Smart metering a 90% úspory v kancelářích a skladech

Smart metering stále více zajímá facility manažery, majitele budov i nájemce. Podobně tomu bylo i v areálu WUTEH v polském Štětíně. Investor zvolil inteligentní energetický management, což mělo dvojí efekt – úspory předčily očekávání a správci se výrazně ulevilo. Jak na chytré měření energií v komerční sféře, na něž stále více tlačí i směrnice EU?

Areál P.P.U.T. WUTEH poblíž centra Štětína má rozlohu přes 8 000 m² skladových, výrobních a kancelářských prostor. Nejde na první pohled o krásný, moderní objekt, nějakou dobu už na místě stojí. Ale nenechte se zmást. Je to mistrovské dílo energetického managementu.

Sázka na inteligenci a automatizaci

Když se investor rozhodoval pro modernizaci toků energií ve stávajícím areálu, cílem byly hlavně úspory. Inteligentní měření a řízení mělo přinést přesnější zaznamenávání dat, která budou sloužit pro optimalizaci a lepší řízení energií a snížení provozních nákladů. Vedlejšími efekty a bonusy měla být udržitelnější budova a kvalitnější informace o potřebě údržby.

Klíč k úspěchu se skrývá hlavně v technické místnosti. Instalační firma Grazzo napojila soustavu MaR na systém inteligentní automatizace budov Loxone, přesněji jeho řídicí jednotku Miniserver, doplnila potřebné komponenty a během chvíle spustila testovací provoz, který později přešel v plné řízení tepelných čerpadel a mnoha dalšího.

Žádné noční výjezdy kvůli nízké teplotě

Jedním z hlavních aspektů projektu je efektivní hospodaření s teplem. Je to třeba, rozsáhlý areál tvoří 1 200 m² kanceláří a 5 500 m² skladů, takže plýtvání teplem je výrazně cítit na účtech za energie. Ve skladech je potřeba konstantně udržovat 18 °C, v kancelářích 21 °C.

Dříve tepelné čerpadlo běželo neustále a spotřeba byla nonstop 17–18 kW. V případě chladné předpovědi nebo velkých mrazů musel někdo přispěchat a ručně štelovat množství tepla dodávaného do budov. Třeba i v noci.

Nyní se provoz tepelných čerpadel řídí a upravuje automaticky. Není nutná fyzická přítomnost obsluhy a čerpadla spotřebovávají mnohem méně energie, často pracují na 10–30 % svého výkonu. Systém kromě aktuální teploty zohledňuje dokonce i předpověď počasí a automaticky upravuje množství tepla dodávaného do centrálního tepelného zdroje.

Pozor na únik vody

Součástí modernizace systému byly také záplavové senzory, chytré měřiče zároveň detekují průtoky vody. V případě zaznamenaného úniku dostane facility manažer notifikaci (alert) a ventily automaticky uzavřou odpovídající přívod vody. Díky aplikovanému smart meteringu má správce potřebná data pro lepší identifikaci problému a může rychle zasáhnout či provést opravu.

Co by za to dal majitel jiné budovy v jižních Čechách, který si nepřál být jmenován. Postihla ji havárie na soustavě pod budovou. Unikaly kubíky vody, ale bez notifikace to majitel zjistil až při vyúčtování po několika měsících. Z finančních ztrát se mu protočily panenky. I to je reálný příklad z praxe.

Fotovoltaika využívá potenciál na maximum

Inteligentní systém Loxone řídí i vyrobenou energii z 45kWp FVE na střeše, s níž automaticky nakládá podle aktuální potřeby budovy. Veškerá vyrobená energie je využita pro vlastní spotřebu, s jejíž efektivitou pomáhá energetický management. Se sběrem dat pro vyhodnocování pomáhají chytré měřiče připojené přes standardizované rozhraní Modbus. Neustále analyzují spotřebu i směry toků, jimiž energie proudí.

Uvedeme další odstrašující případ z praxe: Známý řetězec restaurací pořídil FVE na střechu jedné z provozoven. Po několika dnech došlo k výpadku přísunu elektrické energie. Střídač poté již nenaskočil a zůstal v chybové hlášce a žádný systém monitoringu a řízení energií na to neupozornil. Restaurace tak 14 měsíců žila v domnění, že se díky FVE chová úsporně, přesto si nevyrobila ani watt vlastní elektřiny. Ve firmě WUTEH není šance, že by se něco podobného stalo.

Úspěch tam zaznamenalo i speciální řízení elektromotorů. Systém inteligentně řídí jejich výkon podle potřeby, což vede k velkým úsporám energie a výrazně pomalejšímu opotřebení mechanických součástí.

Úspory předčily očekávání

Jak jsme zmínili na začátku, investorovi šlo především o úspory. Čekal 10 až 15 %. Realita? Spotřebu energií v areálu snížil o 90 %!

Správný smart metering přináší budovám kromě vyjmenovaných možností i spoustu funkcí navíc:

  • načítání hodnot v určitém intervalu,
  • odečty lokálně i vzdáleně bez dalších poplatků
  • export dat pro SVJ kvůli fakturaci,
  • evidence spotřeby z dobíjení elektromobilů,
  • apod.

S využitím Loxone má investor, facility manažer či správce i nájemci stejnou aplikaci – přizpůsobenou na míru s odpovídajícími oprávněními. Součástí aplikace je vzdálený přístup ke všem funkcím (rovněž bez příplatku).

Dále lze vyčítat i hodnoty CO2 pro doložení snížení emisí, snadno porovnávat data napříč objekty, rozúčtování spotřeby na základě statistik… To vše v jednom systému.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *