Environmentální projekty mají v M2C zelenou

Zeleň je ve firmách stále populárnější, a proto mnohé z nich začínají rozvíjet vlastní zelené iniciativy. Existuje několik důvodů, proč firmy investují do zelené infrastruktury a pečují o životní prostředí. 

„Zeleň pomáhá snižovat náklady na energie a omezit emise skleníkových plynů. Zahrady a zelené střechy mohou např. pomoci snížit tepelné zisky a spotřebu energie na klimatizaci budovy. Zelená infrastruktura také může snížit množství dešťové vody, která uniká do kanalizace, což může vést k menšímu riziku povodní. Studie ukazují, že přítomnost rostlin v kancelářích pomáhá snižovat stres a zlepšuje náladu a produktivitu zaměstnanců,“ říká Roman Kuchař, zástupce ředitele pro úklid a terénní úpravy divize facility managementu M2C.

Profesionální technika

M2C se specializuje na profesionální údržbu zeleně. Používá stroje značky VENTRAC, které patří k nejlepším v daném oboru a které má v České republice pouze několik firem. „Využíváme je takřka na všechno, mají výbornou svahovou dostupnost. Jejich celoroční využitelnost je z pohledu našeho zaměření velice důležitá,“ říká Roman Kuchař. V M2C se tyto stroje používají pro komplexní celoroční údržbu od sekání trávy přes odstraňování listí z travnatých ploch, ořezávání okrajů trávníků, odstraňování drnů a zkracování živých plotů až po přípravu půdy, použití jako fréza, kartáč či sněhová fréza.

Výrazným trendem je v současnosti používání velkých pojízdných bateriových sekaček, které nezatěžují prostředí hlukem a jsou šetrnější k životnímu prostředí. Jsou poháněny elektřinou, což může snížit náklady na palivo. Tyto sekačky také nevyžadují náročnou údržbu, jako je např. výměna oleje nebo filtrů, což může také snížit náklady na provoz. Mají nulové emise CO2 a mohou být i samořiditelné. „Hodně našich klientů na to dnes slyší,“ potvrzuje Roman Kuchař. Dále dodává: „Pro údržbu objektu v Toyotě Kolín plánujeme nákup nejmodernější akumulátorové verze sekačky, která díky své rychlosti dokáže dokončit práci rychleji a účinněji, což pomůže snížit náklady na pracovní sílu.“

Kvetoucí louky, hmyzí hotely a včelí úly

Environmentální projekty se zaměřují na oblasti jako ochrana biodiverzity, snižování emisí skleníkových plynů, zvyšování účinnosti využívání energie či boj proti znečištění vzduchu, vody a půdy. V M2C vnímají nyní mezi klienty největší poptávku po zakládání květnatých luk. Luční plochy poskytují vhodné prostředí pro rostliny, které jsou důležité pro mnoho živočišných druhů včetně hmyzu a ptáků.

Tyto plochy mohou být vytvořeny např. odstraněním invazních druhů, obnovou vodních toků nebo osazením vhodných typů rostlin. „Pokud nás klient osloví s konkrétní představou, vyhodnotíme všechny aspekty projektu a seznámíme ho s provedenou analýzou. Řekneme mu, zda je květnatá louka pro uvedený prostor vhodná, či nikoli, jestli je na místě zajištěna dostatečná závlaha.  Navrhneme vhodné osivo, luční traviny a následnou údržbu. Klienta ale vždy upozorníme, že kýžený estetický efekt při zakládání květnaté louky uvidí po dvou až třech letech, až louka vyroste, vykvete a objeví se tam motýli, brouci a další hmyz. Pro ně pak lze následně vybudovat i hmyzí hotely, které poskytnou broukům důležité přístřeší, ochranu před zimou i deštěm. Nabídnou jim také poklidné místo, kam mohou klást vajíčka, z nichž se vyvinou larvy a postupem času noví jedinci,“ doplňuje Roman Kuchař.

Stále populárnější se stává zakládání včelích úlů na střechách budov. Včely a další opylovači přispívají k biodiverzitě a zachování rovnováhy v přírodě. Zakládání včelích úlů tak může přispět k podpoře místního ekosystému a zachování rovnováhy v přírodě. Pomáhají snížit teploty v městských oblastech, přispívají ke zlepšení kvality ovzduší a vytvoření příjemného prostředí pro zaměstnance a návštěvníky. Pokud jsou včely na střechách umístěny správně a jsou pod dohledem zkušených odborníků, mohou být pro všechny zúčastněné strany velmi prospěšné. Pomáhají udržovat plodnost půdy a podporují růst rostlin. Kromě toho mohou včelí produkty, jako jsou med a vosk, sloužit jako alternativní zdroj přírodních surovin.

Poptávka po zelených střechách, liánách a mechových stěnách roste

Hlavním trendem v projektování zeleně v interiérech i exteriérech a její následné údržbě je podle odborníků z M2C důraz na maximální jednoduchost údržby a stylový minimalismus. Vyhledávané jsou např. zelené střechy. Jejich obliba stále roste, neboť spousta lidí pochopila, že tyto střechy fungují jako přírodní klimatizace, které dokážou snížit teplotu v horkých dnech až o 8 °C. Princip zelených ploch spočívá v odpařování vody uložené ve vegetační střeše a v odebíraní tepla z okolí. Díky odpařování vody se tedy okolí ochlazuje. 

Pnoucí rostliny, také nazývané liány, jsou zase oblíbené v open space. Jejich výhodou je, že mohou rychle pokrýt velké plochy a vytvořit tak příjemnou relaxační atmosféru a příjemné estetické prostředí pro zaměstnance nebo návštěvníky.

To potvrzuje i Roman Kuchař a uvádí příklad. „Máme rozpracovaný projekt v Toyotě Kolín, kde na jednom z největších open space chce klient kompletně předělat interiérovou zeleň. Mají v truhlících možná ne úplně vhodně založenou strukturu rostlin. Navrhli jsme proto, že ji vyměníme a oddělíme jednotlivé sekce open space lanky s pnoucími rostlinami. Do metrových truhlíků se zasadí liána, která nevytváří objemný kořenový systém. K truhlíku jsou připevněna ocelová lanka vyvedená do stropu, kde jsou mechanicky uchycena. Rostlina se po nich bude nejen pnout, ale za dva roky vytvoří krásnou zelenou dělicí clonu. Vedení firmy je z tohoto návrhu nadšeno.“

V M2C se se zaměřují i na další formy interiérové zeleně. Ve firmách jsou – podobně jako zelené střechy – oblíbené i mechové stěny. Jde o stěny pokryté živými mechy a rostlinami, které slouží ke zlepšení estetického vzhledu interiéru budovy, zlepšení akustiky a zvýšení kvality vzduchu. Mechy jsou přirozené a atraktivní, což dodává interiéru jedinečnou a příjemnou atmosféru. Tyto stěny jsou vhodné pro různé druhy interiérů – kanceláře, hotelové lobby, obchody, restaurace apod. Mezi výhody interiérových mechových stěn patří také to, že mohou být snadno instalovány na různé povrchy, jako jsou cihly, beton, dřevo aj. A ze zkušenosti v M2C vyplývá, že tyto stěny jsou relativně nízko údržbové a lze je snadno uchovávat v dobrém stavu.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *