PARTNERSTVÍ FACILITY MANAGER 2022
ČLENSTVÍ VE FACILITY PREMIUM CLUBU

Facility management je u nás v České republice dynamicky vyvíjející se obor. Obsahuje všechny podpůrné procesy, tzv. non core business každé firmy.
Jsou to tzv. měkké a tvrdé služby. A jak říká Norma ČSN EN 15221 „Facility management se zde ukazuje jako plnohodnotné odvětví, které musí být řízeno se stejnou důsledností a sofistikovaným přístupem jako základní výrobní proces“.

V tomto roce se budeme zabývat kategoriemi FM produktů (tvrdé a měkké FM služby), strategickým, taktickým a provozním řízení. Budeme se věnovat majetkovým vazbám a jiným. Facility management je úzce spojen s property a assset managementem, kde je naším cílem ukázat optimální cestu komunikace mezi managementy.

Časopis Facility manager je nejčtenějším časopisem na českém trhu, který se již více než 12 let věnuje oblasti Facility Managementu. Sdružuje odborníky s dlouholetou praxí v oboru, kteří spolupracují na redakčním obsahu časopisu.

V tomto roce bude vycházet 6x za rok v nákladu 4000 kusů. Čtenářům přinášíme pestré informace z oboru facility, property, asset a bussinesu obecně. Spojuje svět zadavatelů, odběratelů a dodavatelů služeb v oblasti FM.

Připravujeme řadu odborných i volnočasových setkání s klíčovými společnostmi na trhu.

V době covidové jsme se vrhli na video rozhovory a připravujeme vlastní podcast.

Jsme váš marketingový nástroj zahrnující online i offline kanály. Využijte naši sílu ve váš prospěch.

Varianty partnerství

 • GOLD

 • LOGO
  Logo člena mezi partnery časopisu v každém čísle (6x ročně)
  Logo člena mezi partnery na webu www.facilitymanager.cz a www.facilityclub.cz

  ČLÁNKY dle dohody (ukázka možností)
  4x jedna strana v časopise Facility manager
  vydání č. 1 – rozhovor s CEO společnosti – redakční článek
  vydání č. 2 – případová studie
  vydání č. 4 – článek na konkrétní téma – popis řešení
  vydání č. 6 – článek na konkrétní téma – popis řešení pro industry (nebo jiné dle potřeby)

  WEB
  umístění článků na web www.facilitymanager.cz, které vyjdou v časopise
  zveřejnění článků, videí atd – 1x měsíčně na webu www.facilitymanager.cz a www.developmentnews.cz
  umístění banneru na web po dobu 2 měsíců – konkrétní termíny lze přizpůsobit potřebám

  LINKEDIN
  zveřejnění článků na stránce Facility Manager, odkaz na web partnera
  zveřejnění článků 1x měsíčně dle potřeby partnera (video, článek, pdf)
  označení osob z Vaší společnosti, hashtagy, online networking

  AKCE (podléhají situaci covid)
  Uspořádání tématické snídaně v prostorách za účelem seznámení hostů s činností klienta a s produkty.
  Seznámení se vzájemně a navázání obchodních vztahů

  VIDEOROZHOVORY
  4x za rok video rozhovor na téma dle dohody
  Umístění videa na youtube, web a Linkedin časopisu

  PODCAST
  Připravujeme ke spuštění začátkem roku 2022

  www.facilitymanager.cz | www.facilityclub.cz

 • 70 000 Kč
 • SILVER

 • LOGO
  Logo člena mezi partnery časopisu v každém čísle (6x ročně)
  Logo člena mezi partnery na webu www.facilitymanager.cz a www.facilityclub.cz

  ČLÁNKY dle dohody (ukázka možností)
  2x jedna strana v časopise Facility manager
  vydání č. 1 – rozhovor s CEO společnosti – redakční článek
  vydání č. 2 – inzerce

  WEB
  Umístění článků na web www.facilitymanager.cz, které vyjdou v časopise
  Zveřejnění článků, videí atd – 4x rok na webu www.facilitymanager.cz a www.developmentnews.cz
  Umístění banneru na web po dobu 1 měsíců – konkrétní termíny lze přizpůsobit potřebám

  LINKEDIN
  Zveřejnění článků na stránce Facility Manager, odkaz na web partnera
  Zveřejnění článků 1x měsíčně dle potřeby partnera (video, článek, pdf)
  Označení osob z Vaší společnosti, hashtagy, online networking

  AKCE (podléhají situaci covid)
  Uspořádání tématické snídaně v prostorách za účelem seznámení hostů s činností klienta a s produkty.
  Seznámení se vzájemně a navázání obchodních vztahů

  VIDEOROZHOVORY
  2x za rok video rozhovor na téma dle dohody
  Umístění videa na youtube, web a Linkedin časopisu

  PODCAST
  Připravujeme ke spuštění začátkem roku 2022

  www.facilitymanager.cz | www.facilityclub.cz

 • 30 000 Kč

SLUŽBY NAD RÁMEC PARTNERSTVÍ

+ poradenství v oboru

+ zpracování tiskové konference, večírku, prezentace, …
+ zpracování videa např. rozhovor s …
+ prezentace na našich odborných akcích
+ bannery na webech FM, FPC i DN
+ gastro poradenství pro eventy

V případě zájmu vypracujeme individuální finanční nabídku.

Vydavatel

WPremium event, s. r. o.
Jana Masaryka 28, 120 00 Praha 2-Vinohrady
+420 604 269 828
redakce@wpevent.cz

Máte-li zájem o spolupráci s časopisem Facility Manager nebo Facility Clubem, neváhejte nás kontaktovat.

Martina Kymrová

Šéfredaktorka časopisu Facility Manager