Synerga je systémový integrátor inteligentních budov

Brněnská akciová společnost Synerga vznikla v roce 1995 spojením dvou lokálních firem, které se zabývaly řídicími systémy. Před čtyřmi lety došlo k posílení společnosti vstupem silného finančního partnera, finanční skupiny RN Solutions, která investuje do oborů finanční správy aktiv, developmentu nemovitostí a technologií. Synerga se dnes řadí mezi jednu z předních českých firem v oblasti dodávek a instalací technických zařízení budov a návazných služeb jako jsou servis, provoz, instalace i prodej energií. Společnost má pobočky v Brně, Praze, Kyjově a Žďáru nad Sázavou.

Na začátku roku nastoupil na pozici ředitele společnosti Luboš Daniel. Tento šestatřicetiletý muž má zkušenosti ve společnostech, které mimo jiné digitalizují bezpečnostní služby.

Co svým klientům, kteří staví či provozují budovu, Synerga přináší?

Synerga má již 26 let zkušenosti s optimálními návrhy nových staveb i rekonstrukcí, realizacemi i odborným provozem. Společnost má na kontě více jak 11 tisíc budov s našimi systémy.

Svým klientům, partnerům nabízíme efektivní a energeticky úsporný provoz budov. Řešení jsou komfortní a efektivní. Důležitá je také flexibilita vzhledem ke změnám užívání prostorů.

Co pro vás znamená komfortní a efektivní řešení?

Synerga dokáže již v průběhu přípravy výstavby nalézt vhodné řešení pro vytvoření požadovaného klimatu v budově při optimálním koncepčním provázání systémů vytápění, chlazení a větrání s důrazem na rozumnou kombinaci investičních a provozních nákladů.

A co provoz budovy?

Kromě samotné technologické části umíme aplikovat takový systém řízení a sledování provozních veličin a stavů, který umožní efektivního a šetrného provozu technologií dosáhnout. Také jsme schopni navrhnout a realizovat veškeré silnoproudé a slaboproudé systémy (EPS, EZS, CCTV) a jejich řízení a dohled umíme integrovat do systému řízení celé budovy.

Jaké systémy to jsou například?

Naší novou službou je poskytování energetických služeb formou energy performance contracting  (EPC) – řešíme kompletní úsporná opatření a následně se staráme o jejich provoz. Naše odměna pak závisí na tom, jak úspěšná naše úsporná řešení jsou, takže klient se může spolehnout na tu nejlepší službu.

U nových staveb se mi zdá začlenění do projektu jednodušší než u staveb, které jsou již roky v provozu. Je to tak?

I u již provozovaných objektů lze nalézt prostor pro zefektivnění a snížení stávajících provozních nákladů… Jak toho lze dosáhnout, vědí naši zkušení a kvalifikovaní zaměstnanci.

Zmínil jste 11 tisíc budov, které mají vaše systémy? 

Ano, v letošním roce Synerga dosáhla na velmi pěkné číslo – její systémy se starají už o více než 11 tisíc budov a celkem společnost realizovala přes 5 tisíc komplexních projektů, přičemž aktuálně provozuje a servisuje budovy více než 160 klientům.

Kdo jsou aktuálně vaši klienti?

Dlouhodobě spolupracujeme například s brněnskými vysokými školami jako Masarykova univerzita, Vysoké učení technické nebo Mendelova univerzita nebo společností Lohmann & Rauscher, s. r. o., pro niž už od roku 2003 zajišťujeme například centrální energetický dispečink, zajišťujeme servis technologie VZT, ÚT a měření a regulace a provozujeme nepřetržitou pohotovostní službu.

Kde vidíte budoucnost v úspěších Synergy?

Určitě chceme investovat do moderních technologií a systémů řízení energií. Vyplatí se to jak při přípravě zcela nových projektů, tak u již existujících budov, skrze ně lze totiž dosáhnout významných úspor. Jsme tady pro všechny, kteří chtějí, aby jejich budovy byly komfortní pro jejich uživatele, ekonomicky úsporné a zároveň šetrné k životnímu prostředí. Jinými slovy inteligentní. My takové inteligentní systémy umíme nejen navrhnout, ale také realizovat a s odbornou péčí provozovat.

 

TEXT PR

FOTO Archiv Synerga

Bez CAFM systému se nedá existovat

Pokud chce být firma jedničkou na trhu, nebo alespoň mezi TOP 5, tak se bez CAFM systému neobejde. Pro mnoho firem už jsou tyto systémy standard, ale najdou se i takové, které to tak nevnímají.

„Z mého pohledu se dnes bez CAFM systému nedá v profi sféře facility managementu existovat“ říká Tomáš Húževka, zástupce ředitele facility managementu společnosti M2C a pokračuje. „Sbíhají se v něm data o dění na objektu nebo v areálu.  V CAFM se řeší standardně dvě hlavní oblasti, kterými jsou na straně jedné servisy, revize a plánovaná údržba a na straně druhé ad hoc požadavky, tj. požadavky, které vzniknou u klienta na základě jeho potřeb, závad, či havárií. V systému se následně mohou vést odečty energií, pasporty technologií a ploch a veškerá agenda spojená se správou nemovitostí. CAFM systémy mají nepřeberné množství modulů, které se dají použít. V pojetí M2C se setkáváme se třemi hlavními moduly, které používáme, a to pro ad hoc helpdesk, plánovanou údržbu a servisy a revize.“

Předností CAFM systému je kontrola a dozor nad tím, zda zákonné prohlídky, servisy, revizní činnost apod. probíhají ve stanovených termínech. Dobře naprogramovaný systém se stává zdrojem informací, které facility manažer s předstihem obdrží a na jejichž základě získá přehled o tom, co ho v následujícím období čeká. S těmito informacemi pak následně pracuje. Současně se systém stává skvělým zdrojem detailních informací o technologiích a nemovitostech.

Základem pro dobře fungující CAFM systém jsou data. Pokud se hned v úvodu do systému nenahrají správně, lze v průběhu měsíců a let očekávat problémy kdy např. nesedí správné názvy a počty revizí, technologií, periody a tento problém se s postupem času může nadále zhoršovat. Pokud má CAFM systém správně pracovat, je třeba věnovat nahrání správných dat na začátku velkou pozornost.

Kterýkoliv CAFM systém je stejně jako každý objekt „živým organismem“. V průběhu let se mění např. počty a typy technologií, názvy místností a nájemníků apod. V CAFM systémech je provázáno „všechno se vším“. Pokud je tedy část dat nesprávná, stará nebo neaktualizovaná, bude to mít přímou návaznost na přehlednost a funkčnost systému.

„V M2C používáme systém Alstanet“ pokračuje Tomáš Húževka. „O jeho správu se u nás starají tři lidé. IT admin specialista, osoba propojující IT oddělení s provozem a já. Mým úkolem je dbát na to, aby byl systém správně nastaven, byl funkční a klient spokojen. Pokud přicházíme na objekt klienta, který CAFM sytém nemá, tak mu nabízíme komunikaci přes Alstanet. Pokud už klient nějaký systém používá, pracujeme my i on ve svém systému a data si vzájemně vyměňujeme. Jelikož pořízení softwaru je nákladná investice, mají vlastní systémy jako Alstanet, Revisio, Singuči a podobné alternativy pouze větší společnosti“.

CAFM systém práci nejen urychluje, ale hlavně zkvalitňuje a zpřehledňuje komunikaci pro obě strany. „S klientem v Děčíně jsme zcela eliminovali provozní e-mailovou korespondenci a nastavili si opravdu 100% komunikaci čistě přes portál. A musím říci, že to funguje skvěle. Klient funguje v systému, který jsme mu nastavili včetně aplikace M2C Check pro online sledování pravidelné údržby.  S naším facility manažerem si všechny informace předává pouze v portálu a nejedná se pouze o textové informace o řešených požadavcích, ale i o pdf, výkresy, fotografie a veškerou agendu včetně schvalování cenových nabídek“.

Někteří větší klienti typu Siemens využívají Alstanet i pro fakturaci. Přes CAFM systémy se dá řešit i kompletní výkaznictví. Právě například společnost Siemens je v očích M2C ukázkou toho, jak lze naplno využít CAFM systém.

„V M2C spravujeme aktivně přes Alstanet portfolio cca 20 klientů a vedeme si databázi technologií napříč všemi našimi klienty“ doplňuje Húževka. „Na zhruba 15 objektech pracujeme v systémech třetích stran. Na systém Singu jsme nechali proškolit našeho pracovníka, který dokáže řešit úpravy středně pokročilého charakteru. Vyřeší nám téměř všechny běžné interní požadavky našich pracovníků a nemusíme se tedy často obracet přímo na administrátory ze společnosti Velis, což je velice důležité při urychlení běžného provozu. Náš specialista tedy dokáže obsloužit několik platforem. V tuto chvíli se jedná o systém Alstanet a Revisio a napřímo nám řeší i M2C Check. Hodně klientů je přesto stále zvyklých pracovat pouze s tabulkami a „plachtami“. Právě pomocí aplikace M2C Check jim dokážeme v rámci plánované údržby přesně naplánovat úkoly, které se na objektu mají provádět“.

Technici postupně uvedené úkoly odbavují a klientům se tyto úkoly v portálu označí jako splněné. Klient má tedy online přehled o tom, jakým způsobem je činnost vykonávána. A nejedná se pouze o odbavování jeho zadaných požadavků ale i řešení rozsahu pravidelné údržby, která je smluvně stanovená.

„Současné systémy fungují na platformě NFC, která funguje jako náš pochůzkový systém. Na Panattoni máme všechna zařízení opatřené NFC čipy. Jejich načtením získá technik informace o zařízení, postupuje podle nich při plnění úkolů, a to vše pod online dohledem klienta. V tuto chvíli máme rozpracovanou další softwarovou úpravu pochůzkového systému M2C Check, tak aby ještě více ladil s potřebami údržby. Pracujeme rovněž na propojení tohoto systému s Alstanetem, kdy v případě, že technik nalezne při provádění pravidelné údržby závadu, zadá ji okamžitě v terénu i například spolu s fotografií prostřednictvím mobilního telefonu do systému a ten ji následně odešle jakožto nový požadavek do Alstanetu. Vše pro dokonalou evidenci. Klient tedy online vidí, kolik času stráví jednotliví pracovníci při plnění úkolů a také ví ihned o nalezených závadách na jeho objektu“ uzavírá Húževka.

 

TEXT Red. FOTO M2C

Kávové řešení Nespresso Professional pro moderní kancelář

Kanceláře začínají po lockdownu opět ožívat. A ač se to na první pohled nezdá, věci nejsou stejné jako před pandemií. Lidé si začali vážit každodenních drobností, které jim lockdown vzal. Spontánní chvilky s kolegy, náhodná setkání v kuchyňce, krátké neformální rozhovory nad šálkem kávy, to vše má najednou větší hodnotu než dřív. Posílit vztahy na pracovišti chce i Nespresso Professional se svým ekosystémem Nespresso Momento a s kávovarem Nespresso Momento Coffee & Milk.

 

Moderní pracoviště se neustále vyvíjí, základem však stále zůstávají dobré mezilidské vztahy. Nespresso chce proto vytvářet prostor pro inspirativní setkání kolegů nad šálkem kvalitní kávy. Podle průzkumů si navíc celých 75 %, kteří pijí kávu, pravidelně dopřává receptury s mlékem. Na nová zjištění a nové potřeby proto reaguje kávovar Nespresso Momento Coffee & Milk.

 

Nový kávovar a kávové směsi pro mléčné receptury

 

Přístroj dokáže stiskem tlačítka připravit 12 různých receptur s mlékem v kvalitě jako od baristy. Jednoduchá obsluha a elegantní design navíc dělají z kávovaru ozdobu kanceláře, která splní požadavky každého milovníka kávy. Nespresso připravilo i dvě nové směsi. Zatímco Bianco Delicato obsahuje Arabiku z Keni a v kombinaci s mlékem vyniknou tóny karamelu a sušenek, Bianco Intenso je tvořena převážně Arabikou z Kolumbie a mléko dá vyznít sladkým a ořechovým tónům cereálií.

„Dnešní kancelářské prostředí se rychle mění: je méně strukturované, globálnější i rozmanitější – a pracovní týmy se do něj zapojují na dálku. V důsledku toho je mezilidská komunikace stále cennější, protože při rozhovorech tváří v tvář umíme být velmi kreativní – a často právě nad šálkem kávy. Řadu Nespresso Momento jsme navrhli tak, aby mohla být ve středu této komunikace a zlepšovat vztahy mezi zaměstnanci, jež vedou k vytváření obchodních hodnot,“ uvádí Josef Danda, ředitel divize Nespresso Professional CZ & SK.

 

Systém kávovarů pro každou kancelář

 

Ekosystém Nespresso Momento lze přesně přizpůsobit danému prostoru, zahrnuje tři typy kávovarů, dva různé zásobníky a možnost instalovat skříňku. Současně jde o nejtišší kávovar této řady, a tak neruší ani v menších zasedačkách či v otevřených kancelářích. Šálek kávy si zaměstnanci mohou vychutnat také s dobrým pocitem, že byl připraven s důrazem na udržitelnost. Kávovar má dlouhou životnost a součástky lze snadno opravit nebo vyměnit. Díky minimalizaci spotřeby vody i energie navíc snižuje dopad na životní prostředí. Praktické je také flexibilní platební řešení, které umožňuje společnostem spravovat proces plateb.

„S našimi zákazníky, ať už jsou to restaurace, kanceláře, nebo hotely, úzce spolupracujeme, abychom porozuměli měnícím se potřebám jejich klientů a zaměstnanců. Lidé stále častěji očekávají větší rozmanitost a naším úkolem je B2B zákazníkům pomoci nabídnout výjimečné zážitky, které jejich potřeby naplní,“ říká Josef Danda, ředitel divize Nespresso Professional CZ & SK.

 

 

PR

STRABAG: Komunikace je základním kamenem naší práce

Od konce roku má společnost STRABAG Property and Facility Services a.s. nového generálního ředitele a předsedu představenstva. Jakub Zlocha (34 let) má rád jednoduchou firemní organizaci a dynamickou komunikaci směrem ke klientovi i ke svým kolegům. Zeptali jsme se ho, jaké jsou jeho plány a cíle.

Jaká byla Vaše cesta na pozici generálního ředitele českého STRABAG PFS?

V předchozích pěti letech jsem působil v koncernové společnosti STRABAG Property and Facility Services s.r.o na Slovensku. Vykonával jsem funkci obchodního ředitele a byl jsem zodpovědný za obchodní oddělení. Oblast facility managementu pro mě tedy není nová a mám zkušenost i s prací v koncernu STRABAG. Ještě předtím jsem 3 roky pracoval pro skupinu ČEZ v divizi International, která měla na starosti zahraniční akvizice.  Dva roky jsem byl alokovaný v Praze a poslední rok jsem působil v projektové kanceláři v Bulharsku. Praha ani český trh tak pro mě nejsou neznámé vody.

Na konci loňského roku jsem dostal nabídku na pozici ve vedení českého zastoupení STRABAG Property and Facility s úkolem stabilizovat společnost a posílit její pozici na českém trhu.

Jak se Vám dařilo na Slovensku?

Silná pozice slovenské firmy STRABAG PFS a její výsledky jsou příkladem takové success story, kdy již několik let stále roste obrat a společnost dosahuje velmi dobrých hospodářských výsledků. Obchod je tam dobře nastartovaný. Obchodnímu oddělení ve spolupráci s vedením společnosti se tam za poslední roky podařilo odvést úspěšný kus práce. Získali jsme mnoho klientů z řad soukromých firem i ze státního sektoru.

Co je příčinou slabší pozice STRABAG PFS v Česku v porovnání se Slovenskem?

Komplexní audit společnosti, který jsme si udělali, nám naznačil, že nedostatečné výsledky byly způsobeny nepřehlednou strukturou ve společnosti, nejasně stanovenými kompetencemi a zanedbanou komunikací s klienty.

Přitom právě fungující komunikace je pro udržování dobrých vztahů s klienty klíčová.

Jaké byly Vaše první kroky ve funkci?

Přistoupil jsem k poměrně zásadním změnám. V první řadě jsem zrušil neefektivní manažerské linie. Vytvořil jsem jednoduchou a přehlednou organizační strukturu, v jejímž čele stojí silný provozní ředitel, v našem případě vlastně ředitelka – Martina Sirová. Na trhu facility managementu je to známá osobnost. Je staronovým členem týmu a za ty tři měsíce již odvedla kus práce. Celkově jsme během prvního měsíce nově nastavili různé procesy společnosti a reorganizovali způsob práce.

Podařilo se nám také nastartovat obchodní oddělení s Radkem Olivou ve vedení. Je to člověk s dlouholetými zkušenostmi na trhu. I za ním jsou již po relativně krátké době tří měsíců viditelné výsledky. Získali jsme dva nové klienty, což je pro všechny naše zaměstnance pozitivní motivací.

Martina Sirová, Jakub Zlocha a Radek Oliva

Jak změny přivítali zaměstnanci, jak se vám daří změny aplikovat do firmy?

Myslím, že i oni vnímali silnou potřebu restartu a přijali proto změny pozitivně. Vysvětlili jsme jim, že probíhající změny jsou nezbytné a jejich cílem je dát naší značce sílu a kredit, které si zaslouží. Mám pocit, že se nám to povedlo, že zaměstnanci naši jasnou vizi chápou a je pro ně motivací do další práce.

Přál bych si, aby naši lidé byli hrdí na společnost, ve které pracují, a ztotožnili se s cestou, po které firma směřuje.

Zmínil jste, že jeden z vašich cílů je jasná komunikace směrem ke klientům. Co si pod tím můžeme představit?

Zákazník musí vědět, že jsme tu pro něj a jeho spokojenost je pro nás na prvním místě. A pokud se objeví nějaký problém, musíme se k němu postavit čelem a řešit jej. A také musíme neustále zjišťovat, zda jsou klienti s našimi službami spokojení. Je to vlastně jednoduchý a osvědčený recept na to, jak má úspěšně fungovat společnost, která poskytuje služby. Z toho se odvíjí naše další jednání. Zpětná vazba zákazníků je pro nás impulsem, zda je třeba něco změnit. Srozumitelná komunikace je samozřejmě důležitá nejen směrem ke klientům, ale také v rámci firmy.

Jaká je vize STRABAG Property and Facility? Na jaké klienty se chcete zaměřit, jaké služby chcete poskytovat?

Absolutní prioritou jsou naši stávající klienti. Chceme se ovšem na trhu mnohem výrazněji prosazovat a jít do tendrů, kterých jsme se dosud neúčastnili. Své služby budeme nabízet jak soukromému, tak i státnímu sektoru. V českém facility managementu chceme být zkrátka mnohem více vidět.

STRABAG je mezinárodní koncern. Jak funguje sdílení know-how?

Sdílení know-how je nepochybně obrovskou výhodou, kterou s sebou příslušnost ke koncernu přináší. A my jsme hladoví po nových řešeních, která nám naše matka může nabídnout. STRABAG PFS má např. na německém trhu silné postavení a můžeme zde čerpat inspiraci. V rámci koncernu jsme také vázáni přísnými směrnicemi, jejichž hlavním principem je kvalita. Myslím si, že často je pro klienty právě kvalita tím nejdůležitějším kritériem při výběru poskytovatele facility služeb. Náročný klient zkrátka nehledí pouze na cenu.

Já osobně hodlám intenzivně čerpat také z vlastních zkušeností, které jsem získal na slovenském trhu. Tam se nám osvědčila jednoduchost – jednoduchá firemní struktura, jednoduše nastavené procesy a silně proklientský přístup.

Kdybychom si měli vybrat konkrétní oblast FM, v čem je vaše doména?

Pro naši společnost je historicky daným core bussinesem technický facility management, respektive integrovaný facility management, kde pokrýváme celé spektrum činností.

 

Proč by si měl klient vybrat STRABAG PFS a ne jinou společnost?

Upřímně, nepřicházíme se žádnými zázračnými řešeními, ale jdeme s dobou a všechna aktuální technická řešení a nové technologie bereme jako samozřejmou povinnost. Myslím, že svou konkurenční výhodu můžeme získat hlavně prostřednictvím tvrdé práce a úzkého kontaktu s klienty. To je jediný způsob, jak dosáhnout dlouhodobého úspěchu na trhu.

Ale tou hlavní odpovědí na otázku, proč zvolit STRABAG PFS, jsou lidé v našem týmu. Na našich projektech pracují odborníci, kteří svému oboru rozumí, mají dlouholeté zkušenosti, a to co dělají, dělají špičkově a svědomitě.

TEXT Martina Kymrová FOTO Archiv STRABAG PFS

Na český trh facility managementu vstoupil klíčový hráč

Společnost B+N Referencia Zrt. odkoupila podíly ISS Group ve střední a východní Evropě a pokračuje ve strategii expanze svého podnikání v Evropě. Díky této akvizici se stala maďarská skupina jedním z lídrů mezi dodavateli  komplexních služeb facility managementu v regionu. Tato transakce zahrnuje pobočky v Rumunsku, České republice, Slovensku a Maďarsku.

ISS Group patří k největším globálním poskytovatelům služeb facility managementu. Její hlavní čtyři pobočky ve střední a východní Evropě generují celkový obrat 70 milionů EUR ročně a zaměstnávají přes 4.000 zaměstnanců.

B+N Referencia Zrt. díky této akvizici dosáhla dalšího významného kroku ve svém rozvoji, který přirozeně následuje po konstantním růstu v Maďarsku za posledních 20 let. Během tohoto období B+N konsolidovala svoji pozici lídra na FM trhu v Maďarsku a byla stabilním hráčem mezi top 500 maďarskými společnostmi. V roce 2019 dosáhla obratu 100 milionů EUR a v roce 2020, napříč pandemické situaci, dosáhla dynamického růstu jak v obratu, tak rozšíření segmentu služeb. Zákazníky tvoří jak veřejný, tak privátní sektor včetně nadnárodních korporací. Společnost je hrdá na to, že zaměstnává přes 10.000 zaměstnanců díky nové akvizici.

 

Finanční ředitel a vedoucí mezinárodních operací B+N, István Matskási uvádí:  „Usilujeme o to být dlouhodobým, důvěryhodným partnerem pro naše klienty napříč regionem. Vstupem na trh Rumunska, České republiky a Slovenska mohou být naši klienti ujištěni o tom, že vysoká kvalita dodávaných služeb bude udržena a ještě dále rozvíjena napříč celým portfoliem služeb facility managementu ve všech čtyřech zemích. Automatizace a robotizace bude hrát stále důležitější roli v této oblasti, jelikož společnost klade velký důraz na technologické inovace. V FM oblasti je v Maďarsku unikátní to, že společnost má vlastní oddělení výzkumu a vývoje, kde se vyvíjí inovativní automatizovaná řešení, jako je autonomní průmyslový úklidový robot, zařízení na UV dezinfekci a další.“

 

Vlastník skupiny B+N, Ferenc Kis-Szölgyémi dodává:  „Naše vynikající odbornost, inovace, služby vysoké kvality, zákaznická orientace, transparentní a flexibilní operace a soulad, spolu s přenosem zkušeností napříč skupinou B+N, to vše budou hodnoty, na kterých budeme stavět. Expanze společnosti a její rozvoj se nyní nezastaví, plánujeme brzy vstup na další nové trhy v regionu.

Lokální česká pobočka, B+N Czech Republic Facility Services s.r.o., bude hrát klíčovou roli v posilování pozice B+N v regionu a také v dalším vývoji díky extenzivním zkušenostem a odbornosti, kterou tým má.”

TEXT Red. FOTO Archiv B+N Referencia Zrt.