Online data od INNOVIS vám ušetří peníze a čas

Okamžitý přístup k informacím je dnes důležitější, více než kdy dříve. Má klíčový význam pro úspěšnost v mnoha oblastech života. Bez rychlého a snadného přístupu k informacím by bylo obtížné dosáhnout úspěchu v podnikání, jeho inovování a zvyšování produktivity. S rozvojem technologií a digitálních nástrojů se zvýšila potřeba rychle a efektivně zpracovávat velké množství dat, aby firmy mohly přijímat informovaná rozhodnutí.

Provozní data jsou klíčovými informacemi o chodu firmy a mohou být velmi užitečné pro úsporu času a peněz. Online přístup k těmto datům umožňuje firmám pružně reagovat na aktuální situaci  a na jejich základě přijímat rozhodnutí.

Práce s provozními daty vede k úsporám

Bezprostřední přístup k provozním datům umožňuje firmám sledovat aktuální tržní podmínky a reagovat na změny v poptávce a chování zákazníků. Na základě toho mohou rychle a efektivně přizpůsobovat své produkty a služby, což může vést ke zvýšení tržeb a zisku. Přístup k provozním datům mohou firmy využít i pro optimalizaci procesů, kdy mohou sledovat a analyzovat v reálném čase, a v důsledku toho identifikovat oblasti, které lze zkvalitnit. To může vést ke zvýšení produktivity a snížení nákladů. Velký význam má rychlý přístup k datům i v oblasti prediktivní údržby. V tom případě mají firmy možnost sledovat stav svých zařízení a odhalit potenciální problémy dříve, než dojde k poruše. To napomáhá snížit náklady na opravy a především eliminovat omezení nebo zastavení provozu.

K nejžádanějším patří data o spotřebě energie, která jsou důležitá pro snížení nákladů a optimalizaci spotřeby. Spotřebu energie lze sledovat pomocí měření, která zahrnují elektřinu, vodu, plyn a teplo. Neméně důležité jsou informace o stavu budovy a jednotlivých zařízeních včetně pravidelných inspekcí a údržby. Ty mohou pomoci minimalizovat náklady na opravy a zvýšit hodnotu nemovitosti. Data zahrnují informace o prováděných údržbách, opravách a výměnách včetně její nákladovosti.

Data pomáhají zvýšit komfort zaměstnanců i zákazníků

Společnost M2C a její technologická divize Innovis mají dlouholeté zkušenosti při sběru a vyhodnocování dat při správě nemovitostí a při provozu budov. O jaká data je mezi jejími klienty v současnosti největší zájem? „Pokud jde o údaje, které získáváme pomocí technologií, tak se jedná především o data logistická (počty vozidel, obsazení parkovišť, obsazení ramp a vytíženost areálu jako takového), popřípadě informace o počtech lidí, které klientovi objektem projdou,“ říká David Pulkert, obchodní ředitel M2C pro Českou republiku. Dodává: „Jde především o retailové řetězce nebo obchodní centra, kde se počítá footfall, vytváříme heatmapy a marketingové analýzy. Při správě budov je to především o spotřebě energie, vzdálených odečtech a o efektivním řízení energetického managementu, který lze pomocí softwaru optimalizovat na přijatelnou úroveň.“

V oblasti bezpečnosti a dohledu je kladen důraz na provozní data, která zahrnují informace z kamerového systému, o přístupových a zabezpečovacích systémech a dalších bezpečnostních opatřeních. Ke snížení nákladů a optimalizaci výnosů z nemovitosti napomáhají informace o nákladech na provoz budovy a nákladech na údržbu a opravy. Při provozu budovy jsou stále častěji sledována i data týkající se kvality vnitřního prostředí, jako jsou měření kvality ovzduší, hladina hluku a teplota. Ta mohou pomoci zajistit vyšší komfort a příjemné pracovní prostředí uživatelům budovy.  Databáze dat má tak v oblasti správy nemovitostí a jejich zařízení obrovský význam, protože umožňuje správcům nemovitostí rychle identifikovat a řešit problémy, plánovat údržbu a zlepšovat zákaznický servis. Při výběru firmy, která klientovi zpracovává a reportuje provozní data, dbají zákazníci na to, aby byla spolehlivá, transparentní a etická. Preferují firmy, které dokážou snížit náklady a zlepšit efektivitu prostřednictvím datového zpracování. Poskytování takových služeb je významným faktorem pro zákazníky při rozhodování o výběru produktů a služeb a vede ke zvýšení jeho loajality a spokojenosti.

To ze zkušenosti potvrzuje i David Pulkert: „Zákazníci od nás očekávají, že budeme poskytovat online přístup k informacím a datům prostřednictvím moderních digitálních nástrojů, jako jsou mobilní aplikace, webové portály, IoT čidla nebo analytické SW, které vytěžují kamerové záznamy. Chtějí být schopni snadno získat informace o stavu zařízení a služeb, o spotřebě energií, o zdravotních a bezpečnostních rizicích a dalších relevantních informacích, a to v reálném čase.“

TEXT a FOTO PR M2C

Vidět znamená vědět: viditelnost jako základ kybernetické bezpečnosti systémů pro řízení budov

S postupující modernizací infrastruktury se systémy řízení budov stávají stále sofistikovanějšími. Zajišťují automatizaci, řízení a správu fyzického prostředí. Předpokladem pro jejich spolehlivý provoz je ale nutná jejich bezpečnost. Jak ji zaručit?

Klíčovou podmínkou je viditelnost do těchto systémů – když víte, co se v nich děje a kdo k nim přistupuje, dozvíte se včas o špatném nastavení nebo neoprávněném přístupu. Řešení GREYCORTEX Mendel vizualizuje aktiva v rámci sítě pro správu budov, a odhaluje tak včas útoky na tato aktiva nebo chyby v konfiguraci, což zvyšuje celkové zabezpečení budov.

https://www.greycortex.com/

Automatizace má své limity. Když stroje stávkují, člověk nic nezmůže

Správce tří budov u metra Prosek a dvou dalších v Libni je zastáncem jednoduchých řešení, která dávají smysl, a s trendy v digitalizaci je opatrný.

S Jiřím Čížkem, facility manažerem ze společnosti STRABAG Property and Facility Services, jsme si povídali (nejen) o automatizaci procesů v budovách. 

Jak dlouho se staráte o tři domy Prosek Pointu?

Mám je na bedrech 15 let, tedy od jejich otevření.

Máte pod sebou ještě další budovy?

Spravuji tři budovy Prosek Pointu, na Invalidovně máme napůl s kolegou budovu Rustonka J&T Banky a nově mám na starosti ještě Rustonka Court.

Jak se to dá zvládat?

Mám k dispozici asistentku na administrativu a dole v Libni mám ještě kolegu. Je to pestrá práce, zvládat musíme.

Změnila se za poslední dekády, kdy jste na tomto místě, správa budov? Svět se stále více digitalizuje, sílí tlaky na udržitelnost budov, to vše se musí do vaší práce promítat.

Vývoj jako takový závisí vždy především na tom, jak se k tomu postaví majitel domu. Pokud chce jen peníze a nic dalšího ho nezajímá, většinou to za nic nestojí a facilitka má problém.

To se vám stalo?

Mám štěstí na rozumné majitele. J&T Real Estate řeší problémy včas, což mi šetří nervy a jim peníze.

Jaké úspory energií v budovách dávají ještě smysl?

Zatím jsme po dohodě s majitelem instalovali LED žárovky ve společných prostorách. Spotřeba tím klesla z 1 200 MWh na 970 MWh, což už je znát i na penězích – největší úspory byly v garážích, tam jely zářivky skoro nonstop. Teď se chystáme měnit žárovky za LED ještě v nájemních částech budov. Tam už úspora nebude tak markantní.

Máte spočítanou návratnost?

Ve společných prostorách jsme ji spočítali na zhruba pět let, v nájemních částech počítáme se sedmi až devíti lety.

Solární panely na střechu řešíte?

Máme s majitelem v plánu udělat solární panely na jižní a západní fasádě – místo klasických modulů, které tu teď jsou. Nikoli tedy na střeše, tam není dost místa.

To už jsou přece jen vyšší investice.

To ano, návratnost máme spočítanou na 10–12 let, což je celkem dlouho. Jsme schopni takto vyrobit 300–400 MWh, tedy necelou polovinu. Zbytek stejně musíme dokoupit.

Tepelná čerpadla ve hře nejsou?

Diskutovali jsme to, ale přínosy nejsou v našem případě jednoznačné. Jedeme na výměníkovou stanici přes Pražskou teplárenskou, nemáme tu klasické kotle, což je celkem výhodné. Navíc například klienti amerických společností chtějí ve svých prostorách maximálně 21 °C – na to stačí, aby přišlo do práce 30 lidí a nemusíme topit vůbec. Tepelná čerpadla pak ztrácejí smysl. 

Požadavky na nižší teplotu v kancelářích jsou spíš dobrou zprávou vzhledem k úsporám. Nebo ne?

Spravuji ještě jednu budovu v Libni, je to banka. Tam chtěli ukázat, že to není problém. Snížili na teplotu 20 °C. Stížností bylo tolik, že zvýšili na 21 °C. Stížností bylo pořád hodně, takže se vrátili zpět ke 23 °C. U nás na Proseku jsme snížili z 23 na 21,5 °C. To by samo o sobě byla úspora, ale nesměly by vzrůst ceny. Ve finále jsme tedy sice snížili spotřebu o nějakých 12–14 %, ale zůstali jsme zhruba na stejných platbách. 

Klíčová je pro vás tedy elektřina. Kde se dá ještě ubrat na její spotřebě?

Dělali jsme například velký upgrade chladicích jednotek. Měli jsme 800kW stroje na každé straně, díky jejich výměně jsme stáhli spotřebu asi na třetinu a nové přístroje jsou zároveň zhruba o 20 % výkonnější. To už jsme na nějaké čtvrtině až pětině původní spotřeby.

Jak se stavíte k digitalizaci? Týká se i vámi spravovaných budov?

Připravuje se tu něco jako digitální recepce. Místo usměvavé paní recepční bude návštěvník komunikovat s displejem, kde bude virtuální paní, která vás pošle ke správnému výtahu. Automatizaci tedy postupně dostáváme do objektu.

Co systémy měření hodnot, řízené vytápění, osvětlení… Tam automatizovat nebudete?

Přecházíme na novější typ měření a regulace vzduchotechniky, na to je třeba už mít připravené jednotky. Pokud tomu tak není, je skoro nemožné to za normálního chodu vyřešit. Nahradit starou technologii novou jsou investice v řádu milionů až desítek milionů korun. Nemáme ve správě úplně staré budovy, a tak předpokládám, že podobné věci se dostanou znovu na stůl třeba za 10 let. Ale abych neodbočoval od odpovědi, máme třeba automatizovanou řídicí jednotku na vnější žaluzie, která je stahuje podle denní doby a síly slunečního záření. Nesmí tedy foukat vítr, to je pak nestáhne, aby se nepoškodily.

Jsou podle vás investice do automatizace návratné?

Mám zkušenost s novými budovami v Libni, o kterých jsem už mluvil – tam tyto systémy fungují od začátku. Návratnost posoudit neumím, ale vím, že automatické procesy mají své limity. V jedné kanceláři námi spravovaného objektu například přestalo fungovat čidlo, takže se místnost po příchodu ani nerozsvítila. Nerozběhly se procesy související s větráním, měřením, topením či chlazením, které jsou na přítomnost člověka nastavené. Volali mi, ať to rozsvítím ručně, ale musel jsem je zklamat, to bohužel nejde. Byl to docela problém, protože to byla kancelář ředitele…

Jsou dnes – oproti situaci před 15–20 lety – facility manažeři a developeři v těsnějším kontaktu už ve fázi projektování budov? Všechna úsporná řešení, o nichž mluvíme, je ideální mít naplánovaná už na začátku.

Mám zkušenost z budovy Rustonka, kde k propojení developera a facility managementu došlo už ve fázi projektu. Prosek Point jsme převzali po jiné facilitce, která byla pro majitele příliš nákladná. Takže ano, ten trend většího propojování developerů s facility manažery pozoruji.

 

Co je důležité pro správnou údržbu HVAC

Správná údržba vytápění, ventilace a klimatizace (HVAC) v kancelářských budovách je nezbytná pro udržení kvalitního vnitřního prostředí budovy a udržení výkonnosti pracovníků po celou pracovní dobu.

Součástí pravidelné údržby těchto systémů jsou mj. následující důležité kroky.

Pravidelná kontrola a údržba

Systémy HVAC musejí být pravidelně kontrolovány a udržovány profesionálně vyškolenými techniky. To zahrnuje kontrolu filtračních systémů, odvětrávání, tepelných výměníků, chladicích jednotek, ventilátorů a dalších dílů. Pravidelná údržba zajistí, že tyto systémy budou fungovat správně a účinně, což sníží náklady na energii a riziko poruch a požáru.

Čištění kanálů

Kanály ventilace a klimatizace musejí být pravidelně čištěny, aby bylo odstraněno hromadící se znečištění, prach a mikroorganismy, které způsobují problémy s kvalitou vnitřního prostředí a ohrožují zdraví lidí.

Nastavení teploty

Termostaty by měly být nastaveny tak, aby teplota v kancelářích co nejvíce odpovídala potřebám lidí v kancelářích a zároveň aby byla minimalizována spotřeba energie.

Kontrola výkonu

Pravidelný monitoring HVAC systémů zajistí, že fungují správně a efektivně. To zahrnuje kontrolu výkonu ventilátorů a klimatizace, kontrolu těsnosti, popř. zvýšení třídy těsnosti metodou Aeroseal, a to vše proto, aby bylo zajištěno, že systémy pracují maximálně účinně a minimalizovalo se riziko poruch.

Školení zaměstnanců

Zaměstnanci by měli být proškoleni, jak používat systémy HVAC a jakým způsobem mohou ovlivnit jejich fungování. Například mohou být vyškoleni, jak používat okna a dveře pro přirozenou ventilaci, což může snížit náklady na energii a zlepšit kvalitu vzduchu v kanceláři.

Všechny výše uvedené kroky povedou k vytvoření zdravého a příjemného pracovního prostředí.

Požární normy a revize: Krok za krokem k bezpečnějším budovám

Požární bezpečnost je klíčovým aspektem správy budov a zajišťuje ochranu životů a majetku. Provozovatelé budov mají povinnost zajistit, že jejich objekty splňují veškeré požární normy a pravidelně procházejí revizemi.

Proto se zaměříme na důležitost dodržování požárních předpisů a revizí, jejich průběh a vliv na celkovou bezpečnost budovy. Požární předpisy jsou soubor pravidel a směrnic, které stanovují minimální požadavky na bezpečnost budov, jejich vybavení a provoz před požárem a během požáru. Předpisy se vztahují na všechny aspekty budovy včetně konstrukce, materiálů, systémů a zařízení. Cílem požárních předpisů je zajistit bezpečný únik všech osob ze zasaženého prostoru, zabránit šíření požáru, a tedy rozšiřování škod, zajistit přístup zásahovému týmu, odvětrání kouře a zásobovaní hasivem.

Hlavní aspekty požárních předpisů

Pro konstrukci budovy stanovují požární normy požadavky na odolnost materiálů, členění do požárních úseků a zajištění únikových cest. Patří mezi ně i požární detekce a hlášení, kdy normy upravují instalaci a údržbu požárních detektorů, hlásičů a poplachových systémů. Normy také zahrnují požadavky na přístup a vodu pro hasičský zásah včetně hasičských přístupů a hydrantů a stanovují požadavky na evakuační plány, nouzové osvětlení a značení únikových cest. V neposlední řadě řeší instalaci a údržbu hasicích přístrojů, hasičských přístupů a stabilních hasicích systémů (SHZ).

Revize požárně bezpečnostních zařízení (PBZ), tedy pravidelnou kontrolu budovy a jejího vybavení, provádí odborník na požární bezpečnost. Jejím cílem je identifikovat a vyhodnotit možné nedostatky v požární bezpečnosti budovy a navrhnout opatření pro jejich odstranění. Provádí se pravidelně podle platných předpisů a v závislosti na typu a velikosti budovy.

Dodržovat požární normy a revize se vyplácí

Dodržování požárních norem a pravidelné požární revize jsou klíčové pro bezpečnost budov a jejich obyvatel. Nejenže pomáhají minimalizovat rizika požáru a zajišťují včasné zjištění a odstranění požárních rizik, ale také přispívají k dodržování právních předpisů a zajišťují finanční ochranu majetku v případě požáru. Díky pravidelným revizím a údržbě požárního vybavení je minimalizováno riziko vzniku požáru a zároveň se snižují náklady na opravy a obnovu požárem poškozeného majetku. Je třeba ale zmínit, že se na požáry způsobené zanedbanou požární prevencí nevztahují pojistná krytí pojišťoven – tj. pokud vám shoří barák bez revizí, pojišťovna vám nedá nic.

Nejčastější nedostatky v požární bezpečnosti budov

Mezi nejčastější nedostatky v požární bezpečnosti budov patří neúplné či chybné označení únikových cest, neúplná požární signalizace a nedostatečná údržba požárního vybavení. Dalšími nedostatky mohou být chybějící poplachové systémy, neodpovídající odolnost konstrukce budovy, nedostatečné školení zaměstnanců a obyvatel budovy, absence směrnic a vnitřních předpisů, nedodržování podmínek skladování materiálu a nebezpečných látek, neaktuálnost informací a kontaktních osob, nekázeň uživatel a porušování bezpečnostních předpisů či neodborné zásahy do vyhrazených technických zařízení.

Požární bezpečnost je klíčovým aspektem správy budov a dodržování požárních norem a pravidelná požární revize jsou nezbytné pro zajištění bezpečnosti budovy a ochrany životů a majetku. Nedodržování požárních norem a nedostatečná údržba požárního vybavení mohou vést k závažným důsledkům. Je proto nutné, aby správci budov věnovali požární bezpečnosti patřičnou pozornost a pravidelně prováděli revize a údržbu.