců je vlastně příjemným překvapením. Tím spíše, že nájemci si mohou vybírat ze zcela nových administrativních budov, neobsazených starších objektů a ještě zhruba 100 000 m2 u jiných nájemců ve formě podnájmu,“ komentuje výsledky Lena Popova, vedoucí oddělení pronájmu kanceláří BNP Paribas Real Estate.

Právě na objemu nových kanceláří, které budou dokončeny letos, je vidět flexibilita developerů. Snížení transakční aktivity mělo přímý dopad na nabídku nových kancelářských ploch. Aby nedošlo ke skokovému nárůstu neobsazenosti u nově dokončených budov a tlaku na snížení nájemného, zpomalili realizaci nebo odsunuli zahájení výstavby řady projektů. Ostatně během prvních tří měsíců nebyla dokončena žádná nová budova, nepočítáme-li dokončení rekonstrukce objektů Holečkova 26 a BDO Building u metra Budějovická. Podle údajů poradenské společnosti má být na trh jak letos, tak i v roce 2022 dodáno přes 90 000 m2 moderních kancelářských ploch.

„Ačkoli míra neobsazenosti v posledních čtvrtletích roste a nájemní aktivita zpomaluje, zůstávají nájmy v Praze stabilní. V centru města se nejvyšší nájemné pohybuje mezi 22,5 a 23 EUR,“ vyzdvihuje další pozitivní aspekt první čtvrtletí Kamila Breen, vedoucí poradenství a průzkumu trhu BNP Paribas Real Estate.

Podle poradců je dopad Covid-19 nejzřetelněji vidět na zpomalení relokací i v segmentech, kterým se ekonomicky objektivně daří a dokonce expandují. Protože všechny dopady zdaleka neodezněly, firmy raději upřednostňují přejednání smluv ve stávajících prostorech.

Oč zdrženlivější bude kancelářský trh v Praze do konce roku 2022, tím větší očekávání se vztahují k roku 2023 a dále. Tehdy bude dokončeno hned několik velmi ambiciózních projektů s kapacitou přes 250 000 m2. Patří mezi ně například další etapa Waltrovky, Masaryčka, Port 7 v Holešovicích, Hagibor nebo úvodní bloky Rohan City.

TZ

 

Inteligentní video zvonek je nyní kompatibilní s nejpoužívanějšími hlasovými asistenty: Google asistent, Alexa (Amazon) a Siri (Apple)

Společnost Netatmo, přední výrobce inteligentních zařízení pro bezpečnější a pohodlnější domov dnes oznámila kompatibilitu Inteligentního Video Zvonku s nejpoužívanějšími hlasovými asistenty: Siri od společnosti Apple, Google asistentem a Alexou od společnosti Amazon.

Inteligentní video zvonek je od svého uvedení na trhu kompatibilní s technologií HomeKit Apple. Po aktualizaci softwaru budou moci uživatelé využít i kompatibility s hlasovými asistenty Alexa (Amazon) a Google asistent. Automatická aktualizace bude zdarma v průběhu následujících dní instalována všem Inteligentním video zvonkům včetně těch, které již byly uvedeny do prodeje.

Inteligentní video zvonek umožňuje uživateli zobrazit, kdo stojí za jeho dveřmi a dané osobě odpovídat odkudkoliv. Uživatel je informován o tom, když u něj doma někdo zazvoní a může s návštěvou hovořit. Video zvonek slouží současně i k zabezpečení vchodu do domácnosti – bezprostředně uživatele upozorní na to, když se někdo pohybuje poblíž dveří.

Asistent Alexa (Amazon) uživateli pomůže dohlédnout na jeho dům

Počínaje dnešním dnem je Inteligentní video zvonek Netatmo kompatibilní s hlasovým asistentem Alexou (Amazon). Uživatel může na připojené obrazovce Echo spot nebo Echo Show v reálném čase sledovat, co se děje před jeho domem. Stačí vydat hlasový příkaz: „Alexa, show me the Doorbell.“

Jakmile u dveří někdo zazvoní, Alexa na to uživatele upozorní a ten může s návštěvou prostřednictvím inteligentního reproduktoru[1] komunikovat. Rozhovor s návštěvou může uživatel zahájit pomocí hlasového příkazu: „Alexa, answer the Doorbell.“

Google asistent rychle zobrazí, kdo je za dveřmi

Uživatel Inteligentního video zvonku své zařízení nyní může propojit s Google asistentem. Jakmile někdo zazvoní u vchodových dveří, Google asistent o tom prostřednictvím inteligentního reproduktoru (Google Nest Hub, Google Nest Mini…) informuje uživatele.

Na základě kompatibility si může uživatel zobrazit živý video přenos z Video zvonku na Google Nest Hube nebo Google Nest Hub Max. Po zadání hlasového příkazu: „Hey Google, show me the Doorbell,“ vidí, co se právě děje před jeho domem.

HomeKit (Apple) přináší na míru upravená konektivní spojení

Inteligentní video zvonek je od svého uvedení na trhu kompatibilní s technologií HomeKit značky Apple. To uživateli umožňuje vytvářet vlastní scénáře mezi video zvonkem a dalšími zařízeními v domácnosti a nastavovat jejich různé kombinace. Pokud například zvonek zachytí přítomnost osoby před domem, může se rozsvítit venkovní osvětlení, které zastraší případného zloděje.

Pomocí hlasového příkazu si uživatel může zobrazit záběry zaznamenané zvonkem. Může Siri požádat, aby mu zobrazila vstup do domu a bude vědět, co se u něj děje („Siri, show me the Doorbell.“).

Dostupnost

Inteligentní video zvonek je od svého uvedení na trhu kompatibilní s technologií HomeKit značky Apple. Nyní je zařízení kompatibilní i s asistenty Google a Alexa (Amazon).

Tímto rozšířením se Video zvonek řadí po bok Inteligentní kamery Netatmo, Inteligentního termostatu Netatmo a Inteligentními termostatickými hlavicemi Netatmo, které již kompatibilní s asistentem Alexa (Amazon) a Google asistentem jsou.

Kompatibilní s kompletními řadami Amazon Echo a FireTV

TZ

Bastion Florenc – novostavba na rozhraní centra Prahy a Karlína je ve výstavbě

ČSAD Praha holding a.s. oznamuje, že na svých pozemcích před nedávnem započala výstavbu komerčního administrativního centra BASTION FLORENC. Svým názvem budova ležící v samotném srdci pražské křižovatky odkazuje na základy vystavěné nad bývalým barokním opevnění bastion XXII. Počátek stavby se váže k roku 1648, kdy se pražské opevnění začalo budovat a bylo ukončeno s rokem 1679. Moderní šestipatrová budova o celkové rozloze 4 310 m2 pronajímatelných ploch nabídne na 4 patrech svým nájemcům prvotřídní kancelářské zázemí o rozloze bezmála 3 400 m2. Zbývající dvě patra jsou dedikována poskytovatelům služeb, pobytové terase, reprezentativnímu vstupu do budovy, ale i prostupem pro pěší, jejichž cestu usnadňují jezdící schody. Kolaudace budovy je plánována na konec května 2022. Tvář objektu vtiskla dvojice architektů Ing. arch. František Novotný a Ing. arch. Jaroslav Suchan. Celková výše investice přesáhne 400 mil Kč.

Naším cílem, bylo v dané lokalitě nabídnout alternativu k velkoprostorovým administrativním centrům, která máme v sousedství. Chceme ukázat, že dokážeme nejen kvalitně provozovat nejrušnější autobusové nádraží v srdci Prahy na evropské úrovni, ale jsme skutečným partnerem v území, který se stará o celý jeho rozvoj,” řekl za ČSAD Praha holding a.s. Ing. Pavel Vráblík, člen představenstva a generální ředitel.

Marketingem a pronájmem objektu byly pověřeny Estate Ladies, nově založená čistě ženská realitní platforma.

TZ