Věci řešíme komplexně a naši činnost nebereme jen jako byznys.

Zkušené a odborně zdatné týmy ATALIAN dokážou vytvořit a udržovat řešení pro údržbu zeleně podle potřeb zákazníků – od založení trávníku přes jeho údržbu na veřejných prostranstvích či sportovních plochách až po navrhování květinových záhonů a péči o vzrostlou zeleň apod.

Pro vystudovaného ekologa Jindřicha Paštiku, který řídí aktivity společnosti ATALIAN týkající se zeleně, je práce zároveň posláním. Pod jeho vedením divize firmy realizuje zakázky, které mají silný přesah do ekologické udržitelnosti. 

Vaše společnost je nejznámější v oblasti facility managementu. Co všechno ATALIAN dělá v oboru údržby zeleně

Máme tři větve činností, jimž se věnujeme. První tvoří většinu – zhruba 60–70 % –, je to péče o exteriérovou zeleň, což znamená údržbu zeleně veřejně přístupných objektů, klasické sekání trávníků, ořez keřů, pletí záhonů nebo chemické odplevelení dlažeb. Naší druhým oborem je interiérová zeleň. Toto téma máme poměrně dobře rozpracované. Staráme se jednak o velké obchodní domy, zejména v Praze, jako jsou Galerie Harfa, Galerie Butovice, Arkády Pankrác, OC Šestka a o interiérovou zeleň v pasážích, které můžeme označit jako veřejnou interiérovou zeleň. Dále se věnujeme kancelářským objektům, v nichž pečujeme o interiérovou zeleň v kanceláří jednotlivých firem. Našimi klienty jsou například HP, Česká spořitelna nebo Unicredit bank. Zakázek tohoto typu máme mnoho. Naší třetí činností jsou realizace. Jde o klasickou realizační stavařskou práci, když je vypsáno výběrové řízení na zajištění zeleně v objektu. Dělali jsme Florentinum Praha, budovy v Karlíně, na Chodově a naším nejaktuálnějším projektem je multifunkční park v Galerii Butovice. Tam vzniká dětské hřiště s infrastrukturou a my pro něj dodáváme kompletní zeleň. Zahradní architekti se při návrzích snaží o co největší rozmanitost. Mohou to být trvalkové záhony s kombinací jarniček i letniček, které kvetou po celý rok a lákají hmyz, pro nějž stavíme hmyzí domky. Dále se staráme o obojživelníky v tůňkách, ptačí budky pro pěvce a další prvky podporující biodiverzitu. 

Údržba a výsadba zeleně je do značné míry sezonní záležitost. Jak to u vás v tomto ohledu funguje? 

Faktorů, které ovlivňují naši práci, je obrovské množství. Predikovat práci přesně na šest měsíců je podobné věštění z křišťálové koule. Máme samozřejmě stálé klienty, u nichž probíhají stálé údržby a je to tak jasně dané, ale zároveň část našeho portfolia tvoří menší realizace, které provádíme ad hoc. Uvedu příklad: Stávající klient, pro něhož běžně zajišťujeme exteriérovou údržbu, poptává výsadbu stromů nad rámec nasmlouvaných činností. Výsadba začíná v březnu a končí prvním nebo podle počasí posledním červnem. V létě pak přichází jakýsi útlum, kdy neroste tráva a není možné vysazovat stromy, protože je půda vyprahlá. Další část sezony pro nás začíná až od začátku září. V současných klimatických podmínkách pracujeme mnohdy až do února. 

Ve kterých regionech pracujete na údržbě zeleně? 

Velmi silní jsme v Praze a ve Středočeském kraji. Minulý rok jsme se rozhodli expandovat, takže v současné chvíli plnohodnotně pokrýváme celé Čechy a část severní Moravy, konkrétně okolí Olomouce. Ve zbytku Moravy se snažíme využít zakázek, které má ATALIAN obecně v rámci facility managementu, a pokračovat v expanzi.

V čem se lišíte od konkurence? V čem vidíte přednosti divize, kterou v ATALIAN řídíte? 

Věci řešíme komplexně a naši činnost nebereme jenom jako byznys, ale snažíme se o maximálně proklientský přístup a dbáme na ekologický dopad. Když už jsme zahradníci, tak přemýšlíme o krok dál a věci propojujeme, aby všechno dávalo smysl, což naši klienti přijímají velmi pozitivně. Uvedu příklad: Když si nás klient najme na zahradní činnost, tak pokryjeme kompletní spektrum činnosti. Manažer objektu našeho zákazníka nemusí řešit to, zda má nebo nemá posekanou trávu, což je samozřejmě standard vycházející ze smlouvy, ale ne každý dodavatel uvažuje i o dalších souvislostech týkajících se ekologie a udržitelnosti konkrétního místa. Jde například o spotřebu vody. Vybíráme cíleně suchomilné rostliny, aby zákazník nemusel utrácet statisíce ročně zbytečně za zálivku. Dodáme tak zajímavý projekt s vysokou biodiverzitou, klientovi šetříme provozní peníze a chováme se při návrhu a realizaci ekologicky. Jako další příklad uvedu ptačí budky, o které se následně staráme, a monitorujeme výskyt hnízdních ptáků a na podzim je čistíme. Pojímáme projekt jako celek a dbáme na všechny aspekty s ním související tak, aby to ve finále prospělo přírodě. Přišlo by nám škoda dělat něco jen „na oko”, proto takové činnosti klientovi neúčtujeme. Podobně se staráme o klienty v kontaktu s úřady. Jeden z našich zákazníků kdysi neoprávněně pokácel dřeviny a dostal následně pokutu v řádu statisíců. My jsme pro něj komunikací s úřady zařídili, aby došlo ke změně a místo pokuty mohla firma investovat do zazelenění okolí. Klientovi jsme to vymysleli lépe a vznikl prostor, který vypadá dobře a slouží přírodě i lidem.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *