Video rozhovor – Strabag: Jakub Zlocha – generální ředitel

Videorozhovor časopisu Facility Manager:

Povídáme si s Jakubem Zlochou, generálním ředitelem společnosti Strabag PFS, o řízení společnosti v 21. století a o jeho splněných cílech po devíti měsíci ve funkci. Zvyšuje angažovanost zaměstnanců kvalitu poskytovaných služeb? Podívejte se na video.

 

www.strabag-pfs.com

www.strabag.cz

www.facilitymanager.cz

Podívejte se i na další viderozhovory časopisu Facility Manager:

 

Rekonstrukce obchodního centra nebo hotelu

Savee je řešení pro řízení a automatizaci nejen osvětlení. Intuitivní a jednoduchá softwarová a hardwarová platforma – inteligentní „krabička“ a řídicí software komunikující bezdrátově.

 

Zapínání a vypínání nejenom světelných okruhů, dynamické změny osvětlení pro světla s technologií DALI, nastavení podle intenzity osvětlení využitím kalibrovaných luxmetrů, použití časových plánů či přednastavených akcí, bezdrátově, bez omezení provozu, nainstalováno přes noc, jednoduše konfigurovatelné a pod kontrolou – to vše je Savee.

Správa přes 20 let staré budovy OC Olympia Centrum Brno se před pár měsíci rozhodla pro modernizaci v podobě výměny starých výbojek za moderní LED osvětlení. V souvislosti s výměnou osvětlení byla oslovena společnost Compactive s.r.o. zabývající se silnoproudými i slaboproudými instalacemi, aby vyvinula optimální řešení pro obchodní centrum s cílem snížit spotřebu elektrické energie a omezit zbytečné svícení na minimum. Během několika měsíců došlo k přechodu z výbojek na LED, což samo o sobě znamenalo znatelné úspory elektrické energie.

Management budovy si však uvědomoval, že svícení lze dále optimalizovat a díky tomu zvýšit úspory a zároveň jít vstříc ekologickému provozu. Díky spokojenosti se spoluprací se OC Olympia znovu obrátilo na společnost Compactive, která nabídla chytré řešení pro automatizované řízení – Savee.

Vedení obchodního centra si slibovalo od implementace automatizovaného řízení osvětlení další zvýšení úspor, prodloužení životnosti svítidel a modernizaci budovy. To vše při co nejmenším dopadu na provoz obchodního centra. Požadavek vyloučil rozsáhlé rekonstrukční práce a upřednostňoval řešení šetrná k budově i nájemníkům v pasážích, včetně ekologického dopadu v podobě úspor a bez nutnosti zbytečně vyhazovat staré vodiče.

Díky bezdrátové komunikaci mezi jednotlivými prvky Savee, řešení přesně splňuje požadavek na minimalizaci stavebních úprav. Celá instalace řízení spočívala v přidání řídicích prvků do stávající elektroinstalační infrastruktury. Před jednotlivá svítidla byly zapojeny řídicí prvky a po budově byly rozmístěny komunikační brány, které posílají data na lokální server. Vše je tedy velmi jednoduché a zároveň bezpečné bez nutnosti posílat data do cloudu na internetu. Přes velké zarušení prostor nejrůznějšími bezdrátovými signály (wifi sítě, telefonní signál, dálkové ovládání zámků aut stovek zákazníků a další) funguje síť spolehlivě a bez výpadků, protože komunikuje na jiném principu než wifi (bezplatné pásmo 868 MHz).

V rámci projektu bylo instalováno řízení pro více než 450 LED svítidel, jímž lze nyní regulovat intenzitu svícení v krocích po 10 %. Světla jsou rozdělena do 25 řízených skupin pro vysokou flexibilitu ovládání. Navíc je lze kdykoli mezi skupinami přesouvat. Jedno světlo může také patřit do více skupin zároveň. Řízení může probíhat plně autonomně s regulací svícení podle dat z luxmetrů (senzorů okolního osvětlení) nebo pomocí časových plánů. Výhodou luxmetrů je, že řízení reaguje na skutečnou potřebu svícení v případě špatného počasí nebo na rozdíly mezi ročními obdobími a vždy je dosaženo konzistentní intenzity osvětlení na prodejní ploše.

Díky bezdrátovým prvkům nebylo nutné provádět velké rekonstrukční zásahy a nebylo ani nutné pozastavit provoz. Instalace neměla žádný vliv na jednotlivé nájemce obchodního centra. Řešení je navíc optimalizované přímo na míru potřebám technického manažera OC Olympia Brno, jemuž ulehčuje práci a šetří nejenom čas, ale i značné provozní výdaje. Podařilo se zachovat nejvyšší možnou vnitropodnikovou bezpečnost, na niž zákazník od začátku kladl důraz, a prokazatelně okamžitě začít šetřit.

Nyní mají správci obchodního centra celou budovu neustále pod kontrolou. Nebylo třeba ani instalovat další software pro správu budovy. Výstupy z řízení osvětlení jsou navázány na systémy třetích stran (v tomto případě SCADA). Dalším krokem může být velice jednoduché rozšíření systému Savee na venkovní rozsáhlé parkoviště, osvětlené reklamní poutače, dětské hřiště a další místa s vysokým odběrem elektrické energie a potenciálem úspor v provozu.

 

(www.savee.energy)

(www.compactive.cz)

TEXT PR FOTO Compactive s.r.o.

Proměny služeb facility managementu vlivem covidu

Pandemie onemocnění covid-19 postavila náš obor před výzvy, na něž se dopředu nikdo nemohl připravit. Reagovat jsme na ně museli operativně a velmi aktivně. Pro naše zákazníky bylo nejprve nezbytné splnit aktuální požadavky, jež vyplývaly z přijatých protiepidemických opatření. Pandemie ovšem měla mnohem větší vliv. Dotkla se provozních režimů a také se promítla do investic.

Reakce na aktuální požadavky

Po počátečním šoku z nové situace a zabezpečení ochranných prostředků pro zajištění bezpečnosti a zdraví našich zaměstnanců jsme se především museli zorientovat v nepřehledné situaci. Nejprve bylo nutné se soustředit na dezinfekci prostor. V první fázi tak všichni hráči na trhu facility managementu bez větší koncepce nakupovali dezinfekce, instalovali zásobníky a zpřísňovali pravidla pro úklid s důrazem na dezinfekci prostor. Někteří klienti v té době nabyli mylného přesvědčení, že dezinfekce nahradí úklidové prostředky. Naštěstí nakonec přijali za své fakt, že ačkoliv je dezinfekce důležitým článkem úklidového procesu, nemůže v žádném případě nahradit standardní úklidové prostředky. Pokud bychom chtěli na covidové pandemii najít nějaký pozitivní efekt, pak je to fakt, že plošná dezinfekce prostor zůstává součástí úklidových prací, a věřím, že tomu tak bude i nadále. Klienti se dnes také mnohem více zajímají o složení používaných prostředků a jsou ochotni si připlatit za kvalitu. Aktivně tak řeší např. výhody prostředků s nanotechnologií a obecně se víc než dříve zajímají o nové trendy v této oblasti. Zákazník se dnes již nespokojí s tím, že má uklizeno, ale je pro něj důležité, jak a čím úklid provádíme.

Hledání úspor

Vzhledem k tomu, že protipandemická opatření silně ekonomicky zasáhla řadu podniků obzvláště v oblasti služeb (gastro, hotely apod.), mnoho firem nyní hledá úspory v rámci běžného provozu. Nastavené smluvní vztahy na takovou situaci nemyslely, ale v rámci dlouhodobých obchodních vztahů se snažíme našim klientům vyjít maximálně vstříc. V případě zájmu jsme tak schopni pro naše zákazníky připravit nové kalkulace, aby dosáhli úspory. Redukují se tak např. služby, které nemají vliv na funkčnost dané nemovitosti a nejsou vyžadovány legislativou, jako např. odborné prohlídky některých technologií. V některých případech také společně s klientem zvažujeme možnosti dočasného odstavení technologických celků např. výtahů, kdy porovnáváme vzniklou úsporu s náklady spojenými s odstávkou výtahů a jejich opětovným uvedením do provozu). Zvažují se také možnosti optimalizace úklidu, provozu recepce či ostrahy, nebo třeba chlazení a vytápění.  To vše řešíme s každým zákazníkem individuálně – na míru jeho potřebám a povaze provozu. Každý klient je jedinečný a stejně tak i každá nemovitost. Co funguje u jednoho klienta, nemusí být vhodné pro jiného. Při hledání možných úspor čerpáme ze znalosti zákazníka. Znalost klienta nám umožňuje co nejlépe navrhnout opatření tak, aby mu byla „příjemná“ a neřešili jsme jen a pouze čísla.

Domnívám se, že  po covidu už nic nebude stejné jako dřív. Zvláště v administrativních budovách je zjevné, že si zaměstnanci zvykli během posledních 12 měsíců na jiný styl práce, z čehož ve finále mohou těžit i jejich zaměstnavatelé.

 Čas na investice

Důsledkem covidu ovšem nejsou pouze úspory. Mnoho klientů se během pandemie naopak pustilo do investic, které odkládali např. proto, že bylo náročné sladit omezení spojená s jejich realizací (prašné a hlučné práce, omezení provozu budovy) s 24/7 provozem. Některé hotely, které se uzavřely svým hostům, žily uvnitř čilým stavebním ruchem. Realizovaly se především plánované opravy – výměny potrubí, injektáže, sanita, či repase technologických celků. Naše práce tak byla i v této oblasti mnohem akčnější a napínavější než obvykle. Ve standardním provozu totiž řada kroků trvá poměrně dlouho, ať už jde o schválení rozpočtu na straně klienta, zajištění smluvních vztahů, předložení technického řešení a rozpočtu nebo logistické zajištění celé operace. Náhle jsme se ocitli v situaci, kdy vše muselo být výrazně rychlejší a flexibilnější. Vláda nás kontinuálně napínala posouváním termínů rozvolňování, a tak jsme vlastně nikdy s jistotou nevěděli, kolik času na realizaci prací vlastně budeme mít.

Interní proměna

Loňský rok pro nás ovšem nebyl jen ve znamení řešení výzev spojených s covidem. Věnovali jsme se intenzivně i fungování naší firmy jako takové.  Na konci roku 2020 tak proběhla celková restrukturalizace firmy. A nejen to. V oblasti nákupu jsme realizovali výběrová řízení, přenastavili některé interní procesy a úspěšně prošli ISO recertifikací. Velmi pyšná jsem na práci našeho obchodního oddělení, kterému se podařilo uspět v nových tendrech na FM služby a daří se nám tak rozšiřovat okruh našich zákazníků.

Těší mě, že se náš tým s nečekanými výzvami covidové pandemie úspěšně vypořádal. Ačkoliv to nebylo snadné, vypořádali jsme se s požadavky tohoto období se ctí a věřím, že nás to posílilo a také stmelilo. Nyní ale stejně jako naši zákazníci doufáme v návrat k normálnímu životu, v němž bude hlavním motorem našeho dalšího rozvoje zdravá motivace našich lidí nabízet klientům špičkový servis a moderní FM služby.

V uplynulém roce se mi potvrdilo, že znalost klienta nejen po technické stránce (což je samozřejmé), ale i po stránce lidské, je zásadní součástí našich obchodních vztahů a v kritických situacích nám pomáhá předvídat požadavky klienta a my tak můžeme proaktivně přicházet s řešeními, ještě dříve, než si o ně zákazník sám řekne. Věřím, že nyní jsme jako tým ještě silnější a těším se na nová dobrodružství naší profese.

 

TEXT Martina Sirová FOTO Strabag PFS

Správa BIM modelu od A do Z v systému Revisio

Aktuálním tématem poslední doby je projektování pomocí BIM modelu. Stále více klientů řeší projektování nových budov pomocí BIM modelu a využívání CDE datového prostředí. Společnost SkyCom online, s.r.o. a její Informační systém Revisio nabízejí svým klientům komplexní službu v této oblasti. Rozhovor jsme vedli se zakladateli společnosti Jaroslavem Linhartem a Martinem Stiborem.

V čem spočívá přínos vašeho řešení pro klienty, kteří chtějí novou budovu projektovat pomocí BIM modelu?

JL: Naše společnost nabízí komplexní řešení, které zahrnuje implementaci dat do CAFM systému v průběhu projektování a výstavby objektu. Dokážeme klienta provést celým procesem implementace dat do BIM modelu a současně do CAFM systému. Klient tak hned na počátku spolupráce vidí výsledný produkt, který bude následně využívat při správě objektu. Získá tak přehled o všech potřebných nárocích na jednotlivé etapy celého procesu a není vystaven nejistotě, kdy na začátku projektu nemá úplnou představu o tom, jak bude data z BIM modelu využívat při následné správě objektu.

Právě tento podhled na výsledný produkt umožní klientovi optimalizovat zadání pro tvorbu BIM modelu a ušetřit tak nemalé finanční, ale i časové nároky na tvorbu BIM modelu.

Jak tato spolupráce s klientem probíhá?

MS: Na úvod představíme klientovi naše unikátní modulové řešení obsahující jednotlivé oblasti správy nemovitostí, informační systém Revisio. Rovněž představíme možnosti spolupráce při optimálním nastavení celého procesu, který se realizuje ve třech etapách.

Mohli byste detailněji popsat jednotlivé etapy?

JL: V první etapě je potřeba nastavit dokumentaci a pravidla pro práci s BIM modelem a CDE úložištěm. V této etapě zpracujeme   veškerou potřebnou dokumentaci, která zajistí efektivní komunikaci mezi investorem, projektantem a zhotovitelem díla. Tato dokumentace rovněž definuje zadání pro přenos informací mezi BIM modelem a CAFM systémem, který bude klient následně využívat pro provozování objektu.

A co nabízíte ve druhé etapě?

MS: Ve druhé etapě nabízíme služby BIM managera. BIM manager dohlíží na to, že jsou plněny veškerá zadání prvotní dokumentace a že celý proces probíhá dle zadání. Časový rozsah služby je na zvážení klienta. Naším cílem je nabídnout flexibilní řešení, aby platil jen za odvedenou službu. V praxi to znamená, že v úvodu projektu mohou být služby časově náročnější, v průběhu projektu naopak poklesnou a v závěru, kdy je třeba zkontrolovat všechna data, je služba opět navýšena. Veškeré náklady má po celou dobu klient pod kontrolou.

V čem spočívá třetí etapa?

JL: Ve třetí etapě probíhá propojení těchto dat v systému Revisio s BIM modelem. V průběhu celého projektu jsou data zadávána přímo do Informačního systému Revisio. Tímto dochází ke zjednodušení procesu zadávání, kdy data nemusí být zadávána přes několik prostředníků, ale může je zadávat přímo kompetentní osoba. Investor má navíc možnost kdykoliv v systému zjistit aktuální stav implementace dat do systému.

Jak jsou tato data propojena s BIM modelem?

MS: Zde se dostáváme k unikátnosti našeho řešení, které umožňuje propojit data z Informačního systému Revisio na daný prvek v BIM modelu. Klikem v BIM modelu získá uživatel kompletní informace o daném prvku, který je evidován v systému Revisio. Na druhou stranu má uživatel možnost zobrazit v systému Revisio umístění daného prvku v BIM modelu. Toto řešení navíc umožňuje evidovat v systému Revisio objekty, které jsou projektovány v systému BIM, ale i objekty, které mají k dispozici klasickou 2D dokumentaci a klient tak má v jednom systému informace o všech svých objektech.

Lze pracovat pouze s BIM modelem vzešlým v rámci designu nového objektu, anebo lze vytvořit 3D model zpětně u stávajícího objektu?

JL: Obě varianty jsou možné. Při tvorbě 3D modelu zpětně si pak klient může zvolit míru detailu modelu, což má samozřejmě vliv na jeho cenu.  Zkušenosti máme s oběma variantami.

 

TEXT Red. FOTO SkyCom online, s.r.o.

Czech Toyota Motor Manufacturing si s programem cirkulární ekonomiky „L∞P by Daikin” zvolila udržitelné řešení

Aktuální průzkum Eurobarometr Future of Europe ukazuje, že 45 % Evropanů považuje změnu klimatu za jednu z největších výzev pro budoucnost EU.1 Většina z nich očekává řešení od podnikatelského sektoru. Se svým programem oběhového hospodářství „L∞P by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse“ šetří přední výrobce řešení pro chlazení, vytápění a větrání 250 000 kg nových chladiv za rok, a tím snižuje dopad průmyslu na životní prostředí. Nyní se k programu připojila společnost Toyota Motor Manufacturing Czech Republic.

„V Závodě Toyota aktivně vyhledáváme jakékoliv příležitosti pro zlepšení životního prostředí. Dlouhodobě tak naplňujeme naši globální vizi, nulové emise při výrobě aut do roku 2050. I přes všechny různé nápady a investice patří recyklace materiálů dlouhodobě mezi nejlepší inovace každé firmy. L∞P by Daikin otevírá novou možnost recyklace dalších materiálů, které jsou ať již přímo nebo nepřímo potřeba pro výrobní procesy a snižují dopad na životní prostředí,“ říká pan Koreatsu Aoki, Prezident Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o.

Společnost Toyota Motor Manufacturing Czech Republic předala společnosti Daikin 295,2 kg použitého chladiva R-407C, které bude regenerováno a znovu použito do nových HVAC zařízení (za účelem snížení výroby nového panenského chladiva). Kromě toho byly tři vyřazené chladicí jednotky (dvě z lakovny a jedna pro chlazení administrativní budovy) nahrazeny novými chladicími jednotkami využívajícími chladivo R-32 s výrazně nižším potenciálem globálního oteplování.

„Jsme velmi rádi, že se Toyota Motor Manufacturing Czech Republic účastní našeho programu cirkulární ekonomiky pro klíčové zákazníky. Podporuje tím naše ambice zpracovávat použitá chladiva jako cennou surovinu. Jedná se o první společnost, která se tohoto nového programu v České republice účastní. Doufáme, že bude inspirací pro další společnosti a že díky nim pak budeme schopni regenerovat obrovské množství dostupných chladiv ze stávajících instalací”, říká Josef Brož, generální ředitel Daikin Airconditioning Central Europe – Czech Republic spol. s r.o.

Do dnešního dne prodala společnost Daikin více než 20 000 L∞P tepelných čerpadel Daikin VRV, která fungují s certifikovanými regenerovanými chladivy. Vzhledem k úspěšnému výsledku se společnost Daikin Europe NV rozhodla rozšířit tento přístup na všechny jednotky VRV vyráběné a prodávané v Evropě.2 Program oběhového hospodářství L∞P by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse pro klíčové zákazníky a investory dnes poskytuje spolehlivou dodávku regenerovaného chladiva pro certifikované jednotky Daikin, pomáhá přeměnit odpad v aktivum a opětovně využívat cenné zdroje.

V roce 2021 byl program spuštěn na trzích společnosti Daikin Central Europe v Maďarsku, České republice a Rakousku. Brzy se rozšíří i na další trhy v Evropě.

Daikin má v uváženém využití zdrojů dlouhou tradici

Od roku 1980 společnost Daikin ve svých výrobních zařízeních opětovně používá odpadní materiály, jako je kov, měď a hliník. Výrobky Daikin obsahují až 80 % opakovaně použitelných materiálů. Mají dlouhý životní cyklus a náhradní díly jsou k dispozici dokonce 10 let po ukončení výroby. V kombinaci s balíčky služeb se životnost jednotky prodlužuje. Jednotky VRV L∞P s alokací regenerovaného chladiva jsou k dispozici od roku 2019. Nyní společnost Daikin, lídr v oboru HVAC-R, snižuje uhlíkovou stopu svých výrobků díky programu cirkulární ekonomiky L∞P by Daikin – Recover – Reclaim – Reuse pro klíčové zákazníky a investory.

TZ