Nové možnosti (nejen) pro facility management

Digitalizace se nevyhýbá žádnému odvětví a v každém přináší řadu výhod.  Atalian nově nabízí službu 3D skenování budov pomocí 3D kamer, což je inovativní způsob získávání přesných a detailních 3D modelů různých prostor. Metoda umožňuje zachytit vnitřní i vnější části budov v jednom vysoce kvalitním  modelu, přitom je proti tradičním postupům rychlejší, přesnější a efektivnější.

3D skenování budov pomocí 3D kamer je prvním krokem k získávání přesných a detailních 3D modelů různých typů budov pomocí pokročilých technologií snímání a zaznamenávání prostorových dat. Metoda využívá kombinaci technologií, jako je LiDAR, a snímání obrazu, díky nimž dokáže věrně zaznamenat geometrické informace i vizuální detaily budov. Prostorové skenování budov nachází široké uplatnění i v Česku a prosazuje se postupně v mnoha oblastech. Mezi hlavní patří bezpochyby architektura, stavebnictví a správa nemovitostí, ale využití najde i při ochraně kulturního dědictví, v průmyslu a dalších oblastech. Technologie totiž otevírá zcela nové možnosti v oblasti vizualizace, dokumentace a plánování využití budov.

Výhody 3D skenování budov

Při využití prostorového skenování oceníte především rychlost a přesnost. Při dosahu 20 m a přesností odchylky jen ±20 mm si navíc můžete být jisti vynikající kvalitou výsledných modelů. Rychlé skenování umožní efektivně skenovat rozsáhlé prostory a získat kompletní 3D model budovy v krátké době, což šetří čas a zvyšuje produktivitu. Současně snižuje náklady, protože jedno skenování zahrnuje celý objekt, což eliminuje potřebu opakovaného skenování jedné plochy. Zanedbatelné není ani zlepšení bezpečnosti a zdraví při práci – při skenování totiž není potřebná přítomnost žádného člověka, což snižuje riziko úrazů a zvyšuje bezpečnost. Podtrženo, sečteno, 3D skenování budov je dokonalým příkladem efektivního využití možností moderních technologií.

SKENOVÁNÍ BUDOV POMOCÍ 3D KAMER VE TŘECH KROCÍCH

Příprava budovy a příslušenství na skenování Před samotným skenováním je potřebné připravit prostor a zabezpečit, aby byl čistý a bez překážek. Můžete též označit okna a jiné specifické prvky, které mají být zachyceny.

Vlastní skenování 3D kamera Matterport Pro3 umožňuje rychlé a efektivní skenování prostoru. Kamery snímají okolní objekty pomocí technologie LiDAR a sbírají data o hloubce, barvách a texturách.

Následné zpracování dat a tvorba 3D modelu budovy Po skenování se data zpracují a vytvoří se vysoc kvalitní 3D modely budov. Tyto modely mohou být použity v různých oblastech, jako je architektura, stavebnictví, realitní trh a mnoho dalších.

TEXT a FOTO: PR Atalian

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *