Developeři očekávají významný pokles nabídky průmyslových nemovitostí, do záporných čísel se dostane v Praze i regionech