PARTNERSTVÍ FACILITY MANAGER 2022
ČLENSTVÍ VE FACILITY PREMIUM CLUBU

Facility management je u nás v České republice dynamicky vyvíjející se obor. Obsahuje všechny podpůrné procesy, tzv. non core business každé firmy.
Jsou to tzv. měkké a tvrdé služby. A jak říká Norma ČSN EN 15221 „Facility management se zde ukazuje jako plnohodnotné odvětví, které musí být řízeno se stejnou důsledností a sofistikovaným přístupem jako základní výrobní proces“.

V tomto roce se budeme zabývat kategoriemi FM produktů (tvrdé a měkké FM služby), strategickým, taktickým a provozním řízení. Budeme se věnovat majetkovým vazbám a jiným. Facility management je úzce spojen s property a assset managementem, kde je naším cílem ukázat optimální cestu komunikace mezi managementy.

Časopis Facility manager je nejčtenějším časopisem na českém trhu, který se již více než 12 let věnuje oblasti Facility Managementu. Sdružuje odborníky s dlouholetou praxí v oboru, kteří spolupracují na redakčním obsahu časopisu.

V tomto roce bude vycházet 6x za rok v nákladu 4000 kusů. Čtenářům přinášíme pestré informace z oboru facility, property, asset a bussinesu obecně. Spojuje svět zadavatelů, odběratelů a dodavatelů služeb v oblasti FM.

Připravujeme řadu odborných i volnočasových setkání s klíčovými společnostmi na trhu.

V době covidové jsme se vrhli na video rozhovory a připravujeme vlastní podcast.

Jsme váš marketingový nástroj zahrnující online i offline kanály. Využijte naši sílu ve váš prospěch.

Vydavatel

WPremium event, s. r. o.
Jana Masaryka 28
120 00 Praha 2 – Vinohrady
redakce@wpevent.cz

Máte-li zájem o spolupráci s časopisem Development News + Facility Manager nebo Facility Clubem, neváhejte nás kontaktovat.

Monika Mandíková
+420 603 982 059