Poskytujeme komplexní podporu při správě budov

Skupina STRABAG, jejíž součástí je také STRABAG Property and Facility Services (STRABAG PFS), je jednou z předních stavebních společností v Evropě. Podnik především poskytuje komplexní nabídku služeb v průběhu celého životního cyklu nemovitosti (plánování, výstavba, rozvoj, provoz, recyklace) a v posledních letech se etabloval jako silný hráč na klíčových trzích a zaměřuje se na integrovaný FM v oblasti nemovitostí. 

V roce 2023 uskutečnila společnost STRABAG PFS významnou akvizici s firmou Bockholdt ze severního Německa a vrátila se mezi top 10 poskytovatelů služeb FM ve střední Evropě. Mj. i proto jsme požádali o rozhovor Matthiase Plattnera, který je od letošního září jednatelem společnosti STRABAG PFS a převzal vedle Rakouska zodpovědnost za obchody ve střední a východní Evropě – především v Polsku, Česku a na Slovensku.

Jaké výhody přináší spolupráce s vaší společností vedle jistoty silné značky?

Jako integrovaný poskytovatel FM služeb garantuje STRABAG PSF od nepaměti kvalitu a orientaci na zákazníka. Jako koncern jsme také schopni nejen zpracovávat, ale i aktivně prosazovat megatrendy budoucnosti. Při tom nám pomáhá ucelená komplexní znalost segmentu nemovitostí. To vše využíváme ve prospěch našich zákazníků, abychom odbornými znalostmi neustále zlepšovali naši komplexní nabídku služeb a jako poskytovatel FM zároveň efektivně a hospodárně plnili provozní úkoly, za něž zodpovídáme, a vždy pružně reagovali na měnící se požadavky klientů.

Můžete nám představit, jak SPFS funguje a jaké poskytuje služby?

Společnost STRABAG PFS je poskytovatelem integrovaného FM. Žijeme myšlenkou „Všechno z jedné ruky“, a proto chceme našim zákazníkům poskytovat komplexní podporu při správě portfolia jejich budov. Začíná to komplexní znalostí stavu nemovitosti přes otázky týkající se provozu budov v souladu s právními předpisy a končí klasickými infrastrukturními službami, jako je např. recepce či úklid. Jsme zcela flexibilní, žádná zakázka se nepodobá druhé – tato flexibilita z nás dělá silného partnera.

Můžete charakterizovat rozdíly mezi trhy v Německu, Rakousku, Polsku, Slovensku a České republice? Jak je nastaven proces know-how ve skupině?

Jsme přesvědčení Evropané a žijeme rozmanitostí a různorodostí tohoto nádherného kontinentu. Každý trh má vlastní pravidla, pokud jde o právní rámec a předpisy, hospodářskou soutěž a kulturní a ekonomické charakteristiky. Proto sázíme na decentralizovanou organizační strukturu se silnými celky v zemích, kde máme jako STRABAG PFS zastoupení. Prioritně se budeme věnovat tématům, ve kterých můžeme dosáhnout velké škálovatelnosti ve prospěch našich zákazníků – mezi ně mimo jiné patří digitalizace, resp. naše digitální servisní platforma. Snažíme se také v rámci naší skupiny sdílet nadřazené know-how, což je obzvlášť důležité, protože boj o kvalifikovaný personál je na všech trzích stejně tvrdý.

Lze specifikovat, do jaké míry se trh v ČR liší oproti jiným státům?

Český trh tvoří dva silné regiony – pražská aglomerace a Jihomoravský kraj, zatímco ostatní regiony mají velmi heterogenní strukturu. Výrazně se neliší od ostatních trhů ve střední a východní Evropě. V současné době se zaměřujeme na pražskou aglomeraci, máme ale ambiciózní plány na vytvoření rozsáhlé struktury s prvním krokem směrem k Brnu.

Jaké inovace přináší STRABAG PFS na současný trh FM?

Zde hraje zcela jasně velkou roli výhoda velkého koncernu. Společnost před lety založila vlastní oddělení věnující se problematice inovací, které je přímo podřízené našemu CEO. S platformou digitálních služeb již Strabag PFS nabízí i zcela konkrétní produkt v modulárním systému na míru. Ta se teď rozšířila o eco2solutions Serviceportfolio, které jsme prezentovali v září 2023. Věříme proto, že jsme na nadcházející rok dobře připraveni.

Jaká rizika lze očekávat na trhu? Jak byste predikoval vývoj segmentu a jaké jsou možné vize v krátkodobém i dlouhodobém horizontu?

Tento bod bych spíše viděl jako příležitost pro naše podnikání. Vzhledem k regulačním požadavkům v oblasti udržitelnosti se stáváme stále vyhledávanějším partnerem při poskytování relevantních dat ESG. Výzvou stále zůstává nedostatek odborníků, který ale můžeme překonat technologickým pokrokem např. v oblasti automatizace a robotizace. Očekávám také, že ve střednědobém až dlouhodobém horizontu bude mít větší vliv umělá inteligence, kterou můžeme odpovídajícím způsobem využít.

TEXT Red., FOTO Archiv STRABAG PFS

Matthias Plattner po studiích ve Vídni a Londýně zahájil svou pracovní kariéru v roce 2012 v ERSTE Group Immorent v oblasti projektového financování. V roce 2015 nastoupil do Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H, kde nejprve působil v kanceláři vedení a o dva roky později převzal řízení pobočky Objekt & Facility Management Österreich. V této funkci zodpovídal za služby koncernu v oblasti provozu a správy budov. Od září 2023 je Matthias Plattner jednatelem společnosti STRABAG PFS.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *