První česká kniha o housekeepingu.

Novinka na tuzemském trhu: První česká kniha o housekeepingu pomůže se vzděláváním v hotelnictví

Nová odborná kniha Housekeeping komplexně, chytře a efektivně je první publikací svého druhu vydanou v tuzemsku v českém jazyce, která se věnuje výhradně housekeepingu v ubytovacím zařízení. Je plně interaktivní, pomocí QR kódů odkazuje na názorná videa a návody.

Autorka Jaroslava Vyskočilová při jejím tvoření vycházela ze své mnohaleté praxe a příkladů z reálného fungování hotelu. Kniha má za cíl pomoci hoteliérům se lépe zorientovat v této problematice, zatraktivnit samotný obor housekeepingu a samozřejmě má sloužit také studentům cestovního ruchu.

Housekeeping je velmi speciální oddělení v hotelu, které se prolíná celým jeho chodem. Není jen o úklidu, jak se mnozí domnívají. Jenže málokdo si dokáže představit, co vše obnáší, protože ucelené a oborné publikace o tomto oboru v České republice dosud chyběly. Vždyť ani samotné slovo housekeepingu nemá v češtině zatím adekvátně správný překlad. A právě proto vznikla tato nová publikace.

„Abychom vyplnili mezeru na trhu, vnesli světlo do problematiky housekeepingu a vytvořili povědomí o tom, co vše housekeeping obnáší, vydali jsme se společností Cortina Park s.r.o knihu – Housekeeping komplexně, chytře a efektivně,“ říká Jaroslava Vyskočilová, autorka knihy a vedoucí housekeepingu ve Vienna House by Wyndham Diplomat Prague, a dodává: „Tato odborná publikace bude sloužit všem, kteří podnikají v hotelnictví a cestovním ruchu a samozřejmě také studentům odborných škol a učilišť.“ Kniha je již v prodeji za 320 Kč a je ji možné zakoupit na webových stránkách jvprofi.cz.

Kniha obsahuje kromě odborných textů také příběhy z praxe autorky, které čtenářům přiblíží danou problematiku na konkrétních případech z reálného chodu hotelu. Dále je plná ilustračních a návodných fotografií a v neposlední řadě v ní najdeme i QR kódy, které uživatele přesměrují na krátká instruktážní videa. Kniha je tak nejen prvním studijním materiálem o housekeepingu, ale je zároveň i jednou z prvních interaktivních učebnic v cestovním ruchu vůbec.

Publikace vznikala v prostředí Vienna House by Wyndham Diplomat Prague, stylového konferenčního hotelu s kreativními eventy v pražských Dejvicích, kde autorka působí jako vedoucí housekeepingu. Hotel se na její tvorbě partnersky podílel nejen poskytnutím prostoru a zázemí, ale také finančně.

„Jsme hrdí na to, že můžeme být s hotelem Vienna House by Wyndham Diplomat Prague součástí tak velkého počinu, jakým je vydání první české publikace speciálně o housekeepingu,“ říká Marek Páleník, ředitel hotelu Vienna House by Wyndham Diplomat Prague a dodává: „S autorkou jsme kolegové již mnoho let. Jsem si jistý, že je to profesionál na svém místě a jsem nesmírně pyšný na to, že předává své zkušenosti ostatním.“

Další důležitý partner společnost Professional support s.r.o. dodává řešení pro praní, úklid a mytí nádobí v profesionálních provozech a je přímým distribučním partnerem Procter & Gamble Professional ve střední Evropě. Dlouhodobě zákazníkům zlepšuje, zjednodušuje a zefektivňuje oblast praní, úklidu a čištění. „Naše firma má za cíl neustále pomáhat zákazníkům a jednou z cest je i jejich další vzdělávání a školení. Proto nás okamžitě zaujal projekt první odborné knihy o housekeepingu v České republice, protože z vlastní zkušenosti víme, jak je těžké získat pro pracovníky v této oblasti jakékoliv relevantní a praktické informace,“ říká Karel Matějka, strategic development director Professional support s.r.o., a dodává: „Z naší předchozí spolupráce s Jaroslavou Vyskočilovou jsme nepochybovali, že díky jejím mnohaletým praktickým zkušenostem, nezlomností a zápalu pro věc se kniha stane užitečným průvodcem a pomocníkem ve světě housekeepingu pro mnoho zaměstnanců. Proto jsme velmi rádi, že jsme se na přípravě knihy mohli sponzorsky podílet, a tím umožnit její vznik.“

Publikace Housekeeping komplexně, chytře a efektivně vyšla za laskavé podpory těchto partnerů: Vienna House by Wyndham Diplomat Prague, Professional support s.r.o. (P&G Professional Service Partner), UNAR s.r.o., Profiprádlo.cz, Bilionar Company s.r.o., CHRIŠTOF, spol. s.r.o., SHYYKO s.r.o., Neumanna, Prádelna Kyselý, Asociace Hotelů a restaurací České republiky, Pragoperun, Pikolin, JV Profi, Matyáš Čenský a Prádelna a čistírna Jihlava. Děkujeme!

O autorce:

Jaroslava Vyskočilová celou svoji profesní kariéru budovala ve významných mezinárodních hotelech. Začínala v gastronomickém úseku, kde se přes pozici vedoucí střediska, spoluřízení vlastního provozu, realizaci cateringů a dalších aktivit včetně otevírání nových hotelů vypracovala až k pozicím v top managementu řetězců, jako jsou Holiday Inn Prague Congress Centre, Hotel International nebo Hotel Forum (nynější Corinthia Towers). Absolvovala velké množství tréninků u renomovaných hotelových společností a mnohé další odborné semináře. V posledních letech se v hotelu Vienna House by Wyndham Diplomat Prague věnuje oblasti řízení „Back of the House“. Své zkušenosti úspěšně aplikuje především do oblasti housekeepingu. Důraz klade na kvalitu, motivaci a trénink zaměstnanců, využití moderních přístupů a také optimalizaci nákladů. Podílí se i na prosazování ekologických prvků do hotelového provozu. Je čestným členem AHR ČR a přispívá ke vzdělávacím aktivitám asociace. Dlouhodobě vede právě pod hlavičkou AHR ČR odborné kurzy housekeepingu a působí zároveň jako konzultant pro tuto oblast.

Slovo autorky:

Když jsem v roce 2001 jsem dostala nabídku jít pracovat na úsek housekeepingu do nově otevíraného hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre. Nevěděla jsem, co mě čeká. Přestože jsem do té doby působila výhradně ve stravovacím sektoru, tuto nabídku jsem přijala jako novou výzvu. Nicméně odborné znalosti právě z tohoto segmentu mi chyběly a cítila jsem silnou potřebu vzdělat se a zjistit o housekeepingu co nejvíce odborných informací. Chtěla jsem si vyhledat specializované semináře, přečíst si odborné články nebo knihy, které by se housekeepingu věnovaly. Jaké však bylo moje překvapení, když jsem po roce pátrání zjistila, že nic takového u nás neexistuje! Nenašla jsem jediný odborný seminář po celé České republice, nenašla jsem jediný článek a veškerá dostupná literatura o housekeepingu byla pouze zahraniční. A to byl hlavní důvod, že jsem po třech letech přijala nabídku od prezidenta Asociace hotelů a restaurací České republiky Václava Stárka, abych připravila seminář právě o housekeepingu pro jejich vzdělávací Akademii. V současnosti máme již dlouhodobě tři volně navazující moduly, a všechny kurzy jsou vždy plné. V roce 2012 jsem ve spolupráci s AHR ČR natočila výukové video, o které byl a stále je rekordní zájem. Tím se potvrdila moje domněnka, že ani odborné školy nemají k problematice housekeepingu prakticky žádné materiály k výuce.

A tehdy vznikla moje myšlenka, že bych se měla pokusit napsat o této problematice knihu. Housekeeping je úsek v hotelu, který si rozhodně zasluhuje, aby se o něm mluvilo. Aby se mu věnovala odborná literatura, ze které by mohli pedagogové, studenti, majitelé hotelů a penzionů čerpat informace, a mohli si tak udělat ucelený názor, jak široký záběr má tato oblast. Pevně věřím, že právě tato kniha pomůže všem, kdo s úsekem housekeepingu přicházejí do kontaktu, při řešení jejich každodenních problémů.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *