Online data od INNOVIS vám ušetří peníze a čas

Okamžitý přístup k informacím je dnes důležitější, více než kdy dříve. Má klíčový význam pro úspěšnost v mnoha oblastech života. Bez rychlého a snadného přístupu k informacím by bylo obtížné dosáhnout úspěchu v podnikání, jeho inovování a zvyšování produktivity. S rozvojem technologií a digitálních nástrojů se zvýšila potřeba rychle a efektivně zpracovávat velké množství dat, aby firmy mohly přijímat informovaná rozhodnutí.

Provozní data jsou klíčovými informacemi o chodu firmy a mohou být velmi užitečné pro úsporu času a peněz. Online přístup k těmto datům umožňuje firmám pružně reagovat na aktuální situaci  a na jejich základě přijímat rozhodnutí.

Práce s provozními daty vede k úsporám

Bezprostřední přístup k provozním datům umožňuje firmám sledovat aktuální tržní podmínky a reagovat na změny v poptávce a chování zákazníků. Na základě toho mohou rychle a efektivně přizpůsobovat své produkty a služby, což může vést ke zvýšení tržeb a zisku. Přístup k provozním datům mohou firmy využít i pro optimalizaci procesů, kdy mohou sledovat a analyzovat v reálném čase, a v důsledku toho identifikovat oblasti, které lze zkvalitnit. To může vést ke zvýšení produktivity a snížení nákladů. Velký význam má rychlý přístup k datům i v oblasti prediktivní údržby. V tom případě mají firmy možnost sledovat stav svých zařízení a odhalit potenciální problémy dříve, než dojde k poruše. To napomáhá snížit náklady na opravy a především eliminovat omezení nebo zastavení provozu.

K nejžádanějším patří data o spotřebě energie, která jsou důležitá pro snížení nákladů a optimalizaci spotřeby. Spotřebu energie lze sledovat pomocí měření, která zahrnují elektřinu, vodu, plyn a teplo. Neméně důležité jsou informace o stavu budovy a jednotlivých zařízeních včetně pravidelných inspekcí a údržby. Ty mohou pomoci minimalizovat náklady na opravy a zvýšit hodnotu nemovitosti. Data zahrnují informace o prováděných údržbách, opravách a výměnách včetně její nákladovosti.

Data pomáhají zvýšit komfort zaměstnanců i zákazníků

Společnost M2C a její technologická divize Innovis mají dlouholeté zkušenosti při sběru a vyhodnocování dat při správě nemovitostí a při provozu budov. O jaká data je mezi jejími klienty v současnosti největší zájem? „Pokud jde o údaje, které získáváme pomocí technologií, tak se jedná především o data logistická (počty vozidel, obsazení parkovišť, obsazení ramp a vytíženost areálu jako takového), popřípadě informace o počtech lidí, které klientovi objektem projdou,“ říká David Pulkert, obchodní ředitel M2C pro Českou republiku. Dodává: „Jde především o retailové řetězce nebo obchodní centra, kde se počítá footfall, vytváříme heatmapy a marketingové analýzy. Při správě budov je to především o spotřebě energie, vzdálených odečtech a o efektivním řízení energetického managementu, který lze pomocí softwaru optimalizovat na přijatelnou úroveň.“

V oblasti bezpečnosti a dohledu je kladen důraz na provozní data, která zahrnují informace z kamerového systému, o přístupových a zabezpečovacích systémech a dalších bezpečnostních opatřeních. Ke snížení nákladů a optimalizaci výnosů z nemovitosti napomáhají informace o nákladech na provoz budovy a nákladech na údržbu a opravy. Při provozu budovy jsou stále častěji sledována i data týkající se kvality vnitřního prostředí, jako jsou měření kvality ovzduší, hladina hluku a teplota. Ta mohou pomoci zajistit vyšší komfort a příjemné pracovní prostředí uživatelům budovy.  Databáze dat má tak v oblasti správy nemovitostí a jejich zařízení obrovský význam, protože umožňuje správcům nemovitostí rychle identifikovat a řešit problémy, plánovat údržbu a zlepšovat zákaznický servis. Při výběru firmy, která klientovi zpracovává a reportuje provozní data, dbají zákazníci na to, aby byla spolehlivá, transparentní a etická. Preferují firmy, které dokážou snížit náklady a zlepšit efektivitu prostřednictvím datového zpracování. Poskytování takových služeb je významným faktorem pro zákazníky při rozhodování o výběru produktů a služeb a vede ke zvýšení jeho loajality a spokojenosti.

To ze zkušenosti potvrzuje i David Pulkert: „Zákazníci od nás očekávají, že budeme poskytovat online přístup k informacím a datům prostřednictvím moderních digitálních nástrojů, jako jsou mobilní aplikace, webové portály, IoT čidla nebo analytické SW, které vytěžují kamerové záznamy. Chtějí být schopni snadno získat informace o stavu zařízení a služeb, o spotřebě energií, o zdravotních a bezpečnostních rizicích a dalších relevantních informacích, a to v reálném čase.“

TEXT a FOTO PR M2C

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *