Vydavatel

WPremium event, s. r. o.
Jana Masaryka 28
120 00 Praha 2-Vinohrady

+420 603 429 211
+420 603 982 059

redakce@wpevent.cz

IČ: 241 44 860
DIČ: CZ 241 44 860

Společnost vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka C 182764.

bankovní spojení: Fio, a.s.
č. ú.: 2400156863/2010