Proč absolvovat rekvalifikační kurz Facility manažera?

Mnozí manažeři mají zkreslenou představu o náplni a kompetencích Facility manažerů. Dodnes přetrvává představa, že Facility manažer je pouze přejmenovaný správce majetku/budov. Tato náplň skutečně představuje základ činnosti Facility manažera, jeho skutečná kompetence je však podstatně širší. Jako argumenty použijeme několik odpovědí našich absolventů, které uvedli v dotaznících:

… kurz mi výrazně pomohl proniknout do oblasti řízení FM

… dobrý základ pro začínající FM manažery, pro zkušenější rozšíření povědomí

… pro mě byl kurz velkým přínosem a skvělou nástavbou informací, které jsem získala na ČVUT, díky těmto kurzům jsem pochopila FM

… kurz byl přínosný, jelikož se orientuje i na konkrétní problémy, lektoři sdělují množství příkladů a zkušeností

… rozšířil jsem si obzory v oblasti správy budov a podpory core businessu, velmi kladně hodnotím, že všichni lektoři jsou z praxe

… je úžasné vědět, že FM se konečně vydává správným směrem a má smysl se rozvíjet a školit a tím zvedat celkovou úroveň

… přednášky byly jedinečné a bez hluchých míst, kladně musím zhodnotit výběr přednášejících z hlediska odbornosti i jejich umění upoutat posluchače

… široký rozsah kurzu s teoretickými i praktickými informacemi byl přesně to, co jsem potřeboval

…vysoká odborná úroveň přednášejících, ucelený náhled na problematiku dle světových trendů

32 rekvalifikační kurz manažera v oblasti FM začíná 2. 10. 2024 v 9 hodin 

  • Kurz je zařazen do rekvalifikací ÚP (MPSV)
  • Kurz je realizován současně prezenčně i virtuálně
  • Využijte slevu za včasnou registraci!

www.fminstitute.cz    I    ondrej.strup@fminstitute.cz   I    +420 602 226 403

Jarní 59. Den malých obcí se soustředil i na problematiku zálohování PET lahví

Na jarní 59. Den malých obcí, který proběhl v úterý 19. 3. 2024 v Praze v O2 Universu a v úterý 26. 3. 2024 na Výstavišti Flora Olomouc, přišel vysoký počet návštěvníků – dohromady téměř 700. Na každé akci vystavovalo 45 firem, které starostů a starostkám prezentují kromě nabídky dětských hřišť, městského mobiliáře či veřejných rozhlasů například i digitální úřední desky, přestavbu webů, pomoc s žádostmi o dotace či zatravňování veřejných ploch. Návštěvníci si v prezentační části mohli poslechnout, jak správně dle nově platné legislativy odměňovat volené zástupce, o jaké dotace v programech IROP mohou žádat, nebo jak se jako zastupitel obce vypořádat s budoucím zálohováním PET lahví a aluminiových obalů. Den malých obcí už od roku 1994 pořádá firma TRIADA, spol. s r. o. a na podzim tohoto roku se bude konat jubilejní 60. ročník.

Tradičním hlavním partnerem byla společnost Bonita Group Service s.r.o., která obcím nabízí projekty dětských hřišť a volnočasových zón. Novým hlavním partnerem byla společnost TEDOM a.s., která projektuje a staví komplexní energetické systémy a nabízí řešení od návrhu až po implementaci. Partnerem byla společnost EPSON s.r.o., která nabízí široký sortiment produktů od inkoustových tiskáren, tiskových systémů a projektorů až po průmyslové roboty a snímací systémy.

Na 59. Dnu malých obcí spolupracovaly Iniciativa pro zálohování, Státní pozemkový úřad, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR a Spolek pro obnovu venkova ČR. Akci podpořilo 18 mediálních partnerů.

Výstavní sekce

Výstavní sekce je unikátní platformou pro osobní setkávání vystavovatelů se zástupci samospráv.

„Jako největší přínos Dnu malých obcí vidím určitě to, že se tady osobně potkáváme se zástupci samospráv. Můžeme si tu dát kávu se stávajícími klienty a zároveň potkat i klienty nové. Všechno v jeden den na jednom místě,“ říká Silvie Mixová, odborná konzultantka URBITECH s.r.o.

Nové hlavní partnerství s konferencí zhodnotila i Ludmila Vozdecká, ředitelka Udržitelné energetiky v Tedomu: „Vážíme si náročné práce starostů, kteří se dennodenně potýkají s různorodými výzvami. Zvlášť oceňujeme jejich úsilí při řešení problematiky udržitelné energetiky, která je klíčová pro budoucnost obcí v Česku. V rámci našeho partnerství s Dnem malých obcí se snažíme co nejvíc zjednodušit práci starostů a přispět k efektivnímu a udržitelnému využívání energií v jejich komunitách.“

Starostové a starostky jsou s nabídkou firem spokojení, ale do budoucna by vítali rozšíření na nová odvětví, která vyzdvihla Lenka Karalová, starostka obce Sebranice u Litomyšle: „Na Dnu malých obcí vystavovatelé především sledují trend dnešní doby, což znamená, že nabízejí hlavně digitální úřední desky, online rozhlasy a obecně digitalizaci obce jako takovou. Myslím si, že nám chybí určité uzemnění, jako obce bychom spíš uvítali, aby se nabídka věnovala například zdravotním střediskům, zlepšení dostupnosti základního školství a obecně věcem, co potřebují běžní občané.“

Přednášková část

Ministerstvo pro místní rozvoj představilo národní programy MMR, aktualizovaný harmonogram výzev na rok 2024, podíl prostředků, který bude prostřednictvím resortu realizován z Národního plánu obnovy a seznámilo účastníky s programy přeshraniční spolupráce. Nedílnou součástí byly i novinky v programech IROP

Státní pozemkový úřad hovořil o stavu pozemkových úprav, které jsou komplexním nástrojem rozvoje venkova a mají vliv na utváření krajiny. Zmíněny byly i převody a prodej půdy obcím a převzetí pozemků NIV (nedostatečně identifikovatelný vlastník), tedy pozemků nezapsaných na žádný list vlastnictví.

Státní fond životního prostředí (SFŽP) informoval obce o nabídce podpory projektů v celé škále svého resortu. Byly představeny především možnosti v oblasti energetiky a obnovitelných zdrojů energie (OZE). Příležitosti obcím realizovat své záměry prostřednictvím SFŽP dává operační program životní prostředí 2021–27 (OPŽP), Modernizační fond i program Nová zelená úsporám.

Kristýna Havligerová z Iniciativy pro zálohování prezentovala pozitivní dopady navrhovaného systému zálohování PET lahví a aluminiových obalů na životní prostředí a zejména výhody pro obce – čistší prostředí, nižší rozpočtové náklady a přínos pro malé obchodníky.

Ministerstvo vnitra se věnovalo odměňování členů zastupitelstev v návaznosti na změnu zákona o obcích. Zásadní změna spočívá nejen ve výpočtu odměny, ale zejména v tom, že je zákonem stanoven automatický systém valorizace odměn zastupitelů.

Innovis v centru Space bdí nad pozemky Skansky

Ve světě, kde se bezpečnostní výzvy stávají stále komplexnějšími a tradiční metody ostrahy již nemusejí poskytovat dostatečnou ochranu, přichází firma Innovis s řešením, které kombinuje pokročilé technologie a inovativní přístupy. 

Její centrum dohledu Space představuje přelom při ochraně majetku a zajišťování bezpečnosti, což dokazuje i na příkladu spolupráce se stavební společností Skanska. Spolupráce se týká zabezpečení rozlehlého staveniště poblíž multifunkčního komplexu Port7 v pražských Holešovicích, kde klasické bezpečnostní služby již nebyly považovány za adekvátní. Důvody, proč Skanska zvolila pro zabezpečení svého projektu právě Innovis, jsou více než přesvědčivé. Nejenže Innovis nabízí zvýšení celkové bezpečnosti areálu, ale zároveň garantuje možnost okamžité reakce na jakékoli narušení bezpečnosti, doplněné o rychlou komunikaci a podrobné reporty o incidentech.

Technologie na stráži

„S poměrně rozsáhlým a členitým pozemkem jsme dosud neměli zkušenost. Naše areály hlídá obvykle fyzická ostraha, která pouze monitoruje návštěvy procházející vstupním turniketem. V tomto případě jsme potřebovali zvýšený dozor nad rámec tradiční ostrahy,“ uvedl Kryštof Kratochvíl, projektový vedoucí ve společnosti Skanska.

Innovis reagovala na tyto požadavky instalací sofistikovaného kamerového systému, který pokrývá celý areál a je neustále monitorován ze vzdáleného dohledového centra Space. Systém je vybaven funkcí okamžité detekce neoprávněných vstupů, což umožňuje rychlou reakci a zásah.

Odpověď na moderní výzvy: Přesný dohled a rychlá reakce

„Bylo zapotřebí zabránit vniknutí nežádoucích osob na pozemek. Vzhledem k tomu, že se ale v okolí komplexu nachází mnoho dalších objektů, bylo důležité nastavit perimetry kamer tak, abychom zároveň nenarušovali soukromí na cizích pozemcích. Kamerový systém navíc dokáže v případě spuštění alarmu natočit a identifikovat hrozbu,“ popsal technické řešení Marek Čihák, obchodní manažer projektu z firmy Innovis.

Tato spolupráce mezi společnostmi Skanska a Innovis ilustruje, jak moderní technologie a přístupy mohou zásadně zlepšit bezpečnostní protokoly a zvýšit ochranu majetku. Centrum dohledu Space od Innovis se stává ukázkovým příkladem efektivního využití pokročilých bezpečnostních řešení v praxi, které nabízí komplexní služby od instalace přes monitorování po rychlou reakci na incidenty. To vše přináší novou úroveň bezpečnosti, která přesahuje možnosti tradiční fyzické ostrahy a zajišťuje klid a ochranu pro projekty jako staveniště u Port7. Innovis tak demonstruje, jak mohou být inovace v oblasti bezpečnosti klíčem k ochraně v dnešním rychle se měnícím a nejistém světě.

PR

Foto: Archivy společností Skanska a Innovis

M2C kupuje správcovskou společnost OPTIMAL PARTNER

Po dlouhodobé spolupráci se mezinárodní holding M2C rozhodl koupit od investiční společnosti WOOD & Company významného poskytovatele správy nemovitostí OPTIMAL PARTNER. 

Vpravo Martin Šmigura, Local Partner WOOD & Company a předseda představenstva KOSIT a.s., a JUDr. Matěj Bárta, CEO M2C

Tato slovenská firma se od roku 2007 věnuje správě administrativních budov, průmyslových parků i obchodních provozů. Akvizice významným způsobem změní poskytování služeb v oblasti péče o nemovitosti na slovenském trhu. Vedle facility managementu tak bude portfolio služeb nabízených holdingem M2C posíleno o řízení a realizaci staveb, energetický management a výstavbu fotovoltaických elektráren. Detaily obchodní transakce se obě strany rozhodly nekomentovat. 

„Spojení s OPTIMAL PARTNER je logickým krokem, který jsme provedli na základě dlouhodobé a profesionální spolupráce mezi oběma společnostmi. Věříme, že tímto způsobem posílíme naše týmy v oblasti facility managementu, tak abychom podpořili náš růst na středoevropském trhu. Zároveň rozšíříme portfolio našich služeb o další velmi důležitý článek, a to řízení a realizaci staveb,“ říká Peter Kozáček, country manažer společnosti M2C Slovakia.

Společnosti holdingu M2C jsou partnerem pro transformaci budov ze starých řešení na nové a inovativní. Hlavním přínosem pro zákazníky má být efektivnější provoz a nižší náklady.

Společnost OPTIMAL PARTNER byla od roku 2020 součástí skupiny KOSIT, jejímž spoluvlastníkem a investičním manažerem je finanční a investiční skupina WOOD & Company. Za desítky let svého působení získala stejně jako M2C bohaté zkušenosti v oblasti správy nemovitostí, ale i v segmentu energetického managementu či řízení a realizace staveb. Za sebou má zakázky pro více než 100 velkých a významných společností, aktuálně spravuje prostory o ploše 450 000 m2

„Za více než čtyři roky působení v OPTIMAL PARTNER se nám podařilo firmu zkonsolidovat, rozšířit nabídku jejích služeb a oslovit nové klienty. Důvodem prodeje je strategické rozhodnutí, na jehož základě se skupina KOSIT plánuje orientovat primárně na segment odpadového hospodářství,“ doplňuje Martin Šmigura, Local Partner WOOD & Company a předseda představenstva KOSIT, a. s.

Holding M2C se dlouhodobě zaměřuje na služby integrovaného facility managementu a je soustředěn také na rozsáhlý vývoj nových technologií, digitalizaci a automatizaci budov. Zkušenosti a know-how, které společnost získala díky 31 letům působení na trhu, z ní činí důležitou entitu udávající trendy na trhu. V roce 2022 navíc M2C zařadilo veškeré technologické produkty pod správu nové značky s názvem Innovis. Od té doby se mateřská loď M2C soustředí na služby integrovaného facility managementu a její odnož Innovis na jeho technologická řešení.

Foto: Archiv společnosti M2C

Velká party při křtu časopisu v hotelu Le Palais.

V úchvatném prostředí Art Hotelu Le Palais Prague na pražských Vinohradech se v úterý večer sešla početná skupina hostů, kteří byli zvědaví na nové vydání spojených titulů Development News a Facility Manager.

Účast byla nad očekávání hojná. Na úvod hosty přivítal majitel a šéfredaktor Arnošt Wagner a představil důvody, proč došlo ke spojení obou na trhu dlouhodobě etablovaných titulů – a proč právě nyní.

Role kmotry nového vydání se ujala výkonná ředitelka Svazu měst a obcí Radka Vladyková s přáním, aby se na titulu v budoucnu objevilo co nejvíce osvícených a úspěšných developerských projektů měst.

Moderátorka večera Martina Kymrová pozvala k představení nového loga DE-FA /Development News + Facility Manager/ výtvarníka, malíře a designera Pavla Šťastného, autora mnoha grafických značek známých společností. Hodně štěstí a úspěchů do budoucnosti popřáli i partneři večera, jmenovitě Lenka Preslová, obchodní ředitelka společnosti Crestyl, a Daniel Digoň, generální ředitel společnosti Atalian. Od Arnošta Wagnera zaznělo i poděkování spolupracovníkům redakce a obchodním partnerům, kteří se na tomto veřejností velmi pozitivně přijatém vydání podíleli.

Party pokračovala ve velmi příjemné a přátelské atmosféře do večerních hodin za tónů jazzového tria, které dokázalo navodit to podstatné, co si redakce dala za cíl: propojení investorů a developerů s FM manažery.

Foto: Bohdan Štoček