FLOWBOX – budoucnost budov ve světě udržitelnosti

V dnešní době je správa energie a snižování uhlíkové stopy pro majitele nemovitostí klíčovou prioritou. Budovy musejí být efektivnější, ohleduplnější k životnímu prostředí a zároveň musejí zajistit optimální podmínky pro nájemce a obyvatele. 

Právě to vše nabízí autonomní platforma FLOWBOX, která umožňuje snížit spotřebu energie, zlepšit podmínky pro obyvatele a spravovat energetické toky v budovách s minimální manuální intervencí díky využití datové analýzy a umělé inteligence.

Trendy v BMS a BACS

Oblasti BMS (Building Management System) a BACS (Building Automation and Control Syztem) zažívají v posledních letech boom vývoje a inovací. Technologie IoT a digitalizace se stávají stále běžnějšími, což umožňuje efektivnější správu a monitorování budov a jejich systémů. Majitelé budov a facility manažeři se stále více zaměřují na udržitelnost s důrazem na energetickou účinnost a snižování uhlíkové stopy. Flexibilita a přizpůsobitelnost jsou klíčovými prvky, protože budovy musejí reagovat na rychle se měnící potřeby uživatelů, zejména v kontextu hybridního pracovního prostředí.

Cloudová řešení nabízejí výhody vzdáleného řízení a monitorování, což se stalo zásadním prvkem během pandemie covidu-19. Bezpečnost a kybernetická bezpečnost jsou stále naléhavějšími tématy, protože propojená zařízení mohou být zranitelná vůči kybernetickým útokům. Integrované systémy umožňují správcům budov získávat komplexní data o provozu budov a provádět prediktivní analýzu pro plánování údržby a optimalizaci energetického využití. Mění se i postoj ke vnímání „nájemců jako zákazníků“, přičemž se více klade důraz na potřeby, pohodlí nájemců v budovách a celkové interiérové klima. 

„Naprostá většina kontraktů mezi majiteli nemovitostí a FM firmami ukládá odpovědnost za energetický management právě FM firmám. Bohužel vlivem velice nízkých cen energií v uplynulých dekádách se do energetického řízení v budovách investovalo jen velice málo. Nyní, v době energetické krize, FLOWBOX nabízí svoje technologické řešení přímo majitelům budov, ale zároveň uzavírá partnerství i s FM firmami a vyplňuje tak jejich chybějící kapacity v tomto oboru,“ uvádí Tomáš Rendla, CEO FLOWBOX.

Integrační platforma FLOWBOX umí řídit vše

Pokrytí všech těchto aspektů s sebou nese pro majitele nemovitostí nutnost pořídit a spravovat několik systémů. Nic menšího než revoluce přichází s FLOWBOX – integrační platformou, která dokáže spojit nové i stávající systémy a sloučit je do jednoho autonomního ekosystému. Jedná se o hardware-agnostickou platformu umožňující integraci více než 800 technologií od různých výrobců. FLOWBOX umí integrovat nebo zcela nahradit stávající systémy řízení budov a automatizace (MaR a BMS) a přinášet majitelům budov další neocenitelné benefity.

S větším přehledem o tom, jaké procesy se v budovách dějí, mají vlastníci a správci mnohem větší příležitosti, kde optimalizovat energetické toky a kde ušetřit. Zároveň se mohou na FLOWBOX spolehnout v oblasti predikované údržby. 

Ušetřete 30–50 % energie ve vašem nemovitostním portfoliu

Jedním z klíčových aspektů FLOWBOX je jeho schopnost automatizovat energetické toky bez potřeby ručního ovládání. Díky automatizaci a pokročilému vyhodnocování dat dokáže platforma FLOWBOX spravovat energii efektivněji a zajišťovat, že se energetické toky v budovách optimalizují pro dosažení co nejlepších výsledků. To zahrnuje využívání dat o spotřebě energie, výkonnosti budovy a vnějších vstupních dat, jako jsou třeba spotové ceny energie nebo informace o počasí. Kontinuální hodnocení těchto vnějších faktorů přináší možnost automatického řízení přímé spotřeby energie, osvětlení, žaluzií, HVAC a dalších systémů v budovách. FLOWBOX aktivně spravuje energetické toky všech provozních technologií a integruje obnovitelné zdroje energie do jednoho optimalizovaného responsivního ekosystému.

Budovy mají na svědomí více než 40 % veškeré spotřebované energie. Kdyby každá měla o 20 % nižší spotřebu, okamžitě se to projeví,“ říká Tomáš Rendla a zároveň razí heslo, že nejčistší energie je ta, která se nevyrobí.

Návratnost investice během 24 měsíců

FLOWBOX není pouze investicí do budoucnosti, ale také do vašich financí. Díky úspoře energie a zlepšení provozní efektivity můžete očekávat návratnost investice během relativně krátkého časového období. Už jen monitoringem energií se můžete dostat na úspory 10–15 %. 

S FLOWBOX můžete kontrolovat osvětlení na základě obsazenosti a intenzity venkovního světla, spravovat inteligentní IoT senzory pro měření zdravých parametrů životního prostředí, jako je CO2, vlhkost nebo teplota nebo spravovat solární panely, bateriové úložiště a nabíječky pro elektrická vozidla (EV nabíječky). 

Snížení uhlíkové stopy a zvýšení hodnoty vašich nemovitostí

FLOWBOX nejenže pomáhá snižovat uhlíkovou stopu, ale také zvyšuje hodnotu nemovitostí tím, že zlepšuje jejich energetickou efektivitu a udržitelnost. To je důležité pro budoucnost nemovitostí a jejich atraktivitu pro nájemce a investory.

Další přidanou hodnotou systému FLOWBOX je jeho schopnost monitorovat ESG ukazatele. Majitelé budov mohou sledovat a návazně na to reportovat environmentální a sociální aspekty provozu budovy. To zahrnuje např. spotřebu energie, emise skleníkových plynů, kvalitu vzduchu, využití vody a mnoho dalších faktorů. Toto sledování ESG ukazatelů pomáhá majitelům budov plnit cíle udržitelnosti cíle a získávat důvěru investorů a nájemců.

Přehledné ovládání

Uživatelské rozhraní FLOWBOX je do detailu propracované s ohledem na nejnovější trendy v UX. Do správy budov lze přidat neomezený počet uživatelů či uživatelských skupin s různými úrovněmi přístupů. V rozhraní FLOWBOX je možné spravovat jednu budovu nebo celé portfolio, záleží na individuálním nastavení. 

Součástí systému je i komplexní centrum pro notifikace a alarmy pro efektivní dohled a technickou údržbu. Do FLOWBOX se můžete přihlásit na počítači nebo na telefonu, rozhraní je plně responsivní a poskytuje tak aktuální přehled o všem, co se v budovách děje, a to odkudkoli.

FLOWBOX je inovativní integrační platformou, která přináší jedno řešení pro všechny majitele budov a objektů. S možností monitorovat ESG ukazatele, optimalizovat spotřebu energie a snižovat uhlíkovou stopu se stává nedocenitelným nástrojem pro ty, kteří chtějí dosáhnout udržitelnosti a efektivity v provozu svých budov. Díky FLOWBOX můžeme společně posunout budovy a objekty k udržitelnější budoucnosti.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *