Jak dát prémiovému bydlení punc ticha

Krásné a strategicky situované lokality mají přirozené kouzlo. To platí i pro Karlín, moderně se rozvíjející čtvrť v údolí Vltavy pod vrchem Vítkov, s neopakovatelnou atmosférou kaváren, bister, obchůdků i zelených ploch. Zde, v sousedství Invalidovny, českého barokního skvostu, se již jasně rýsují kontury architektonicky unikátního projektu, sestaveného z jednotlivých bloků vytvářejících soudržný celek. Nejen svým jménem tak Fragment symbolizuje propojení minulosti s budoucností, mnohovrstevnatost života sestaveného z ohromného množství vzpomínek a zážitků.

Koncept prémiového nájemního bydlení navržený ateliérem Qarta ve spolupráci s Davidem Černým je natolik originální, že připomíná umělecké dílo. Tento dojem podtrhuje i doplnění stavby sochami.
Fragment – prémiový domov a umělecké dílo v jednom, nabídne k pronájmu 140 plně vybavených bytů s dispozicemi od 1+kk až po velkorysé mezonety s vlastními střešními terasami. Podmanivou atmosféru projektu doplní designově zařízené interiéry s nadstandardním technologickým vybavením
i okolní soukromý park s klidovou zónou. K bezstarostnému životu nájemníků přispěje vlastní podzemní parkování a množství služeb na míru.

Za všemi superlativy unikátního projektu Fragment stojí velký um a perfektní technická řešení, bez nichž by moderní, smělé architektonické počiny nemohly vzniknout. Jako například koncept odhlučnění budovy připravený společností JORDAHL & PFEIFER.

„Naše firma byla pověřena technickým návrhem odhlučnění nad úrovní terénu, konkrétně nad prvním nadzemním podlažím. Vibrace způsobené projíždějícím vozy, tramvajemi a blízkostí metra se přirozeně mohou přenášet do konstrukce a být příčinou vzniku strukturálního hluku – prostě „rambajsu“. To je samozřejmě nežádoucí zejména v rezidenční části. Kombinací odhlučňovacích prvků značky Calenberg Ingenieure a jejich exaktně propočítaným umístěním v rámci plochy monolitu a v konstrukci výtahových a schodišťových šachet dosáhneme investorem požadovaného útlumu. Věříme, že takto přispějeme k vytvoření oázy ticha. Naše řešení mohou být někdy nekonvenční, avšak vždy nesou přidanou hodnotu investorům a stavitelům ať už ve funkčnosti, nebo úsporách. Nejčastěji oboje dohromady.“ říká k projektu Ing. Michal Voplakal Ph.D., MBA, jednatel JORDAHL & PFEIFER, Stavební technika, s.r.o., která je technickým garantem unikátního řešení i dodavatelem materiálu.

Video k projektu zde.

TEXT Magic Seven FOTO JORDAHL & PFEIFER

Digitální dvojče stavby – BIM  

Revoluce v projektování, výstavbě a správě budov – to je BIM (Building Information Modeling), logicky uspořádaná a uživatelsky přehledná digitalizovaná podoba projektů. BIM přináší obrovskou přidanou hodnotu zejména developerům, kteří tímto způsobem získávají „digitální dvojče stavby“ – interaktivní a komplexní vizualizaci stavby včetně detailů jednotlivých technických řešení (např. přesné trasování elektroinstalace, vodovodního potrubí, vzduchotechniky, použitých materiálů apod.).

 

Zeptali jsme se Erika Štefanoviče, jednatele DELTA Group ČR, na hlavní přínosy technologie BIM.

Můžete stručně charakterizovat BIM, aby mu porozuměl i laik?

BIM je naprosté pochopení stavebního projektu, „virtuální procházka“ budoucí stavbou. Pomáhá investorům vyvarovat se fatálních chyb (ušetřit peníze na následné opravy a vícepráce) a zároveň co nejlépe poznat projektanty navrženou budovu i po stránce technického a materiálového řešení.

 

Proč je pro investora používání BIM tak výhodné a jaké největší benefity mu přináší?

Z pohledu investora jsou nejznámějšími výhodami ty, které jsou viditelné na první pohled. Ať už jde o 3D pohledy, virtuální prohlídky, kontrolu možných kolizí, časovou simulaci výstavby atd. Čím déle se ale v tomto prostředí pohybujete, tím zřetelněji vidíte, že BIM přináší množství benefitů a výhod, které nejsou na první pohled zjevné, ať už jde o strukturu dat, organizaci a automatizaci procesů. Ty vás doslova umějí ochránit od zásadních chyb a konfliktů v projektové a realizační fázi stavby. Celkově BIM building výrazně zefektivňuje a zkvalitňuje celý proces.

 

Jaké největší výhody přináší BIM facility managementu čili správě budovy?

Většinou se o BIM hovoří zejména při projektové přípravě, popř. při následujícím kroku – realizaci stavby. Musíme si však uvědomit, že tyto fáze jsou v rámci celkového životního cyklu budovy jen nepatrný časový úsek. Data obsažená v modelech mohou obsahovat nesčetné množství potřebných informací (samozřejmě přehledně a logicky setříděných a uspořádaných). Takto uživatelsky přátelské prostředí vkládá do rukou správců budov velmi efektivní nástroj pro jejich každodenní pracovní operativu. Správce budovy se tak při nefunkčnosti a servisování koncových prvků v jedné místnosti nemusí manuálně „přehrabávat“ ve fyzických archivech a šanonech pro získání hledané technické dokumentace, revizní zprávy atd. BIM člověku pomůže rychle specifikovat, kde a jaký prvek je nefunkční, a obratem tyto informace odeslat odpovědným specialistům.

Využívá se v souvislosti s BIM i virtuální realita?

 Samozřejmě, virtuální realita (virtual reality/VR), smíšená realita (mixed reality/MR) a rozšířená realita (augmented reality/AR) jsou praktickou a funkční částí naší stavební branže. Je to užitečná a praktická pomůcka. Avšak pro upřesnění – digitalizace projektu může být i relativně jednoduché převedení existující papírové dokumentace do elektronické formy, což zdaleka neznamená, že jde o BIM projekt. Stejně tak 3D model prezentovaný v AR/MR/VR nemusí nutně znamenat, že při přípravě projektu byla implementována technologie BIM. Virtuální, rozšířená anebo smíšená realita jsou jen jedním z mnoha různých využití BIM modelování.

 

Jak tedy lze virtuální realitu ve stavebním procesu využít?

 Pokud k prvkům prostorové vizualizace přidáme relevantní informace, vlastnosti a vazby, získáváme další exkluzivní přidanou hodnotu, například pro kontrolu kvality výstavby a průběhu realizačních prací na staveništi. Takto obohacený informační model mohou efektivně využívat i ostatní účastníci stavebního procesu. Musím přiznat, že procházet se po hrubé stavbě s nasazenými holografickými brýlemi pro virtuální zobrazení informačního modelu ve smíšené realitě a vidět tak detailně všechny prvky, které budou na stavbě realizovány, je skutečně velmi vzrušující a zábavná část mé práce. Před pár lety jsme o takovýchto možnostech jen nesměle snili. Dnes už díky BIM projektování umíme na ještě nezrealizované stavbě kontrolovat budoucí konstrukce, rozvody, instalace apod.

 

BIM je revolucí v oblasti projektování, výstavby, ale i následné správy budov. Je tomuto progresu nakloněna i legislativa?

 Usiluje o to, ale samozřejmě jde o poměrně ostrý přechod z papírové podoby do čistě digitální formy. Myslím tím vkročit z papírové podoby přímo do odevzdávání BIM modelu a informačních databází. Je ale potřebné připravit legislativní zázemí tak, aby takový postup bylo možné realizovat. Všichni však víme, jak je to s rychlostí legislativních úprav. Musíme se držet nohama pevně na zemi a akceptovat, že takové výrazné evoluční kroky potřebují v rámci celého legislativního aparátu, včetně administrativního fungování a procesů na stavebních úřadech, svůj čas. V každém případě tím, že máme možnost alespoň částečně vidět do přípravy legislativních rámců v ČR a na Slovensku, můžeme zhodnotit, že Česká republika má v porovnání se Slovenskem výrazný náskok. Slovensko v této oblasti a na této úrovni zatím trochu stagnuje, to si musíme říci otevřeně. Situace v Čechách je výrazně lepší i díky skvělé práci České agentury pro standardizaci (ČAS) a odboru Koncepce BIM. Tato implementace má jasný a srozumitelný cíl. Proto věříme, že plánované standardy se postupně dokončí, budou unifikované a běžně používané širokou odbornou veřejností. Pokud to shrnu, BIM je evoluce, která má pomoci soukromému i veřejnému sektoru, investorům i uživatelům staveb a dokáže výrazně modernizovat, zjednodušit a zpřehlednit i práci stavebních úřadů.

 

Kde mohu třeba jako investor ze soukromé nebo veřejné sféry získat o technologii BIM více informací?

Investoři a všichni zájemci mohou naši společnost kontaktovat přímo přes webovou stránku www.delta-group.cz. Další užitečné informace a detaily o této technologii získáte též na www.delta-cz.cz/bim/. V dnešní době BIM už není jen o tvorbě modelu pro výkresy, koordinaci a výkazy. Stále častěji se setkáváme i s požadavky na využívání BIM modelů na různé simulace a optimalizace ať už z hlediska časového (4D), popřípadě se zohledněním nákladů a simulaci finančních toků po dobu výstavby (5D). V rámci skupiny DELTA jsme v Rakousku dokonce aktivně zapojení i do výzkumného projektu pro využívání BIM modelů na vyhodnocení životního cyklu budovy z hlediska udržitelnosti (6D).

 

TEXT Red, čtk FOTO Archiv DELTA Group Česká republika

GSM CITY Pro – systém pro automatickou správu parkovišť s možností spolufinancování

Zvyšuje se počet vozidel, které využívají vaše parkovací plochy? Rostou mzdové náklady spojené se správou vašich parkovišť? Efektivní cestou ke snížení nákladů a optimalizaci využití vašich parkoviště je maximální automatizace jejich provozu

Systém pro automatickou správu parkoviště GSM city AUTOpark slouží k administraci firemních, komerčních nebo městských parkovacích ploch s jasným cílem – optimalizovat provoz (doba a čas parkování, oddělení žádoucích a nežádoucích uživatelů) a maximalizovat zisk u komerčních ploch (výběr poplatků, kontrola obsluhy, správa plateb).

„Dlouholetá praxe fyzické obsluhy vjezdů je nákladná a nespolehlivá, výběr poplatků je neefektivní a téměř nekontrolovatelný,“ říká Zdeněk Chmelík, jednatel společnosti GSM city. „Instalací prvků systému správy parkoviště provozovatel získá moderní nástroj, který umožní efektivní využití parkovacích ploch, průběžný monitoring kapacity i naprostou kontrolu nad výběrem poplatků.“

Proč právě AUTOPARK Pro?

AUTOpark PRO představuje nejmodernější profesionální systém založený na provozu parkoviště přes datovou stanici s možností neomezeného množství vjezdů/výjezdů a platebních terminálů. Je vhodný pro velkoobjemová parkoviště, parkovací domy, podzemní garáže, obchodní centra a supermarkety.

 

„Základní varianty našich parkovacích systémů (AUTOpark Light a AUTOpark) představují optimální řešení pro běžné parkovací plochy,“ dodává Zdeněk Chmelík. „Moderní parkovací systémy v kancelářských budovách nebo komerčních centrech ale kladou vyšší nároky na optimalizaci využití parkovacích ploch nebo třeba na plnou automatizaci správy vjezdů a výjezdů a odpovídající platby.“

Jaké jsou hlavní výhody varianty PRO?

Základní prvky (vjezdové a výjezdové terminály, automatické závory, pokladny atd.) jsou přirozenou součástí každé dodávky. Díky rozšíření systému o prvky s vysokou funkcionalitou lze posunout automatizaci ještě na vyšší úroveň. 

  • Naváděcí systém na volná parkovací místa
  • Možnost propojení s ovládáním vstupů (administrace, správa čipů/karet/lístků)
  • Slevové čtečky pro kanceláře či obchody nájemců
  • Otevřenost systému pro propojení s IT systémem uživatele
  • Vzdálená správa i servis
  • Antivandal provedení
  • Jednoduchá instalace na ostrůvky (není nutná stavební připravenost)
  • Nejlepší poměr cena/výkon

Více si můžete přečíst na Parkovací systém pro podzemní garáže a parkovací domy nebo Parkovací systém pro obchodní centrum a supermarket.

Možnost spolufinancování je pro provozovatele parkovišť důležitá

Potřeba automatizace provozu samozřejmě staví provozovatele parkovišť před úkol změnit systém správy parkoviště, ale i vyřešit financování. Pochopitelně je možné financovat dodávku z vlastních zdrojů – v tom případě GSM city zajistí kompletní zaměření, návrh i následnou realizaci včetně všech potřebných stavebních příprav a úprav. 

Řada provozovatelů parkovišť ale využívá nabídku spolufinancování parkovacích systémů přímo od GSM city. „Kouzlo naší nabídky spočívá v tom, že my financujeme kompletní realizaci do parkovacích systému zákazníka a následně se dělíme o příjmy z parkovného. Úspory z ušetřených mezd zůstávají samozřejmě zákazníkovi, řešíme jen podíl na parkovném,“ říká Zdeněk Chmelík, jednatel GSM city. „mimochodem – pokud chcete spočítat výnosnost vaší parkovací plochy, použijte naši kalkulačku na www.gsmcity.cz, uvidíte, jak se vám automatizovaný systém vyplatí.“

 

M2C upgraduje svou elektronickou recepční. Nově umí kontrolovat COVID pasy

Recepcí budoucnosti je e-Reception od společnosti M2C, unikátní technologické zařízení umožňující digitální správu návštěv v administrativních budovách či budovách státní správy, logistických areálech nebo zdravotnických zařízeních.  Nyní M2C reaguje na současnou hygienickou situaci a opatřila elektronickou recepční upgradem, který umožňuje číst certifikáty dokládající vakcinaci proti nemoci COVID-19 a platný COVID test. 

 „Upgrade naší elektronické recepční, která nyní zvládne kontrolovat COVID pasy, skvěle zapadá do naší každodenní agendy, kterou je postarat se o bezchybný chod objektů našich klientů. S tímto vylepšením odpadá zdlouhavé kontrolování každého příchozího do objektu. Stačí pohodlně naskenovat COVID pas, načíst QR kód či doklad a e-Reception vydá naprogramovanou přístupovou kartu a zároveň příchozího zaeviduje v systému,“ říká Matěj Bárta, generální ředitel M2C s tím, že aktuálně se připravuje nová e-Reception v kompaktnější verzi.

Česká společnost M2C, jež nabízí služby integrovaného facility managementu v 13 zemích Evropy, uvedla produkt M2C e-Reception už koncem roku 2018. Elektronická recepční představuje unikátní technologii, která nabízí významné zefektivnění obslužnosti budov. „Díky M2C e-Reception mohou klienti uspořit náklady na provoz svých objektů, čas a mohou se zařadit mezi firmy, které využívají nejmodernější techniku pro obsluhu budov,“ dodává Matěj Bárta.

Své uplatnění našla M2C e-Reception na objektech různorodých společností, například v Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, Foxconn, PERI nebo Shopping Palace Bratislava.

Jak e-Reception funguje?

Ústřední komunikační platformou elektronické recepční je velký dotykový displej, na němž návštěvník snadno zvolí důvod návštěvy a e-Eeception ho poté naviguje dále. Návštěva se prokazuje dokladem, který recepční naskenuje a následně ověří jeho pravost. V případě dopředu sjednané návštěvy stačí načíst QR kód, který je návštěvníkovi zaslán formou MMS nebo emailem a který slouží pro otevření dveří nebo přivolání výtahu s dopravou do patřičného patra. V případě nestandardního požadavku či problému se návštěvník spojí s operátorem.

TZ

Nástup energeticky plusových čtvrtí

Energeticky plusové čtvrti neboli „PEDy“ jsou Evropskou unií označovány jako klíčové řešení na cestě k udržitelnějším a energeticky úspornějším městům. Mezinárodní projekt PED-ID představuje v této souvislosti metodiku zaměřenou na rozvoj projektů PED v jejich rané fázi. Výsledky a výstupy tohoto projektu umožní všem zúčastněným stranám, aby se zapojily a spojily  při vytváření většího počtu energeticky plusových čtvrtí v celé Evropě. Tím  se zjednoduší složitý proces, který dosud stál v cestě implementaci PEDů.

Městské oblasti, které jsou hlavními přispěvateli změny klimatu, jsou odpovědné za více než 70 % celosvětové spotřeby energie a 80 % globálních emisí skleníkových plynů. Energeticky plusové čtvrti neboli „PEDy“ (Positive Energy Districts) byly Evropskou unií označeny jako jedním z klíčových řešení na cestě k udržitelnějším a energeticky úspornějším městům.

PEDy představují novou generaci energeticky úsporných budov s vysokým pokrytím spotřeby energie obnovitelnými zdroji, přičemž využívají osvědčené i inovativní technologie. PEDy navíc propojují mnoho sektorů s využitím vysokého stupně technické a komunikační integrace.“

Jiří Karásek, senior konzultant a projektový manažer společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center.

Energeticky plusové čtvrti jsou městské oblasti s čistými nulovými emisemi CO2 a čistým nulovým dovozem energie, které usilují o nadbytek produkce obnovitelné energie integrované do městského
a regionálního energetického systému. Tyto městské oblasti vytváří oboustranně výhodná řešení nejen pro obce, ale také pro energetický průmysl a obyvatele v dané lokalitě. PEDy vytváří energeticky úspornější a odolnější města a usnadňují plánování městských oblastí.

Stejně jako u jiných projektů městského rozvoje a plánování, také PEDy zahrnují širokou škálu zúčastněných stran z fází koncepce, realizace a provozu projektu:

„Pro úspěšnou implementaci PEDů je zdaleka nejdůležitějším prvkem zapojení všech zúčastněných stran. V rané fázi vývoje PEDů je zásadní oslovit nejen zástupce měst a obcí, ale také ostatní důležité zainteresované strany.

Lise-Lott Larsson Kolessar, vedoucí procesu udržitelnosti pro městské plánování ve White Arkitekter.

Ani s plnohodnotným technickým řešením nelze PEDy zavést ve větším měřítku, aniž by došlo
k zapojení všech zainteresovaných stran s cílem vytvořit udržitelná energetická řešení. Cílem PED-ID je vyvinout nástroje a metody k překonání těchto výzev. Ty budou ověřovány ve čtyřech Living Labs (pilotních projektech) po celé Evropě. Účelem je identifikace a rozvoj způsobů pro efektivnější zavádění PEDů napříč Evropou prostřednictvím zapojení zúčastněných stran tak, aby je bylo možné replikovat bez ohledu na kontext.

Znalosti a zkušenosti získané z Living Labs povedou k vytvoření nových pokynů, které budou podporovat zúčastněné strany při replikaci a vývoji nových PEDů. Cílem je urychlit tempo dosahování statusu energeticky plusových čtvrtí a také dosažení počtu 100 PEDů v Evropě do roku 2025.

Financování projektu PED-ID zajišťuje JPI Urban Europe. Partnery projektu jsou White Arkitekter AB, Sustainable Innovation AB, e7 Energy Markt Analyze GmbH, SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební. Tzv. Living labs budou aplikovány ve Vídni (Rakousko), Rožnově pod Radhoštěm (Česká republika) a Uppsale (Švédsko).