Zelená umělá inteligence z ČR pomáhá v boji s covid-19

Český startup Iterait vyvinul v prvním covidovém lockdownu zařízení Vividi Stay Safe, které v prostorách obchodních center, supermarketů a dalších institucí regulovalo počet zákazníků a klientů. Nyní Češi vytvořili novou, ekologičtější verzi, na jejímž vzhledu pracoval student průmyslového designu UMPRUM. Mechanismus o velikosti mobilního telefonu umí vytvářet tzv. heat mapy prostoru a dávat informace o místech s největším výskytem lidí.

“Naší firmě jde o to, aby pomáhala způsobem, který bude nejen efektivní, ale zároveň i ekologický. A to my Češi umíme. Nová Vividi spotřebovává až 20x méně energie než jiné kamery s umělou inteligencí,” říká CEO společnosti Iterait Adam Blažek. “Dá se také díky malému příkonu napájet malými solárními panely. Příjemným bonusem je možnost ji využívat i venku, protože je vodotěsná a prachotěsná. A navíc je téměř plně recyklovatelná,” doplňuje Blažek.

Zařízení je, po stránce hardwaru i softwaru, českým výrobkem. Na fyzickém zpracování spolupracuje Iterait se dvěma dalšími českými firmami a programové vybavení vyvíjí vlastní interní tým společnosti. “Díky technologii edge AI nevyužívá Vividi pro zpracování obrazových dat cloudové úložiště, a proto spotřebovává výrazně méně energie,” vysvětluje Petr Bělohlávek, spoluzakladatel společnosti Iterait. Bezpečnost osobních dat je zajištěna tím, že zařízení rovnou vytváří online statistiky a neuchovává žádný obrazový materiál.

“Koronakrize postihuje nejen lidi, ale také naši planetu, která je vystavena obrovskému množství jednorázových odpadů. My jsme prostě chtěli, aby covidem už nemusela trpět ani Země ani její obyvatelé. A tak jsme přidali ruku k dílu tam, kde to umíme nejlépe,” uzavírá marketingová manažerka společnosti Iterait Dominika Pokorná.

O společnosti

Iterait je česká firma vyvíjející systémy s umělou inteligencí, počítačovým viděním a strojovým učením. Jejich řešení zvyšují efektivitu, produktivitu a kvalitu podnikání v různých odvětvích. V současnosti pomáhají ve zdravotnictví, při výrobních procesech nebo v marketingu. Jejich hlavním projektem je zařízení Vividi, které dovede nejen trasovat místa s největším výskytem lidí v prostoru, ale zvládá také management front a spouštění interaktivních reklam cílených na konkrétní osoby.

čtk

Zásadní je digitalizovat agendy bez potřeby lidského kontaktu

Přinášíme vám rozhovor se zakladateli společnosti SkyCom online, s.r.o., developery informačního systému moderní webové aplikace Revisio, komplexního systému správy nemovitostí, Jaroslavem Linhartem a Martinem Stiborem.

Od našeho posledního rozhovoru uplynula již nějaká doba. Jak vnímáte z Vašeho pohledu uplynulý rok.

(JL): Uplynulý rok byl v mnoha ohledech specifický a pro mnoho oborů nelehký, což si samozřejmě plně uvědomujeme. Možná ale překvapivě z našeho pohledu jej vnímáme pozitivně, vysvětlím proč. Mnoho z našich klientů a jejich zaměstnanců bylo na základě Covid opatření „uvězněno“ v rámci home office a často jim tato situace přinesla zjištění, že nejsnazší přestup do tohoto režimu, pokud chcete pracovat v rámci nějakého SW, je pohybovat se v rámci webové aplikace. Nemusíte nic řešit, prostě jen pracujete z jiného místa.

Jako zásadní ale vnímáme obecnou snahu omezit lidský kontakt a digitalizovat agendy, které jej ještě donedávna vyžadovaly. Jako příklad může posloužit agenda pravidelného hlášení obratů, v rámci obchodních center. Na podzim minulého roku jsme uvedli na trh mobilní aplikaci Revisio, která velkou část takovýchto agend řeší.

Co všechno tedy mobilní aplikace Revisio nabízí?

(JL): Mobilní aplikaci Revisio je potřeba vnímat jako součást našeho komplexního softwarového řešení správy nemovitostí. Tento systém je složen ze třech pilířů. Prvním je webová aplikace Revisio, která je primárně nástrojem vlastníků objektů, property managerů a případně facility managerů. Druhým pilířem je webová aplikace iPortal, což je zjednodušené prostředí určené především pro nájemce, anebo zaměstnance. Třetím pilířem je mobilní aplikace, která je nadstavbou pro obě skupiny. Všechna tato prostředí spolu navzájem komunikují.

Prostřednictvím mobilní aplikace je možné například kontrolovat fyzicky, tedy na místě, stav technologií. Načtením QR kódu tak můžete kdykoliv získat informace o stavu záruk, revizí, servisů apod. konkrétní technologie. Podobně můžete získat informace o jakémkoliv měřidle, včetně možnosti evidovat nový odečet. Stejně tak můžete evidovat požadavek v rámci Helpdesku, případně řídit způsob jeho řešení atd.

Zmiňoval jste prostředí pro nájemce, jaké možnosti nabízíte nájemcům?

(MS): Těch agend je celá řada a další vývoj samozřejmě plánujeme v následujících měsících. Jako hlavní ale mohu zmínit tyto. Každý uživatel je informován o všech důležitých skutečnostech formou systémových notifikací. Mobilní aplikace dále nabízí prostředí pro online hlášení obratů (určeno pro retailové objekty), dále management žádostí nájemců, což je v praxi velmi využívaná funkcionalita, stejně tak, jako prostředí HelpDesku. Jako modelový příklad bych ale rád uvedl již zmíněný HelpDesk. Nájemce má možnost nahlásit svůj požadavek v rámci mobilní aplikace, anebo prostřednictvím webové aplikace iPortal. Data jsou online sdílena do webové aplikace Revisio, kde jsou k dispozici managementu objektu k rozhodnutí o způsobu řešení požadavku. Nájemce je pak průběžně informován o stavu řešení svého požadavku. Všechny odpovědné osoby tak mají okamžitý a úplný přehled o svých úkolech, anebo požadavcích, včetně možností exportů dat a reportování, např. včetně vytíženosti jednotlivých techniků.

Jako pozitivní vnímáme skutečnost, že toto řešení začali v poslední době vyžadovat samotní nájemci. Jsme přesvědčeni, že v relativně krátké době se tento nástroj stane nezbytností.

Můžete uvést některé konkrétní projekty.

(JL): Těch projektů je celá řada, ale dovolte mi zmínit ty nejznámější. Mezi implementace z poslední doby patří např. OC Fórum Nová Karolína v Ostravě, Office Building City Tower v Praze, OC Galerie Sloneczna v Polsku a v současné době je plánována implementace v rámci SC Quadrio v Praze.

To zní zajímavě, kolik máte v současné době klientů?

(JL): V současné době působíme v rámci České republiky, Polska a Slovenska. IS Revisio je k dispozici ve třech jazykových mutacích, tedy česky, anglicky a polsky. V rámci Informačního systému Revisio je spravováno již více než 3000 objektů, pro více než 800 společností. Další expanzi samozřejmě plánujeme.

Jaké další novinky byste chtěli zmínit?

(MS): Trendem poslední doby jsou 3D/BIM modely objektů. Důkladnou analýzou jsme došli k závěru, že pro jejich využití v rámci správy nemovitostí je potřeba uživatelům zprostředkovat prakticky využitelné informace. Našim vývojářům se podařilo propojit data evidovaná v rámci Informačního systému Revisio s prvky 3D modelu objektu. Nabízíme tak do značné míry unikátní řešení.

Co to v praxi znamená?

(MS): Revisio umožňuje ukládat a zobrazovat bez nutnosti instalace dalšího softwaru 3D/BIM modely objektů ve formátu IFC. 3D model objektu pak obsahuje celou řadu prvků, např. instalované technologie, měřidla apod. Propojením těchto prvků 3D modelu s Informačním systémem Revisio pak uživatel získá v rámci náhledu na 3D model všechny potřebné informace, stav technologie, měřidla, dokumentace apod.

V minulém rozhovoru jste hovořili o plánech vývoje na poli energetického managementu budov. Pokročili jste i v této oblasti?

(JL): Jsem přesvědčen, že ano. Zásadním způsobem jsme rozšířili možnosti online evidence spotřeb médií a jejich následného analytického využití. Revisio pak nabízí automatické kalkulace a srovnání energetické náročnosti budov v rámci portfolia, včetně exportů dat, jako podkladů pro přeúčtování spotřeb médií.

Jaké máte další plány v rámci vývoje aplikace?

(MS): Je několik oblastí, kde vidíme potenciál dalšího vývoje. Je to nepochybně rozšíření možností mobilní aplikace. Dále pak např. kalkulace uhlíkové stopy budov v rámci energetického managementu, vyúčtování provozních nákladů apod.

TEXT Red. FOTO Archiv SkyCom online, s.r.o.

Hackeři mají nový nástroj, jak se „nabourat“ do IT systémů v průmyslu, dopravě či energetice

Velké množství důležitých průmyslových systémů může čelit rozsáhlým kybernetickým útokům. Nedávno odhalená zranitelnost infrastruktury podniků prostřednictvím souboru chyb softwarové knihovny zvané „Ripple 20“ je kritická. Zařízení včetně tiskáren, serverů, záložních zdrojů či PLC ve výrobě, mohou být postižena ve velkém množství i v Česku a na Slovensku.

 

Pod označením Ripple 20 (Vlna 20) se skrývá soubor 19 zranitelností, které se vyskytují ve stovkách milionů zařízení po celém světě. „Pod pojmem Ripple 20 se skrývá skupina zranitelností v softwarové knihovně pro obsluhu síťových protokolů TCP / IP společnosti Treck Inc.“ upřesňuje Martin Lohnert, ředitel centra kybernetické bezpečnosti Void SOC společnosti Soitron. Děravá knihovna se vyskytuje v systémech přes průmysl, maloobchod, dopravu až po energetiku.

 

Útočník může získat plnou kontrolu nad zařízeními, která podnik využívá. Je schopen upravit jejich chování nebo je vyřadit z provozu. Hackeři tato zařízení využívají i jako odrazový můstek k dalším útokům ve vnitřní síti. Zranitelnost skupinou chyb Ripple 20 je výjimečná. Týká se totiž softwarové knihovny, které mají ve svých produktech zakomponovaní popřední velcí výrobci.

 

Jak reagovat na rizika spojená s Ripple 20?

 

Prvním krokem je identifikace, které komponenty, systémy nebo zařízení, které firma vlastní nebo používá, se Ripple 20 týká. To je možné provést manuálně, skenováním ale nejlépe společně s dodavateli. „V ideálním případě existuje ve společnosti aktuální evidence všech aktiv a technologií, která obsahuje informace o jejich výrobcích. Podstatné je, aby tento seznam obsahoval nejen kritické, ale všechna zařízení připojená k síti. Problém může být způsoben například běžnou tiskárnou,“ uvádí Lohnert.

 

Pokud aktuální evidence v podniku není nebo o ní jsou pochybnosti, může se přistoupit ke skenování připojených zařízení. Skenování identifikuje zranitelná zařízení na základě specifických atributů v jejich síťové komunikaci. Proto je nutné ho realizovat v rámci infrastruktury, do které jsou zařízení připojená. „To vyžaduje odpovídající technické znalosti a detekční nástroje,“ podotýká odborník ze společnosti Soitron.

 

Pomoct mohou externí dodavatelé

 

Informační či provozní technologie mohou být zcela nebo částečně pod správou externích dodavatelů. V takovém případě je vhodné se v rámci Ripple 20 obrátit na ně. Dodavatel by měl vše vyhodnotit a podat jasnou odpověď ohledně zranitelnosti Ripple 20 v infrastruktuře daného podniku.

 

Následně je nutné identifikovat dopad na zařízení, technologie a systémy. Poté je potřeba náprava opatření. Na vyhodnocení rizik a na plánování opatření je vhodné spolupracovat s dodavateli či výrobci v podniku využívaných technologií.

 

V případě, že není možné například upgradovat na novější verzi softwaru, kterou výrobce zveřejnil, je nutné přistoupit ke kompenzačním opatřením. „Tím je myšleno například jiné zabezpečení na úrovní sítě nebo přesunutí rizika – pojištění dopadů zneužití nebo výpadku postiženého systému,“ říká David Dvořák, vedoucí oddělení IT Advisory ve společnosti Soitron. V rámci plánování opatření je nutné stanovení priorit. Po dokončení každého z opatření je nutné předem otestovat funkčnost systémů a zařízení, pakliže je to možné.

 

Řešením je trvalý monitoring

 

Po těchto krocích je na řadě realizace nápravných opatření. Zranitelnost Ripple 20 je ovlivněna velkým množstvím zařízení od mnoha výrobců. Na implementaci opravných opatření je proto potřeba delší čas. Po odstranění škod je vhodné zvážit nasazení trvalého monitoringu vyhodnocování zranitelností systémů. Dále také revidovat proces zranitelností a aplikování oprav na základě zkušeností s Ripple 20.

 

TZ