DEN MALÝCH OBCÍ PRAHA

Hygiena gastro provozů stojí ve zlomovém období.

I když většina vše řeší kvalitně, mnohé nutí ekonomická situace šetřit na nepravém místě. Je to riziko pro zákazníky i zaměstnance.

S hygienou mají každoročně problémy stovky restaurací z celkového počtu více než 23 tisíc restaurací a hospod. I když většina věnuje hygieně patřičnou pozornost, stále je zde nemálo těch, kteří vše v pořádku nemají. A jejich počet nyní může narůstat. Provozovatelé stravovacích zařízení jsou totiž v kleštích. Vysoké ceny energií, surovin a dalších vstupů je nutí zdražovat, ale zákazníci již při dalším růstu ceny odcházejí. Šetřit se tedy některé provozy snaží všude, i na zajištění hygieny a čistoty. Mnoho podnikatelů v pohostinství doplácí i na neznalost podrobností zákonů a pravidel.

„Většina gastro provozů v ČR pečlivě dbá na dodržování všech hygienických předpisů, ale stále se najde mnoho těch, které mají s čistotou problémy. Čisté a hygienické prostředí v restauracích, kavárnách a dalších gastro provozech je přitom nezbytnost a šetřit na nich se rozhodně nevyplatí,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky při prováděných kontrolách ve výrobních prostorách restaurací patří neudržování potravinářských prostor v čistotě a dobrém stavu, nevyhovující technický stav provozoven, nedodržování postupů založených na zásadách HACCP, nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů připravených na provozovně, nedostatečné postupy k regulaci škůdců, manipulace s odpady, závady ve skladovacích teplotách potravin a pokrmů.

Aktuálním příkladem je příbramská restaurace Hong Kong.  Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně není prováděn řádný a pravidelný úklid. Silné nánosy mastnoty, prachu a zbytky potravin byly zjištěny na povrchu podlah, stěn a technologického vybavení. Na konstrukci vzduchotechnického zařízení v kuchyni byla dokonce místy pozorována kondenzace mastnoty do kapek stékajících k podlaze.

„Kontrola byla provedena v rámci běžného hygienického dozoru. A protože se případě tohoto podniku jedná o opakovaně zjištěné závady, byla restaurace zařazena mezi provozovny se zvýšeným hygienickým dozorem. V praxi to znamená, že kontroly v tomto zařízení budou četnější,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

„Nedostatečná čistota a hygiena ohrožují nejen zákazníky provozů, ale v neposlední řadě i zaměstnance, kteří jsou v nevyhovujících podmínkách navíc celou pracovní dobu. Podceňování této otázky může vést až k vážným úrazům. A důsledky pro zaměstnance i náklady zaměstnavatele mohou být značné,“ prozrazuje Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group.

 

Dextrum Fulfillment se spojil s Alza.cz, posouvají možnosti českého e-shopového byznysu

„Je nám ctí, že můžeme být partnery společnosti Alza, která je uznávanou jedničkou v českém online obchodování. A zároveň se nesmírně těšíme na výsledky, které naše spolupráce přinese celému českému e-shopovému prostředí. Díky našemu vzájemnému propojení odpadne provozovatelům e-shopů celá řada starostí, nemluvě o tom, že samozřejmě uspoří nemalé finanční prostředky. Věřím, že to pro mnohé bude impulsem k nastartování byznysu, se kterým například doteď váhali,“

říká Ivan Richtár, CEO Dextrum Fulfillment, s tím, že Dextrum bude v rámci spolupráce s Alzou nabízet zájemcům kompletní fulfillmentové služby.

Pro tyto účely má Dextrum k dispozici moderní robotizovaný automatizovaný sklad, který vykazuje mimořádnou efektivitu a úsporu jak finanční, tak i časovou. S využitím inovativních technologií a autonomních robotů zajišťuje sklad procesy od příjmu zboží, přes skladování, až po vychystání objednávek, expedici zásilek a řešení reverzní logistiky pro zákazníky, kterými jsou v současnosti především e-shopy.

„Spolupráce s Dextrum Fulfillment nám umožní nabídnout partnerům napojeným na Alza Marketplace kompletní logistický proces včetně expedice zboží. V kombinaci s naší marketingovou podporou je to zejména pro menší e-shopy výrazná pomoc,“ říká Jan Pípal, Head of Marketplace v Alza.cz.

Partneři, kteří se chtějí na Alza Marketplace přidat, mají několik způsobů, jak to mohou udělat. Můžou se napojit napřímo a zboží dodávat z vlastního skladu, nebo využijí nové spolupráce Alzy a své zboží budou expedovat pohodlně ze skladů Dextrum, s kvalitní expedicí, nižšími náklady na skladování.

Využití těchto služeb je možné díky napojení e-shopů přes integrační platformu BaseLinker.

Vzhledem k inovativnosti řešení a využití moderních chytrých zařízení se Dextrum podílí také na osvětě a sdílení získaných zkušeností v oblasti Průmyslu 4.0 pro malé a střední podniky a umožňuje tak primárně českým firmám sdílet zkušenosti pro implementaci autonomních robotů do svých logistických procesů.

Autonomní roboti v úklidu prostor jsou efektivní a úsporné řešení

Společnost Atalian zajišťuje v rámci nabídky úklidových služeb různá doplňková řešení včetně péče o vozidla, dezinfekce a sanitace průmyslových prostor nebo ekologické umývání a praní. Byla založena v České republice v roce 1994 a je známá zaváděním nejmodernějších technologií v oblasti FM s důrazem na efektivitu, úsporná řešení s vysokým standardem úklidu a zároveň velmi šetrné k životnímu prostředí. Novinkou je nasazení různých typů plně automatizovaných úklidových robotů.

Na naše otázky odpovídala Tereza Chlubnová,

OPEX manažer Atalian.

 

Na co se zaměří společnost Atalian v roce 2023? Po dynamické transformaci v roce 2022 jsme si určili priority v inovacích a ve způsobu poskytování služeb našim klientům. Nyní naplňujeme cíle, které jsme zákazníkům představili. Aktuálně se zaměřujeme na robotizaci úklidu v prostorách našich klientů, protože stejně jako naši zákazníci i my hledáme cestu, jak službu poskytovat kvalitněji a efektivněji. 

Co taková modernizace obnáší? Máme za sebou testovací období. Vyzkoušeli jsme různé typy robotů v různých prostorách, kde jsme si ověřovali způsob poskytování služby. Nyní víme, že jsme schopni spolehlivě dodávat sjednané služby. A pokud hovoříme o robotizaci, neznamená to, že klientovi přivezeme robota a všechno necháme na něm. Jde o kompletní portfolio služeb, jejichž jednou součástí je nasazení robota. Znamená to, že robotizace je služba, která tvoří přidanou hodnotu ke standardnímu portfoliu – a je dost efektivní.

Znamená to, že jste se zaměřili na toto téma komplexně? Ano. Nevystupujeme jako distributoři jedné konkrétní značky úklidových robotů, ale spolupracujeme s více výrobci. Služba, kterou poskytujeme zákazníkovi, se odvíjí od typu jeho prostor. Ve chvíli, kdy zákazníkovi navrhujeme robotický úklid, navštívíme konkrétní prostory a vytipujeme, která technologie je pro konkrétní prostor nejvhodnější a který systém služby je nejvýhodnější. Následně se uskuteční další krok procesu, a to robotické mapování objektu. Technologie – úklidový robot – je umístěna do prostor klienta, probíhá implementace a rozjíždí se služba jako taková. Všechny tyto kroky, které zákazníkovi nabízíme, už mají plně funkční servis. Máme tedy tým lidí, kteří přijedou na zakázku a realizují přípravné práce, další tým poskytuje servis k zařízení, jiný tým tipuje vhodné zařízení na příslušnou zakázku. Za tím vším stojí dispečink, kde řešíme 24/7 přístup k robotům a jednotlivé úkony, které mají roboti provádět, nebo servisní úkony, které je nutné naopak poskytovat jednotlivým robotům.

Znamená to, že oproti konkurenci poskytujete zákazníkovi komplexnější služby? Určitě, vnímáme to jako silnou konkurenční výhodu a vidíme to jako přidanou hodnotu v efektivitě na straně klienta. Zároveň celá skupina – a tím myslím Atalian Global Services – je momentálně nasměrovaná k robotizaci jako takové. Takže Česká republika není jedinou zemí, kde se věnujeme robotizaci. Rozvíjí se ve skupině napříč Evropou a společně s kolegy z ostatních zemí sdílíme své zkušenosti. Každá implementace je vedena jako samostatný projekt, který je následně sdílen napříč celou skupinou tak, aby výměna zkušeností byla co nejefektivnější. Česká republika je v tomto projektu velmi daleko, testovali jsme velice zodpovědně, a to se nám nyní úročí při implementacích, které realizujeme v pravidelných intervalech. Zároveň jsme oproti ostatním nejdále i s poskytovaným servisem.

Na co se při zavádění robotizace zaměřujete? Jsou to plochy, které v současné době umývají stroje. Robot jako takový je také stroj, takže nenahrazujeme lidskou práci na zakázce, jako je třeba utírání prachu, vysypávání košů, umývání toalet, ale nahrazujeme práci jiného stroje, který však musí obsluhovat člověk. Místo toho nasazujeme autonomní úklid podlahových a kobercových ploch. Nepatří sem schodiště. Zakázky jsou nyní nastaveny tak, že robot buď přináší úsporu, protože zakázka zaměstnává menší počet pracovníků, tím že eliminujeme obsluhu stroje, nebo je to poskytováno jako služba zaměřená na extra kvalitu, kdy robot představuje doplňkovou činnost ke klasickému úklidu. Viditelně udržuje mramorové podlahy nebo umývá a vysává plochy kvalitněji a efektivněji, než bylo do té doby v prostorách klienta vůbec zavedeno. 

Je použití robota v zakázce pro klienta něčím podmíněno? Je to činnost, která je součástí služby, již poskytujeme. My nastavíme robota, aby pracoval efektivně, my řídíme jednotlivé úkoly pro robota, které vyvstanou například v průběhu dne, řešíme kompletní servis a vlastně nastavení všech činností, které jsou součástí konkrétní zakázky. To znamená třeba zapojení do dobíjecí stanice, přípravu prostoru, přívod vody, napojení na odpad a elektřinu nebo jen zapojení do elektrické zásuvky. Klient má od nás službu na klíč, kterou může kdykoliv monitorovat nebo ji ovlivňovat v reálném čase.

Jak a čím se roboti liší? Existuje několik typů robotů. Pokud je umývací a má být plně autonomní, je třeba napojení na vodu a odpad. Jestliže jde o vysávání, robot potřebuje dobíjet; dobíjecí stanice pro vysávání je daleko menší a v současné době jsou dobíjecí stanice v příjemném designu. Při umístění v kancelářských prostorách nijak esteticky nenarušuje samotný prostor. Také všichni roboti vypadají designově dobře.

Jací klienti nejvíce využívají tuto robotickou službu? Robot má největší uplatnění v místech, kde se pohybuje veřejnost, například v obchodních centrech, super- a hypermarketech, ale jsou to open space office, to znamená otevřené kancelářské prostory s velkou kobercovou plochou, podlahové plochy spojené s kuchyní a jídelnou, kde robot zároveň vysává a vytírá. To jsou tři základní segmenty, s nimiž v této chvíli pracujeme.

A co výrobní závody? V segmentu industry fungujeme tak, že pro každý podnik se robot musí nastavovat zcela individuálně. Z toho vyplývá, že pro každý typ výroby je třeba najít ideální typ robota, který respektuje nastavení daného provozu. V mnoha výrobních a skladových halách již fungují transportní roboti a ti naši úklidoví se s nimi musejí sladit. Proto v průmyslových prostorách primárně poskytujeme exteriérové robotické služby. V areálech s velkými přilehlými plochami vybraný robot uklízí parkoviště, příjezdové cesty, chodníky, taktéž zeleň apod. V současné době máme dva typy robotů, kteří pracují v interiérech výrobních a skladových hal a jejichž technologie je založena na respektování pohybu. Znamená to, že v případě, kdy se potká s překážkou v podobě jiného robota nebo třeba vysokozdvižného vozíku, tak je schopen ji efektivně obejít nebo správně vyhodnotit, jak dále provádět úkon, což ta starší generace robotů neuměla.

Jaké jsou další plány Atalianu pro letošní rok? Cílem celé skupiny je být lídrem v robotizaci. Znamená to, že podpora robotizace z centrály nebo z vedení v České republice je velice silná. Chceme klientům nabízet to nejnovější, vždy s kompletním servisem. Proto připravujeme otevření showroomu, kde zákazníkům budeme prezentovat všechny typy robotů, které v současné době umíme nabídnout a s nimiž pracujeme. Bude to unikátní prostor, zároveň chceme, aby byl veřejný, aby se klient nemusel objednávat a mohl se kdykoli přijít podívat. Podobný neexistuje nikde v Evropě a znamená to, že budeme první zemí, kde něco takového bude. Časově cílíme na třetí kvartál tohoto roku. Robotizaci myslíme zcela vážně, proto mám Atalian Global Services tým, který aktivně vyhledává nová robotická řešení a nové robotické technologie po celém světě. Ty testujeme a v případě úspěšného odzkoušení dále implementujeme. Každý zákazník, který s námi realizuje robotizaci, získá nepsaný příslib, že vždy dostane tu nejnovější technologii. Protože v momentě, kdy si robota koupíte, kupujete si aktuální software. Ale ten se společně s robotem vyvíjí podobně jako ten počítačový. To znamená, že každá další aktualizace se s naší službou dostane k zákazníkům. Permanentní aktualizace je také součástí naší služby. Zároveň když zavádíme roboty, je každá další instalace v tom nejnovějším módu, takže se k zákazníkovi dostává to, co je na trhu nejnovější a nejefektivnější.

Jak taková spolupráce konkrétně s klientem probíhá? Jsou společnosti, kde se zákazníky aktivně inovujeme na základě zpětné vazby. Zákazník přichází s dalšími náměty na „práci“ robota a inovacemi. My tyto požadavky zadáváme k řešení příslušnému týmu. Z toho vyplývá, že spolupracujeme s výrobci obousměrně, roboti jsou upravováni podle očekávání zákazníků.

Musím si jako zákazník svého robota koupit? Nemusíte, my primárně poskytujeme službu, takže se robot promítá do měsíční platby. Může být umístěn v úklidové místnosti, odkud vyjíždí na pravidelný úklid. Umíme umístit robota i do veřejného prostoru – třeba do nákupního centra, kde svým designem nijak neruší. Podle místa instalace se odvíjí další efektivita v nákladech.

Není robot ve veřejném prostoru tak trochu v nebezpečí? Robot je monitorován, zároveň má robot kamery, senzory a lidary, které hlídají každý jeho pohyb a on tak neustále hlídá možné přiblížení k překážce. Každou minutu víme, kdy a kde se robot nachází na které konkrétní zakázce. Sleduje se, zda pracuje, podle toho, jak je nastavený, nebo zda nastal nějaký problém při výkonu práce, kde je několikastupňová kontrola, přičemž monitorujeme, jak konkrétní službu provádí. Zároveň poskytujeme klientovi pravidelný reporting výkonu prací. Znamená to, že zákazník má přesný přehled o tom, která plocha kdy a jak byla uklizena. Máme prostor, kde vidíme všechny své roboty na konkrétních zakázkách, kde je viditelný zmapovaný prostor u konkrétního klienta. Robot má také zvukové a světelné signalizace, aby tak upozornil na svou přítomnost a zabránil střetu.

Jaký druh robotů provozujete? Máme osm značek robotů. Klient má vždy možnost si robota nejdříve vyzkoušet. Přivezeme ho na zakázku, zmapujeme plochy a předvedeme efektivitu služby. V té době má zákazník možnost si rozmyslet, zda danou službu využije nebo ne. Jestliže si službu vybere, robot zůstává na místě a začne plnit svůj úkol…

Brněnský Špilberk má nové osvětlení. Vidět ho můžete v záři reflektorů Thorn

Nové osvětlení brněnské dominanty svítidly Contrast a Altis od značky Thorn vyniká efektivitou a hospodárností

Brno, Česká republika – Brněnská dominanta, hrad Špilberk, má od konce loňského roku nové osvětlení. Hrad tyčící se nad centrem města nově osvětluje od soumraku do úsvitu soustava efektivních a hospodárných svítidel značky Thorn, jejichž generálním dodavatelem je společnost Zumtobel Group. Muzeum Brno oficiálně zprovoznilo nové osvětlení na začátku prosince. Provozovateli přinese značnou úsporu financí za energie.

„V současnosti je silný ekologický tlak na snižování spotřeby energií a emisí ještě umocněn ekonomickými faktory v důsledku razantních nárůstů cen energií,“ řekl Jan Vacek, generální ředitel ZG Lighting Czech Republic s.r.o., české pobočky nadnárodní společnosti Zumtobel Group. „To je skvělá příležitost pro naše systémy venkovního osvětlení značky Thorn, které díky své mimořádné efektivitě a úspornosti umožňují zachovat atraktivní osvětlení architektonických pamětihodností v našich městech a současně realizovat potřebné úspory. Vynikajícím příkladem úspěšné realizace takto zaměřeného projektu je nové osvětlení hradu Špilberk v Brně, které přinese jeho provozovateli, Muzeu Brno, značné úspory nákladů, aniž by tím utrpěla kvalita osvětlení.“

Společnost Zumtobel vyměnila na Špilberku dosavadní jednobarevné reflektory za nová svítidla osazená technikou LED. Nové osvětlení fasády brněnského hradu kombinuje svítidla Contrast a Altis od značky Thorn v dokonale sladěný celek, který umožňuje bezdrátové ovládání barevnosti a intenzity osvětlení.

Svítidla Contrast s nadčasovým moderním designem jsou koncipována pro zvýraznění architektury a městského prostředí, zatímco vysoce výkonné světlomety Altis poskytují nejlepší kvalitu světla ve své třídě pro osvětlování sportovišť a prostoru s možností dynamických scénářů osvětlení.

„Nové osvětlení hradu Špilberku je skvěle připraveno pro národní kulturní památku a nejviditelnější památku města Brna. Celý systém a jeho další využití podtrhne a bude podtrhovat moderní dobu Brna, jeho inovativnost a také modernost správy památek a Muzea města Brna.

V rámci instalace, zkušebního provozu i přípravy různých scénářů to byla v jedna z nejlepších spoluprací v letošním roce,“ uvádí ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.