ATALIAN: Daniel Digoň – Generální ředitel: Chceme být zákazníkům blíž

Videorozhovor časopisu Facility Manager:

Daniel Digoň je ve funkci generálního ředitele společnosti ATALIAN od listopadu 2021. V jakém stavu společnost převzal? Jaké další personální změny se odehrály a jak se tyto změny projeví u zákazníků? Na co se budou soustředit a které služby outsoursovat?

Dozvíte se v rozhovoru.

 

www.atalian.cz

www.facilitymanager.cz

Podívejte se i na další viderozhovory časopisu Facility Manager:

 

GSM CITY Pro – systém pro automatickou správu parkovišť s možností spolufinancování

Zvyšuje se počet vozidel, které využívají vaše parkovací plochy? Rostou mzdové náklady spojené se správou vašich parkovišť? Efektivní cestou ke snížení nákladů a optimalizaci využití vašich parkoviště je maximální automatizace jejich provozu

Systém pro automatickou správu parkoviště GSM city AUTOpark slouží k administraci firemních, komerčních nebo městských parkovacích ploch s jasným cílem – optimalizovat provoz (doba a čas parkování, oddělení žádoucích a nežádoucích uživatelů) a maximalizovat zisk u komerčních ploch (výběr poplatků, kontrola obsluhy, správa plateb).

„Dlouholetá praxe fyzické obsluhy vjezdů je nákladná a nespolehlivá, výběr poplatků je neefektivní a téměř nekontrolovatelný,“ říká Zdeněk Chmelík, jednatel společnosti GSM city. „Instalací prvků systému správy parkoviště provozovatel získá moderní nástroj, který umožní efektivní využití parkovacích ploch, průběžný monitoring kapacity i naprostou kontrolu nad výběrem poplatků.“

Proč právě AUTOPARK Pro?

AUTOpark PRO představuje nejmodernější profesionální systém založený na provozu parkoviště přes datovou stanici s možností neomezeného množství vjezdů/výjezdů a platebních terminálů. Je vhodný pro velkoobjemová parkoviště, parkovací domy, podzemní garáže, obchodní centra a supermarkety.

 

„Základní varianty našich parkovacích systémů (AUTOpark Light a AUTOpark) představují optimální řešení pro běžné parkovací plochy,“ dodává Zdeněk Chmelík. „Moderní parkovací systémy v kancelářských budovách nebo komerčních centrech ale kladou vyšší nároky na optimalizaci využití parkovacích ploch nebo třeba na plnou automatizaci správy vjezdů a výjezdů a odpovídající platby.“

Jaké jsou hlavní výhody varianty PRO?

Základní prvky (vjezdové a výjezdové terminály, automatické závory, pokladny atd.) jsou přirozenou součástí každé dodávky. Díky rozšíření systému o prvky s vysokou funkcionalitou lze posunout automatizaci ještě na vyšší úroveň. 

 • Naváděcí systém na volná parkovací místa
 • Možnost propojení s ovládáním vstupů (administrace, správa čipů/karet/lístků)
 • Slevové čtečky pro kanceláře či obchody nájemců
 • Otevřenost systému pro propojení s IT systémem uživatele
 • Vzdálená správa i servis
 • Antivandal provedení
 • Jednoduchá instalace na ostrůvky (není nutná stavební připravenost)
 • Nejlepší poměr cena/výkon

Více si můžete přečíst na Parkovací systém pro podzemní garáže a parkovací domy nebo Parkovací systém pro obchodní centrum a supermarket.

Možnost spolufinancování je pro provozovatele parkovišť důležitá

Potřeba automatizace provozu samozřejmě staví provozovatele parkovišť před úkol změnit systém správy parkoviště, ale i vyřešit financování. Pochopitelně je možné financovat dodávku z vlastních zdrojů – v tom případě GSM city zajistí kompletní zaměření, návrh i následnou realizaci včetně všech potřebných stavebních příprav a úprav. 

Řada provozovatelů parkovišť ale využívá nabídku spolufinancování parkovacích systémů přímo od GSM city. „Kouzlo naší nabídky spočívá v tom, že my financujeme kompletní realizaci do parkovacích systému zákazníka a následně se dělíme o příjmy z parkovného. Úspory z ušetřených mezd zůstávají samozřejmě zákazníkovi, řešíme jen podíl na parkovném,“ říká Zdeněk Chmelík, jednatel GSM city. „mimochodem – pokud chcete spočítat výnosnost vaší parkovací plochy, použijte naši kalkulačku na www.gsmcity.cz, uvidíte, jak se vám automatizovaný systém vyplatí.“

 

M2C upgraduje svou elektronickou recepční. Nově umí kontrolovat COVID pasy

Recepcí budoucnosti je e-Reception od společnosti M2C, unikátní technologické zařízení umožňující digitální správu návštěv v administrativních budovách či budovách státní správy, logistických areálech nebo zdravotnických zařízeních.  Nyní M2C reaguje na současnou hygienickou situaci a opatřila elektronickou recepční upgradem, který umožňuje číst certifikáty dokládající vakcinaci proti nemoci COVID-19 a platný COVID test. 

 „Upgrade naší elektronické recepční, která nyní zvládne kontrolovat COVID pasy, skvěle zapadá do naší každodenní agendy, kterou je postarat se o bezchybný chod objektů našich klientů. S tímto vylepšením odpadá zdlouhavé kontrolování každého příchozího do objektu. Stačí pohodlně naskenovat COVID pas, načíst QR kód či doklad a e-Reception vydá naprogramovanou přístupovou kartu a zároveň příchozího zaeviduje v systému,“ říká Matěj Bárta, generální ředitel M2C s tím, že aktuálně se připravuje nová e-Reception v kompaktnější verzi.

Česká společnost M2C, jež nabízí služby integrovaného facility managementu v 13 zemích Evropy, uvedla produkt M2C e-Reception už koncem roku 2018. Elektronická recepční představuje unikátní technologii, která nabízí významné zefektivnění obslužnosti budov. „Díky M2C e-Reception mohou klienti uspořit náklady na provoz svých objektů, čas a mohou se zařadit mezi firmy, které využívají nejmodernější techniku pro obsluhu budov,“ dodává Matěj Bárta.

Své uplatnění našla M2C e-Reception na objektech různorodých společností, například v Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, Foxconn, PERI nebo Shopping Palace Bratislava.

Jak e-Reception funguje?

Ústřední komunikační platformou elektronické recepční je velký dotykový displej, na němž návštěvník snadno zvolí důvod návštěvy a e-Eeception ho poté naviguje dále. Návštěva se prokazuje dokladem, který recepční naskenuje a následně ověří jeho pravost. V případě dopředu sjednané návštěvy stačí načíst QR kód, který je návštěvníkovi zaslán formou MMS nebo emailem a který slouží pro otevření dveří nebo přivolání výtahu s dopravou do patřičného patra. V případě nestandardního požadavku či problému se návštěvník spojí s operátorem.

TZ

Nástup energeticky plusových čtvrtí

Energeticky plusové čtvrti neboli „PEDy“ jsou Evropskou unií označovány jako klíčové řešení na cestě k udržitelnějším a energeticky úspornějším městům. Mezinárodní projekt PED-ID představuje v této souvislosti metodiku zaměřenou na rozvoj projektů PED v jejich rané fázi. Výsledky a výstupy tohoto projektu umožní všem zúčastněným stranám, aby se zapojily a spojily  při vytváření většího počtu energeticky plusových čtvrtí v celé Evropě. Tím  se zjednoduší složitý proces, který dosud stál v cestě implementaci PEDů.

Městské oblasti, které jsou hlavními přispěvateli změny klimatu, jsou odpovědné za více než 70 % celosvětové spotřeby energie a 80 % globálních emisí skleníkových plynů. Energeticky plusové čtvrti neboli „PEDy“ (Positive Energy Districts) byly Evropskou unií označeny jako jedním z klíčových řešení na cestě k udržitelnějším a energeticky úspornějším městům.

PEDy představují novou generaci energeticky úsporných budov s vysokým pokrytím spotřeby energie obnovitelnými zdroji, přičemž využívají osvědčené i inovativní technologie. PEDy navíc propojují mnoho sektorů s využitím vysokého stupně technické a komunikační integrace.“

Jiří Karásek, senior konzultant a projektový manažer společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center.

Energeticky plusové čtvrti jsou městské oblasti s čistými nulovými emisemi CO2 a čistým nulovým dovozem energie, které usilují o nadbytek produkce obnovitelné energie integrované do městského
a regionálního energetického systému. Tyto městské oblasti vytváří oboustranně výhodná řešení nejen pro obce, ale také pro energetický průmysl a obyvatele v dané lokalitě. PEDy vytváří energeticky úspornější a odolnější města a usnadňují plánování městských oblastí.

Stejně jako u jiných projektů městského rozvoje a plánování, také PEDy zahrnují širokou škálu zúčastněných stran z fází koncepce, realizace a provozu projektu:

„Pro úspěšnou implementaci PEDů je zdaleka nejdůležitějším prvkem zapojení všech zúčastněných stran. V rané fázi vývoje PEDů je zásadní oslovit nejen zástupce měst a obcí, ale také ostatní důležité zainteresované strany.

Lise-Lott Larsson Kolessar, vedoucí procesu udržitelnosti pro městské plánování ve White Arkitekter.

Ani s plnohodnotným technickým řešením nelze PEDy zavést ve větším měřítku, aniž by došlo
k zapojení všech zainteresovaných stran s cílem vytvořit udržitelná energetická řešení. Cílem PED-ID je vyvinout nástroje a metody k překonání těchto výzev. Ty budou ověřovány ve čtyřech Living Labs (pilotních projektech) po celé Evropě. Účelem je identifikace a rozvoj způsobů pro efektivnější zavádění PEDů napříč Evropou prostřednictvím zapojení zúčastněných stran tak, aby je bylo možné replikovat bez ohledu na kontext.

Znalosti a zkušenosti získané z Living Labs povedou k vytvoření nových pokynů, které budou podporovat zúčastněné strany při replikaci a vývoji nových PEDů. Cílem je urychlit tempo dosahování statusu energeticky plusových čtvrtí a také dosažení počtu 100 PEDů v Evropě do roku 2025.

Financování projektu PED-ID zajišťuje JPI Urban Europe. Partnery projektu jsou White Arkitekter AB, Sustainable Innovation AB, e7 Energy Markt Analyze GmbH, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Tzv. Living labs budou aplikovány ve Vídni (Rakousko), Rožnově pod Radhoštěm (Česká republika) a Uppsale (Švédsko).

Bezpečnostní „zásahovka“ od Kaspersky letos řešila hlavně vydírání firem ransomwarem

Pokud jim někdo naruší bezpečnost, můžou firmy požádat o pomoc tým, který umí na takový incident reagovat, omezit škody a zabránit šíření útoku. Ve společnosti Kaspersky poskytuje služby rekce na incidenty (Incident response, zkráceně IR) skupina Global Emergency Response Team (GERT), kterou si můžeme představit jako bezpečnostní zásahovou službu a je určena středně velkým až velkým organizacím. Od ledna do listopadu 2021 byl přibližně každý druhý bezpečnostní incident řešený skupinou GERT spojený s ransomwarem (téměř 50 % všech žádostí o IR) – ve srovnání s rokem 2020 jde o růst skoro o 12 procentních bodů. Vyplývá to ze zprávy společnosti Kaspersky Story of the Year: Ransomware in the Headlines.

Tento dokument je součástí každoroční série studií Kaspersky Security Bulletin, které zkoumají klíčové bezpečnostní trendy za uplynulý rok a podrobně se zabývají současným působením ransomwaru i očekávaným vývojem v roce 2022.

Nová strategie útočníků: méně incidentů, zato na bohatší oběti

Ransomware je nesporně hlavním tématem letošního roku v oblasti kybernetické bezpečnosti, zejména poté, co vyřadil z provozu plynovody a státní zdravotnické služby. Aktéři ransomwarových hrozeb zdokonalili svůj arzenál, zaměřili se na menší počet útoků proti velkým organizacím a vznikl celý ilegální ekosystém, který podporuje činnost ransomwarových gangů.

Za prvních 11 měsíců roku 2021 činil podíl žádostí o IR po útoku ransomwaru zpracovaných týmem GERT společnosti Kaspersky 46,7 %, což je skokový nárůst oproti 37,9 % za celý rok 2020 a 34 % za rok 2019. V České republice zaznamenal Kaspersky za prvních 11 měsíců letošního roku takřka trojnásobný meziroční růst počtu cílených ransomware útoků na firmy.

Nejčastějšími cíli útoku byly subjekty ve vládním a průmyslovém sektoru – útoky proti těmto dvěma odvětvím představovaly v roce 2021 celkem téměř 50 % všech žádostí o IR v souvislosti s ransomwarem. Mezi další hojně napadané cíle patřily IT a finanční instituce.

Přechod ransomwarových útočníků k vyšším požadavkům na výkupné a k významnějším cílům však zároveň vyvolává stále větší protitlak ze strany politiků a orgánů činných v trestním řízení, a to zase nutí kyberzločince zvyšovat efektivitu svých útoků. V důsledku toho odborníci společnosti Kaspersky zaznamenali dva důležité trendy, které budou v roce 2022 posilovat. Zaprvé, ransomwarové gangy budou pravděpodobně častěji vytvářet ransomware pro linuxové platformy, aby maximalizovaly rozsah svého působení; to je něco, co už bylo možné pozorovat u skupin jako RansomExx a DarkSide. Zadruhé, provozovatelé ransomwaru vystupňují „finanční vydírání“. To znamená, že budou vyhrožovat únikem informací o firmách v době, kdy tyto firmy procházejí kritickými finančními událostmi (například provádějí fúzi nebo akvizici, plánují vstup na burzu), aby způsobili pokles ceny jejich akcií. Když jsou firmy v takto zranitelném finančním stavu, je pravděpodobnější, že výkupné zaplatí.

Metody vydírání budou ještě drsnější

„V roce 2020 jsme začali mluvit o takzvaném ransomwaru 2.0 a v roce 2021 pozorujeme, že se tato nová éra ransomwaru už projevuje naplno. Uživatelé ransomwaru nejenže šifrují data, ale také je z velkých a důležitých cílů kradou a pak vyhrožují, že pokud oběti nezaplatí, informace zveřejní. Je prakticky jisté, že v příštím roce tato hrozba nepomine,“ upozorňuje Vladimir Kuskov, vedoucí oddělení pro zkoumání hrozeb společnosti Kaspersky.

„Tím, jak se ransomware dostal na titulní stránky novin, donutil orgány činné v trestním řízení usilovně pracovat na tom, aby dopadly mimořádně aktivní zločinecké skupiny – což se letos stalo v případě DarkSide a REvil. Životnost těchto gangů se zkracuje, a to znamená, že v roce 2022 budou muset zdokonalit svoje metody, aby zůstaly ziskové, zejména pokud některé vlády prohlásí placení výkupného za nezákonné – o čemž se diskutuje,“ dodává Fedor Sinitsyn, bezpečnostní expert společnosti Kaspersky.

Víc informací o trendech spojených s ransomware útoky si můžete přečíst v publikaci

Kaspersky Security Bulletin, konkrétně pak ve zprávě Story of the Year: Ransomware in the Headlines na webu Securelist.com.

Podívejte se na dokument The Lifecycle of Ransomware Gangs, kde dva odborníci z globálního výzkumného a analytického týmu (GReAT) společnosti Kaspersky, Dmitrij Galov a Leonid Bezvershenko, popisují, jak tyto nejvýznamnější kyberzločinecké skupiny fungují a jakým způsobem se je daří dopadnout.

Pokud chcete ochránit svou firmu před ransomwarem, zvažte následující doporučení bezpečnostních expertů společnosti Kaspersky.

 • Neumožňujte přístup ke službám vzdálené plochy (například RDP) z veřejných sítí, pokud to není nezbytně nutné, a vždy pro ně používejte silná hesla.
 • Neprodleně instalujte dostupné záplaty pro komerční řešení VPN, která poskytují přístup zaměstnancům pracujícím na dálku a fungují jako brány do vaší sítě.
 • Neustále dbejte na aktualizaci softwaru na všech zařízeních, která používáte, abyste zabránili zneužití zranitelností ransomwarem.
 • Zaměřte svoji obrannou strategii na detekci metody „lateral movement“ (postupného pronikání útočníka do sítě přes jedno ovládnuté zařízení a získávání kontroly nad dalšími zařízeními) a na exfiltraci vašich dat na internet. Věnujte zvláštní pozornost odchozímu provozu, abyste odhalili případné aktivity kyberzločinců.
 • Pravidelně zálohujte data. Zajistěte, abyste k nim měli v nouzové situaci rychlý přístup.
 • Využívejte nejnovější informace o hrozbách na portálu Threat Intelligence, abyste měli přehled o aktuálních taktikách, technikách a postupech (TTP) používaných aktéry hrozeb.
 • Používejte řešení, jako jsou Kaspersky Endpoint Detection and Response a služba Kaspersky Managed Detection and Response, která pomáhají identifikovat a zastavit útok v jeho počátečních fázích, než útočníci dosáhnou svého cíle.
 • Vzdělávejte svoje zaměstnance v oblasti ochrany firemního IT prostředí. Pomoci vám můžou specializovaná školení, například ta, která jsou součástí Kaspersky Automated Security Awareness Platform. Bezplatná lekce o ochraně před útoky ransomwaru je k dispozici zde.
 • Používejte spolehlivé řešení k zabezpečení koncových bodů, jako je Kaspersky Endpoint Security for Business, které je vybaveno nástroji prevence zneužití, detekce chování a mechanismem pro obnovu provozu narušeného záškodnickými akcemi. KESB má také sebeobranné mechanismy, které můžou zabránit, aby ho kyberzločinci dokázali odstranit.