Tři hlavní trendy a výzvy pro správce budov v roce 2021

Rok 2020 přinesl všem mnohé nečekané výzvy a problémy. Jaký dopad měl covid-19 na směr rozvoje facility managementu bychom zde mohli vyjmenovávat dlouho – od nových nároků na hygienu a technologie čištění, požadavků na využití a uspořádání kancelářských prostor, práce na dálku a mnohá další. Rozhodli jsme se tedy vybrat ty nejzásadnější a nejinovativnější témata z oblasti IT a být tak vašimi průvodci nadcházejícím rokem 2021.

Facility manager na home office
Práce na dálku a propojení digitálních řešení a aplikací jsou v roce 2021 nevyhnutelné. Nejen kvůli novým způsobům fungování diktovaných pandemií. Je tu také pomalu nastupující generační obměna správců budov. Podle statistik až 40 % dnešních správců své pozice opustí již do roku 2026. Na jejich místo rychle přicházejí mileniálové, kteří se nespokojí s ničím menším než s integrovaným řešením založeným na mobilních zařízeních nebo uživatelsky přívětivé platformě, která jim poskytne veškeré potřebné informace, a mohou ji ovládat jednoduše prsty.

Jedno softwarové řešení
Když si dáte tyto dvě skutečnosti dohromady, je zřejmé, proč se software pro správu budov musí integrovat s dalšími nástroji nezbytnými pro řízení firmy – od platforem pro správu projektů až po objednávky a fakturace. Takové propojení informací a procesů pak nejen ulehčí práci správcům, ale také managementu poskytnou data pro rozhodování a dobrý přehled o například počtu poruch a havárií, průběhu servisních prací, nákladech, zásobách materiálu, platbách a mnohém dalším v reálném čase on-line.

Prediktivní údržba a management díky inteligentnímu IoT
Když mluvíme o předpovědích, nemůžeme zapomenout na téma prediktivní údržby. Jak mnozí manažeři údržby vědí, může být prediktivní údržba někdy neefektivní. Zvláště vychází-li pouze z jednoho zdroje, nejčastěji dat integrovaných čidel, může generovat nadměrnou a neefektivní práci. Což znamená, že plýtváme časem i díly a měníme je ještě před koncem jejich životnosti. Dobrou zprávou je, že řešení přichází – a sice v podobě kombinace čidel, statistických dat a zapojení umělé inteligence, která analyzuje vzory a způsoby selhání tuto neefektivitu výrazně snižuje a rozhodně je jedním z trendů pro nadcházející rok.

Díky již zmíněné integraci s ekonomickými moduly a skladovým hospodářstvím, může tedy inteligentní facility management platforma nejen poskytovat ucelený přehled o údržbě a nákladech na ni, ale také například řídit související dokumentaci, nebo včas automaticky objednávat a naskladňovat potřebné díly a materiál za Vás.
Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.udrzba.insio.cz.

Red.

Srovnání rychlostí různých metod spojování a instalace ocelového potrubí

Technologie lisování je díky neustálému pokroku a inovacím stále žádanějším způsobem spojování potrubních spojů ve všech instalacích, od špičkových obytných prostor, přes hotely a zdravotnická zařízení až po světově proslulé historické budovy.

Od uvedení systému Megapress na trh v roce 2014 poskytuje společnost Viega svým zákazníkům vůbec jako první i u ocelových silnostěnných trubek možnost spoje za studena lisovat. Instalace je tím pádem rychlá, bezpečná a jednoduchá. Na vývoji technologie Viega neustále pracuje, aktuálně ji lze používat jako spolehlivou alternativu ke svarovým, závitovým a drážkovým spojům u ocelových trubek o průměru až do čtyř palců. Technika lisování za studena vítězí především ve srovnání se svařováním. Svařování je osvědčená metoda, avšak časově a fyzicky velmi náročná, spojená s neustálým nebezpečím požáru. Z těchto důvodů se svařování stává nejenom ekonomicky neatraktivní. Přenášení těžkých plynových lahví a svařovacích přístrojů a manipulace s nimi často v nepřístupných místech nebo v několikametrové výšce je totiž neskutečně náročná. S lisovací technikou Megapress stihne instalační firma zrealizovat mnohem více zakázek oproti firmám, které stále pájejí nebo svařují.

Úsporu času a rychlost instalace jednotlivých montážních technik se podařilo kvantifikovat organizaci BSRIA (Building Services Research and Information Association) v nezávislém testu, při kterém se v laboratorních podmínkách srovnávaly celkem čtyři metody spojování ocelového potrubí – spoje závitové, drážkové, svarové a lisované, a to u instalace silnostěnných ocelových trubek v průměrech od ½” do 4”.

Charakteristika jednotlivých spojů:

1)    Závitový spoj – rotační vyřezání závitu do trubky a její následné našroubování do armatury.

2)    Drážkový spoj – vydrážkování rotační technikou na obou koncích trubky a následné spojení spojkou s těsnicím kroužkem.

3)    Svarový spoj – spojení trubky svařením metodou MIG (tavící se elektrodou v ochranné atmosféře).

4)    Lisovaný spoj – lisování spojů pomocí nástroje Viega Pressgun 5 a nástavce.

Metodika zkoušení

V laboratorních podmínkách se s každou ze čtyř instalačních metod provedl předem navržený a identický spoj různého typu na trubkách několika rozměrů. U procesu se měřil čas od začátku do konce instalace, a to včetně přípravy veškerého vybavení, řezání trubek, jejich napojení a konečné montáže. Po dokončení se porovnaly časy pro všechny metody a velikosti trubek.

Konečné a velmi rozdílné časy instalace jsou překvapivé:

 • lisované spoje (Megapress) – 6 hodin, 38 minut,
 • drážkované spoje – 10 hodin, 10 minut,
 • závitové spoje – 16 hodin, 37 minut,
 • svařené spoje – 29 hodin, 59 minut.

Z těchto výsledků je patrné, že lisovací technika v praxi poskytuje výhodu v podobě:

 • 78 % ušetřeného času v porovnání se svařenými spoji,
 • 60 % ušetřeného času v porovnání se závitovými spoji,
 • 35 % ušetřeného času v porovnání s drážkovanými spoji.

Částečně je to způsobeno jednoduchostí a rychlostí montáže lisovací metodou. Řemeslníkům stačí trubky zkrátit na příslušný rozměr, zbavit odřezanou plochu otřepů, nasadit nástrčnou spojku na trubku a slisovat. Tato metoda rovněž nevyžaduje časově náročné procesy, jako je řezání závitů nebo drážkování každé sekce trubek. U metody závitových spojů tvoří čas potřebný k přípravě rotačního závitořezu téměř pětinu celkového času (18 %). Metoda svarových spojů sice žádné předběžné úpravy trubky nevyžaduje, ale samotný proces svařování je časově mnohem náročnější. Například i u testované instalace, která byla relativně malého rozsahu, trvalo svařování oproti metodě Megapress o 23 hodin déle.

Výhody lisovaných spojů

Kromě rychlosti a jednoduchosti má lisování pro instalatéra další výhody. Je bezpečnější, zejména ve srovnání se svařováním, jelikož proces nevyžaduje zdroj tepla ani řemeslníka nevystavuje zplodinám či chemikáliím. Snižuje se tím jak nebezpečí úrazu a škod, tak nutnost zdravotních a bezpečnostních opatření. To platí o to více nyní, kdy se podle Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) zplodiny ze svařování považují za rakovinotvorné.

Lisované spoje představují také čistší alternativu, jelikož na rozdíl od řezání závitů není trubku třeba mazat. To znamená, že při a po instalaci není nutné trubku ani její okolí čistit. Tím se zároveň snižuje míra proplachování potřebná k odstranění nečistot před předáním budovy k užívání.

Další z klíčových výhod lisovaných spojů je, že mezi spoji nejsou kvalitativní rozdíly – spoj se buď slisuje, čímž vytvoří pevné a bezpečné spojení, nebo není např. omylem zrealizován vůbec (slisován). Kvalitní lisovací spojky totiž disponují funkcí umožňující spolehlivé odhalení neslisovaných spojů přímo na místě instalace. Tím se zabraňuje nákladným opravám po dokončení projektu. Například osvědčená technologie Viega
SC-Contur, používaná rovněž v armaturách Megapress, zřetelně upozorní na omylem neslisované spoje během tlakové zkoušky.

Nejméně viditelnou výhodou jsou nízké náklady na servis a provoz lisovacího nářadí. Servis u Viega Pressgun 5 je vyžadován až po 40 000 provedených zalisováních nebo po 4 letech (co nastane dřív), u Pressgun Picco po 30 000 zalisováních nebo po 4 letech, u Viega Pressgun 6 B jednou za 2 roky. Nástroje mívají síťový kabel, Pressgun Picco má praktický a lehký lithium-iontový akumulátor. Při práci řemeslník ocení vychytávky jako je hmotnost jen okolo 3 kg, otočnou hlavu o 180° nebo LED osvětlení.

Řešíme desítky havarijních výjezdů denně


STOCK čistící služby s.r.o. je ryze česká společnost, která díky širokému technickému vybavení, moderním technologiím a bohatým referencím atakuje přední pozici mezi hráči v oblasti čištění kanalizace a likvidace odpadů v České republice. Díky zkušeným pracovníkům a široké síti poboček garantuje rychlý dojezd na havárii nebo na zakázku po celé České republice. Vyzpovídali jsme Moniku Černou, která na základě svých dlouholetých zkušeností v oboru přijala výzvu a stala se jednatelkou a ředitelkou společnosti.

Majitelé kanceláří, obchodních domů, vlastníci logistických či průmyslových hal, zpracovatelé potravin řeší denně problémy s ucpaným kanalizačním potrubím jakéhokoliv průměru.

„Každá ucpávka potrubí je pro provozovatele nemovitosti velká komplikace, protože si nikdo nedokáže představit nic horšího, než neodtékající kanalizace v jakékoliv výrobně či provozu. Nefungující kanalizace může opravdu potrápit či vést až k zastavení výroby. Pro nás je priorita klient a odstranění jeho problému, na tom je postavená filozofie naší firmy. Zní to jako klišé, ale my opravdu nenecháme žádného z našich klientů nebo partnerů v nesnázích,“ říká Monika Černá, ze společnosti STOCK.

„Pořád se něco děje. Havarijních zásahů máme denně desítky napříč celou republikou.“

Společnost STOCK provádí čištění malých typů potrubí, ale i těch velkokapacitních např. v elektrárnách nebo velkých průmyslových výrobnách. „Čištění domovních odpadů, kamerový monitoring, revize kanalizace, návrh a řešení oprav kanalizace, odčerpání a vývoz kalů, nečistot a usazenin, laboratorní práce a likvidace odpadů z odlučovačů ropných látek, to je náš denní chleba,“ dodává Monika Černá. STOCK také čistí parkoviště nebo benzinové stanice od olejových nánosů nebo zbavuje gastro provozovny odpadních tuků. „Ano, na toto máme také techniku a patří to k našim běžným činnostem,“ vysvětluje Monika Černá.

Technické vybavení

Portfolio kanalizační techniky má společnost STOCK široké. Disponuje menšími vozy pro vnitřní čištění kanalizace, vozidly s tlakovými stroji na čištění kanalizace, plus elektromechanické čištění kanalizace. Velká nákladní recyklační vozidla dokáží vyčistit a zároveň odsávat odpad z kanalizace a tuto směs následně recyklovat. Přefiltrovanou vodu využijí opakovaně v recyklačním cyklu k dalšímu úkonu, dokud nedojde k naplnění cisternové nástavby kalem. Kal se likviduje na speciálně určených místech.

Do flotily STOCKU patří i několik velkokapacitních návěsů na přepravu tekutých odpadů a cisteren v normě ADR s oprávněním převážet tekuté odpady, označené jako nebezpečné, např. odpady ropných látek, kyselé roztoky, oleje a jiné.

„V této chvíli disponujeme stroji, které se řadí ke špičce v České republice. Řadíme se mezi přední společnosti na trhu s touto technologií,“ říká Monika Černá.

„Specializované dopravní prostředky doplňujeme v rámci inovací i o robotické technologie, které zvládnou revizi a následnou opravu kanalizace pomocí vkládání sklolaminátových vložek. Revize inspekční kamerou představuje nejlepší možnost, jak zjistit přesný stav vnitřních stěn potrubí a případné netěsnosti spojů kanalizace. Pomocí této technologie dokážeme diagnostikovat veškeré potíže, jako jsou rozpadající se stěny kanalizace či odpadního potrubí nebo netěsnost ve spojích. Umíme identifikovat jak předmět, který způsobil ucpání, tak i celkový stav potrubí. Na vyžádání nahrajeme celou revizi na USB disk. Záznam obsahuje označení problematických míst i technickou zprávu o kontrole,“ vysvětluje Monika Černá.

Pro svou činnost  společnost využívá monitorovací zařízení několika kategorií. Od nástrčné kamery určené pro domovní kanalizace, až po pojezdovou variantu kamery, která je pevně vestavěna ve vozidle. Výhodou pojezdové kamery ve srovnání s nástrčnou kamerovou hlavicí je hlavně širší škála přídavných funkcí. Zařízení je tak schopno kamerovou hlavu zvedat, natáčet do různých úhlů, měřit spády, pomocí laserů zjišťovat ovalitu trubek, prasklin, deformací a podobně. Signál z kamery se přenáší pomocí optického kabelu do PC umístěného ve vozidle, kde je zpracován a vyhodnocen obsluhou. Záznam je následně odeslán online přímo klientovi.

Reference

STOCK realizuje zakázky pro velké facility společnosti, dále pro průmyslové a výrobní společnosti, retail či velké kancelářské komplexy.

„Během minulého roku se samozřejmě změnila struktura zákazníků. Byl utlumen segment průmyslové výroby a gastra, ale o to silnější byl retail, zejména ten potravinový. Celkově loňský rok považujeme za dobrý,“ zhodnocuje Monika Černá.

O klienty se stará tým proškolených dispečerů, techniků a koncových pracovníků. Zárukou kvality služby je dobře přidělená zakázka, vhodně zvolená technika a včasný dojezd v rámci smluvního vztahu.

„Jsme partnerům k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Za dobu naší působnosti jsme vypracovali systém, ve kterém dokážeme s kolegy efektivně fungovat a díky tomu dokážeme řešit havarijní situace s klidem a v požadovaných termínech. STOCK patří mezi společnosti s nastavenými cenami, které odpovídají kvalitě služby a dodržení veškerých závazků k našim zákazníkům.“

„Nemáme ambici být nejlevnější firmou. Víme, že kvalita něco stojí a víme, že naše služby mají svoji cenu. Poskytujeme výjimečnou péči takzvaně obyčejným věcem s velkou přidanou hodnotou.“

„Naším mottem je kvalita, spolehlivost, dostupnost, pojištění. Klienta nikdy nenecháme v problémech. Troufnu si říct, že nás nic nepřekvapí. Ale pevně věřím, že my vždy pozitivně překvapíme naše klienty.“ Uzavírá s úsměvem Monika Černá.

Jak funguje údržba zařízení na základě skutečnosti?

i správě zařízení lze dosáhnout nejen rychlejšího vyřešení servisního požadavku, ale i významného snížení servisních nákladů. Stačí jen chytře propojit systém údržby a správu revizí s Internetem věcí.

Řízená údržba

Přehled stavu revizí zařízení a jejich plán, historie oprav a údržby, řízení plánovaných i ad-hoc úkonů údržby dle definovaných procesů. Současně také mobilní aplikace pro pracovníky údržby, zjednodušující jejich řízení i zpětné vykazovaní provedených činností. To jsou vlastnosti moderního nástroje pro revize a řízení údržby. Důležitým aspektem tohoto přístupu je také neustálý přehled o stavu údržby, aktivitách konkrétních pracovníků či nákladech na údržbu jednotlivých zařízení, včetně analýzy jejich poruchovosti.

Skutečný stav věcí

Moderní technologie na bázi Internetu věcí (IoT) a neinvazivních senzorů podstatně zjednodušily získávání dat o stavu prostředí, zařízení či energií. Můžete tak mít přehled o teplotách, vibracích, vyrobených kusech, spotřebované energii či třeba nestandardních zvukových projevech provozního či výrobního zařízení. Na základě těchto dat je pak možné optimalizovat nastavení zařízení pro efektivnější provoz. Automatická detekce nestandardního chování může včas odhalit blížící se, či již nastalý problém a zajistit odpovídající reakci. Například aktivovat proces údržby.

Spolu efektivněji

Řídit údržbu můžeme standardně buď na základě na základě plánu údržby, nebo formou reakce na například telefonicky nahlášenou poruchu. Oba tyto přístupy mají jedno společné – nejsou časově efektivní. Buď reagujeme se zpožděním, nebo zbytečně brzy. Pokud však propojíme systém údržby se systémem sledující aktuální stav zařízení, dokážeme okamžitě a bez zdržení reagovat na změnu situace. Stejně tak upravit interval pravidelné údržby dle reálného provozu a využití zařízení. Díky moderním nástrojům tyto systémy dokáží analyzovat řadu dat z různých senzorů. Díky tomu se identifikuje akutní problém, změna stavu či chování, indikující potřebu kontroly a údržby pro předejití poruchy.

Uvést tento přístup v život nemusí být velký problém. Příkladem může být využití dvou takovýchto řešení z dílny skupiny OKIN. Sběr, analýzu a zobrazení dat z prostředí i zařízení v digitálním dvojčeti a především pak automatickou reakci na definované stavy, přináší řešení SARA.hub od společnosti iotor. Přímé propojení se systémem pro správu revizí a procesní řízení údržby INSPECTO pak zajistí, že detekované (i jen potenciální) závady budou řešeny dle odpovídajícího procesu s odpovídajícím personálním i časovým zajištěním.

Reálné přínosy

Propojení systémů na sběr a analýzu živých dat o chování zařízení se systémem řízení revizí a údržby zkracuje reakční dobu na případné problémy. Těm díky algoritmům a postupům prediktivní údržby dokáže navíc z velké části předcházet. Zvyšuje se tak dostupnost i výrobní efektivita zařízení. Předchází se neplánovaným odstávkám a především se snižují časové i materiální náklady na opravy a údržbu.

 

TEXT Red FOTO schéma SD+SARA ze SARA.hubu

Chladiva v tepelných čerpadlech

Tepelná čerpadla jsou zařízení, která převádí teplo z jednoho místa na jiné místo. V případě tepelných čerpadel je to nejčastěji z vnějšího prostředí dovnitř, čímž umožňují vytápění. Princip spočívá v oběhu látky, která na jedné straně oběhu teplo přijme, na druhé vydá. Této látce se říká chladivo.

Princip založený na oběhu chladiva s přenosem tepla je obdobný u většiny chladicích zařízení (domácí chladničky, velké chladicí celky, apod.) a najdeme ho také u klimatizací. Chladiva jsou tedy důležité látky zajišťující technologickou funkci řady zařízení, včetně tepelných čerpadel.

Chladiva jsou nicméně často látky s negativním účinkem na životní prostředí. První generace používaných chladiv, pro které se vžil název „freony“, měl zásadní negativní dopad na ozónovou vrstvu atmosféry Země, která je zodpovědná za absorpci větší část ultrafialového záření. Tento poznatek vedl před 20 lety k celosvětovému bezprecedentnímu omezení používání látek, které škodí ozónové vrstvě. Domluva je známá jako Montrealský protokol.

Další generace chladiv jsou často výrazné skleníkové plyny, tedy přispívají ke globální změně klimatu způsobené oteplováním Země. Pro hodnocení míry škodlivosti se užívá jednotka potenciál globálního oteplování (zkratka z angličtiny GWP), která udává násobek účinku oproti oxidu uhličitému (CO2). Příklady hodnot GWP u chladiv používaných běžně v tepelných čerpadlech a chladničkách udává tabulka.

Druh chladiva GWP
R32 675
R134a 1430
R404A 3922
R410A 2088
R407C 1774
R290 3
R600a 3
CO2 1

Tabulka 1. Příklady chladiv a jejich potenciálu globálního oteplování

Vzhledem k negativním účinkům chladiv je již několik let patrná snaha regulovat manipulaci, omezit úniky a podpořit použití chladiv s nižším potenciálem globálního oteplování. Nejdůležitější je v tomto ohledu nařízení Evropské komise 517/2014, které je poměrně komplexní. Základní pilíře nařízení jsou:

 • zákaz vypouštění chladiva (fluorovaných skleníkových plynů) do atmosféry
 • odpovídající kvalifikace pracovníků
 • kontroly těsnosti
 • snižování spotřeby chladiv s vyšším GWP
 • limity na GWP – tedy používání alternativních chladiv s nižším potenciálem globálního oteplení

Omezování chladiv dle GWP se týká především komerčního a průmyslového chlazení. Tepelných čerpadel se týká nové nařízení především kvůli kontrolám těsnosti. Od roku 2017 se změnil způsob stanovení hranice pro povinné kontroly těsnosti. Ta se dnes stanovuje podle ekvivalentní hmotnosti CO2, která se počítá jako hmotnost chladiva krát GWP. Zda vaše tepelné čerpadlo spadá do povinnosti pravidelných kontrol těsnosti, je vhodné se informovat u výrobce. Četnost kontrol uvádí tabulka níže. O kontrole těsnosti zařízení musí být veden záznam.

Celková hmotnost chladiva (tun ekvivalentu CO2) Četnost kontrol (v rocích)
bez systému detekce úniků se systémem detekce úniků
0-5 bez kontrol
5-50 1 2
50-500 0,5 1
500 a více 1

(povinný systém detekce úniků)

Četnost kontrol tepelných čerpadel

Neméně důležitou součástí je adekvátní certifikace (firmy pracující s chladivy musí mít pracovníky certifikované na práci s chladivy) a označování výrobků, které obsahují fluorované skleníkové plyny. Tato povinnost se týká také tepelných čerpadel. Od roku 2017 se také musí na tepelných čerpadlech uvádět hmotnost použitého chladiva, hmotnost ekvivalentu v CO2 a potenciál globálního oteplování (GWP).

V současnosti probíhají konzultace k připravované změně nařízení 517/2014 a lze předpokládat, že nový předpis omezí použití chladiv s vysokým GWP i u tepelných čerpadel.

TEXT Michal Staša FOTO Depositphotos