Nájemní bydlení pro seniory jako nová investiční příležitost

Zaplní nájemní bydlení pro seniory díru na českém trhu // Nový fond řeší kapacitní i kvalitativní potřeby pro důstojné a aktivní stáří

Stárnutí je jednou z nejnáročnějších etap v životě každého člověka. I ti největší individualisté totiž s přibývajícím věkem zjišťují, že musejí chtě nechtě provádět úpravy svého dosavadního životního stylu. Velkým tématem je v této souvislosti samozřejmě i otázka bydlení. A čeští senioři pořád nemají moc možností, jak překlenout propast mezi vlastním bytem a umístěním do domova seniorů. I k nám se ale pomalu dostává trend populární zejména v USA – nájemní bydlení odpovídající požadavkům ESG. Jaká pozitiva přináší seniorům i potenciálním investorům? 

Institut sociální práce (ISP) už v průběhu pandemického roku 2020 zveřejnil závěry rozsáhlého průzkumu, ze kterého vyplynulo, že skoro tři čtvrtiny našinců v produktivním věku by chtěly ve stáří nadále setrvat ve svém. Zbytek nevylučuje jako životaschopnou alternativu domovy seniorů – povětšinou kvůli tomu, že nechtějí nadměrně zatěžovat své blízké a v těchto zařízeních očekávají odbornou a kvalitní péči. Cokoliv mezi těmito dvěma variantami je na českém trhu s bydlením horko těžko k sehnání. 

To za pomoci soukromých i institucionálních investorů mění projekt ESG SeniorCARE SICAV. „Covid lidem připomněl, že nejdůležitější není, kde pracujete, zda nakupujete v kamenné pobočce či online, ale zda máte domov, útočiště pro sebe a rodinu. Tak je tomu i u seniorů,“ podotýká Martin Gillar, předseda správní rady ESG SeniorCARE SICAV, která za projektem stojí. . 

Tento koncept přichází do Česká se značným zpožděním. V USA a v dalších západoevropských zemích je vnímán jako zažitý a populární model, a stále více se prosazuje i ve státech západní Evropy. Jde o řešení, které senioři ve velkém poptávají – díky němu si mohou udržet kýženou samostatnost a zároveň mají po ruce komplexní portfolio služeb od těch medicínských až po ty komunitní. Určující standard ztělesňuje už poměrně běžně užívaná zkratka ESG. 

Doplnit „S“ o „E“

Fenomén nájemního bydlení a následné péče o seniory nabízí řešení zejména díky tomu, že umožňuje aktivní zapojení soukromých investorů. ESG SeniorCARE SICAV je momentálně v tuzemsku jediným projektem tohoto typu a jeho autoři chtějí do budoucna za pomoci dalších investorů rozšiřovat regionální pokrytí i portfolio služeb, které společnost nabízí seniorům v rámci programu nazvaného CareFEEL. 

„Vše začíná individuálním zhodnocením potřeb každého zájemce o ubytování v našich zařízeních. Specialisté sestaví komplexní plán dle preferencí klienta. Počínaje navržením ideálního zařízení, programu péče, sportovních, vzdělávacích a kulturních aktivit až po plán a realizaci přestěhování, designu vaší nové jednotky a programu dlouhodobě udržitelného financování bydlení v našich zařízeních,“ vysvětluje obvyklý postup Gillar, který vyzdvihuje i soulad projektu s nároky na ochranu životního prostředí. Jedním z projevů toho je i fakt, že všechna zařízení jsou umístěna v kompletně energeticky soběstačných budovách. 

Jde o jeden z projevů identity založené na konceptu ESG. Ten stojí na třech klíčových hodnotách – šetrném přístupu k životnímu prostředí (E), sociální citlivosti (S) a férovém a transparentním řízení (G). Právě na příkladu nájemního bydlení pro seniory lze dobře ilustrovat, jak se tento byznysový model dá efektivně aplikovat i v dost odlišném prostředí poskytování sociálních a zdravotnických služeb. 

Tato odvětví jsou totiž bytostně a neoddělitelně spjata právě s prostředním aspektem – tím, který staví do popředí humánní přístup k člověku prostý jakékoliv formy diskriminace. I vzhledem k problémům typu nedostatku finančních prostředků či zajištění personálních kapacit je jasné, že zejména pro realizaci opatření na poli ochrany životního prostředí nezbývá hlavně veřejným a neziskovým zdravotnickým zařízením dostatek sil ani prostředků. Nejde však o jedinou příležitost pro soukromý sektor. 

„Již komunikujeme s několika institucionálními evropskými investory, kteří v rámci alokace prostředků do opravdových ESG projektů mají zájem v našich projektech „nahradit“ bankovní financování a to nejen nižšími úrokovými sazbami a délkou splatnosti, ale i partnerským přístupem a pipelinou klientů pro samotný projekt“, doplňuje Martin Gillar.

Potřeba kapacit pro důstojné stárnutí

Program ESG SeniorCARE SICAV řeší i neutěšenou situaci v oblasti zajišťování paliativní péče, jejíž nedostatečná kvalita je českému zdravotnickému a sociálnímu systému bohužel stále často vytýkána. Daly by se vést sáhodlouhé diskuze, že v současnosti jde o jeden z největších nedostatků pomyslného „S“. I experti se často přiklání k tomu, že paliativní péči je v podmínkách České republiky možná nejlepší nechat na soukromých investorech. 

Podle Martina Gillara je potřeba problematice paliativní péče věnovat zvýšenou pozornost. „V našem pojetí zahrnuje plná péče vše od příchodu klienta do našeho zařízení až po terminální stádium. Paliativní péče je velmi důležitá etapa pro samotného seniora, ale i rodinu, kde je třeba poskytnout i následnou podporu. Důstojnému dožívání se u nás věnuje celý tým specialistů, kteří mají zkušenosti i ze zahraničních projektů,“ ujišťuje. 

Němčice

Němčice

Základem je respekt k výjimečnosti každého klienta, což pomáhá i samotným seniorům absolvujícím náročné rozhodování a stěhování. Společnost má proto v nabídce tři kategorie bytů a každá z nich je určena pro trochu jiného nájemce. Senior Byty nejvíce ocení ti, kteří jsou a nadále chtějí být samostatní – zároveň ale neváhají využít výhod typu bezbariérovosti, možnosti zapojit se do místní komunity či využívat denních služeb z ranku domácí sociálně-zdravotní péče. SeniorCARE UNITS jsou naopak určeny těm, kteří ke kvalitnímu a důstojnému životu potřebují soustavnou asistenci specializovaných pečovatelů. Poslední kategorií jsou byty v režimu Alzheimerhome pro klienty vyžadující komplexní ústavní péči. Zejména druhá a třetí kategorie mohou kvalitně suplovat klasickou paliativní péči ve veřejných zařízeních sociálních služeb, ale i klienti v Senior Bytech mohou svou misi na planetě důstojně zakončit v domácím prostředí se svými blízkými. 

V rámci projektu ESG SeniorCARE SICAV momentálně v různém stádiu provozu a přípravy šest zařízení po celé České republice – konkrétně v Pardubicích, Ostravě, Chebu, Jesenici u Prahy, Němčicích a Teplicích. K těm by během roku 2023 mohly přibýt další čtyři. Společnost Czech Home Capital, jako partnerská společnost ESG SeniorCARE SICAV se ovšem poohlíží po investičních příležitostech tohoto typu i u našich sousedů v Německu a Rakousku, kde už teď působí na trhu s nájemním bydlením a takto provozuje přes 2000 jednotek. 

Jesenice

foto: archiv Czech Home Capital

https://www.esgseniorcare.eu/

WOOD CAMP LIVE V BRNĚ

Byli jsme vidět na důležitém místě – u vchodu do hlavního sálu Orea Congress Hotel v Brně (hned vedle nabídky pravého moravského digestivu) – v rámci prvního ročníku dvoudenní konference WOOD CAMP LIVE ve dnech 3. – 4. listopadu.

Bylo nám ctí být na tak mimořádně zajímavé a úspěšné akci s nabitým programem mediálním partnerem s tituly Development News a Facility Manager.

Konference, kde hlavní roli hrálo dřevo, přilákala přes 250 posluchačů a dlouhý seznam přednášejících se zajímavými a inspirativními přednáškami. K mimořádnému úspěchu konference přispěl nejen po celé dva dny organizačně perfektně zvládnutý nabitý program, přátelská atmosféra mezi milovníky dřeva v různých podobách a navíc umocněný i skvělým a bohatým cateringem. Součástí akce byl i společenský večer se zábavným programem a živou hudbou, kde se účastníci konference mohli neformálně seznámit.

Oba dva dny provázela programem oblíbená moderátorka z pořadu Dobré ráno ČT 2 Soňa Baranová, která byla skvělou volbou. To vše zásluhou ředitelky ADMD Lenky Trandové a kolektivu jejích spolupracovníků, kteří připravili ve všech směrech velmi zdařilou akci. Organizátorům patří obdiv a poděkování! Současně se již nyní těšíme na další pokračování.

Redakce připravila rozhovor s ředitelkou ADMD Lenkou Trandovou, který najdete v připravovaném vydání.

Foto a text:, Arnošt Wagner

Křest říjnového Development News na téma Dřevostavby, v hotelu Le Palais

Ve středu 26. října se při obchodní snídani uskutečnilo společné setkání partnerů časopisů Development News a Facility Manager.

Proběhlo v přátelském duchu v příjemném prostředí hotelu Le Palais na pražských Vinohradech. Říjnové vydání časopisu Development News, jež bylo součástí prezentačních materiálů na společném stánku Prahy, Ostravy a Moravskoslezského kraje na veletrhu EXPO REAL v Mnichově, přilákalo mnoho firem a společností, které téma dřevostaveb v České republice zajímá.     

V úvodu setkání pozdravil hosty prezident SPS, ing. Jiří Nouza, ředitelka ADMD, Lenka Trandová a Miroslav Veselý, generální ředitel společnosti MoistureGuard.

Šéfredaktor vydavatelství WPremium event Arnošt Wagner při této příležitosti poděkoval partnerům, kteří se podíleli na úspěšné příloze, a zároveň nastínil program navazujících setkání, jež přispívají ke vzájemnému obchodnímu propojení zainteresovaných společností.

 

 

 

 

 

LeasePlan, Deloitte a myhive Flexi Offices jsou vítězi soutěže Recepce roku 2022

Letošní soutěž Recepce roku 2022 vyvrcholila vyhlášením vítězů, které proběhlo 6. října v Galerii kavárny Louvre. V hlavní kategorii získala první místo recepce LeasePlan Czech Republic a v kategorii Recepce roku 2022 – design společnost Deloitte CZ Services. Vítězem kategorie Recepce roku 2022 – cowork se pak stala recepce myhive Flexi Offices by Offices Unlimited a cenu poroty za design si odnesla galerie Kunsthalle Praha.

Soutěž Recepce roku, která se řídí heslem „na prvním dojmu záleží“, letos podruhé uspořádal spolek Recepce není vrátnice a je určená výhradně firemním recepcím a recepcím v kancelářských budovách a coworkingových centrech na území hlavního města Prahy.

„V minulém roce měla soutěž pouze hlavní kategorii, ale letos jsme ji rozšířili o dvě nové: Recepce roku 2022 – cowork a Recepce roku 2022 – design. Především díky posledně zmiňované nové kategorii jsme získali možnost pozvat do soutěže také firmy, které investují do pracovního prostředí svého recepčního týmu,“ říká koordinátorka soutěže Štěpánka Pancová.

Hlavní kategorie hodnotila přístup, komunikaci a reprezentativnost recepčních.

V ní zvítězily recepce:

1.místo – LeasePlan Czech Republic

2.místo – ABS Jets

3.místo – RESPECT

 

 

 

Vítězem kategorie Recepce roku 2022 – cowork se staly servisované kanceláře myhive Flexi Offices by Offices Unlimited.

 

 

 

 

V kategorii Recepce roku 2022 – design, která se zaměřila na hodnocení designu, konceptu a ergonomického řešení prostoru recepcí, zvítězily společnosti:

1.místo – Deloitte CZ Services        (autor návrhu: Atelier Kunc architects)

2.místo – Jan Becher Pernod Ricard (autor návrhu: CAPEXUS)

3.místo – Otis                                  (autor návrhu: Penta Real Estate)

 

 

 

Cenou poroty v této kategorii se může pochlubit galerie Kunsthalle Praha (autor návrhu: Axel Kufus).

Celé slavnostní vyhlášení soutěže včetně panelové diskuze bylo možné živě sledovat na online streamu.

Záznam slavnostního vyhlášení soutěže Recepce roku 2022.

 

Více o soutěži na www.recepceroku.cz.

Recepce není vrátnice

Spolek Recepce není vrátnice si je plně vědom toho, že první špatný dojem, který na příchozího udělá recepční, nezachrání ani ten nejúžasnější produkt nebo služba na světě. Proto se řídí mottem „recepce musí fungovat perfektně, jinak nefunguje vůbec“ a dlouhodobě profesionalizuje prostředí recepcí a mění jejich vnímání v očích firem i veřejnosti.