ČSPÚ – vzdělávání pracovníků údržby

ČSPÚ – vzdělávání pracovníků údržby.

Česká společnost pro údržbu zajišťuje jako jediná v ČR komplexní přípravu pracovníků údržby
v souladu s požadavky normy ČSN EN 15628:2015 – Údržba – Kvalifikace pracovníků údržby.
Vzdělávání probíhá na třech úrovních:
MISTR ÚDRŽBY 2022
TECHNIK ÚDRŽBY 2022
MANAŽER ÚDRŽBY 2022
Kurz Manažer údržby je akreditovaný a je možnost zakončení personálním certifikátem.

Kurzy začínají 15.9.2022.
Na kurzy je možno čerpat dotační tituly např. POVEZ II.
Podrobné informace naleznete na webu ČSPÚ https://www.udrzba-cspu.cz/

Video rozhovor – O energetické situaci ve firmách – ATALIAN – FILIP VARHOL

Videorozhovor časopisu Facility Manager:

Jaká je situace ve firmách? Kde hledat energetické úspory? Dalo se na situaci připravit? Jaká opatření mají firmy nyní přijmout a jak se bude situace dál vyvíjet? Odpovídal Filip Varhol, ředitel divize Energy ze společnosti ATALIAN.

 

www.atalian.cz

 

www.facilitymanager.cz

Podívejte se i na další viderozhovory časopisu Facility Manager na kanále youtube:

 

Naším cílem je být blíže zákazníkům

Společnost ATALIAN CZ s.r.o. je součástí francouzské skupiny ATALIAN (dříve TFN-GROUPE), která byla založena v roce 1944. Na českém trhu působí ATALIAN od roku 2008, po odkupu majoritního podílu ve společnosti JANA s.r.o.

 

Od listopadu loňského roku má ATALIAN CZ nového generálního ředitele Daniela Digoně, kterého vyzpovídal časopis Facility Manager.

 

Jaké cíle jste si stanovil ve své nové funkci?

Cílů máme více, ale ten hlavní – i můj osobní – je zaměřit se na kulturu firmy. Vytvářet prostředí, aby se u nás lidé cítili dobře a odcházeli z práce spokojení. Jsme firma, která poskytuje služby, a služby jsou o lidech. Jedině v prostředí, kde se zaměstnanci budou cítit dobře, budou moci poskytnout kvalitní službu, aby byl zákazník spokojený. A aby dělali nejen to, co je nezbytně nutně třeba, ale i krok navíc. Hlavní finanční cíl nás i celé skupiny je růst. Já k tomu přidávám ještě profitabilní růst, protože růst za každou cenu nemusí být vždy efektivní. Chceme se zaměřit na získávání nových zákazníků, rozvoj služeb u těch stávajících, ale takovým způsobem, aby to mělo přidanou hodnotu pro klienta i pro nás.

 

Ten soft cíl je velmi hezký. Jaké máte konkrétní nástroje nebo kroky, jak toho dosáhnout? Čím jste začali a jak budete pokračovat?

Stanovili jsme si tři hlavní oblasti, které se týkají firemní kultury: důvěra, spolupráce a disciplína. Důvěry je možné dosáhnout prostřednictvím transparentnosti. Pro nás to mj. znamená, že budeme se zaměstnanci komunikovat velice otevřeně o čemkoli, co se děje. Tedy nejen o tom dobrém, ale i o tom špatném. Mám zkušenost, že nejlepší je říkat věci na rovinu, tak jak to je, bez pohádek kolem. Druhá věc je kultura spolupráce, tj. vytvořit takové prostředí, aby si lidé vzájemně pomáhali. Ve velkých firmách se často stává, že oddělení jsou separovaná, existují mezi nimi bariéry. Provoz, obchod, finance – každý si hraje na svém písečku a nekomunikuje s ostatními. Naším cílem je vytvořit prostředí, kde spolu budou lidé komunikovat otevřeně. Proto jsme zavedli systém porad, které se nekonají jen v rámci jednotlivých oddělení, ale napříč všemi odděleními. Také je u nás velice důležitá oblast provozu a obchodu. Obchod má na starosti získávání nových zákazníků a provoz stávající zákazníky nebo kontrakty. Tato oddělení mají někdy rozdílné zájmy, tyto dva světy se snažíme propojit, proto se minimálně jednou týdně bavíme o potenciálních obchodních příležitostech a snažíme najít společný cíl provozu i obchodu. A pak tam je ještě disciplína. To slovo samo o sobě je nepopulární, ale já jsem přesvědčen o tom, že jedině disciplína je to, co odlišuje úspěch od průměru. Naše služby nejsou o tom, že uděláte jednu velkou dobrou věc. Ale o tom, že děláte hodně malých věcí, které nejsou na první pohled vidět, ale děláte je každý den. A k tomu je potřeba disciplína.

 

Jak se dají sdílet informace v tak velké firmě, jako je Atalian?

To je jedno z úskalí, která řešíme. Máme přes 2 000 zaměstnanců, ale pouze 300–400 e-mailových schránek, které využívají jen manažeři. Proto dostat informace ke všem zaměstnancům je poměrně složité. Snažíme se komunikovat se skupinou manažerů a žádáme je, aby sdíleli informace dál. Kromě toho jednou měsíčně pořádáme komunikační mítink pro skupinu, kterou jsme nazvali Top 50, tj. 50 zaměstnanců, kteří nejvíce ovlivňují chod firmy. A pak máme systém týdenních a měsíčních porad.

 

Vypadá to, že všechny tyto kroky máte dobře promyšlené…

To sice ano, ale jsme pořád na začátku. Jsem ve funkci teprve od listopadu, takže některé věci jsme víceméně spustili, běží druhý nebo třetí měsíc.

 

Výměna na postu generálního ředitele nebyla jedinou personální změnou v Atalianu. K jakým dalším změnám v klíčových pozicích došlo?

Změn jevíce, máme v podstatě kompletně nový management. Od ledna 2022 nastoupil nový obchodní ředitel a staví si obchodní tým. Další změny probíhají v provozu a divizi energy. Věřím, že všechny změny budou k lepšímu, měly svůj důvod, ale zatím je ještě brzy na hodnocení. Ke změnám došlo hlavně proto, že jsme chtěli vytvořit přátelské prostředí, kde spolu lidé nebudou bojovat, ale budou hodně intenzivně spolupracovat. Dalším důvodem bylo to, že se Atalianu v posledních letech nedařilo růst a vzdálili jsme se zákazníkům. Doufám, že s novým vedením se to povede.

 

Co bylo podle vás příčinou toho, že společnost nerostla?

Příčin bude víc. Určitou roli v tom sehrál i covid, hodně tendrů se buď zrušilo, nebo odsunulo. Dalším důvodem byly neinovované služby v tradiční podobě, i když naše odvětví není až tak „sexy“. Schopnost inovovat je velice potřebná. Když jsem se potkával s klienty, říkali mi, že od nás dlouhé roky neviděli nic nového, proto třeba zkusili někoho jiného, kdo je zaujal víc. Třetím důvodem je komunikace. Spousta zákazníků mi říká, že Atalian v určitém okamžiku přestal komunikovat, nebo se často měnili partneři pro komunikaci, takže klienti měli pocit, že nedostávají takovou péči, jakou očekávají nebo potřebují.

 

Atalian nyní prochází spoustou změn. Dotknou se nějak zákazníků?

Především chceme se zákazníky lépe komunikovat – nejen na úrovni provozního manažera, který má konkrétní zakázku na starosti a je v kontaktu se zákazníkem často. Každý klient by měl mít svého stabilního partnera z managementu společnosti, tzv. key account managera, jemuž může kdykoli zavolat kvůli řešení jakéhokoli problému. Chceme být také více proaktivní. Každý partner či manažer zakázky by měl s klientem aktivně komunikovat, scházet se s ním, zjišťovat, zda je spokojený, jestli má nějaké další požadavky, abychom mohli službu dále rozvíjet. Naším cílem je tedy zkvalitnění komunikace s klienty a zvýšení úrovně vztahů se zákazníky.

 

Budete nějakým způsobem upravovat nabídku služeb?

Částečně ano. Respektive se budeme snažit služby zkonsolidovat. Atalian historicky nabízel velice široké portfolio služeb, víceméně dělal všechno. My se chceme soustředit hlavně na to, o čem si myslíme, že v tom můžeme být dobří. Když se mě ptají naši provozní manažeři a obchodníci, co vlastně budeme dělat, tak jim odpovídám: Položte si otázku, v čem můžete být nejlepší na světě. Člověk nemůže být nejlepší ve všem. Pro nás je to hlavně integrovaný facility management.

 

Takže to bude teď vaše základní náplň a ostatní služby budete outsourcovat?

Ne úplně, spíše jde o naši obchodní strategii do budoucna, na co se chceme soustředit při nových tendrech. Kompetence, které máme, si ponecháme a budeme je dále provozovat a rozvíjet podle přání zákazníků.

 

Náš rozhovor se odehrává poslední únorový den, kdy pokračuje konflikt na Ukrajině. Vím, že Atalian zaměstnává mnoho ukrajinských pracovníků. Jak to pociťujete ve firmě?

V první řadě určitě pociťujeme potřebu pomoct, protože mnoho našich pracovníků a spolupracovníků je ukrajinské národnosti. Proto hledáme cesty, jak našim zaměstnancům a jejich rodinám ulehčit situaci. Měli jsme kvůli tomu hned v pátek minulý týden mimořádnou poradu. Domluvili jsme se na krocích, jak můžeme a chceme pomoci. Pro uprchlíky nabízíme hmotnou pomoc a zaměstnání, asistenci po příchodu v rodném jazyce a mnozí zaměstnanci nabídli i ubytování. Z jedné krize jsme se bohužel přesunuli do další, protože poslední rok se řešili v krizovém režimu záležitosti ohledně covidu, ať to bylo testování zaměstnanců, nebo výpadky v důsledku karantény nebo izolace. Teď ze dne na den řešíme potenciální rizika na zakázkách, protože nevíme, co se bude dít dále a kam až budou růst ceny energií.

 

Může tato krize nějak ovlivnit existující zakázky, pokud nastane absence pracovníků, mužů, kteří budou muset nastoupit do armády? Jak byste tuto situaci řešili?

Připravujeme různé plány a scénáře. 80 % našich pracovníků jsou ženy, takže tam velké riziko nehrozí. Máme ale i zakázky, které jsou postaveny vyloženě na těžší práci mužských pracovníků. Tam připravujeme varianty, jak to řešit.

 

TEXT Martina Kymrová, FOTO David Bruner

Nejnovější trendy zeleně podle M2C

Zeleň je pro většinu z nás ve městech nedostatkovým zbožím. Lidé vyhledávají stále častěji zelené zóny v parcích, ve vnitroblocích obytných domů, ale stále více i v kancelářských budovách.

Ve venkovním prostředí či na terasách vznikají zelené relaxační zóny, kam v průběhu pracovního dne přicházejí zaměstnanci načerpat síly. V období obrovské konkurence a boje o zaměstnance se tak firmy v zelených benefitech doslova předhánějí a chtějí si přenést kus přírody k sobě do „baráku“.

Hlad po zeleni

Útěk k zeleným plochám je do jisté míry dán i dnešní uspěchanou dobou. „Z mého pohledu lidé málo chodí ven do přírody. Doba je hektická, člověk je od rána do večera v práci a nemá čas zajet ven do přírody,“ říká Tomáš Kováčik, specialista M2C na údržbu zeleně, a jako příklad uvádí: „V současnosti převažuje turistika v obchodních centrech. Mají tam dětské koutky s bohatou interiérovou zelení. Rodiče mohou dát dítě doslova do krásné přírody pod střechou a v klidu si nakoupit.“ Není to opravdová příroda, ale jak již bylo řečeno, žijeme v hektické době.

 

Environmentální projekty mají zelenou

 Mnoho firem je zaměřeno na ekologii. Je to dáno snahou chránit a nepoškozovat životní prostředí, a proto jsou v kurzu environmentální projekty.

Některé velké závody se snaží budovat plochy upravené a navržené tak, aby tam byly včely, zajíci, hmyzí hotely, prostě doslova přírodní biotop. Trendem je mít rovněž na určitém procentu plochy luční trávu vytvářející přirozené pr

ostředí hmyzu, včelám či ptactvu.

„Pokud nás o to klient požádá, dokážeme to udělat. Někteří z nich nás třeba v této souvislosti žádají o vybudování ploch s ptačími budkami, vysetí vhodného osiva, lučních trav a o následnou údržbu,“ říká Tomáš Kováčik. A dodává: „Klienta upozorníme na způsob údržby, četnost sečení trávy s ohledem na ptactvo, včelstvo apod. Klienti někdy požadují volbu travin, rostlin a stromů na místech, která pro to nejsou vhodná. Na nás pak je, abychom jim vysvětlili a zdůvodnili, proč to tak nejde.“

Profesionální stroje

M2C se specializuje na profesionální údržbu zeleně. Používá např. stroj značky VENTRAC, který patří k nejlepším v daném oboru a v České republice jej má pouze pár firem. Lze jej využít takřka na všechno a má výbornou svahovou dostupnost. Je to stroj pro komplexní celoroční údržbu od sekání trávy přes odstraňování listí z travnatých ploch, ořezávání okrajů trávníků, odstraňování drnů nebo zkracování živých plotů až po přípravu půdy, využití jako fréza, kartáč či sněhová fréza. Celoroční využitelnost je z pohledu zaměření firmy velice důležitá.

V M2C používají také rotační sekačku na vzduchovém polštáři vhodnou pro sekání těžko dostupných strmých svahů.

M2C navázala spolupráci se společností ITTEC s. r. o., která se dlouhodobě zabývá poradenstvím, servisem a prodejem profesionální techniky renomovaných značek pro údržbu zelených ploch, závlahových systémů a osvětlovací techniky. Na trhu je tato firma vysoce hodnocena díky své profesionalitě.

 

Trendy v oblasti zeleně

Hlavním trendem v projektování zeleně v interiérech i exteriérech  je důraz na maximální jednoduchost údržby a stylový minimalismus. Mezi hlavní trendy patří mj. zelené střechy. Jejich obliba stále roste, neboť mnozí lidé pochopili, že tyto střechy fungují jako přírodní klimatizace a v horkých dnech dokážou snížit teplotu až o 8 °C. Princip zelených ploch spočívá v odpařování vody uložené ve vegetační střeše a v odebíraní tepla z okolí. Tudíž se okolí díky odpařování vody ochlazuje.

Příbuzné jsou i zelené fasády, které fungují na stejném principu ochlazování vzduchu jako zelené střechy.

 

Trendy v pokojových rostlinách

 

Kokedama

Tímto názvem se označuje tradiční japonský způsob pěstování rostlin. Do češtiny lze kokedamu přeložit jako „koule ze zeminy obalená mechem“. Tento způsob je snadnější alternativou ke známějším bonsajím. Kokedamy je možné zavěsit v interiéru. Dá se tedy hovořit o moderní, umělecké formě, která neobvyklým způsobem prezentuje rostliny. Také v českých interiérech si kokedama postupně nachází své místo. Co se týká četnosti zálivky, záleží na konkrétním druhu rostliny.

 

Řasokoule

Jde o vzácný druh vodní řasy. Její domovinou je severní polokoule, kde se přirozeně vyskytuje. Řasokoule je vodní rostlina, která se skládá ze spousty řasových vláken, které ji drží pohromadě. Roste většinou dokulata. Nejlépe se jí daří ve skleněných nádobách, kam může přirozeně dopadat denní světlo. Řadí se mezi jedny z nejméně náročných rostlin na planetě. K životu jí stačí jen vyměňování vody a světlo. Proto jsou výborné např. do kanceláří, kde díky svému neobyčejnému vzhledu lichotí každému oku.

 

Zavěšené tilandsie

Tilandsie jsou rostliny, které nebudou potřebovat moc vaší pozornosti. Jsou velmi nenáročné. Stačí jim jen občas mírná zálivka nebo rosení a můžete je nechat žít vlastním životem. Původem jsou tyto rostliny z Jižní Ameriky. Lze je pěstovat v závěsných nádobách, které působí velmi vzdušně a moderně.

 

Makramé neboli vyplétané květináče

Jde o velmi populární a moderní techniku vyplétaní květináčů, do nichž se vkládají pokojové rostliny. Jednotlivé provázky se splétají v uzlíky, na které lze přidávat např. korálky. Tato technika byla oblíbená v 70. letech, nyní se vrací mezi trendy a můžeme se s ní setkávat v moderních interiérech.

 

Hmyzí hotely

Každý rok ve světě zmizí 2,5 % z celkového objemu hmyzu. Pokud by úbytek hmyzích druhů stále pokračoval stejným tempem, do 100 let by hmyz úplně vyhynul. K jeho zániku dochází v důsledku zemědělství a používání chemických pesticidů, které hmyz hubí. Proto si lze všimnout, že z luk a hájů zmizelo velké množství motýlů, včel, čmeláků i pestřenek.

Proto se zakládají tzv. hmyzí hotely nebo domečky pro brouky. Hmyzí hotely poskytnou broukům důležité přístřeší, ochranu před zimou i deštěm. Také jim nabídne poklidné místo, kam mohou naklást vajíčka, z nichž se vyvinou larvy a postupem času noví jedinci. Hotel pro hmyz vypadá jako domeček či budka o několika patrech. Do jednotlivých pater se rozmístí polínka tvrdého dřeva s malými otvory, v nichž se může hmyz uhnízdit. Pro stavbu hmyzího hotelu lze využít bambus, slámu, suchou trávu, mech, šišky atd. Každé patro bývá z jiného materiálu a různě velké. Domeček by měl být situován na klidné a suché místo.

 

Vizualizace a řešení M2C na míru

„Klientovi dokážeme nabídnout řešení na míru,“ říká Tomáš Kováčik. Dále upřesňuje: „Navrhujeme koncept a staráme se o údržbu jeho zelených ploch. Zaměřujeme se ale i na obchodní a byznys centra, kde zajišťujeme údržbu, závlahu a víceméně celý servis. Mezi naše klienty, kterým poskytujeme dlouhodobě služby úpravy zeleně, patří i společnosti T-Mobile, ASPIRA Business Centre, Toyota Kolín a Mondi Štětí.“

Podle Tomáše Kováčika je důležité respektovat představu klienta: „Čím více informací máme, tím samozřejmě lépe. Můžeme je totiž promítnout přímo do návrhu 3D vizualizace a touto formou klientovi prezentovat podobu projektu po jeho realizaci. Vždy vycházíme z jeho zadání, popřípadě hledáme společně vhodné řešení, protože ne všechny požadavky je možné nebo vhodné realizovat. Například v Toyotě Kolín nás požádali o vysetí okrasných záhonů. Navrhli jsme jim výsadbu tak, aby korespondovala s tradičním zahradním stylem krajiny, odkud značka Toyota pochází. Z kombinace výsadby byli nadšeni. Vždy je třeba vědět, co se klientovi líbí a co má rád. Následně mu pošleme k vyjádření návrh vizualizace. Po odsouhlasení následuje návrh cenové nabídky a poté realizace.“

Pro vytvoření dobrého návrhu je zásadní zadání klienta, osobní konzultace, obhlídka charakteru místa, budovy a okolí, zda jde o exteriér nebo interiér apod. Dále je třeba znát, kde se nachází připojení na vodu, jakým způsobem se bude zavlažovat, jaká bude četnost údržby, zda se bude trávník sekat či nikoli, zda je tam stín, polostín, nebo zda jde o suché stanoviště. Tomu všemu je třeba přizpůsobit skladbu a charakter výsadby rostlin a trav. Aspektů je dlouhá řada…

„Většina klientů dá na naše doporučení. Je naším úkolem klienta přesvědčit a zdůvodnit navrhované řešení tak, aby konečný výsledek byl v harmonií s přírodou, splnil daný účel a vedl ke spokojenosti klienta,“ uzavírá Tomáš Kováčik.

 

TEXT Red FOTO Archiv M2C

ATALIAN: Daniel Digoň – Generální ředitel: Chceme být zákazníkům blíž

Videorozhovor časopisu Facility Manager:

Daniel Digoň je ve funkci generálního ředitele společnosti ATALIAN od listopadu 2021. V jakém stavu společnost převzal? Jaké další personální změny se odehrály a jak se tyto změny projeví u zákazníků? Na co se budou soustředit a které služby outsoursovat?

Dozvíte se v rozhovoru.

 

www.atalian.cz

www.facilitymanager.cz

Podívejte se i na další viderozhovory časopisu Facility Manager: