Hygiena gastro provozů stojí ve zlomovém období.

I když většina vše řeší kvalitně, mnohé nutí ekonomická situace šetřit na nepravém místě. Je to riziko pro zákazníky i zaměstnance.

S hygienou mají každoročně problémy stovky restaurací z celkového počtu více než 23 tisíc restaurací a hospod. I když většina věnuje hygieně patřičnou pozornost, stále je zde nemálo těch, kteří vše v pořádku nemají. A jejich počet nyní může narůstat. Provozovatelé stravovacích zařízení jsou totiž v kleštích. Vysoké ceny energií, surovin a dalších vstupů je nutí zdražovat, ale zákazníci již při dalším růstu ceny odcházejí. Šetřit se tedy některé provozy snaží všude, i na zajištění hygieny a čistoty. Mnoho podnikatelů v pohostinství doplácí i na neznalost podrobností zákonů a pravidel.

„Většina gastro provozů v ČR pečlivě dbá na dodržování všech hygienických předpisů, ale stále se najde mnoho těch, které mají s čistotou problémy. Čisté a hygienické prostředí v restauracích, kavárnách a dalších gastro provozech je přitom nezbytnost a šetřit na nich se rozhodně nevyplatí,“ říká Lukáš Rom ze společnosti Kärcher.

Mezi nejčastěji zjišťované nedostatky při prováděných kontrolách ve výrobních prostorách restaurací patří neudržování potravinářských prostor v čistotě a dobrém stavu, nevyhovující technický stav provozoven, nedodržování postupů založených na zásadách HACCP, nedostatky v označování rozpracovaných pokrmů a polotovarů připravených na provozovně, nedostatečné postupy k regulaci škůdců, manipulace s odpady, závady ve skladovacích teplotách potravin a pokrmů.

Aktuálním příkladem je příbramská restaurace Hong Kong.  Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že v provozovně není prováděn řádný a pravidelný úklid. Silné nánosy mastnoty, prachu a zbytky potravin byly zjištěny na povrchu podlah, stěn a technologického vybavení. Na konstrukci vzduchotechnického zařízení v kuchyni byla dokonce místy pozorována kondenzace mastnoty do kapek stékajících k podlaze.

„Kontrola byla provedena v rámci běžného hygienického dozoru. A protože se případě tohoto podniku jedná o opakovaně zjištěné závady, byla restaurace zařazena mezi provozovny se zvýšeným hygienickým dozorem. V praxi to znamená, že kontroly v tomto zařízení budou četnější,“ uvedla mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

„Nedostatečná čistota a hygiena ohrožují nejen zákazníky provozů, ale v neposlední řadě i zaměstnance, kteří jsou v nevyhovujících podmínkách navíc celou pracovní dobu. Podceňování této otázky může vést až k vážným úrazům. A důsledky pro zaměstnance i náklady zaměstnavatele mohou být značné,“ prozrazuje Jiří Kuryviál, specialista BOZP společnosti SSI Group.

 

Autonomní roboti v úklidu prostor jsou efektivní a úsporné řešení

Společnost Atalian zajišťuje v rámci nabídky úklidových služeb různá doplňková řešení včetně péče o vozidla, dezinfekce a sanitace průmyslových prostor nebo ekologické umývání a praní. Byla založena v České republice v roce 1994 a je známá zaváděním nejmodernějších technologií v oblasti FM s důrazem na efektivitu, úsporná řešení s vysokým standardem úklidu a zároveň velmi šetrné k životnímu prostředí. Novinkou je nasazení různých typů plně automatizovaných úklidových robotů.

Na naše otázky odpovídala Tereza Chlubnová,

OPEX manažer Atalian.

 

Na co se zaměří společnost Atalian v roce 2023? Po dynamické transformaci v roce 2022 jsme si určili priority v inovacích a ve způsobu poskytování služeb našim klientům. Nyní naplňujeme cíle, které jsme zákazníkům představili. Aktuálně se zaměřujeme na robotizaci úklidu v prostorách našich klientů, protože stejně jako naši zákazníci i my hledáme cestu, jak službu poskytovat kvalitněji a efektivněji. 

Co taková modernizace obnáší? Máme za sebou testovací období. Vyzkoušeli jsme různé typy robotů v různých prostorách, kde jsme si ověřovali způsob poskytování služby. Nyní víme, že jsme schopni spolehlivě dodávat sjednané služby. A pokud hovoříme o robotizaci, neznamená to, že klientovi přivezeme robota a všechno necháme na něm. Jde o kompletní portfolio služeb, jejichž jednou součástí je nasazení robota. Znamená to, že robotizace je služba, která tvoří přidanou hodnotu ke standardnímu portfoliu – a je dost efektivní.

Znamená to, že jste se zaměřili na toto téma komplexně? Ano. Nevystupujeme jako distributoři jedné konkrétní značky úklidových robotů, ale spolupracujeme s více výrobci. Služba, kterou poskytujeme zákazníkovi, se odvíjí od typu jeho prostor. Ve chvíli, kdy zákazníkovi navrhujeme robotický úklid, navštívíme konkrétní prostory a vytipujeme, která technologie je pro konkrétní prostor nejvhodnější a který systém služby je nejvýhodnější. Následně se uskuteční další krok procesu, a to robotické mapování objektu. Technologie – úklidový robot – je umístěna do prostor klienta, probíhá implementace a rozjíždí se služba jako taková. Všechny tyto kroky, které zákazníkovi nabízíme, už mají plně funkční servis. Máme tedy tým lidí, kteří přijedou na zakázku a realizují přípravné práce, další tým poskytuje servis k zařízení, jiný tým tipuje vhodné zařízení na příslušnou zakázku. Za tím vším stojí dispečink, kde řešíme 24/7 přístup k robotům a jednotlivé úkony, které mají roboti provádět, nebo servisní úkony, které je nutné naopak poskytovat jednotlivým robotům.

Znamená to, že oproti konkurenci poskytujete zákazníkovi komplexnější služby? Určitě, vnímáme to jako silnou konkurenční výhodu a vidíme to jako přidanou hodnotu v efektivitě na straně klienta. Zároveň celá skupina – a tím myslím Atalian Global Services – je momentálně nasměrovaná k robotizaci jako takové. Takže Česká republika není jedinou zemí, kde se věnujeme robotizaci. Rozvíjí se ve skupině napříč Evropou a společně s kolegy z ostatních zemí sdílíme své zkušenosti. Každá implementace je vedena jako samostatný projekt, který je následně sdílen napříč celou skupinou tak, aby výměna zkušeností byla co nejefektivnější. Česká republika je v tomto projektu velmi daleko, testovali jsme velice zodpovědně, a to se nám nyní úročí při implementacích, které realizujeme v pravidelných intervalech. Zároveň jsme oproti ostatním nejdále i s poskytovaným servisem.

Na co se při zavádění robotizace zaměřujete? Jsou to plochy, které v současné době umývají stroje. Robot jako takový je také stroj, takže nenahrazujeme lidskou práci na zakázce, jako je třeba utírání prachu, vysypávání košů, umývání toalet, ale nahrazujeme práci jiného stroje, který však musí obsluhovat člověk. Místo toho nasazujeme autonomní úklid podlahových a kobercových ploch. Nepatří sem schodiště. Zakázky jsou nyní nastaveny tak, že robot buď přináší úsporu, protože zakázka zaměstnává menší počet pracovníků, tím že eliminujeme obsluhu stroje, nebo je to poskytováno jako služba zaměřená na extra kvalitu, kdy robot představuje doplňkovou činnost ke klasickému úklidu. Viditelně udržuje mramorové podlahy nebo umývá a vysává plochy kvalitněji a efektivněji, než bylo do té doby v prostorách klienta vůbec zavedeno. 

Je použití robota v zakázce pro klienta něčím podmíněno? Je to činnost, která je součástí služby, již poskytujeme. My nastavíme robota, aby pracoval efektivně, my řídíme jednotlivé úkoly pro robota, které vyvstanou například v průběhu dne, řešíme kompletní servis a vlastně nastavení všech činností, které jsou součástí konkrétní zakázky. To znamená třeba zapojení do dobíjecí stanice, přípravu prostoru, přívod vody, napojení na odpad a elektřinu nebo jen zapojení do elektrické zásuvky. Klient má od nás službu na klíč, kterou může kdykoliv monitorovat nebo ji ovlivňovat v reálném čase.

Jak a čím se roboti liší? Existuje několik typů robotů. Pokud je umývací a má být plně autonomní, je třeba napojení na vodu a odpad. Jestliže jde o vysávání, robot potřebuje dobíjet; dobíjecí stanice pro vysávání je daleko menší a v současné době jsou dobíjecí stanice v příjemném designu. Při umístění v kancelářských prostorách nijak esteticky nenarušuje samotný prostor. Také všichni roboti vypadají designově dobře.

Jací klienti nejvíce využívají tuto robotickou službu? Robot má největší uplatnění v místech, kde se pohybuje veřejnost, například v obchodních centrech, super- a hypermarketech, ale jsou to open space office, to znamená otevřené kancelářské prostory s velkou kobercovou plochou, podlahové plochy spojené s kuchyní a jídelnou, kde robot zároveň vysává a vytírá. To jsou tři základní segmenty, s nimiž v této chvíli pracujeme.

A co výrobní závody? V segmentu industry fungujeme tak, že pro každý podnik se robot musí nastavovat zcela individuálně. Z toho vyplývá, že pro každý typ výroby je třeba najít ideální typ robota, který respektuje nastavení daného provozu. V mnoha výrobních a skladových halách již fungují transportní roboti a ti naši úklidoví se s nimi musejí sladit. Proto v průmyslových prostorách primárně poskytujeme exteriérové robotické služby. V areálech s velkými přilehlými plochami vybraný robot uklízí parkoviště, příjezdové cesty, chodníky, taktéž zeleň apod. V současné době máme dva typy robotů, kteří pracují v interiérech výrobních a skladových hal a jejichž technologie je založena na respektování pohybu. Znamená to, že v případě, kdy se potká s překážkou v podobě jiného robota nebo třeba vysokozdvižného vozíku, tak je schopen ji efektivně obejít nebo správně vyhodnotit, jak dále provádět úkon, což ta starší generace robotů neuměla.

Jaké jsou další plány Atalianu pro letošní rok? Cílem celé skupiny je být lídrem v robotizaci. Znamená to, že podpora robotizace z centrály nebo z vedení v České republice je velice silná. Chceme klientům nabízet to nejnovější, vždy s kompletním servisem. Proto připravujeme otevření showroomu, kde zákazníkům budeme prezentovat všechny typy robotů, které v současné době umíme nabídnout a s nimiž pracujeme. Bude to unikátní prostor, zároveň chceme, aby byl veřejný, aby se klient nemusel objednávat a mohl se kdykoli přijít podívat. Podobný neexistuje nikde v Evropě a znamená to, že budeme první zemí, kde něco takového bude. Časově cílíme na třetí kvartál tohoto roku. Robotizaci myslíme zcela vážně, proto mám Atalian Global Services tým, který aktivně vyhledává nová robotická řešení a nové robotické technologie po celém světě. Ty testujeme a v případě úspěšného odzkoušení dále implementujeme. Každý zákazník, který s námi realizuje robotizaci, získá nepsaný příslib, že vždy dostane tu nejnovější technologii. Protože v momentě, kdy si robota koupíte, kupujete si aktuální software. Ale ten se společně s robotem vyvíjí podobně jako ten počítačový. To znamená, že každá další aktualizace se s naší službou dostane k zákazníkům. Permanentní aktualizace je také součástí naší služby. Zároveň když zavádíme roboty, je každá další instalace v tom nejnovějším módu, takže se k zákazníkovi dostává to, co je na trhu nejnovější a nejefektivnější.

Jak taková spolupráce konkrétně s klientem probíhá? Jsou společnosti, kde se zákazníky aktivně inovujeme na základě zpětné vazby. Zákazník přichází s dalšími náměty na „práci“ robota a inovacemi. My tyto požadavky zadáváme k řešení příslušnému týmu. Z toho vyplývá, že spolupracujeme s výrobci obousměrně, roboti jsou upravováni podle očekávání zákazníků.

Musím si jako zákazník svého robota koupit? Nemusíte, my primárně poskytujeme službu, takže se robot promítá do měsíční platby. Může být umístěn v úklidové místnosti, odkud vyjíždí na pravidelný úklid. Umíme umístit robota i do veřejného prostoru – třeba do nákupního centra, kde svým designem nijak neruší. Podle místa instalace se odvíjí další efektivita v nákladech.

Není robot ve veřejném prostoru tak trochu v nebezpečí? Robot je monitorován, zároveň má robot kamery, senzory a lidary, které hlídají každý jeho pohyb a on tak neustále hlídá možné přiblížení k překážce. Každou minutu víme, kdy a kde se robot nachází na které konkrétní zakázce. Sleduje se, zda pracuje, podle toho, jak je nastavený, nebo zda nastal nějaký problém při výkonu práce, kde je několikastupňová kontrola, přičemž monitorujeme, jak konkrétní službu provádí. Zároveň poskytujeme klientovi pravidelný reporting výkonu prací. Znamená to, že zákazník má přesný přehled o tom, která plocha kdy a jak byla uklizena. Máme prostor, kde vidíme všechny své roboty na konkrétních zakázkách, kde je viditelný zmapovaný prostor u konkrétního klienta. Robot má také zvukové a světelné signalizace, aby tak upozornil na svou přítomnost a zabránil střetu.

Jaký druh robotů provozujete? Máme osm značek robotů. Klient má vždy možnost si robota nejdříve vyzkoušet. Přivezeme ho na zakázku, zmapujeme plochy a předvedeme efektivitu služby. V té době má zákazník možnost si rozmyslet, zda danou službu využije nebo ne. Jestliže si službu vybere, robot zůstává na místě a začne plnit svůj úkol…

Facility manager jako ohrožený druh

Často se u našich zákazníků setkáváme se situací, kdy pozice facility managera zastává správa budov, údržba a někdy samotná výroba. Taková pozice často znamená široké spektrum povinností, které pokrývají každodenní technickou správu, údržbu, revize, servisy a audity.

Hasí se, co zrovna hoří a nenastavuje se dlouhodobá vize. Dlouhodobým cílem facility managementu je, aby docházelo ke konstantnímu zvyšování hodnoty nemovitostí. Právě v technické správě nemovitostí se skrývají významné finanční úspory. Díky pečlivé správě svěřeného objektu nebo areálu lze prodlužovat životní cyklus nemovitosti a šetřit prostředky na provoz.

Proč NEXTRA?

Společnost NEXTRA je multiplatformní spojenec pro vytvoření příjemného pracovního prostředí s důrazem na nízkou energetickou náročnost, udržitelnost a jednoduchost. Naším cílem je s klientem zjistit aktuální stav, najít prostor pro úspory, nastavit dlouhodobou vizi a následně poskytnout komplexní službu. Navrhneme opatření, vyčíslíme návratnost investic, optimalizujeme stávající technologie a doporučíme vám konkrétní kroky, jak výrazně ušetřit – díky zdánlivým drobnostem i chytrým investicím. Vše srozumitelně vysvětlíme, řádně připravíme celý projekt, zaručíme kvalitu celého řešení a zajistíme provozní servis.

Jak to děláme? Chytře!

Společnými jmenovateli pro naše řešení je nízká energetická náročnost, bezúdržbovost a maximální využití sil přírody společně s nejmodernějšími technologiemi. Příkladem je využití hned několik fyzikálních jevů a autonomní regulace, díky čemuž naše technologie společně s řídicím systémem NEXTRA jsou až o 80 % úspornější než konvenční technologie pro větrání a chlazení.

Zavádíme inovace, které úspornou cestou zlepšují tepelný, světelný a zdravotní komfort na pracovišti, zvyšují pracovní efektivitu zaměstnanců a zjednodušují provoz technologií, čímž klientům šetříme čas a peníze. Jste připraveni modernizovat?

 

V jakém stavu je váš provoz?

Prvním krokem je společně se zákazníkem najít odpověď na tuto otázku. Již zde nastává krok, se kterým zákazníkovi můžeme pomoct. Klienti často nemají k dispozici dokumentaci skutečného stavu budovy, technologií, rozvaděčů, systému pro měření a regulaci, osvětlení, vzduchotechnik a dalších systémů. Pokud chceme dlouhodobou vizi, určit si cíl, musíme vědět, kde začínáme. Prvním krokem je vypracování analýzy o skutečném stavu, který se vytvoří na základě konzultace s klientem, prohlídky provozu, naměřených dat a soupisu technologií, včetně posouzení jejich stavu. Vytvoříme tak odrazový můstek pro další potřebné kroky.

 

Oprášíme potřebnou dokumentaci

Začít s jakýmkoliv projektem bez dostačující dokumentace je vždy problém. U klientů, jejichž budovy již zažily kus historie a provozy se rozvíjely postupným dostavbami, vznikaly takzvané slepence. Budova v takovém stavu je velmi obtížná pro správu. Náš projekční tým je připraven potřebnou dokumentaci projít, digitalizovat, doplnit, nebo ji celou vytvořit dle potřeb klienta.

Navrhneme opatření, určíme priority

Na základě naměřených dat, požadavků klienta a problémů v provozu najdeme prostor pro úspory a zlepšení, navrhneme opatření, díky kterým ušetříte na provozních nákladech a zároveň pomůžete přírodě. Cílem navrhnutých opatření je zajistit jednoduchý, úsporný a flexibilní provoz, který je schopen dynamicky reagovat na nečekané události, které naše rychlá doba přináší.

Každý podnik je jiný, a proto je třeba správně nastavit priority a plán modernizace, tak aby jednotlivé etapy na sebe vhodně navazovaly a doplňovaly se při vytváření moderního podniku pro 21. století, přitom zapadaly do investičních plánů společnosti, reflektovaly její situaci a zohlednily možnost financování například z dotačních titulů.

Vyplatí se to?

Po vytvoření plánu pro modernizaci a vytyčení priorit je třeba začít pracovat na konkrétním zadání, ze kterého vznikne projekt. Projekt a jeho dokumentaci vypracujeme v potřebném stupni se všemi náležitostmi.

Na základě výpočtů, které jsou součástí projektu, jsme schopni přes námi vytvořené modely simulovat účinnost opatření a vypilovat návrh tak, aby ušetřil co nejvíce. Následně přesně vyčíslíme celkovou úsporu, kterou opatření přinese.

Naše již zmíněné technologie pro větrání a chlazení mají energetickou náročnost na úrovni 20 % konvenčního chlazení. Výměna osvětlení má běžnou návratnost do 2 let a díky chytré regulaci intenzity světleného zdroje, jsme schopni generovat úsporu dalších 40 % z nákladů na svícení. Modernizací stávajících suchých chladičů jsme schopni generovat úsporu až 30 %, prodloužit životnost chladiče a optimalizovat teplotní špičky v nejteplejších letních dnech.

Portfolio našich řešení je komplexní a díky vlastní výrobě nejsme odkázání na dodavatelský řetězec, ale naopak upravujeme technologie na míru potřebám zákazníka.

 

Za kvalitu práce ručíme

Na základě projektu vytvoříme společně s klientem harmonogram prací tak, aby nedošlo k omezení výroby. Projekt za vás odřídíme a dohlédneme na kvalitu provedení instalace, která je pro nás velmi důležitá, a proto máme vlastní tým pro montáž, elektroinstalaci a výrobu rozvaděčů. Naší nejlepší vizitkou jsou naši zákazníci, kteří se k nám opakovaně vracejí.

Řídicí systém NEXTRA

Všechny naše technologie a systémová řešení vytvářejí jedno uživatelské prostředí díky našemu řídicímu systému NEXTRA. Řídicí systém NEXTRA je multiplatformní spojenec pro integraci nových či stávajících technologií pro centralizovanou správu budov. Systém propojuje technologie napříč celým provozem, optimalizuje, využívá společné synergie pro maximální úsporu provozních a energetických nákladů.

Systém uživateli zajištuje kompletní přehled a správu nad facility managementem, dostupnost odkudkoliv, neomezenou rozšiřitelnost, včasná chybová hlášení, nástroje pro prediktivní údržbu, měření, vizualizaci dat a funkce vyvinuté na klíč pro potřeby zákazníka.

Díky autonomním režimům šetří váš čas, přes jednoduché uživatelské rozhraní umožňuje rychlý přehled a nastavení, v případě problému upozorní uživatele notifikací, emailem či SMS. Pokud zákazník potřebuje pomoci, jsou naši kolegové připraveni mu poradit, nebo předat požadavek programátorům. Všechny naše systémy jsou vybaveny LTE modulem, pro rychlé řešení požadavků zákazníka a případné odstranění potíží.

 

Covid-19? Řešte s námi systémově!

Pro zákazníky, kteří se na nás obrátili s potřebou řešit zdravotní komfort, jsme připravili systémové řešení, které se skládá z několika opatření, které chrání zaměstnance od samého vstupu do budovy. Jsme schopni na klíč zabezpečit technické vybavení pro detekci osob s příznaky nemoci, dezinfekci prostoru a povrchu, ale také zabezpečit dodavatelský řetězec s povinnými opatřeními jako jsou antigenní testy, respirátory a další opatření. Více najdete na stánkách www.bezpecnadezinfekce.cz

Ukázkou takového opatření pro zdravotní komfort, které jsme vyvinuli a vyrobili je naše jednotka FUTURO360 s hybridní technologií pro dezinfekci povrchu i prostoru v prostorech o velikosti až 500 m2  nebo 1500 m3 a to i za přítomnosti osob. Pro zajištění bezpečnosti a psychické pohody je jednotka navíc vybavena barevnou LED indikací, která doprovází jednotlivé stavy.

Po instalaci naše práce se zákazníkem nekončí

Služba pro našeho zákazníka pokračuje i po dokončení projektu. Na naše technologie držíme nadstandartní záruky, systém interně monitorujeme, zda pracuje správně a dále pro zákazníka zajištujeme sezónní servis, který mu navíc hlídáme nejen my, ale i samotný řídicí systém. Zařízení je tedy neustále monitorováno a spravováno, bez nutnosti zásahu zákazníka, a to včetně všech revizí a dalších periodicky opakujících se úkonů.

 

Pokud vás zajímá komplexní přístup k problematice technického facility managementu, technologie zajištující energetickou efektivitu a soběstačnost, které generují významnou úsporu provozních nákladů, neváhejte se na nás obrátit.

www.nextra.systems

TEXT Ondřej Kupka FOTO Archiv autora a Depositphotos

Tři hlavní trendy a výzvy pro správce budov v roce 2021

Rok 2020 přinesl všem mnohé nečekané výzvy a problémy. Jaký dopad měl covid-19 na směr rozvoje facility managementu bychom zde mohli vyjmenovávat dlouho – od nových nároků na hygienu a technologie čištění, požadavků na využití a uspořádání kancelářských prostor, práce na dálku a mnohá další. Rozhodli jsme se tedy vybrat ty nejzásadnější a nejinovativnější témata z oblasti IT a být tak vašimi průvodci nadcházejícím rokem 2021.

Facility manager na home office
Práce na dálku a propojení digitálních řešení a aplikací jsou v roce 2021 nevyhnutelné. Nejen kvůli novým způsobům fungování diktovaných pandemií. Je tu také pomalu nastupující generační obměna správců budov. Podle statistik až 40 % dnešních správců své pozice opustí již do roku 2026. Na jejich místo rychle přicházejí mileniálové, kteří se nespokojí s ničím menším než s integrovaným řešením založeným na mobilních zařízeních nebo uživatelsky přívětivé platformě, která jim poskytne veškeré potřebné informace, a mohou ji ovládat jednoduše prsty.

Jedno softwarové řešení
Když si dáte tyto dvě skutečnosti dohromady, je zřejmé, proč se software pro správu budov musí integrovat s dalšími nástroji nezbytnými pro řízení firmy – od platforem pro správu projektů až po objednávky a fakturace. Takové propojení informací a procesů pak nejen ulehčí práci správcům, ale také managementu poskytnou data pro rozhodování a dobrý přehled o například počtu poruch a havárií, průběhu servisních prací, nákladech, zásobách materiálu, platbách a mnohém dalším v reálném čase on-line.

Prediktivní údržba a management díky inteligentnímu IoT
Když mluvíme o předpovědích, nemůžeme zapomenout na téma prediktivní údržby. Jak mnozí manažeři údržby vědí, může být prediktivní údržba někdy neefektivní. Zvláště vychází-li pouze z jednoho zdroje, nejčastěji dat integrovaných čidel, může generovat nadměrnou a neefektivní práci. Což znamená, že plýtváme časem i díly a měníme je ještě před koncem jejich životnosti. Dobrou zprávou je, že řešení přichází – a sice v podobě kombinace čidel, statistických dat a zapojení umělé inteligence, která analyzuje vzory a způsoby selhání tuto neefektivitu výrazně snižuje a rozhodně je jedním z trendů pro nadcházející rok.

Díky již zmíněné integraci s ekonomickými moduly a skladovým hospodářstvím, může tedy inteligentní facility management platforma nejen poskytovat ucelený přehled o údržbě a nákladech na ni, ale také například řídit související dokumentaci, nebo včas automaticky objednávat a naskladňovat potřebné díly a materiál za Vás.
Pokud chcete vědět více, podívejte se na www.udrzba.insio.cz.

Red.