Logitech nastoluje nový trend v budování videokonferenčních kanceláří

Novinky snižují pořizovací i provozní náklady zasedacích místností a usnadňují práci uživatelům

Standardní videokonferenční systémy pro zasedací prostory vyžadují profesionální instalaci mnoha komponent, s čímž se pojí i nutnost pravidelného profesionální servisu. Zásah technika bývá nevyhnutelný i v případě běžné aktualizace software. Toto paradigma ale kompletně mění novinky společnosti Logitech, která v kompaktním zařízení integruje kameru s vysokým rozlišením, mikrofony, reproduktory, a dokonce i operační systém. Tím výrazně snižuje nejen náklady na vybavení zasedací místnosti, ale díky uživatelským aktualizacím také výdaje spojené s jejím provozem.

Logitech Rally Bar disponuje vlastním operačním systémem, takže pro svůj běh nevyžaduje žádné PC. Stačí jej připojit k zobrazovači, napájení a internetu. Následně se již lze přihlásit k oblíbené videokonferenční službě a okamžitě se pustit do práce. O nastavení správného záběru dle počtu účastníků v místnosti už se postará umělá inteligence. Je možné zvolit služby Zoom Rooms, Teams on Android, Pexip, RingCentral nebo GoToMeeting. Pro uživatele tak odpadá starost o aplikace v počítači, nebo hledání správných kabelů a konektorů pro připojení notebooku.

Možnost provozu s PC či Chromeboxem však také nechybí. V tomto režimu jsou k dispozici platformy Zoom Rooms, Teams Rooms nebo Google Meet. Logitech Rally Bar lze bez problému připojit i k dotykové obrazce, jakou je například Samsung Flip, nebo přímo k notebooku jako USB kameru a používat ho s libovolnou aplikací.

Nekompromisní komunikace a umělá inteligence

Po hardwarové stránce nabízí novinka špičkové řešení audia i videa, doplněné umělou inteligencí zajišťující vysokou úroveň komunikace pro až 20 uživatelů. Optika 4K kamery disponuje pětinásobným optickým a trojnásobným digitálním zoomem a navíc je uchycena v uložení, které umožňuje její natáčení v úhlu 25° a naklápění v rozsahu 15°. Její záběr řídí technologie RightSight, která s pomocí sekundární kamery a umělé inteligence detekuje účastníky konference a udržuje je v záběru, ať již prezentují staticky, nebo se ve scéně pohybují. Tradiční technologie společnosti Logitech jménem RightLight pak zajišťuje přirozené barevné podání pleťových tónů i za ztížených světelných podmínek.

Technologie RightSound, využívající pole adaptivních mikrofonů s formováním paprsku, zajišťuje perfektní zachycení hlasu každého mluvčího bez ozvěny a okolních ruchů i vyvážení hlasitosti projevu všech účastníků. Významně tak usnadňuje porozumění a zvyšuje kvalitu komunikace.

Bohaté příslušenství i dostupnější Rally Bar Mini

Pro náročné situace výrobce dal do vínku novince nejen možnost fungovat naprosto samostatně, ale i řadu příslušenství, která umožňuje integraci v náročném prostředí. Není tak problém připojit dotykový displej s přehledným ovládáním, doplňující stolní mikrofony, nebo všestranný kabel Logitec Swype. S jeho pomocí lze připojit notebook pomocí jediného USB-C konektoru nejen k webkameře, ale zároveň i k zobrazovači a zdroji napájení. Menší týmy pak ocení dostupnější variantu Logitech Rally Bar Mini, která cílí na zasedací místnosti pro 4 – 12 účastníků videokonference.

Logitech Rally Bar je totiž možné zakoupit za 110 990 Kč a v případě Rally Bar Mini je vstupní investice 77 490 Kč. Zařízení tak zpřístupňují profesionální videokonference nejen velkým korporacím, ale také v menším firmám či lékařským ordinacím. Investice přitom není krátkodobá, průzkumy totiž naznačují, že v hybridním provozu setrvá 30 – 70 % zaměstnanců i po skončení pandemické krize.

 

PR

Kdo bude facility manažerem s pořadovým číslem 500?

Od roku 2008 jsou pravidelně pořádány rekvalifikační kurzy „manažerů v oboru facility management“. Toto na první pohled nesmyslné spojení vzniklo absencí profese FACILITY MANAŽER v naší legislativě a státní správě. Bohužel tato neexistence profese, která je všude ve světě zcela běžná, u nás stále pokračuje a nezdá se, že by se oficiální místa snažili o nápravu. Společnost FM Institute, s.r.o. se však tímto nenechala odradit, a tak již 13 let pořádá rekvalifikační kurzy pro facility manažery.

V počátcích existence tohoto vzdělávání bylo velice nesnadné motivovat zájemce o tento kurz. Převážná část frekventantů tak pocházela z poskytovatelských společností. V počátcích byly základy výuky založeny na v té době zcela nové evropské normě facility managementu ČSN EN 15221 a dalo by se říct, že i díky tomu byly odborníci v ČR jedni z prvních, kdo vnímali přínos této normy pro praxi. Dnes jsme ve zcela jiné situaci. EU norma je postupně nahrazována globálním standardem ČN EN ISO 41000 a současně se absolutně obrátil poměr mezi posluchači z řad klientů a FM poskytovatelů. Dnes výrazně dominují FM odběratelé (klienti). Toto je absolutně nejdůležitější trend současnosti. Facility management je oborem, který by měl zajistit kvalitní zázemí organizací, tj. správu budov/majetků a výkon podpůrných služeb, které usnadní zaměstnancům výkon jejich hlavní pracovní činnosti. Je proto velice potěšitelné, že právě ti, kdo ve svých organizacích garantují řízení této podpory se seznamují s šíří oboru a jeho možnostech.

Význam facility managementu se významně prokázal v proběhlém roce. Nezbytnost zajištění dezinfekcí, nutnost ostrahy objektů, potřeba zajištění jejich provozu i v době pandemie, to vše prověřilo facility manažery a lze konstatovat, že ač to veřejnost moc nevnímá, tak obstáli na výbornou. Jejich role však pokračuje a bude nabývat na významnosti. Nové pracovní prostředí musí reagovat na výrazně jiný trend „po Covid-19“. Pracovníci si zvykli komunikovat virtuálně, klasická pracoviště sice budou opět obsazována, ale v menší míře a vzniká zde poptávka po nových formách pracovních prostor. Významné slovo v této změně mají sociologové, kteří umí specifikovat formy komunikace, potřeby pracovišť ze sociologického hlediska, nastavit „pravidla“ smíšené virtuálně-prezenční formy pracovišť. Rekvalifikovaní facility manažeři tak mají další „odbornost“ se kterou musí umět spolupracovat. Současnost a budoucnost tak na facility manažery klade čím dál tím vyšší požadavky. Facility manažeři v ČR by se měli postupně vypracovat na úroveň svých kolegů ve vyspělých zemích. Západní facility manažer je jedním z velice poptávaných odborníků a jeho ohodnocení tomu odpovídá.

FM institute musí na MŠMT akreditaci tohoto kurzu obhajovat v tříletých cyklech. Poslední získal z prosinci 2020, takže rekvalifikace poběží vždy ve dvou cyklech (jaro/podzim) až do roku 2023. Jeden z absolventů nejbližšího podzimního 26. rekvalifikačního běhu se stane držitelem výročního osvědčení s pořadovým číslem 500. V současnosti je možné se na tento kurz registrovat ještě se slevou za včasnou přihlášku. Podrobnosti o podzimním kurzu naleznete na https://www.fminstitute.cz/produkt/rk-fm-podzimni-termin/. Pokud by Vás zajímal obsah jednotlivých seminářů, pak v krátkém sestřihu naleznete jeho „ochutnávku“ na https://www.youtube.com/watch?v=AEV_j4cu6u4.

 

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

Zdravotní bezpečnost v budovách a její rizika

Moderní doba a zejména současná situace pandemie koronaviru nám ukazuje, jaké další aspekty v rámci správy a přístupu do objektu, je třeba řešit. Funkce každé veřejné instituce, obchodů nebo průmyslové výroby spočívá v nutnosti využívání objektu a jeho vnitřních prostor velkým počtem lidí (zaměstnanci, návštěvníci nebo pracovníci správy objektu).

Průzkumy ukazují, že k největšímu procentu nákazy patří infekce při výkonu povolání, při setkávání kolegů na pracovišti. Jsou známé případy, kdy došlo k nákaze od rodiny v domácím prostředí a dotyčná osoba pak infikovala ostatní v zaměstnání. Přičemž zachovat funkčnost a provoz takových budov – tedy firem a institucí – je mnohdy nezbytné. Vezměme příkladem veškeré průmyslové, potravinářské a související výrobní závody, které se bez lidského faktoru neobejdou, a které zároveň tvoří kapacity zajišťující produkci nebo distribuci životně důležitých komodit pro společnost. Jinými slovy, byť je vyhlášen celoplošný lockdown, provozuschopnost takových subjektů musí být zachována. V neposlední řadě jsou to nemocniční zařízení s různými druhy hospitalizace.

Ve všech těchto segmentech se nachází obrovský počet zaměstnanců, personálu a lidí, kteří v daných budovách vykonávají řadu činností – z nichž údržba a zajišťování provozuschopnosti objektu samotného – je v době krize jedním z nejzásadnějších faktorů udržitelnosti a zvládání situace.

To znamená, že se potýkáme s novým fenoménem. Jde o zdravotní bezpečnost. Přesněji o hrozbu zdravotních rizik, které dotyčná osoba může znamenat při vstupu do budovy. Nakažená osoba (personál, návštěvník, pracovník správy, ostrahy, údržby apod.) tak může omezit provoz, snížit kapacitu výroby nebo objekt zcela ochromit a uzavřít (vlivem nakažení ostatních). Zeptali jsme se Tomáše Pospíšila, business development managera ze společnosti H&B Group s.r.o., která je odbornou autoritou v oblasti zabezpečování budov.

Jaké jsou dnes možnosti řešení zdravotní bezpečnosti?

Zdravotní bezpečnost je nutné řešit koncepčně pro daný objekt jako celek, což spadá do správy budovy. Vývoj informačních, zobrazovacích, měřicích a zabezpečovacích technologií dnes otvírá velmi široké možnosti použití. V dřívějších dobách byla oblast facility managementu doménou zejména velkých budov nebo rozsáhlých komplexů, které spadaly do segmentu administrativy veřejných institucí, úřadů, ubytování či průmyslu. Dnes už je možné správu provádět na různých úrovních co do typu a velikosti objektu. Což je vzhledem k aktuální situaci i žádoucí.

Říkáte, že se jedná o novou součást facility managementu?

Ano. Zdravotní rizika a jejich hrozby jdou ruku v ruce s riziky bezpečnostními, proto je řešíme společně a zejména komplexně. To znamená v rámci posouzení celého objektu. Spadá do toho například obsluha recepce, vyhodnocování „zdravotní způsobilosti ke vstupu do budovy“, následné vydávání čipových karet – jako oprávnění k pohybu uvnitř objektu. Dalším faktorem je například i možnost zpětného trasování pohybu infikovaného jedince po objektu – pokud by bylo třeba co nejdříve identifikovat takovou osobu pro potřeby hygieny, policie apod. Jedná se tedy o komplexní záležitost, kde záleží na pokrytí a ošetření maximálního počtu kritických bodů.

Říkáte „kritických bodů“, co vše si pod tím můžeme představit?

Kritické body jsou místa, kudy lidé vstupují do objektu nebo ho opouští. Dále vnitřní prostory, které využívají nebo kudy proudí vysoké počty osob (jako průchozí koridory spojující různé části objektu, toalety, šatny atd.) Nejúčinnější řešení zdravotní bezpečnosti v budovách je implementace biometrických a dalších měřicích prvků do přístupových systémů budovy.

Máte tato kritická místa nějak zmapovaná?

Zajisté, hrozby zdravotních rizik rozdělujeme na 2 skupiny, které je třeba ošetřit a řešit komplexně:

A. Vstupy do objektu – tvoří první zásadní bránu do bezpečného prostředí uvnitř. Řešíme zde potřebu maximálně odfiltrovat zdravotní a bezpečnostní rizika vniknutí infikovaných osob do objektu. Proto doporučujeme filtrovat příchozí sledováním zvýšené tělesné teploty instalací „face“ terminálů pro bezdotykové měření teploty příchozím – při detekci zvýšené teploty je možno například automaticky zamezit dané osobě ve vstupu do objektu, zaslat upozornění ostraze apod.

Řešení:

  1. Systémy ACS – mechatronické, elektronické (access control system – přístupové systémy budov) mají takřka neomezené možnosti nastavení, vybavení, evidence (vč. evidence docházky), způsobů ovládání a napojení periferií – biometrické terminály, termo kamery, turnikety… Slouží pro detekci a případné následné zamezení vstupu.
  2. Biometrické face terminály kombinují jednak vlastnosti kontroly přístupu osob na základě rozpoznání jejich obličeje a jednak na základě měření jejich tělesné teploty. Jsou vybaveny komunikačními rozhraními pro připojení prakticky k libovolné řídicí jednotce ACS a jsou schopné ovládat přístupové body jako jsou elektromechanické dveřní zámky, motorické dveře, turnikety apod. To znamená, že infikovaného jedince detekuje instalovaný face terminál, který pak dá pokyn turniketu nebo dveřím, které dotyčného nevpustí (nebo upozorní ostrahu apod.)

Nabízíme sofistikované face terminály v podobě designových elegantních „věží“ instalovaných v prostoru vstupu. Mohou detekovat osoby, teplotu, zdali má dotyčný nasazen respirátor nebo roušku či nikoliv, kontrolovat počet příchozích osob do budovy (při nastavení upozornění recepci-ostraze na maximální počet osob v objektu) a také volitelně obsahují modul s rozprašovačem dezinfekce na ruce příchozích.

  1. Termokamery umožňující automatické bezkontaktní měření tělesné teploty i více osob ve vzdálenosti standardně 0,5-3 m, s možností hlasového výstupu (normální teplota, vysoká teplota) a alarmu při překročení nastavené teploty. Lze je využít i pro monitorování vnitřních prostor, a dokonce i jako prevence požáru. Takové termokamery lze použít například jako monitorování teploty již před budovou – na příchodu z parkoviště apod.
  2. Turnikety, ve spojení s jakýmkoliv systémem ACS, pro vytvoření základní bariéry u vstupu do budovy. Face terminál v kombinaci s turnikety může být využit pro eliminaci vstupu nežádoucích osob a zamezení vstupu oprávněným osobám se zvýšenou teplotou (riziko infikovaného zaměstnance).
  3. Automatické otvírače dveří mohou být použity ve spojení s jakýmkoli systémem ACS, pohybovým čidlem, dálkovým ovladačem apod. Eliminují fyzický kontakt – tedy potenciální kontaminaci povrchu madla či kliky, kterého se jinak dotýká velké množství lidí.
  4. Efektivní bezdotykové ovládání automatické otevření pohybem ruky ve vzdálenosti standardně 0,1–10 cm. Slouží ke spouštění automatických otvíračů dveří.

B. Přístupy a pohyb osob v rámci interních prostor objektu – účinným zabezpečením interiéru je kvalitní systém ACS s řízeným přístupem osob včetně historie použití. Zde zdravotní riziko uvnitř budovy znamená hrozbu šíření virové nákazy. Proto je nutné ošetřit místa (prostupy), kde dochází k hromadnému odbavování osob jejich fyzickým kontaktem s dveřními klikami, madly či hrazdami: toalety, velkokapacitní kanceláře, zasedací místnosti, průchozí koridory, spojovací trakty částí budov atd.

Řešení:

  1. Antibakteriální potahy jsou účinným povrchem ze speciální měděné textilie v podobě pásky, která se nalepí na kliky, madla nebo hrazdy. Tento povrch likviduje 99,98 % veškerých bakterií, virů včetně koronaviru! Jeho aplikace je velmi snadná a cenově se jedná o velmi dostupnou záležitost. Pásky mají životnost 4-5 měsíců podle četnosti používání.
  2. Automatické otvírače dveří mohou být použity ve spojení s jakýmkoli systémem ACS, pohybovým čidlem, dálkovým ovladačem apod. Eliminují fyzický kontakt – tedy potenciální kontaminaci povrchu madla či kliky, které se jinak dotýká velké množství lidí.
  3. Efektivní bezdotykové ovládání automatické otevření pohybem ruky ve vzdálenosti standardně 0,1–10 cm. Slouží ke spouštění automatických otvíračů dveří.

Podle podrobného výčtu lze konstatovat, že máte pro takové situace již nějaká řešení, je to tak?

Je pravdou, že ještě rok nazpět jsme řešili téma biometriky a zapojování podobných prvků jako inovace pro zvyšování komfortu obsluhy a pro ještě snadnější práci obsluhy s ACS systémy v budovách. Avšak díky pandemii, stavům nouze a postupného detekování míst, kde se člověk může nakazit, jsme byli doslova přes noc postaveni před výzvu nalézt nebo vyvinout řešení.

„Postaveni před výzvu“, jak to myslíte?

Z průběhu situace jsme si uvědomili, že nákaza vzniká v největším měřítku uvnitř budov – tedy při pobytu, setkávání a koncentraci velkého počtu osob v uzavřených prostorách. Bezpečnostní problematiku přitom řešíme pro různé typy objektů. Týká se jak kontroly přístupu oprávněných osob a eliminace vstupu neoprávněných osob do objektu, tak řízení přístupových práv v rámci budovy. Odtud už byl krůček k definici rovnice „budova-kontrola-biometrika-vstup-pohyb osoby-výstup“ a začali jsme sestavovat plán zapojení měřicích biometrických a dalších prvků do ACS systémů, pro vytvoření smysluplných, účinných komplexních opatření pro prevenci, kontrolu a maximální snížení či eliminaci zdravotních hrozeb v budovách.

Pro snížení zdravotních hrozeb tedy nabízíte konkrétní produkty?

Ano, pro zmiňované dvě skupiny kritických bodů nabízíme řadu konkrétních řešení a sestav produktů, které lze napojit do jakéhokoliv – tedy i stávajícího ACS přístupového systému v budovách.

Z těch nepodstatnějších mohu uvést produkt Safe Tower, což je biometrický face terminál v řešení „All in one“. A naproti tomu ten nejjednodušší – pásky Copper Tape ze speciální měděné textilie, jako základní ošetření pro kliky dveří.

projekty@hbgroup.cz

Red., foto Archiv H&B Group s.r.o.

Kancelář na přání zaměstnanců

Společnost Colliers spustila nový online nástroj Workplace Expert. Byl vytvořen v reakci na současné změny v pracovním prostředí, způsobu práce a užívání kanceláří, které urychlila pandemie onemocnění Covid-19. Hlavním cílem je pomoci firmám s návrhem prvního řešení kanceláří z hlediska velikosti a využití prostor.

 

Aplikace Workplace Expert prostřednictvím zadání různých parametrů, dokáže zdarma firmě doporučit alternativní návrhy řešení pracovních prostor a celkového kancelářského prostředí. Tyto návrhy mohou být posléze detailně analyzovány a nastaveny společně s konzultanty oddělení Workplace Advisory.

Model se tvoří podle vložených odpovědí zaměstnanců na základní otázky týkající se velikosti a provozu firmy, firemní kultury a budoucích očekávání firmy na funkci kanceláří. Co nejvíce firmy ohledně kanceláří řeší, jsme se zeptali Jany Vlkové a Petra Žalského.

 

Jak postupují firmy, které se letos víc než jindy rozhodují, jakou zvolit strategii ohledně zvýšené neobsazenosti kanceláří?

PŽ: Firmy budou v roce 2021 přistupovat ke konsolidaci kancelářských prostor, budou zvažovat, jak své kanceláře nadále používat, jaká bude role pracovního prostředí v kancelářích – místo setkávání zaměstnanců, místo pro sdílení informací, místo vybavené technologiemi, které si domů pro práci nepořídíme, a tak dále. Kanceláře zůstanou v každém případě nositelem firemní kultury, a proto je důležité, aby si firmy vytvořily dlouhodobě udržitelné řešení, které ale bude odpovídat posunu v tom, jak zaměstnanci pracují.

JV: Společnosti hledají správné řešení prostřednictvím vlastních analýz, ale také prostřednictvím konzultačních firem. Rozdíl je opět mezi prostředím v České republice a například v Německu. Německá firma si na analýzu pracovního prostředí a vytvoření nové koncepce najme konzultanta, který jí vše na základě svých zkušeností vytvoří a podle tohoto manuálu pak firma postupuje.

JV: České firmy mají tendenci si taková řešení vytvářet bez odborné konzultace nebo pouze s pomocí architekta a dodavatele nábytku. Takové řešení často neodpovídá reálné potřebě firmy a jejích zaměstnanců a mění se tak v dodatečný náklad, který nemá pozitivní dopad na produktivitu firmy a spokojenost zaměstnanců.

PŽ: Kvalitní design a technologické vybavení se stává standardem požadovaným zaměstnanci a pro mnohé menší firmy může být v této situaci efektivnější varianta pronajmout si kanceláře v některém z co-workingových center nebo center servisovaných kanceláří. Zde najdou kvalitní zázemí při zachování potřebné flexibility pronajatých prostor.

Co se nejvíce mění na dynamice práce firem, jak se jim daří změny v užívání svých prostor řešit?

JV: V současné době, kdy nadále pokračují restrikce spojené s masivním využitím práce z domova, mají firmy pouze omezené možnosti, jak realizovat a ověřit efektivitu navrhovaných změn ve využití kancelářských prostor. Nicméně se jednoznačně změnil pohled na vzdálenou práci a její využití zůstane standardem i v budoucích letech. Většina firem postupně zvažuje flexibilitu pracovního prostředí včetně sdílení pracovních míst, které mají administrativní provoz.

Jak zabránit klesající produktivitě?

PŽ: V situaci, kdy zaměstnanci dlouhodobě pracují vzdáleně a nemají možnost se osobně potkávat a spolupracovat, je důležitá manažerská práce s jednotlivými zaměstnanci nebo s menší skupinou kolegů s cílem podpořit sounáležitost zaměstnance s firmou.

JV: Aktuální zkušenosti s velkými online townhall setkáními celé firmy ukazují, že takové setkání je velmi důležité, nicméně ještě zásadnější je posléze navázat na komunikaci menšími schůzkami, kde si zaměstnanec může se svým manažerem probrat své obavy, očekávání a pracovní nebo i osobní situaci. V současné době není pro zaměstnance nic důležitější než pocit, že je pro firmu důležitý a firma si jeho práce váží.

Co by měly firmy vědět o svých zaměstnancích?

JV: Jak chtějí do budoucna individuálně využívat vzdálenou práci, jak se cítí produktivní při práci z domova, jak vnímají vzdálené řízení managementem, jak se mění jejich pocit spojení s firmou při dlouhodobé práci z domova.

Co se nás firmy nejčastěji ptají?

PŽ: Firmy se v současné době zabývají tím, jak bude vypadat jejich běžný provoz po odeznění pandemie, jak uzpůsobit pracovní prostředí „novému normálu“ a samozřejmě se dále věnujeme optimalizaci kanceláří z pohledu nákladů na nájemné a provoz.

Online nástroj Workplace Expert si můžete vyzkoušet na stránce Colliers: zde.

 

TEXT Red FOTO Archiv Colliers Int.

Facility manager jako ohrožený druh

Často se u našich zákazníků setkáváme se situací, kdy pozice facility managera zastává správa budov, údržba a někdy samotná výroba. Taková pozice často znamená široké spektrum povinností, které pokrývají každodenní technickou správu, údržbu, revize, servisy a audity.

Hasí se, co zrovna hoří a nenastavuje se dlouhodobá vize. Dlouhodobým cílem facility managementu je, aby docházelo ke konstantnímu zvyšování hodnoty nemovitostí. Právě v technické správě nemovitostí se skrývají významné finanční úspory. Díky pečlivé správě svěřeného objektu nebo areálu lze prodlužovat životní cyklus nemovitosti a šetřit prostředky na provoz.

Proč NEXTRA?

Společnost NEXTRA je multiplatformní spojenec pro vytvoření příjemného pracovního prostředí s důrazem na nízkou energetickou náročnost, udržitelnost a jednoduchost. Naším cílem je s klientem zjistit aktuální stav, najít prostor pro úspory, nastavit dlouhodobou vizi a následně poskytnout komplexní službu. Navrhneme opatření, vyčíslíme návratnost investic, optimalizujeme stávající technologie a doporučíme vám konkrétní kroky, jak výrazně ušetřit – díky zdánlivým drobnostem i chytrým investicím. Vše srozumitelně vysvětlíme, řádně připravíme celý projekt, zaručíme kvalitu celého řešení a zajistíme provozní servis.

Jak to děláme? Chytře!

Společnými jmenovateli pro naše řešení je nízká energetická náročnost, bezúdržbovost a maximální využití sil přírody společně s nejmodernějšími technologiemi. Příkladem je využití hned několik fyzikálních jevů a autonomní regulace, díky čemuž naše technologie společně s řídicím systémem NEXTRA jsou až o 80 % úspornější než konvenční technologie pro větrání a chlazení.

Zavádíme inovace, které úspornou cestou zlepšují tepelný, světelný a zdravotní komfort na pracovišti, zvyšují pracovní efektivitu zaměstnanců a zjednodušují provoz technologií, čímž klientům šetříme čas a peníze. Jste připraveni modernizovat?

 

V jakém stavu je váš provoz?

Prvním krokem je společně se zákazníkem najít odpověď na tuto otázku. Již zde nastává krok, se kterým zákazníkovi můžeme pomoct. Klienti často nemají k dispozici dokumentaci skutečného stavu budovy, technologií, rozvaděčů, systému pro měření a regulaci, osvětlení, vzduchotechnik a dalších systémů. Pokud chceme dlouhodobou vizi, určit si cíl, musíme vědět, kde začínáme. Prvním krokem je vypracování analýzy o skutečném stavu, který se vytvoří na základě konzultace s klientem, prohlídky provozu, naměřených dat a soupisu technologií, včetně posouzení jejich stavu. Vytvoříme tak odrazový můstek pro další potřebné kroky.

 

Oprášíme potřebnou dokumentaci

Začít s jakýmkoliv projektem bez dostačující dokumentace je vždy problém. U klientů, jejichž budovy již zažily kus historie a provozy se rozvíjely postupným dostavbami, vznikaly takzvané slepence. Budova v takovém stavu je velmi obtížná pro správu. Náš projekční tým je připraven potřebnou dokumentaci projít, digitalizovat, doplnit, nebo ji celou vytvořit dle potřeb klienta.

Navrhneme opatření, určíme priority

Na základě naměřených dat, požadavků klienta a problémů v provozu najdeme prostor pro úspory a zlepšení, navrhneme opatření, díky kterým ušetříte na provozních nákladech a zároveň pomůžete přírodě. Cílem navrhnutých opatření je zajistit jednoduchý, úsporný a flexibilní provoz, který je schopen dynamicky reagovat na nečekané události, které naše rychlá doba přináší.

Každý podnik je jiný, a proto je třeba správně nastavit priority a plán modernizace, tak aby jednotlivé etapy na sebe vhodně navazovaly a doplňovaly se při vytváření moderního podniku pro 21. století, přitom zapadaly do investičních plánů společnosti, reflektovaly její situaci a zohlednily možnost financování například z dotačních titulů.

Vyplatí se to?

Po vytvoření plánu pro modernizaci a vytyčení priorit je třeba začít pracovat na konkrétním zadání, ze kterého vznikne projekt. Projekt a jeho dokumentaci vypracujeme v potřebném stupni se všemi náležitostmi.

Na základě výpočtů, které jsou součástí projektu, jsme schopni přes námi vytvořené modely simulovat účinnost opatření a vypilovat návrh tak, aby ušetřil co nejvíce. Následně přesně vyčíslíme celkovou úsporu, kterou opatření přinese.

Naše již zmíněné technologie pro větrání a chlazení mají energetickou náročnost na úrovni 20 % konvenčního chlazení. Výměna osvětlení má běžnou návratnost do 2 let a díky chytré regulaci intenzity světleného zdroje, jsme schopni generovat úsporu dalších 40 % z nákladů na svícení. Modernizací stávajících suchých chladičů jsme schopni generovat úsporu až 30 %, prodloužit životnost chladiče a optimalizovat teplotní špičky v nejteplejších letních dnech.

Portfolio našich řešení je komplexní a díky vlastní výrobě nejsme odkázání na dodavatelský řetězec, ale naopak upravujeme technologie na míru potřebám zákazníka.

 

Za kvalitu práce ručíme

Na základě projektu vytvoříme společně s klientem harmonogram prací tak, aby nedošlo k omezení výroby. Projekt za vás odřídíme a dohlédneme na kvalitu provedení instalace, která je pro nás velmi důležitá, a proto máme vlastní tým pro montáž, elektroinstalaci a výrobu rozvaděčů. Naší nejlepší vizitkou jsou naši zákazníci, kteří se k nám opakovaně vracejí.

Řídicí systém NEXTRA

Všechny naše technologie a systémová řešení vytvářejí jedno uživatelské prostředí díky našemu řídicímu systému NEXTRA. Řídicí systém NEXTRA je multiplatformní spojenec pro integraci nových či stávajících technologií pro centralizovanou správu budov. Systém propojuje technologie napříč celým provozem, optimalizuje, využívá společné synergie pro maximální úsporu provozních a energetických nákladů.

Systém uživateli zajištuje kompletní přehled a správu nad facility managementem, dostupnost odkudkoliv, neomezenou rozšiřitelnost, včasná chybová hlášení, nástroje pro prediktivní údržbu, měření, vizualizaci dat a funkce vyvinuté na klíč pro potřeby zákazníka.

Díky autonomním režimům šetří váš čas, přes jednoduché uživatelské rozhraní umožňuje rychlý přehled a nastavení, v případě problému upozorní uživatele notifikací, emailem či SMS. Pokud zákazník potřebuje pomoci, jsou naši kolegové připraveni mu poradit, nebo předat požadavek programátorům. Všechny naše systémy jsou vybaveny LTE modulem, pro rychlé řešení požadavků zákazníka a případné odstranění potíží.

 

Covid-19? Řešte s námi systémově!

Pro zákazníky, kteří se na nás obrátili s potřebou řešit zdravotní komfort, jsme připravili systémové řešení, které se skládá z několika opatření, které chrání zaměstnance od samého vstupu do budovy. Jsme schopni na klíč zabezpečit technické vybavení pro detekci osob s příznaky nemoci, dezinfekci prostoru a povrchu, ale také zabezpečit dodavatelský řetězec s povinnými opatřeními jako jsou antigenní testy, respirátory a další opatření. Více najdete na stánkách www.bezpecnadezinfekce.cz

Ukázkou takového opatření pro zdravotní komfort, které jsme vyvinuli a vyrobili je naše jednotka FUTURO360 s hybridní technologií pro dezinfekci povrchu i prostoru v prostorech o velikosti až 500 m2  nebo 1500 m3 a to i za přítomnosti osob. Pro zajištění bezpečnosti a psychické pohody je jednotka navíc vybavena barevnou LED indikací, která doprovází jednotlivé stavy.

Po instalaci naše práce se zákazníkem nekončí

Služba pro našeho zákazníka pokračuje i po dokončení projektu. Na naše technologie držíme nadstandartní záruky, systém interně monitorujeme, zda pracuje správně a dále pro zákazníka zajištujeme sezónní servis, který mu navíc hlídáme nejen my, ale i samotný řídicí systém. Zařízení je tedy neustále monitorováno a spravováno, bez nutnosti zásahu zákazníka, a to včetně všech revizí a dalších periodicky opakujících se úkonů.

 

Pokud vás zajímá komplexní přístup k problematice technického facility managementu, technologie zajištující energetickou efektivitu a soběstačnost, které generují významnou úsporu provozních nákladů, neváhejte se na nás obrátit.

www.nextra.systems

TEXT Ondřej Kupka FOTO Archiv autora a Depositphotos