Novým plant managerem kralovického závodu společnosti Elis se stal Petr Křivanec

22. října 2020 – Společnost Elis, mezinárodní lídr v oblasti pronájmu a servisu pracovních oděvů, rohoží a hygienického řešení, ohlašuje personální změnu ve vedení jednoho ze svých tří českých závodů. Petr Křivanec vede Elis v Kralovicích, který se dlouhodobě věnuje segmentu rovného prádla pro hotely, ubytovací zařízení a gastronomii.

Plant managerem závodu Elis Textil Servis v Kralovicích byl v září tohoto roku jmenován Petr Křivanec (41). V kralovickém Elisu bude mít zodpovědnost za rozpočet, řízení nákladů, plán investic a nastavení a plnění cílů závodu v Kralovicích. Jak sám o sobě rodák z Plzně říká, je přirozeností manažer, srdcem technik a rozumem konstruktér.

Petr Křivanec vystudoval Fakultu strojní na Západočeské univerzitě v Plzni. Zkušenosti má z různých konstruktérských a manažerských pozic ze společností DOOSAN ŠKODA POWER a ASSA ABLOY ES Production.

“Věřím, že Petr Křivanec přinese do kralovického závodu v této turbulentní době profesionální a odborné řízení tohoto závodu. Těším se, že se Petr Křivanec připojil k našemu týmu a těším se na naši spolupráci,” uvedla Jana Puškáčová, regionální manažerka společnosti Elis pro ČR, Maďarsko a Slovensko.

Společnost Elis je mezinárodním lídrem v oblasti textilních a hygienických servisních služeb, jež působí ve 28 zemích Evropy a Latinské Ameriky. V České republice má tři závody – ve Slavkově u Brna provozuje jedinou ultračistou prádelnu v rámci Česka (tzv. cleanroom), ve Velkých Pavlovicích se zaměřuje na servis pracovních oděvů či pronájem a servis rohoží, závod v Kralovicích dlouhodobě působí v segmentu rovného prádla. V České republice své služby poskytuje více než dvěma a půl tisícům zákazníků, zejména výrobním společnostem ze všech oborů, od potravinářství po automobilový průmysl. Jako jediná firma v Česku umí nabídnout také řešení pracovních oděvů i pro ultračisté provozy farmaceutických firem pracujících v nejvyšších třídách čistoty nebo v aseptickém prostředí.

MŽP radí, kam s použitými rouškami nebo jak nakládat s odpadem v karanténě

Vzhledem k rostoucím počtům onemocnění virem COVID-19 připomíná Ministerstvo životního prostředí (MŽP) pravidla pro nákladní s odpady v domácnostech. Zůstávají stejná: pokud se v rodině vyskytne potvrzený případ koronaviru nebo je nařízena karanténa, je potřeba dočasně přerušit třídění odpadů. Zájemci se vše dozví z informačního letáku MŽP.

Domácnosti s pozitivně testovanými členy nebo s osobami v karanténě odpad netřídí, navíc jej musí i před vhozením do směsného kontejneru/popelnice řádně zabezpečit proti potenciálnímu šíření nákazy kontaktem s odpadky.

Speciální postup vyžaduje i likvidace ochranných pomůcek, a to od všech občanů, což vychází z doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Použité jednorázové ochranné pomůcky, jako jsou roušky, respirátory či rukavice, patří jedině do směsného odpadu. Předtím je potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat, a pak dát do dalšího sáčku a opět zavázat. Tím se zabezpečí náhodné rozvázání uzlu, aby byly maximálně chráněni všichni, kteří s odpadem zacházejí. Vzniku těchto odpadů lze částečně předcházet využitím opakovaně použitelných prostředků, jako jsou například látkové roušky.

Jak při likvidaci odpadů přesně postupovat, radí leták MŽP (v příloze, PDF, 506 kB). Ten seznamuje s doporučeními SZÚ pro domácnosti, ve kterých se vyskytují osoby v povinně nařízené karanténě, nebo osoby s prokázaným onemocněním COVID-19, ale také pro všechny, kteří se při nezbytném pohybu venku chrání ochrannými pomůckami, jako jsou roušky a rukavice. Zároveň je důležité dodržovat hygienická pravidla i při samotném vynášení odpadků, tedy pořádně si umýt ruce nebo použít dezinfekční gel.

Pro účinnější trasování nakažených osob a tedy i zachycení domácností, které mají s odpadem nakládat podle přísnějších pravidel, doporučuje MŽP nainstalovat si aplikaci eRouška.

www.mzp.cz

Chytrý znamená integrovaný. Moderní dveřní zvonky umějí evidovat i školní docházku

Dveřní zvonky a přístupové systémy zažily za posledních několik let velký posun. Ty tam jsou časy, kdy bylo vrcholem integrace propojení dveřního zvonku se sluchátkem v příslušné budově či místnosti. V době rozmachu IP technologií můžete chytré interkomy integrovat, s docházkovým, mzdovým, CRM a property management systémem, nebo dokonce s elektronickou třídní knihou.  Město Bílina: […]

Společnost L’Oréal představuje nové odvážné cíle v oblasti udržitelnosti pro rok 2030

Společnost L’Oréal dnes spouští svůj nový program udržitelnosti “L’Oréal pro budoucnost”, a vytyčuje si tak nové cíle pro rok 2030. V kontextu stále naléhavějších environmentálních a společenských výzev společnost L’Oréal urychluje svůj přechod k modelu, který respektuje planetární meze, a dále posiluje své závazky v oblasti udržitelnosti a inkluze

 

Transformace obchodní činnosti společnosti L’Oréal s ohledem na možnosti planety:

  • * Do roku 2025 dosáhnou veškeré závody společnosti L’Oréal uhlíkové neutrality díky zlepšení energetické účinnosti a využívání 100 % obnovitelných zdrojů energie.
  • * Do roku 2030 bude pocházet 100 % plastových materiálů používaných na balení produktů společnosti L’Oréal z recyklovaných nebo biologických zdrojů.
  • * Do roku 2030 společnost L’Oréal sníží své celkové emise skleníkových plynů v porovnání s rokem 2016 o 50 % na hotový produkt.
  • – Zapojení se do řešení celosvětových výzev prostřednictvím ambiciózního plánu, jenž byl představen v květnu 2020:
  • * Společnost L’Oréal rozdělí 150 milionů eur na řešení naléhavých sociálních a environmentálních problémů.
  • – Umožnění spotřebitelům rozhodovat se při nákupu podle zásad udržitelnosti

* S cílem umožnit spotřebitelům rozhodovat se při nákupu v zájmu udržitelnosti vyvinula společnost L’Oréal mechanismus označování produktů z hlediska jejich environmentálního a sociálního dopadu (Product Environmental & Social Impact Labelling), a to pomocí škály od A do E. Mechanismus byl schválen nezávislými vědeckými odborníky a ověřen nezávislým auditorem. Toto označení bude postupně zavedeno pro všechny značky a kategorie.

“Revoluce udržitelnosti ve společnosti L’Oréal vstupuje do nové éry. Naše planeta čelí výzvám, které mají nebývalý rozsah. Je tedy zásadní, abychom ještě aktivněji usilovali o zachování bezpečného prostoru pro život lidstva. Snažíme se o to při naší obchodní činnosti i snahou obecně přispívat společnosti. Uvědomujeme si, že ty největší výzvy nás teprve čekají. Společnost L’Oréal zůstane věrná svému záměru, a to fungovat s ohledem na možnosti planety,” řekl Jean-Paul Agon, předseda představenstva a generální ředitel společnosti L’Oréal.

Transformovat obchodní činnosti společnosti L’Oréal tak, aby byly zohledňovány “planetární meze”

“Planetární meze” jsou hranice, jejichž překročení ohrožuje schopnost Země poskytovat lidstvu prostředí vhodné pro jeho rozvoj. Vědci se jednomyslně shodují, že respektování bezpečného prostoru pro život lidstva musí být v příštích desetiletích prioritou.1 To je důvod, proč společnost L’Oréal usiluje o přechod k tomu, aby její veškeré obchodní činnosti probíhaly v rámci možností planety.

Společnost proto definovala nové vyčíslitelné cíle pro rok 2030 za účelem boje proti klimatické změně dle iniciativy

“Vědecky podložené cíle”2. Zároveň se rozhodla jít ještě o krok dál a zasadit se o řešení dalších zásadních environmentálních problémů: zachování biodiverzity, udržitelného vodního hospodářství a oběhového využívání zdrojů. Společnost L’Oréal bude za účelem zohlednění omezených zdrojů planety při své obchodní činnosti a zajištění spravedlivého přístupu ke komunitám, se kterými spolupracuje, nadále pokračovat ve snižování svých přímých dopadů na životní prostředí. Zároveň bude snižovat dopady svého veškerého působení včetně činností svých dodavatelů a spotřebitelů.

“Za posledních deset let jsme naši společnost důkladně proměnili a udržitelnost se stala základním pilířem našeho obchodního modelu. S našimi novými závazky vstupujeme do nové fáze, kdy se tato proměna dále zrychluje. Jdeme nad rámec našeho přímého dopadu na životní prostředí, pomáháme spotřebitelům v tom, aby činili při nákupu rozhodnutí v souladu se zásadami udržitelnosti, a snažíme se o pozitivní přínos pro životní prostředí i pro společnost. Jako lídr v tomto odvětví si uvědomujeme, že je naší rolí přispívat k budování inkluzivní a udržitelné společnosti,” řekla Alexandra Palt, výkonná viceprezidentka a ředitelka společnosti L’Oréal pro společenskou odpovědnost.

Konkrétním příkladem cílů společnosti L’Oréal je to, aby díky zlepšení energetické účinnosti a využívání 100 % obnovitelných zdrojů energie dosáhly všechny průmyslové, správní a výzkumné objekty společnosti do roku 2025 uhlíkové neutrality. V rámci tohoto závazku si společnost L’Oréal přeje přispět k energetické transformaci v zemích, kde působí.

Umožnit spotřebitelům společnosti L’Oréal, aby se při nákupu rozhodovali v souladu se zásadami udržitelnosti

Společnost L’Oréal má za to, že je její povinností zapojit do procesu celý svůj obchodní ekosystém (zákazníky, dodavatele a spotřebitele).

S cílem usnadnit 1,5 miliardě svých zákazníků, aby se při nákupu mohli rozhodovat v souladu se zásadami udržitelnosti, vytvořila společnost L’Oréal mechanismus označování produktu z hlediska jeho environmentálního a sociálního dopadu. Označování zahrnuje známkování na škále od A do E, kde se produkt označený písmenem “A” považuje za “příkladný” z hlediska jeho environmentálních a sociálních dopadů. Metodu schválili nezávislí vědečtí odborníci a veškeré údaje byly ověřeny nezávislým auditorem, společností Bureau Veritas Certification. Označení a známkování bude k dispozici na internetových stránkách produktů. První značkou, která bude novou metodologii používat od roku 2020 pro své produkty vlasové péče, je Garnier. Ta na celosvětovém žebříčku kosmetických společností obsadila třetí příčku a zároveň je lídrem trhu ve Francii. Toto označování se bude postupně rozšiřovat i do ostatních zemí a kategorií značek.

Zapojit se do řešení naléhavých sociálních a environmentálních výzev prostřednictvím mimořádného plánu, jenž byl představen v květnu 2020:

Společnost L’Oréal v květnu 2020 oznámila, že přidělí 150 milionů eur na řešení naléhavých sociálních a environmentálních problémů.

– Společnost L’Oréal věnuje 100 milionů eur na investice s pozitivním dopadem na životní prostředí. Dalších 50 milionů bude použito na financování projektů na obnovu poškozených přirozených mořských a lesních ekosystémů prostřednictvím Fondu společnosti L’Oréal pro obnovu přírody (Fund for Nature Regeneration). Ten bude řídit společnost Mirova, přidružená společnost investiční banky Natixis zaměřená na dopadové investování. Dalších 50 milionů eur bude investováno do projektů zabývajících se cirkulární ekonomikou.

– S cílem pomoci zranitelným ženám společnost L’Oréal rovněž vytvoří nadační fond disponující částkou 50 milionů eur. Ten bude podporovat místní organizace a charity, které bojují proti chudobě, pomáhají ženám s integrací ve společnosti a na trhu práce, poskytují pomoc v nouzi uprchlicím a ženám s postižením, zabývají se prevencí násilí na ženách a poskytují podporu jeho obětem.

O závazcích společnosti L’Oréal v oblasti udržitelnosti: nejsme žádní nováčci

Společnost L’Oréal si velmi brzy uvědomila, že je potřeba reagovat na environmentální výzvy. Jako průmyslová společnost se rozhodla, že vyřešení dopadů, které mají na životní prostředí její provozní zařízení a distribuční střediska, je naprosto nezbytným prvním krokem k započetí procesu transformace. První fáze je téměř u konce.

– Od roku 2005 koncern snížil emise CO2 svých provozních zařízení a distribučních středisek v absolutních číslech o 78 %, přičemž překonal svůj původní cíl 60 % do roku 2020. Objem výroby za tuto dobu narostl o 37 %.

– Na konci roku 2019 měla společnost L’Oréal 35 uhlíkově neutrálních pracovišť (tzn. které využívají 100 % obnovitelné zdroje energie), včetně 14 výrobních závodů.

V roce 2013 se společnost L’Oréal rozhodla na svou hlavní činnost, kterou je vývoj kosmetických produktů, zaměřit svůj globální program udržitelnosti Sharing Beauty With All (Sdílíme krásu se všemi) a oznámila skutečné cíle v oblasti udržitelnosti pro rok 2020. Jeho hlavní součástí byl inovativní nástroj SPOT (zkratka pro Nástroj pro udržitelnou optimalizaci produktů, Sustainable Product Optimization Tool), vyvinutý za účelem posouzení a snížení environmentálního a sociálního dopadu produktů napříč všemi značkami. Díky němu je nyní udržitelnost nedílnou součástí procesu navrhování nových produktů koncernu od jeho počátku.

  • U 85 % produktů vyvinutých nebo zdokonalených v roce 2019 došlo ke zlepšení jejich profilu z hlediska environmentálního a sociálního dopadu.
  • Do konce roku 2019 společnost L’Oréal pomohla 90 635 lidem ze znevýhodněných komunit získat přístup k zaměstnání prostřednictvím solidárních nákupů a inkluzivních programů.
  • Společnost L’Oréal je jedinou společností na světě, která obdržela hodnocení “A” ve všech třech kategoriích, kterými se zabývá organizace CDP, tj. ochrana klimatu, vodní hospodářství, ochrana lesů, a to 4 roky po sobě.
zdroj: https://mediaroom.loreal.com/wp-content/uploads/2020/06/PR_LOreal_2030_25.06.2020.pdf