Digitalizace hýbe naším oborem, ale zámek je zámek

Cech mechanických zámkových systémů ČR (CMZS) vznikl v roce 1994 jako nezisková organizace. Dnes funguje jako respektovaný a státem uznaný garant různých služeb souvisejících se zabezpečením a sdružuje desítky odborných firem.

Hovořili jsme o tom s předsedou představenstva cechu Tomášem Pospíšilem.

Na webu vašeho cechu píšete, že jste „státem pověřeným odborným garantem v oblasti mechanického, mechatronického, elektronického a kombinovaného zabezpečení majetku“. Znamená to, že když si budu chtít vybudovat zabezpečovací systém ve firmě, budete mi garantovat kvalitu služeb? Že mě firma nenapálí?

V úhrnu lze říci ano, pokud využijete služeb členů CMZS, nemělo by se stát, že vás firma „napálí“. Určitě vám nabídne řešení za obvyklé ceny na trhu. Existují samozřejmě cenově dražší i levnější alternativy a je jen na vás, zda si pořídíte prémiovou značku nebo ne.

Proč by společnosti, které řeší zabezpečení budovy, měly využít služeb vašich členů?

Jsme tradiční odborná oborová asociace s 29letou historií. Sdružujeme profesionály i výrobce a distributory prostředků k zabezpečení majetku a objektů. Zákazníkům – ať jde o občany, nebo firmy – dlouhodobě a koncepčně doporučujeme, vysvětlujeme, nabízíme a montujeme správná, účinná, certifikovaná řešení zabezpečení včetně prevence.

Znamená to, že sdružujete hlavně velké firmy?

Sdružujeme celý řetězec členů – od vzniku výrobku, jeho zkoušení, kvalifikovaného prodeje až po finální službu odborné montáže a následný servis. Naši členové se dělí na drobné firmy, větší společnosti, výrobce a velkoobchody. Mezi ty první patří zámkaři, kteří prodávají vložky, zámky a řežou kopie klíčů, zámečníci či nouzové otvírací služby. Větší firmy podnikající v zabezpečení vám zabezpečí objekt komplexně, například systémem generálního klíče v kombinaci s elektronickým přístupovým systémem a doplňujícími prvky, jako je alarm, kamery, PCO apod. Výrobci a velkoobchody uvádějí a distribuují bezpečnostní produkty na trh. Specifickým typem člena je státem akreditovaná zkušební laboratoř, která výrobky certifikuje.

Co je třeba udělat pro to, abyste se stali státem pověřeným garantem?

Státem pověřeným garantem jsme se stali před více než 10 lety, kdy jsme začali spolupracovat s Ministerstvem vnitra ČR, konkrétně odborem prevence kriminality. A to na základě cechovního projektu Bezpečná země, jehož jsem autorem.

Jak chcete přispět k bezpečnosti země? 

Jedná se o prevenční projekt, který laickou a velmi přístupnou formou vysvětluje zásady správných způsobů zabezpečení – na co si dát pozor, jak postupovat, čeho se vyvarovat a zejména jaké produkty si vybírat. Ať už jde o dodavatele, nebo montáž. K tomu slouží Katalog doporučených výrobků, což je tištěná a elektronická publikace, která provádí celou problematikou zabezpečení budov včetně nabídky produktů od tradičních tuzemských i evropských prověřených výrobců. Tyto produkty, pokud jsou instalovány některými z členů CMZS, by pak měly mít odbornou garanci montáže a zajištění správné funkčnosti. A především by si měl zákazník být jistý, že pro daný typ a místo zabezpečení byla vybrána správná velikost, síla či úroveň zatížení instalovaného zařízení. Tento projekt se neustále rozvíjí podle inovace a digitalizace i do systémů zabezpečení. Začínali jsme s čistou mechanikou. Pak se přidala mechatronika a dnes je to také elektronika a kombinace těchto způsobů zabezpečení objektů. V současnosti řešíme a do projektu i jeho katalogu přidáváme téma kybernetické bezpečnosti produktů zabezpečení.

Co má z projektu Bezpečná země váš cech?

Projekt je odrazovým můstkem hlavně pro naše členy, kteří na jeho základě nabízejí své služby a produkty provozovatelům, facility manažerům či správním firmám. Přes CMZS žádný kontrakt nejde – jsme nezisková organizace i z důvodu spolupráce se státním sektorem, tedy i jeho záštity. Předkládáme a propagujeme správné způsoby zabezpečení a odkazujeme na členskou základnu. Cech MZS ČR společně s ministerstvem vnitra a Policie ČR je nositelem know-how – správných, účinných, certifikovaných způsobů a prostředků zabezpečení z obecného hlediska. A zákazník má k dispozici již zmíněný Katalog doporučených výrobků a seznam členů, aby si vybral produkt i toho, kdo jej má namontovat.

V čem má pro zákazníka projekt Bezpečná země přidanou hodnotu?

V jistotě, že dostane korektní a relevantní informace. V jistotě, že získá nabídku řešení a produktů, které skutečně pokrývají jeho reálné potřeby a jsou vhodně dimenzovány pro jeho objekt. Většina ostatních prodejců chce prvořadě prodat, a tak naslibují i nemožné. Nebo velkoobjemově dovážejí zboží a nabízejí jej po internetu za lákavé peníze… Zákazníci často podlehnou neuvěřitelné ceně, ale neuvědomí si, že k produktu takový dodavatel nenabízí vůbec žádný servis, natož odbornou montáž. A to jsou všechno věci, které při úvodní levné koupi následně velmi prodražují finální dílo. Nezřídka se setkávám se situací, kdy i zkušenější facility manažeři a správci ve snaze všemožně ušetřit nakoupí produkty, které si sami namontují. Neexistuje k nim často ani český návod – a ve finále řešíme jejich nefunkčnost, neodbornou montáž či poškození. Výsledkem pak je nutná dodávka a instalace zcela nového produktu. S tím jsou opět spojené vícenáklady, nehledě na to, že část objektu je pak dočasně nezabezpečená.

Co musí splňovat uchazeč o členství v CMZS?

Členem se může stát pouze fyzická či právnická osoba s čistým trestným rejstříkem, podnikající v oboru zabezpečení, která je vyučena, respektive disponuje oborovou kvalifikací či rekvalifikací na profesi zámkař (podle Národní soustavy povolání). Samozřejmě musí mít příslušné živnostenské oprávnění včetně koncese k poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob. A zároveň taková osoba musí doložit prokazatelnou praxi tří a více let a musí ji doporučit garant, tedy stávající člen CMZS.

To vše je třeba k přijetí?

Následně je přijat, nebo nikoli. Hlasuje o tom valná hromada, před níž se představí adept i jeho garant. Pokud je přijat, následuje roční lhůta, než získá cechovní členský list. Odbornost, praxe a zkušenosti jsou tím nejdůležitějším kritériem. Stále se jedná o řemeslo, tedy zručnost, cit a profesionalitu, vlastnosti, s nimiž je zejména dnes nutné přistupovat k různorodým zakázkám – od pořízení kopie klíče až po rozsáhlé elektronické přístupové systémy. Naši členové, a to je důležité, se vstupem do CMZS zavazují, že budou ctít a dodržovat etický kodex, který má základy v kodexu Hospodářské komory ČR, jejímž členem je náš cech. Je to souhrn pravidel čistého, fér obchodování, udržení zdravé hospodářské soutěže a vyvarování se nekalých praktik.

Co když člen poruší etický kodex?

Pokud zjistíme, že není kodex dodržen, je se členem zahájeno kárné řízení – nebo je rovnou vyloučen. Pro zákazníky by to tedy mohlo fungovat jako první síto. Mají na výběr, koho na trhu osloví. Věřím, že člen CMZS, který je ověřeným subjektem s prokazatelnou historií, zkušenostmi a drží se jasných pravidel, pro ně bude jasnou volbou.

Když se na to podíváme z druhé strany: Jakou motivaci by měla mít firma, která se chce stát členem cechu? Tedy vedle toho, že získá více zakázek?

Benefity pro naše členy jsou mj. informace z první ruky od výrobců. Pořádáme také pravidelná setkání k výměně zkušeností a dobré praxe, děláme pravidelná odborná školení k neustálému zvyšování kvalifikace. Dále je to zmiňovaný projekt Bezpečná země, na jehož základě mohou naši členové sami oslovovat zákazníky – nebo zákazníci členy. V současnosti navíc jednáme s ministerstvem vnitra o dalších výhodách pro členy. V období nejtvrdšího lockdownu při pandemii covidu jsme například byli jedinou asociací, která pro své členy vyjednala na ministerstvu průmyslu a obchodu výjimku z uzavření maloobchodních provozoven.

Máte zpětnou vazbu od zákazníků, kteří realizovali zabezpečení prostřednictvím vašeho cechu?

Ano, kladných zpětných vazeb máme hodně, a to jak z komerčního sektoru, tak z měst a obcí, kde jsme uskutečnili zabezpečení objektů. Zákazníci vítají třeba i to, že téměř nikde jinde než u CMZS nemají možnost si ověřit, zda od prodejce dostávají skutečně certifikované zboží nebo relevantní informace. Mnoho prodejců na trhu zcela záměrně zaměňuje certifikáty a normy. Důvod je prostý – problematika norem a zkušebnictví je poměrně složitá a značně rozsáhlá. Obchodníci často spoléhají na to, že spotřebitel nedokáže rozlišit, co je pravda a co ne. Ani facility manažeři se často v problematice neorientují do hloubky. Nevědí, co je přesně ve vyhláškách, co má mít jaké normy, splňovat jaká kritéria atd. Nejednou jsme řešili dotaz spotřebitele na dodávku dveří, které měly být protipožární, ale výrobce a dodavatel nebyli schopni doložit příslušné certifikace. Totéž se týká bezpečnostního kování, panikových či únikových produktů, cylindrických vložek a dalších prvků zabezpečení.

Pořádáte pro zákazníky také nějaká odborná školení?

Ano, zejména pro facility manažery a provozovatele budov jsme v loňském roce uskutečnili pilotní projekt v oblasti „Jak správně zabezpečit evakuační a únikové cesty“. To je velmi problematická záležitost, nejvíce u obchodních center, kde to často bývá v rozporu s požárními směrnicemi. Školili jsme na toto téma i pracovníky HZS. Také další témata jsou velmi aktuální – proč si raději pozvat odborníka pro navržení systému generálního klíče, nebo jak zabezpečovat pláště budov a následně vnitřní trakty. Umíme sestavit i školení na míru.

Lze ještě něco vylepšovat v zabezpečení budov?

Dnešní administrativní, víceúčelové či veřejné budovy, ať už jde o obchodní centra, office parky a další, musejí splňovat ty nejvyšší standardy snadné obslužnosti, bezpečnosti, integrace do systému inteligentního řízení i designu. Takže př zabezpečení budov se zaměřujeme na dvě hlavní hlediska: na specifikaci veškerých přístupových bodů na plášti budovy a následnou detekci pohybu osob uvnitř. Pak se tato hlediska dělí podle účelu budovy, reálné či očekávatelné fluktuace osob i podle jejich rozdělení – zda jde o zaměstnance či návštěvníky, personál údržby, úklidu, ostrahy nebo jaká je míra či nutnost řešit přístup osob s handicapem. Záleží také např. na tom, zda jsou v budově nebo jejím přilehlém okolí garáže, propojovací trakty a další objekty. Podle toho pak jsou identifikována rizika, tedy bezpečnostní hrozby, jejich množství a typy, která se v budově mohou vyskytovat. Na základě toho je zpracováno doporučení, jakými prostředky či způsoby a režimy by mělo být řešeno zabezpečení objektu.

Jaká jsou ta rizika konkrétně?

Je to třeba nekontrolovaný přístup neoprávněných osob do objektu. V důsledku toho vznikají škody buď na majetku, nebo kvůli ztrátě informací. Stejně tak musíme minimalizovat zdravotní hrozby, takže jsou žádané i systémy detekce infikovaných osob na vstupu do objektu. I takové řešení znamená bezpečnost objektu, řešenou mechanickými, elektronickými a dalšími zábrannými prostředky.

Narážíte na inteligentní řízení budov?

Tlak na integraci zabezpečovacích systémů do inteligentního řízení budov nebo vytvoření autonomního systému zabezpečení pro vzdálené řízení za pomoci třeba čipových karet, PIN kódů či e-keys v mobilní aplikaci či otisků prstů je velmi silný. A to v důsledku pokračující digitalizace. Je přirozené řešit maximum možných situací v reálném čase (proto také často vzdáleně přes cloud nebo server) a zároveň zvyšovat komfort obsluhy oprávněným osobám. Dnešní možnosti a produkty na trhu dovolují takřka cokoli. Nicméně mechanika neboli fyzická zábrana – zamezení vstupu uzamčením, závorou, zámkem nebo bezpečnostními dveřmi je a nadále zůstává naprostým základem, bez něhož nemůže být instalován jakýkoliv elektronický systém a zabezpečení.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *