Digitální optimalizace procesů v úklidu ve STRABAG PFS

Digitální optimalizace procesů je hlavním heslem společnosti STRABAG Property and
Facility Services a.s. posledních let. Co to znamená pro úklid, vysvětluje předseda
představenstva, pan David Loidolt.

Jak se vám daří implementovat nové technologie v sekci úklidu?
Na trhu existuje celá řada technologií a produktů, které napomáhají při optimalizaci procesů. Naše pilotní projekty v této oblasti běží již několik let, a tak jsme bohužel došli ke zjištění, že právě pro uživatele na konci řetězce profesí, které se na poskytované službě podílí (úklidového pracovníka), je jejich používání obtížné. Je třeba to vyslovit otevřeně. K problémům může docházet z mnoha důvodů. Jsou to jednak jazykové bariéry, ale také věková struktura a vzdělání těchto pracovníků.

Jak tedy lze procesy v úklidu optimalizovat?
Existují dvě strategie, jak se s tím vyrovnat. Zaprvé optimalizace procesů bez přímého zapojení provozních pracovníků za využití senzorů. Příkladem, který již realizujeme, je měření frekvencí používání v sanitárních prostorách. Při rozumném vyhodnocení lze velmi dobře prokázat, že se často uklízí v nesprávnou dobu. V těchto prostorách je znečištění v zásadě závislé na počtu uživatelů. Odhlédneme-li od
běžného denního úklidu, který je nutno provádět každý den z hygienických důvodů, spočívá zde v senzorice enormní potenciál pro optimalizaci z hlediska kvality a nákladů. Jiným příkladem je vyhodnocování využívání úklidových strojů za účelem měření, jak dlouho pracovník potřeboval pro práci v určitém prostoru.
Druhou strategií jsou přesná zadání od objektového vedoucího, který pracovníkům denně sděluje, co je třeba udělat.

Co je potřeba změnit u zadavatele úklidu?
Tyto strategie umožňují přizpůsobovat úklidový výkon každý den individuálně skutečným okolnostem. Dříve se říkalo „denně všechno“, což si zapamatovali všichni. Dnes jsou specifikace výkonů komplexní, existují různé turnusy. Je tedy jasné, že je nutná vysoká flexibilita a přizpůsobení skutečným potřebám. V ideálním případě by pak existovala digitalizovaná specifikace výkonů s popisem každého jednotlivého
úkonu pro pracovníka. To vyžaduje změnu myšlení u poskytovatelů služeb, ale i u zákazníků.

Které „překážky“ bude třeba překonat?
Fungovat to bude pouze tehdy, pokud budou tyto optimalizační kroky implementovány digitálním způsobem. S poznámkami na papíře to už fungovat nebude, protože specifikace výkonů jsou stále komplexnější. Pracovník už si ani nemůže zapamatovat vše, co má ve kterém prostoru
v který den udělat. A jsme také svědky toho, že zaměstnanci pak často pracují intuitivně, často i dle pokynu zákazníka a nezřídka dělají věci, které by dělat neměli, a naopak nedělají věci, které by dělat měli. Dokud je zákazník spokojen, bude to takto pokračovat. Pokud ale jednou dojde k poklesu spokojenosti a zvýší se tlak, budou neprofesionální poskytovatelé tento tlak přenášet na své zaměstnance a snažit se tak zvýšit jejich výkon. My jdeme jinou cestou: díky digitalizaci dosahujeme optimálního využití lidí i strojů. Nakonec jsme u každého zákazníka, který nás na této cestě doprovázel, při zachování či dokonce zvýšení kvality dosáhli ještě i úspor.

Jak se tato témata odráží ve Vašich plánech do budoucna?
Předpokladem pro zahájení implementace těchto technologií jsou samozřejmě investice do této oblasti. Jako poskytovatel služeb nesmíme čekat na to, co nás potká, ale naopak musíme tento vývoj v rozpočtech předvídat a plánovat. My to děláme velmi intenzivně. STRABAG jako koncern v tomto ohledu celkově zaujímá průkopnickou roli a od letošního roku má i člena představenstva odpovědného čistě za tuto oblast. Byla zřízena koncernová jednotka Inovace a digitalizace, v níž pracuje 250 zaměstnanců na různých inovačních a digitalizačních projektech. I my jako STRABAG PFS z toho samozřejmě profitujeme.

TEXT Red. FOTO Depositphotos

Nová úloha HR, menší kolektivy, chytré technologie i dokonalá hygiena.