Dřevo jako staronový stavební materiál

Uvažujeme o výstavbě nové udržitelné budovy. Jak masivní dřevo přispívá k naplnění cílů udržitelnosti?

Co je staré, to je nové. Od počátku věků se budovy stavěly ze dřeva. Počet lidí rostl; budovy byly větší a složitější a byly určeny pro více lidí, funkcí, systémů a vybavení. Beton a ocel se staly konstrukčními materiály pro technické možnosti.

Stále více se zabýváme životním prostředím. Budovy spotřebují asi 35 % vyrobené energie a vyprodukují zhruba 38 % emisí CO2. Vlastníci a projektanti budov po desetiletí hleděli na spotřebu energie a navrhovali stavby tak, aby byl jejich provoz efektivní díky použití vysoce účinné izolace, zasklení a dešťových clon; později včetně systémů na výrobu energie, jako jsou solární panely či vzduchová a zemní tepelná čerpadla pro vytápění/chlazení.

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) nedávno konstatoval, že největším producentem skleníkových plynů je zabudovaný uhlík. Uhlíková stopa budov naznačuje, že bychom měli stavět z materiálů s nízkým obsahem uhlíku a za použití stavebních metod méně náročných na emise tohoto prvku.

Masivní dřevo je vhodnou volbou stavebního materiálu pro nízkouhlíkové stavby. Jde o konstrukční materiál vyrobený z měkkého dřeva (smrk, borovice a jedle), vypěstovaný v lesích. Užívá se ve formě CLT (cross laminated timber – křížem lepené dřevo), NLT (nail-laminated timber – hřebíky spojované dřevo), DLT (dowel-laminated timber – hmoždinkami spojované trámy) včetně lepených trámů a sloupků. Masivní dřevo se používá pro různé konstrukční prvky pro stěnové, podlahové a střešní systémy.

Technologický pokrok spojený s výrobními systémy, jako jsou počítači řízené stroje (CNC) a informační model budov (BIM), umožnil rozvoj výrobků ze dřeva. Jde o stavební materiál, který ukládá uhlík, dobře vypadá a je prospěšný přírodě. Masivní dřevo je zvláště vhodné pro budovy, jako jsou hotely, ubytovací zařízení, studentské bydlení, ubytování pro více rodin a komerční kancelářské budovy.

Výrobky z masivního dřeva se montují a dopravují na staveniště jako modulární komponenty a poté se zde sestavují. To podporuje efektivitu výstavby, snižuje náklady i množství odpadu. Holisticky navržené a pomocí metodiky Lean Project zpracované se výhody budov z masivního dřeva násobí nad rámec zabudovaného uhlíku. Náklady jsou stanoveny spíše jako systémové než jako jednotlivé položky. Zahrnuje to tým designerů, který řeší detaily s konstruktéry, což vede k úspoře času a materiálu a minimalizaci změn nebo předělávek. Stručně řečeno výsledkem harmonogramu výstavby je:

  • až 25% úspora díky nižším přepravním a režijním nákladům; možnost dříve pronajmout/obsadit;
  • rychlejší montáž (prefabrikované a přesné komponenty znamenají méně odpadu);
  • menší pravděpodobnost narušení výstavby;
  • sladění montáže elektrotechnických a instalatérských prací s dřevěnými komponenty ve fázi návrhu, což znamená menší plýtvání časem i materiálem;
  • dřívější začátek práce subdodavatelů;
  • budova s dlouhou životností, kterou lze časem snadno přizpůsobit pro jiný účel.

Objekty z masivního dřeva se stavějí stále vyšší. V lednu 2019 schválil International Code Council (ICC) návrhy povolit výškové budovy ze dřeva v rámci International Building Code (IBC) z roku 2021. Ten zahrnuje tři nové konstrukční typy – IV-A, IV-B a IV-C – umožňující použití materiálů z masivního dřeva. Návrhy vedly ke komplexním změnám legislativy na základě provedených požárních zkoušek.

TEXT: Kathleen Lausman, MBA, BES , Ředitelka Shift2Lean, Zakladatelka Shift Lean Institute – Kanada

Článek byl uveřejněn v časopisu FMJournal (July/August 2022). Přeloženo na základě svolení autorky.

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *