Se stavbou, rekonstrukcí i optimalizací nákladů za bydlení poradí v září veletrh FOR ARCH 2023

Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH letos proběhne ve dnech 19. až 23. září v PVA EXPO PRAHA a opět bude přehlídkou toho nejlepšího napříč stavebními odvětvími. Již 34. ročník nejvýznamnější akce v oboru přinese návštěvníkům tipy a inspiraci pro stavbu, rekonstrukci a energetické úspory v domácnostech. Nebude chybět program pro odborníky i širokou veřejnost. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD.

Během 34. ročníku veletrhu FOR ARCH nabídnou své nové produkty a technologie nejvýznamnější firmy ze všech oblastí stavebnictví, připraven bude doprovodný program pro odborníky i širokou veřejnost a návštěvníci mohou využít bezplatných konzultací s profesionály v poradenských centrech. „V PVA EXPO PRAHA se také letos představí nejvýznamnější společnosti z oblastí elektroniky a zabezpečení, stavby, dřevostaveb, vytápění i wellness & spa a nabídnou produktové novinky i kvalitní práci,“ řekla ředitelka veletrhu FOR ARCH Kateřina Maštalířová.

Hlavními tématy, která budou rezonovat všemi odvětvími, zůstávají i pro letošní ročník především úspory energií, alternativní zdroje energie nebo státní dotace. Mezi vystavovateli nebude chybět Státní fond životního prostředí ČR, který představí výrazné změny v dotačním programu Nová zelená úsporám plánované od září letošního roku. Dotace budou dostupné pro více domácností, cesta k penězům se zjednoduší a program nově nabídne prostředky i na výměnu nejstarších plynových kotlů za tepelná čerpadla. Příjem žádostí za současných podmínek skončí 30. června, ve vylepšené podobě se otevře v září.

„Naším cílem je energetické renovace domů zpřístupnit pro co nejvíce domácností, zaměříme se více na bytové domy. Právě v těchto dnech jednáme s Evropskou komisí o využití prostředků Národního plánu obnovy pro nízkoúročené půjčky. Připravujeme i variantu financování formou záloh, které už dnes poskytujeme seniorům a invalidním občanům v NZÚ Light. Umožníme tak čerpat dotace i mladým rodinám, které nemají tolik vlastních úspor, aby například renovovali dům s pomocí standardní Nové zelené úsporám, ale nesplňují podmínky ani NZÚ Light,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Bohatý program i prestižní ocenění

Organizátoři veletrhu sestavují také bohatý doprovodný program nabízející profesionálům ze stavebních oborů konference, workshopy či přednášky odborníků z různých oborů. Nebudou chybět například konference od Svazu podnikatelů ve stavebnictví zaměřené na kombinované stavby, digitalizaci či BIM. Do Letňan se v rámci FOR ARCH opět navrátí populární konference Požární bezpečnost pořádaná portálem TZB-info. Široká veřejnost může využít například poradenství v poradenských centrech i na stáncích vystavovatelů.

V rámci veletrhu se udělí prestižní ceny soutěží GRAND PRIX za nejzajímavější vystavené produkty a TOP EXPO za nejpoutavější expozice, protože FOR ARCH je tradičním místem, kde se prezentují nejmodernější technologie, produkty a řešení. Ty nejlepší z nich během prvního dne konání akce ohodnotí na stáncích vystavovatelů odborná porota. Exponáty se posuzují z hlediska technických parametrů, progresivní technologie, netradičního nápadu, mimořádné kvality za přijatelnou cenu, materiálu, ekologie, energetické úspornosti i možnosti uplatnění na trhu.

Digitalizace hýbe naším oborem, ale zámek je zámek

Cech mechanických zámkových systémů ČR (CMZS) vznikl v roce 1994 jako nezisková organizace. Dnes funguje jako respektovaný a státem uznaný garant různých služeb souvisejících se zabezpečením a sdružuje desítky odborných firem.

Hovořili jsme o tom s předsedou představenstva cechu Tomášem Pospíšilem.

Na webu vašeho cechu píšete, že jste „státem pověřeným odborným garantem v oblasti mechanického, mechatronického, elektronického a kombinovaného zabezpečení majetku“. Znamená to, že když si budu chtít vybudovat zabezpečovací systém ve firmě, budete mi garantovat kvalitu služeb? Že mě firma nenapálí?

V úhrnu lze říci ano, pokud využijete služeb členů CMZS, nemělo by se stát, že vás firma „napálí“. Určitě vám nabídne řešení za obvyklé ceny na trhu. Existují samozřejmě cenově dražší i levnější alternativy a je jen na vás, zda si pořídíte prémiovou značku nebo ne.

Proč by společnosti, které řeší zabezpečení budovy, měly využít služeb vašich členů?

Jsme tradiční odborná oborová asociace s 29letou historií. Sdružujeme profesionály i výrobce a distributory prostředků k zabezpečení majetku a objektů. Zákazníkům – ať jde o občany, nebo firmy – dlouhodobě a koncepčně doporučujeme, vysvětlujeme, nabízíme a montujeme správná, účinná, certifikovaná řešení zabezpečení včetně prevence.

Znamená to, že sdružujete hlavně velké firmy?

Sdružujeme celý řetězec členů – od vzniku výrobku, jeho zkoušení, kvalifikovaného prodeje až po finální službu odborné montáže a následný servis. Naši členové se dělí na drobné firmy, větší společnosti, výrobce a velkoobchody. Mezi ty první patří zámkaři, kteří prodávají vložky, zámky a řežou kopie klíčů, zámečníci či nouzové otvírací služby. Větší firmy podnikající v zabezpečení vám zabezpečí objekt komplexně, například systémem generálního klíče v kombinaci s elektronickým přístupovým systémem a doplňujícími prvky, jako je alarm, kamery, PCO apod. Výrobci a velkoobchody uvádějí a distribuují bezpečnostní produkty na trh. Specifickým typem člena je státem akreditovaná zkušební laboratoř, která výrobky certifikuje.

Co je třeba udělat pro to, abyste se stali státem pověřeným garantem?

Státem pověřeným garantem jsme se stali před více než 10 lety, kdy jsme začali spolupracovat s Ministerstvem vnitra ČR, konkrétně odborem prevence kriminality. A to na základě cechovního projektu Bezpečná země, jehož jsem autorem.

Jak chcete přispět k bezpečnosti země? 

Jedná se o prevenční projekt, který laickou a velmi přístupnou formou vysvětluje zásady správných způsobů zabezpečení – na co si dát pozor, jak postupovat, čeho se vyvarovat a zejména jaké produkty si vybírat. Ať už jde o dodavatele, nebo montáž. K tomu slouží Katalog doporučených výrobků, což je tištěná a elektronická publikace, která provádí celou problematikou zabezpečení budov včetně nabídky produktů od tradičních tuzemských i evropských prověřených výrobců. Tyto produkty, pokud jsou instalovány některými z členů CMZS, by pak měly mít odbornou garanci montáže a zajištění správné funkčnosti. A především by si měl zákazník být jistý, že pro daný typ a místo zabezpečení byla vybrána správná velikost, síla či úroveň zatížení instalovaného zařízení. Tento projekt se neustále rozvíjí podle inovace a digitalizace i do systémů zabezpečení. Začínali jsme s čistou mechanikou. Pak se přidala mechatronika a dnes je to také elektronika a kombinace těchto způsobů zabezpečení objektů. V současnosti řešíme a do projektu i jeho katalogu přidáváme téma kybernetické bezpečnosti produktů zabezpečení.

Co má z projektu Bezpečná země váš cech?

Projekt je odrazovým můstkem hlavně pro naše členy, kteří na jeho základě nabízejí své služby a produkty provozovatelům, facility manažerům či správním firmám. Přes CMZS žádný kontrakt nejde – jsme nezisková organizace i z důvodu spolupráce se státním sektorem, tedy i jeho záštity. Předkládáme a propagujeme správné způsoby zabezpečení a odkazujeme na členskou základnu. Cech MZS ČR společně s ministerstvem vnitra a Policie ČR je nositelem know-how – správných, účinných, certifikovaných způsobů a prostředků zabezpečení z obecného hlediska. A zákazník má k dispozici již zmíněný Katalog doporučených výrobků a seznam členů, aby si vybral produkt i toho, kdo jej má namontovat.

V čem má pro zákazníka projekt Bezpečná země přidanou hodnotu?

V jistotě, že dostane korektní a relevantní informace. V jistotě, že získá nabídku řešení a produktů, které skutečně pokrývají jeho reálné potřeby a jsou vhodně dimenzovány pro jeho objekt. Většina ostatních prodejců chce prvořadě prodat, a tak naslibují i nemožné. Nebo velkoobjemově dovážejí zboží a nabízejí jej po internetu za lákavé peníze… Zákazníci často podlehnou neuvěřitelné ceně, ale neuvědomí si, že k produktu takový dodavatel nenabízí vůbec žádný servis, natož odbornou montáž. A to jsou všechno věci, které při úvodní levné koupi následně velmi prodražují finální dílo. Nezřídka se setkávám se situací, kdy i zkušenější facility manažeři a správci ve snaze všemožně ušetřit nakoupí produkty, které si sami namontují. Neexistuje k nim často ani český návod – a ve finále řešíme jejich nefunkčnost, neodbornou montáž či poškození. Výsledkem pak je nutná dodávka a instalace zcela nového produktu. S tím jsou opět spojené vícenáklady, nehledě na to, že část objektu je pak dočasně nezabezpečená.

Co musí splňovat uchazeč o členství v CMZS?

Členem se může stát pouze fyzická či právnická osoba s čistým trestným rejstříkem, podnikající v oboru zabezpečení, která je vyučena, respektive disponuje oborovou kvalifikací či rekvalifikací na profesi zámkař (podle Národní soustavy povolání). Samozřejmě musí mít příslušné živnostenské oprávnění včetně koncese k poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. A zároveň taková osoba musí doložit prokazatelnou praxi tří a více let a musí ji doporučit garant, tedy stávající člen CMZS.

To vše je třeba k přijetí?

Následně je přijat, nebo nikoli. Hlasuje o tom valná hromada, před níž se představí adept i jeho garant. Pokud je přijat, následuje roční lhůta, než získá cechovní členský list. Odbornost, praxe a zkušenosti jsou tím nejdůležitějším kritériem. Stále se jedná o řemeslo, tedy zručnost, cit a profesionalitu, vlastnosti, s nimiž je zejména dnes nutné přistupovat k různorodým zakázkám – od pořízení kopie klíče až po rozsáhlé elektronické přístupové systémy. Naši členové, a to je důležité, se vstupem do CMZS zavazují, že budou ctít a dodržovat etický kodex, který má základy v kodexu Hospodářské komory ČR, jejímž členem je náš cech. Je to souhrn pravidel čistého, fér obchodování, udržení zdravé hospodářské soutěže a vyvarování se nekalých praktik.

Co když člen poruší etický kodex?

Pokud zjistíme, že není kodex dodržen, je se členem zahájeno kárné řízení – nebo je rovnou vyloučen. Pro zákazníky by to tedy mohlo fungovat jako první síto. Mají na výběr, koho na trhu osloví. Věřím, že člen CMZS, který je ověřeným subjektem s prokazatelnou historií, zkušenostmi a drží se jasných pravidel, pro ně bude jasnou volbou.

Když se na to podíváme z druhé strany: Jakou motivaci by měla mít firma, která se chce stát členem cechu? Tedy vedle toho, že získá více zakázek?

Benefity pro naše členy jsou mj. informace z první ruky od výrobců. Pořádáme také pravidelná setkání k výměně zkušeností a dobré praxe, děláme pravidelná odborná školení k neustálému zvyšování kvalifikace. Dále je to zmiňovaný projekt Bezpečná země, na jehož základě mohou naši členové sami oslovovat zákazníky – nebo zákazníci členy. V současnosti navíc jednáme s ministerstvem vnitra o dalších výhodách pro členy. V období nejtvrdšího lockdownu při pandemii covidu jsme například byli jedinou asociací, která pro své členy vyjednala na ministerstvu průmyslu a obchodu výjimku z uzavření maloobchodních provozoven.

Máte zpětnou vazbu od zákazníků, kteří realizovali zabezpečení prostřednictvím vašeho cechu?

Ano, kladných zpětných vazeb máme hodně, a to jak z komerčního sektoru, tak z měst a obcí, kde jsme uskutečnili zabezpečení objektů. Zákazníci vítají třeba i to, že téměř nikde jinde než u CMZS nemají možnost si ověřit, zda od prodejce dostávají skutečně certifikované zboží nebo relevantní informace. Mnoho prodejců na trhu zcela záměrně zaměňuje certifikáty a normy. Důvod je prostý – problematika norem a zkušebnictví je poměrně složitá a značně rozsáhlá. Obchodníci často spoléhají na to, že spotřebitel nedokáže rozlišit, co je pravda a co ne. Ani facility manažeři se často v problematice neorientují do hloubky. Nevědí, co je přesně ve vyhláškách, co má mít jaké normy, splňovat jaká kritéria atd. Nejednou jsme řešili dotaz spotřebitele na dodávku dveří, které měly být protipožární, ale výrobce a dodavatel nebyli schopni doložit příslušné certifikace. Totéž se týká bezpečnostního kování, panikových či únikových produktů, cylindrických vložek a dalších prvků zabezpečení.

Pořádáte pro zákazníky také nějaká odborná školení?

Ano, zejména pro facility manažery a provozovatele budov jsme v loňském roce uskutečnili pilotní projekt v oblasti „Jak správně zabezpečit evakuační a únikové cesty“. To je velmi problematická záležitost, nejvíce u obchodních center, kde to často bývá v rozporu s požárními směrnicemi. Školili jsme na toto téma i pracovníky HZS. Také další témata jsou velmi aktuální – proč si raději pozvat odborníka pro navržení systému generálního klíče, nebo jak zabezpečovat pláště budov a následně vnitřní trakty. Umíme sestavit i školení na míru.

Lze ještě něco vylepšovat v zabezpečení budov?

Dnešní administrativní, víceúčelové či veřejné budovy, ať už jde o obchodní centra, office parky a další, musejí splňovat ty nejvyšší standardy snadné obslužnosti, bezpečnosti, integrace do systému inteligentního řízení i designu. Takže př zabezpečení budov se zaměřujeme na dvě hlavní hlediska: na specifikaci veškerých přístupových bodů na plášti budovy a následnou detekci pohybu osob uvnitř. Pak se tato hlediska dělí podle účelu budovy, reálné či očekávatelné fluktuace osob i podle jejich rozdělení – zda jde o zaměstnance či návštěvníky, personál údržby, úklidu, ostrahy nebo jaká je míra či nutnost řešit přístup osob s handicapem. Záleží také např. na tom, zda jsou v budově nebo jejím přilehlém okolí garáže, propojovací trakty a další objekty. Podle toho pak jsou identifikována rizika, tedy bezpečnostní hrozby, jejich množství a typy, která se v budově mohou vyskytovat. Na základě toho je zpracováno doporučení, jakými prostředky či způsoby a režimy by mělo být řešeno zabezpečení objektu.

Jaká jsou ta rizika konkrétně?

Je to třeba nekontrolovaný přístup neoprávněných osob do objektu. V důsledku toho vznikají škody buď na majetku, nebo kvůli ztrátě informací. Stejně tak musíme minimalizovat zdravotní hrozby, takže jsou žádané i systémy detekce infikovaných osob na vstupu do objektu. I takové řešení znamená bezpečnost objektu, řešenou mechanickými, elektronickými a dalšími zábrannými prostředky.

Narážíte na inteligentní řízení budov?

Tlak na integraci zabezpečovacích systémů do inteligentního řízení budov nebo vytvoření autonomního systému zabezpečení pro vzdálené řízení za pomoci třeba čipových karet, PIN kódů či e-keys v mobilní aplikaci či otisků prstů je velmi silný. A to v důsledku pokračující digitalizace. Je přirozené řešit maximum možných situací v reálném čase (proto také často vzdáleně přes cloud nebo server) a zároveň zvyšovat komfort obsluhy oprávněným osobám. Dnešní možnosti a produkty na trhu dovolují takřka cokoli. Nicméně mechanika neboli fyzická zábrana – zamezení vstupu uzamčením, závorou, zámkem nebo bezpečnostními dveřmi je a nadále zůstává naprostým základem, bez něhož nemůže být instalován jakýkoliv elektronický systém a zabezpečení.

Vídeň se chce do roku 2040 stát klimaticky neutrální

Vídeň chce pryč od plynu a dalších fosilních paliv, a to do roku 2040. Tepelné zásobování a chlazení se má v budoucnu opírat pouze o obnovitelné zdroje energie. Městu má pomoci Vídeňský klimatický jízdní řád (Wiener Klimafahrplan), který byl přijat loni a obsahuje ucelený soubor opatření od instalace fotovoltaických elektráren na střechách domů přes rozšiřování sítě dálkového vytápění po obří geotermální projekt, který má ve finále teplem zásobovat 120 000 domácností. Budoucnost Vídeň vidí i ve vodíku. 

V současné době pokrývá zhruba 43 % konečné spotřeby energie na vytápění a ohřev vody ve Vídni zemní plyn. Ukončení využívání zemního plynu do roku 2040 může proto znít velmi ambiciózně. Podle vídeňské radnice je to ale možné a nutná jsou k tomu rázná a statečná rozhodnutí. Jaká to jsou?

Dálkové vytápění jako hlavní pilíř

Předně si město muselo uvědomit, že alternativní zdroj vytápění a ohřevu vody nelze aplikovat plošně. V centru, kde se nachází hustá zástavba bytových domů, má městu pomoci zejména dálkové vytápění, které v současnosti dodává teplo již 40 % vídeňských domácností. Právě v dalším rozšiřování této sítě vidí město hlavní potenciál, přičemž už nyní je zdejší síť jednou z největších v Evropě. Nutné je však zmínit, že i za dálkovým vytápěním stojí zemní plyn. S plánovanou dekarbonizací výroby elektřiny by se měl jeho podíl na dálkovém vytápění neustále snižovat. Naopak v méně osídlených městských částech vidí Vídeň budoucnost v kombinaci tepelných čerpadel, solárních panelů a biogenních pevných paliv, jako jsou pelety nebo štěpka. 

Obří zdroj tepla přímo pod městem

Příhodné podmínky pro energetickou transformaci města radnice spatřuje i v geotermální energii. Přímo pod městem se má totiž nacházet obří zdroj energie, a to 3 km pod zemí. Stavební práce, které letos začnou, mají umožnit vytápět geotermální energií 120 000 domácností, a to do roku 2030. A jak je to s financemi? Očekávané investiční náklady dosahují 80 mil. eur, tedy kolem 2 mld. Kč. Desetina poputuje z dotace spolkového ministerstva pro klima. Nicméně hlubinnou geotermální energii vnímá Vídeň jako spolehlivý a podle aktuálního stavu poznání téměř nevyčerpatelný zdroj, který může teplo a elektřinu poskytovat dlouhodobě a navíc za stabilní ceny.

Teplo z odpadních vod

Podobně chce Vídeň využívat i odpadní teplo z čistírny odpadních vod. Ta mimochodem díky rozsáhlé modernizaci od roku 2020 vyrobí více energie, než sama spotřebuje. Na výstupu z ČOV Vídeň navíc před rokem zahájila stavbu jednoho z největších tepelných čerpadel v Evropě. Zařízení u odtoku má už v polovině letošního roku začít dodávat dálkové teplo až pro 56 000 domácností. Po dokončení v roce 2027 vzroste kapacita na 112 000 domácností, respektive na 110 MW. Investiční náklady dosáhnou 70 mil. eur. A protože Vídeň už 15 let buduje i síť dálkového chlazení, může v letních měsících přebytečné odpadní teplo posloužit k výrobě chladu v příslušných centrálách dálkového chlazení. Z několika středisek napříč městem chlad putuje do 180 budov – zejména velkých objektů, už se ale začaly připojovat i byty v novostavbách. Celkový výkon vídeňského dálkového chlazení vloni dosáhl 200 MW.

Pod Vídní dřímá obří zdroj tepla.

Vídeňská vodíková ofenziva

Budoucnost spojuje Vídeň i s vodíkem. Městský energetický podnik Wien Energie s dalšími rakouskými a německými partnery nyní např. přestavuje jednu z největších rakouských plynových turbín tak, aby ji mohl vedle plynu pohánět i vodík. Výsledky pokusu přimíchávání nejprve 15 a později 30 % vodíku očekává Vídeň ke konci tohoto roku. Je ale jasné, že výsledky budou zajímavé nejen pro Vídeň, ale pro celou Evropu – na starém kontinentu je totiž v provozu přes 115 stejných turbín. O vodík se Vídeň chce opírat i v dalších segmentech městské správy a letos ho navíc začne sama vyrábět. Denní kapacita by se měla pohybovat kolem 1 300 kg, přičemž jeho využití se plánuje hlavně pro pohon vodíkových autobusů, nebo již ve zmíněné městské plynové elektrárně. Vedle toho ho ale chce nabídnout i jako surovinu soukromým subjektům z oblasti dopravy, logistiky i průmyslu. Vídeň by se tedy měla v dohledné době stát z hlediska vodíku zcela samostatnou a pokrýt celý řetězec od produkce přes skladování a distribuci až po spotřebu či prodej. A jak doplňují zástupci města, veškerá související spotřeba energie musí vycházet z obnovitelných zdrojů.

Vídeň je zelená. Podíl zeleně tvoří 50 %.

Strategie města a jeho klimatický jízdní řád

K uhlíkové neutralitě samozřejmě vedou i další opatření města, která ukotvuje Vídeňský klimatický jízdní řád a nelze ho chápat pouze jako manuál řešící přechod k alternativním zdrojům energie, i když jsou jeho podstatnou součástí. Nutná je podle města i změna ve společnosti a v zažitých vzorcích chování. Součástí strategie města jsou např. i investice do udržitelné městské infrastruktury, kdy dochází především k posilování městské hromadné dopravy, rozšiřování sítě cyklostezek i nabídky sdílených dopravních prostředků. Prostřednictvím různých kampaní apeluje radnice na obyvatele, aby využívali stávající propracovanou síť veřejných prostředků a zbytečně nezatěžovali město automobilovou dopravou. Důležitý je i podíl zeleně ve městě, který je ve Vídni padesátiprocentní. Intenzivní výsadbou stromů v ulicích, rozšiřováním stávajících parků, instalací mlhovišť a pítek se Vídeň snaží o ochlazování metropole a bojuje tak proti tepelným ostrovům, které znesnadňují kvalitní život ve velkoměstech, obzvláště pak v létě. Při všech těchto doplňujících městských projektech je ovšem nutná občanská participace, která se Vídni daří rozvíjet. Zásadní je aktivní zapojení obyvatel při transformaci města a v adaptaci města na klimatické změny i na energetickou krizi v Evropě. Součástí Vídeňského klimatického jízdního řádu jsou např. i tzv. vídeňské klimatické týmy, což jsou obyvatelé, kteří mají zajímavé nápady a chuť společně s městskými částmi vymýšlet nové udržitelné projekty, které by pomohly zlepšit životní prostředí. Závěrem a pro zajímavost lze zmínit, že pouze na fungování těchto týmů město jen letos vyčlenilo 6 mil. eur.

Vídeň věří v obnovitelné zdroje energie a na střechách domů intenzivně instaluje fotovoltaiku. Na střeše Wiener Stadthalle dokončila koncem října instalaci fotovoltaických panelů, které ročně vyrobí přes 1,1 mil. kWh elektřiny.

Case study: jedinečný projekt v Geblergasse

Ukázkou inovativního a jedinečného projektu s kombinací různých obnovitelných zdrojů energie je přeměna bytových domů ve vídeňské Geblergasse na „chytrý blok“. Nejde přitom o novou výstavbu, ale historickou bytovou zástavbu postavenou převážně v předminulém století a nyní doplněnou moderní infrastrukturou. Nově zde několik domů sdílí společné zásobování teplem prostřednictvím tzv. anergie. V létě se přebytečné teplo, např. z bytů nebo ze solárních kolektorů, ukládá do geotermálních sond, odkud je pak v zimě teplo čerpáno zpět na povrch, následně zpracováváno tepelnými čerpadly a konečně přiváděno do podlahového vytápění v bytech. V létě naopak potrubím protéká studená voda, která udržuje místnosti chladné. Vzniklé odpadní teplo je pak uloženo na zimu do země. Celý koncept a technické provedení navíc umožňuje rozšíření i do ostatních budov v uličním bloku. Plyn tu tedy nikdo nepotřebuje.

Unikátní „chytrý blok“ v Geblergasse

TEXT: Ing. Markéta Poláčková, WH Digital GmbH,   Zahraniční kancelář města Vídně

polackova@eurocommpr.cz | www.eurocommpr.cz

Jak chytrá automatizace inovuje facility management?

Rezidence Oskarka v Českých Budějovicích má pod střechou mnoho technologií stejně jako každá moderní budova. Liší se tím, že investor viděl několik kroků dopředu a zvolil jeden řídicí systém pro všechno místo mnoha jednoúčelových. Došlo ke snížení pořizovacích nákladů, přesto mají byty inteligentní funkce navíc a automatizace se stala nejlepším parťákem facility manažera.

Jsme v garážích bytového domu a od ulice nás dělí pouze mříž, takže cítíme mráz zvenčí. Nad hlavou nám vede soustava potrubí. Projektanti správně mysleli na nahřívání, které brání jeho zamrznutí. Řídicí systém budovy tak sleduje data z nainstalované meteostanice, která primárně dodává informace pro automatické ovládání stínění a v případě potřeby aktivuje nahřívání trubek.

Ale nebyla to samozřejmost. Původní návrhy počítaly se samostatným systémem pro řízení nahřívání, který by investora stál další peníze a k ničemu dalšímu by nesloužil.

Podobně je to v Rezidenci Oskarka se vším, s každou technologií. Místo toho, aby mělo v technické místnosti základnu více systémů, je tu pouze jeden hlavní, který má celý dům pevně pod kontrolou. Mluvíme o inteligentní automatizaci Loxone a její řídicí jednotce Miniserveru. Díky němu je Rezidence Oskarka prvním inteligentním bytovým domem na jihu Čech. Do nových bytů v Českých Budějovicích se již nastěhovali první šťastní obyvatelé.

Výhody pro všechny

Jiný přístup je vidět na první pohled v technické místnosti – ušetřil se prostor. Kdyby se investor nerozhodl redukovat řízení na jeden systém, byla by dvakrát více zaplněná. „Veškeré technologie instalované v budově vzájemně spolupracují. Loxone je dostává na jedno místo, čímž obyvatelům, správci budovy i investorovi zásadně zjednodušuje přístup k informacím potřebným k řízení a fungování jednotlivých bytů i celé budovy,“ vysvětluje Radek Úlehla ze společnosti E-TALPA, který v Rezidenci Oskarka systém Loxone instaloval a programoval.

Jak jsme již naznačili, pro investora či developera je automatizace výhodná především díky snížení pořizovacích nákladů – neplatí za spoustu jednoúčelovek, ale jednoho univerzála. A v neposlední řadě nabízí klientům kvalitnější a komfortnější bydlení, Loxone totiž poskytuje řadu inteligentních funkcí 110 bytovým jednotkám:

  • Chytrý přístup – pokud na domácnost někdo zvoní a obyvatelé nejsou doma, mohou se s návštěvou spojit vzdáleně přes mobilní aplikaci.
  • Automatické vytápění – v bytě se udržuje ideální vnitřní teplota podle aktuálních podmínek a na základě kalendáře.
  • Měření energií – možnost (i vzdáleně) sledovat spotřebu energie v aplikaci Loxone včetně nabíjení elektromobilu v garážích.

Nejlepší kamarád facility manažera

Ale co je možná nejdůležitější… Takové řešení nezajistí pouze správné fungování objektu, ale v příštích desítkách let zásadně usnadní jeho správu. To ocení především správce budovy. Říci, že má celý dům v kapse, není daleko od pravdy. Vše potřebné totiž vyčte z mobilní aplikace (v níž má samozřejmě mnohem širší práva než uživatelé bytů).

Pokud jde o odečty energií z bytů, není třeba obíhat každé patro zvlášť a pendlovat mezi jednotlivými vodoměry. Stačí pár kliků v aplikaci a správce vidí byt po bytu spotřebu v daném období. MaR zkrátka funguje i na úrovní bytů a řídí ji stejný systém jako celou budovu.

V případě, že třeba na vodoměru dojde k problémům, nebo dokonce havárii, systém řízení budovy to pozná a okamžitě notifikací v aplikaci upozorní správce, ať je kdekoli. Může tak ihned reagovat a technologii během několika vteřin odstavit. Facility manažer má neustálý přehled o provozních stavech a na jakékoli potíže přijde okamžitě a ne třeba až po půlroce při fyzické kontrole, kdy by pravděpodobně musel řešit i škody na majetku.

Správce si rovněž může data, jako jsou odečty kalorimetrů, elektroměrů a vodoměrů či jakékoli další statistiky, nechat zasílat e-mailem. Stejný systém ho upozorní na pravidelný servis apod. Inteligentní automatizace tímto způsobem inovuje facility management a poskytuje zodpovědné osobě dokonalý přehled o všem na jednom místě.

Úspory každý den

Rezidence Oskarka zároveň dokáže být mnohem efektivnější, a tudíž snižovat provozní náklady i uhlíkovou stopu. „Díky různým možnostem nastavení a ovládání na dálku lze ušetřit na energiích. Například měřením je možné vyhodnotit, jak je na tom nemovitost se spotřebou, a tedy i s útratou za teplo,“ zmiňuje Jan Zeman, zástupce investora.

Řízení Loxone najdeme i ve výměníku přímo v budově. „I to přinese úsporu. Systém komunikuje se všemi byty a zná jejich aktuální potřebu tepla. Čerpadla tak zbytečně neběží, pokud byty teplo zrovna nepotřebují,“ mluví Radek Úlehla o tom, jak technologie díky chytrému řízení neplýtvají.

Vhodné pro jakkoli velký bytový dům

Tak vypadá moderní řešení facility managementu. Investor Rezidence Oskarka nyní chystá další projekt – obří Rezidenci Diorit v Brně, která na první pohled vyniká svým umístěním v někdejším kamenolomu. Půjde o ještě větší a komplexnější budovu než v Českých Budějovicích, přesto v ní Loxone nebude chybět. Podle prvních plánů se zde automatizace postará dokonce o zavlažování zelených střech a fasád nebo o řízení odběru tepla z vrtu.

Dřevostavby se prosazují i v oblasti veřejných staveb

Schopnost výrobců dřevostaveb garantovat dohodnuté termíny a ceny oceňuje stále více investorů. Materiálově, technologicky či konstrukčně patří čeští výrobci dřevostaveb mezi evropskou špičku. Z dřevostaveb stavějí u nás i v zahraničí školy, školky, domovy důchodců, hotely a další typy veřejných staveb.

Ze dřeva lze dnes postavit jakoukoli stavbu, a proto zástupci samospráv volí dřevostavby stále častěji. Vedení obcí či měst vždy oceňuje rychlost a kvalitu předání hotového objektu v ceně a termínu stanovených v podepsané smlouvě. Zdárnému průběhu napomáhá i skutečnost, že základem jsou certifikované konstrukce. Klíčovou předností občanských staveb na bázi dřeva je totiž vedle rychlosti výstavby i vysoká kvalita práce. Investoři z veřejné i privátní sféry vědí, že pro dřevostavby je charakteristická i vysoká požární odolnost a vynikající akustické vlastnosti. Postupně více zástupců veřejného sektoru vnímá dřevostavby jako ekologické a energeticky úsporné budovy, navíc s vysokou kvalitou vnitřního prostředí.

Plánování a fixování cen a dohod je trvalou součástí DNA dřevostaveb

Dřevostavby a jejich výrobci sdružení v Asociaci dodavatelů montovaných domů jsou i v této době plně připraveni reagovat na potřeby investorů a na výzvy, které současná doba přináší. Cenový růst surovin kulminoval v loňském roce a letos jsou už ceny jimi dodávaných staveb (nejčastěji na klíč) stabilizované. Materiálově a kapacitně proto zvládají dodávat stavby v dohodnutých termínech a za dohodnuté ceny. 

Kdo rychle dává, dvakrát dává

Rychlost realizace dřevostavby je klíčová v případě mnoha projektů financovaných z dotačních programů. Vyřízení dotace často trvá a po jejím schválení zbývají na výstavbu měsíce. Také s touto skutečností se výrobci dřevostaveb dokážou vyrovnat. Demolici staré školky a výstavbu nové lze při dobré organizaci práce zvládnout během pěti měsíců, takže se děti z Olešnice mohly velice rychle vrátit z provizoria do normálního režimu a jejich školka byla otevřena k začátku nového školního roku. V Horní Stropnici vyrostl za pouhých sedm měsíců patrový domov pro seniory s 12 bytovými jednotkami. Zdejší starosta i tady kvitoval rychlost výstavby a nízké náklady na energie, dodržení rozpočtu a ekologii objektu.

Vysoké kvalita práce je u členů ADMD samozřejmostí

Všichni členové ADMD se například zavázali k respektování a dodržování požadavků Dokumentu národní kvality (DNK). Ten se velmi přísně věnuje kvalitě dřevostaveb a jeho nároky na provádění stavby převyšují zákonem dané požadavky. Aby byl tento proces prokazování kvality členů ADMD plně transparentní, provádí kontrolu dodržování požadavků DNK nezávislý certifikační orgán. Každý člen ADMD je při registraci a následně vždy dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě a při montáži na stavbě. Sleduje se využívání vhodných vstupních materiálů, ověřování jednotlivých vlastností jako např. požární odolnost nebo tepelně-technické parametry. Na staveništi je kladen důraz na dodržování technologických postupů montáže. Ověřují se i reálné vlastnosti dřevostaveb např. formou měření průvzdušnosti (Blower Door Test).

Investoři už po špatných zkušenostech také nechtějí řešit zedníky a jejich „neřešení“ zdí, které „utíkají“ o centimetry – výroba včetně montáže dřevostaveb je vždy na milimetry přesná. 

Velkou předností dřevostaveb je udržitelnost

Výrobcům dřevostaveb přibývají i klienti z mladé generace, kteří přemýšlejí v širších souvislostech a uvědomují si, že zdroje planety nejsou nekonečné. Ti oceňují jak užitné vlastnosti materiálů a konstrukcí, tak i udržitelnost jejich životního cyklu. Dřevo navíc v sobě váže CO2 a dřevostavby tak přispívají ke snížení emisí. 

TEXT Ing. Lenka Trandová,

ředitelka ADMD Asociace dodavatelů montovaných domů, z. s.