Nejnovější trendy zeleně podle M2C

Zeleň je pro většinu z nás ve městech nedostatkovým zbožím. Lidé vyhledávají stále častěji zelené zóny v parcích, ve vnitroblocích obytných domů, ale stále více i v kancelářských budovách.

Ve venkovním prostředí či na terasách vznikají zelené relaxační zóny, kam v průběhu pracovního dne přicházejí zaměstnanci načerpat síly. V období obrovské konkurence a boje o zaměstnance se tak firmy v zelených benefitech doslova předhánějí a chtějí si přenést kus přírody k sobě do „baráku“.

Hlad po zeleni

Útěk k zeleným plochám je do jisté míry dán i dnešní uspěchanou dobou. „Z mého pohledu lidé málo chodí ven do přírody. Doba je hektická, člověk je od rána do večera v práci a nemá čas zajet ven do přírody,“ říká Tomáš Kováčik, specialista M2C na údržbu zeleně, a jako příklad uvádí: „V současnosti převažuje turistika v obchodních centrech. Mají tam dětské koutky s bohatou interiérovou zelení. Rodiče mohou dát dítě doslova do krásné přírody pod střechou a v klidu si nakoupit.“ Není to opravdová příroda, ale jak již bylo řečeno, žijeme v hektické době.

 

Environmentální projekty mají zelenou

 Mnoho firem je zaměřeno na ekologii. Je to dáno snahou chránit a nepoškozovat životní prostředí, a proto jsou v kurzu environmentální projekty.

Některé velké závody se snaží budovat plochy upravené a navržené tak, aby tam byly včely, zajíci, hmyzí hotely, prostě doslova přírodní biotop. Trendem je mít rovněž na určitém procentu plochy luční trávu vytvářející přirozené pr

ostředí hmyzu, včelám či ptactvu.

„Pokud nás o to klient požádá, dokážeme to udělat. Někteří z nich nás třeba v této souvislosti žádají o vybudování ploch s ptačími budkami, vysetí vhodného osiva, lučních trav a o následnou údržbu,“ říká Tomáš Kováčik. A dodává: „Klienta upozorníme na způsob údržby, četnost sečení trávy s ohledem na ptactvo, včelstvo apod. Klienti někdy požadují volbu travin, rostlin a stromů na místech, která pro to nejsou vhodná. Na nás pak je, abychom jim vysvětlili a zdůvodnili, proč to tak nejde.“

Profesionální stroje

M2C se specializuje na profesionální údržbu zeleně. Používá např. stroj značky VENTRAC, který patří k nejlepším v daném oboru a v České republice jej má pouze pár firem. Lze jej využít takřka na všechno a má výbornou svahovou dostupnost. Je to stroj pro komplexní celoroční údržbu od sekání trávy přes odstraňování listí z travnatých ploch, ořezávání okrajů trávníků, odstraňování drnů nebo zkracování živých plotů až po přípravu půdy, využití jako fréza, kartáč či sněhová fréza. Celoroční využitelnost je z pohledu zaměření firmy velice důležitá.

V M2C používají také rotační sekačku na vzduchovém polštáři vhodnou pro sekání těžko dostupných strmých svahů.

M2C navázala spolupráci se společností ITTEC s. r. o., která se dlouhodobě zabývá poradenstvím, servisem a prodejem profesionální techniky renomovaných značek pro údržbu zelených ploch, závlahových systémů a osvětlovací techniky. Na trhu je tato firma vysoce hodnocena díky své profesionalitě.

 

Trendy v oblasti zeleně

Hlavním trendem v projektování zeleně v interiérech i exteriérech  je důraz na maximální jednoduchost údržby a stylový minimalismus. Mezi hlavní trendy patří mj. zelené střechy. Jejich obliba stále roste, neboť mnozí lidé pochopili, že tyto střechy fungují jako přírodní klimatizace a v horkých dnech dokážou snížit teplotu až o 8 °C. Princip zelených ploch spočívá v odpařování vody uložené ve vegetační střeše a v odebíraní tepla z okolí. Tudíž se okolí díky odpařování vody ochlazuje.

Příbuzné jsou i zelené fasády, které fungují na stejném principu ochlazování vzduchu jako zelené střechy.

 

Trendy v pokojových rostlinách

 

Kokedama

Tímto názvem se označuje tradiční japonský způsob pěstování rostlin. Do češtiny lze kokedamu přeložit jako „koule ze zeminy obalená mechem“. Tento způsob je snadnější alternativou ke známějším bonsajím. Kokedamy je možné zavěsit v interiéru. Dá se tedy hovořit o moderní, umělecké formě, která neobvyklým způsobem prezentuje rostliny. Také v českých interiérech si kokedama postupně nachází své místo. Co se týká četnosti zálivky, záleží na konkrétním druhu rostliny.

 

Řasokoule

Jde o vzácný druh vodní řasy. Její domovinou je severní polokoule, kde se přirozeně vyskytuje. Řasokoule je vodní rostlina, která se skládá ze spousty řasových vláken, které ji drží pohromadě. Roste většinou dokulata. Nejlépe se jí daří ve skleněných nádobách, kam může přirozeně dopadat denní světlo. Řadí se mezi jedny z nejméně náročných rostlin na planetě. K životu jí stačí jen vyměňování vody a světlo. Proto jsou výborné např. do kanceláří, kde díky svému neobyčejnému vzhledu lichotí každému oku.

 

Zavěšené tilandsie

Tilandsie jsou rostliny, které nebudou potřebovat moc vaší pozornosti. Jsou velmi nenáročné. Stačí jim jen občas mírná zálivka nebo rosení a můžete je nechat žít vlastním životem. Původem jsou tyto rostliny z Jižní Ameriky. Lze je pěstovat v závěsných nádobách, které působí velmi vzdušně a moderně.

 

Makramé neboli vyplétané květináče

Jde o velmi populární a moderní techniku vyplétaní květináčů, do nichž se vkládají pokojové rostliny. Jednotlivé provázky se splétají v uzlíky, na které lze přidávat např. korálky. Tato technika byla oblíbená v 70. letech, nyní se vrací mezi trendy a můžeme se s ní setkávat v moderních interiérech.

 

Hmyzí hotely

Každý rok ve světě zmizí 2,5 % z celkového objemu hmyzu. Pokud by úbytek hmyzích druhů stále pokračoval stejným tempem, do 100 let by hmyz úplně vyhynul. K jeho zániku dochází v důsledku zemědělství a používání chemických pesticidů, které hmyz hubí. Proto si lze všimnout, že z luk a hájů zmizelo velké množství motýlů, včel, čmeláků i pestřenek.

Proto se zakládají tzv. hmyzí hotely nebo domečky pro brouky. Hmyzí hotely poskytnou broukům důležité přístřeší, ochranu před zimou i deštěm. Také jim nabídne poklidné místo, kam mohou naklást vajíčka, z nichž se vyvinou larvy a postupem času noví jedinci. Hotel pro hmyz vypadá jako domeček či budka o několika patrech. Do jednotlivých pater se rozmístí polínka tvrdého dřeva s malými otvory, v nichž se může hmyz uhnízdit. Pro stavbu hmyzího hotelu lze využít bambus, slámu, suchou trávu, mech, šišky atd. Každé patro bývá z jiného materiálu a různě velké. Domeček by měl být situován na klidné a suché místo.

 

Vizualizace a řešení M2C na míru

„Klientovi dokážeme nabídnout řešení na míru,“ říká Tomáš Kováčik. Dále upřesňuje: „Navrhujeme koncept a staráme se o údržbu jeho zelených ploch. Zaměřujeme se ale i na obchodní a byznys centra, kde zajišťujeme údržbu, závlahu a víceméně celý servis. Mezi naše klienty, kterým poskytujeme dlouhodobě služby úpravy zeleně, patří i společnosti T-Mobile, ASPIRA Business Centre, Toyota Kolín a Mondi Štětí.“

Podle Tomáše Kováčika je důležité respektovat představu klienta: „Čím více informací máme, tím samozřejmě lépe. Můžeme je totiž promítnout přímo do návrhu 3D vizualizace a touto formou klientovi prezentovat podobu projektu po jeho realizaci. Vždy vycházíme z jeho zadání, popřípadě hledáme společně vhodné řešení, protože ne všechny požadavky je možné nebo vhodné realizovat. Například v Toyotě Kolín nás požádali o vysetí okrasných záhonů. Navrhli jsme jim výsadbu tak, aby korespondovala s tradičním zahradním stylem krajiny, odkud značka Toyota pochází. Z kombinace výsadby byli nadšeni. Vždy je třeba vědět, co se klientovi líbí a co má rád. Následně mu pošleme k vyjádření návrh vizualizace. Po odsouhlasení následuje návrh cenové nabídky a poté realizace.“

Pro vytvoření dobrého návrhu je zásadní zadání klienta, osobní konzultace, obhlídka charakteru místa, budovy a okolí, zda jde o exteriér nebo interiér apod. Dále je třeba znát, kde se nachází připojení na vodu, jakým způsobem se bude zavlažovat, jaká bude četnost údržby, zda se bude trávník sekat či nikoli, zda je tam stín, polostín, nebo zda jde o suché stanoviště. Tomu všemu je třeba přizpůsobit skladbu a charakter výsadby rostlin a trav. Aspektů je dlouhá řada…

„Většina klientů dá na naše doporučení. Je naším úkolem klienta přesvědčit a zdůvodnit navrhované řešení tak, aby konečný výsledek byl v harmonií s přírodou, splnil daný účel a vedl ke spokojenosti klienta,“ uzavírá Tomáš Kováčik.

 

TEXT Red FOTO Archiv M2C

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *