Kanceláře, do kterých se budete těšit

Kanceláře, které pocházejí od architektů CAPEXUS jednoznačně poznáte. Ohromující design, efektivní rozmístění interiéru pro samostatnou práci a spolupráci a v neposlední řadě spokojení zaměstnanci. To jsou znaky, podle kterých poznáte, že pracovní prostředí vytvářel CAPEXUS. Přes 12 let mění atmosféru startupům i velkým korporacím. Více než 500 projektů se může chlubit interiérem od těch nejlepších designérů, architektů a odborníků na workplace.

O působení firmy CAPEXUS na trhu i o budoucí podobě kanceláří jsme hovořili s  Ing. Arch. Lucií Hudák Malou (Head of Workplace consultancy) a Ing. Apolenou Weissovou (Product development manager)

 

Ing. Arch. Lucie Hudák Malá v nových prostorách CAPEXUS na Praze 5

Jaké jsou prognózy po covidové době v segmentu kanceláří pro rok 2023? 

LM: Vyhlídky pro letošní rok jsou takové, že firmy přemýšlejí o pracovních prostorech úplně jinak, než tomu bylo před covidem. Uvažují, jak vlastně lidi – zaměstnance – na základě toho, co potřebují k práci, opět přilákat do společných prostor. V dnešní době už není nutné vytvářet individuální pracovní místa, ale je třeba připravit prostor, kde se jim bude dobře fungovat. V celé řadě firem dochází k určitému restartu a zamýšlejí se, jak to budou řešit. Odklánějí se od hierarchie fungování společností, tedy že manažeři by měli vlastní velké kanceláře. Nyní se firmy přiklánějí ke kancelářím, které jsou sice primárně určeny pro manažery, ale v době, kdy nejsou přítomni, lze využívat prostor pro mítinky, jako místnosti pro hybridní schůzky apod. Takže se otevírají daleko širší možnosti, jak navrhovat prostory kanceláří pro lidi. Znamená to, že do pracovních prostor vnášíme myšlenky diverzity, inkluze, navrhuje i kanceláře pro handicapované zaměstnance. Kanceláře je třeba přizpůsobovat také pro kratší pracovní úvazky. Pokud nemá zaměstnanec v pracovní smlouvě uvedeno pevné pracovní místo, může zaměstnavatel k prostorám přistupovat daleko flexibilněji a zároveň zaměstnávat více lidí na poloviční úvazky apod.

 

To je celkem dost zásadní pohled na novou situaci.

LM: Když si vezmete stav v nedávné minulosti – co člověk, to místo. Pak přijde člověk na 40 % úvazek a hned vám dojde, jak moc to bude neefektivní. Takže ve chvílích, kdy nepřemýšlíme o pracovních prostorech tradičním způsobem, otevírá nám to dveře hledat nové zaměstnance v různých vodách. A sehnat vhodné lidi, to je dnes velké téma.

 

Ing. Apolena Weissová a designový hasicí přístroj AMPLLA

Jak poradíte v situaci, kdy si firma uvědomí, že v dané situaci už nepotřebuje tak velké prostory. Ale na druhou stranu vznikají na trhu společnosti, které potřebu velkých prostor pro svůj dynamický rozvoj mají… 

 AW: Samozřejmě ve firmách pracuje velké množství lidí různého profesního zaměření a je nutné si ověřit, jaké jsou jejich konkrétní potřeby pro práci. My často začínáme tím, že připravíme anonymní dotazník, na nějž odpovídají řadoví zaměstnanci. Tak zjistíme, jak jsou spokojeni v současných prostorech, zda se jim v nich dobře pracuje, nebo by raději na home office, jak funguje hybridní způsob práce atd. Dále organizujeme workshopy se zástupci různých týmů, protože si dokážeme představit, že jiné potřeby mají jednotlivci a jiné týmy. Někdy může být introvertní zaměstnanec velice spokojený doma, ale tým potřebuje, aby se potkávali. Takže je důležité znát potřeby týmů, aby spolu všichni dobře komunikovali. Dále hledáme optimální návaznost různých oddělení, která potřebují být blízko sebe. Ale zároveň i zjišťujeme, co příliš nefunguje. Například, že marketing málo spolupracuje s obchodem, takže zároveň odkrýváme podobné příklady a hledáme variantu, aby mohli sedět v sousedství(pracovní zóna dedikované týmu) , situace se zlepšila apod. My vlastně takovou analýzu připravíme, rozebereme a zjistíme, jak je na tom firma z pohledu digitalizace. Zda – a jestli vůbec – lidé ve společnosti mohou pracovat flexibilně, jak je na tom firma v otázce flexibility vůči svým zaměstnancům, zda jim vůbec umožňuje pracovat na dálku. Nebo zda z pohledu diverzity má vizi, že bude zaměstnávat více handicapovaných lidí nebo na částečný úvazek maminky na mateřské a zda lze třeba v prostorách firmy vytvořit místo pro dětskou skupinu. Takže analyzujeme současný stav, ale i ten budoucí – co by firma vlastně chtěla a potřebovala. To následně předložíme managementu a s vedením společnosti pak tvoříme základní představu, zadání celé studie, ve spolupráci s celým projektovým týmem z IT, HR, samozřejmě z oddělení office, finance, takže je tam velká různorodost. S firmou pak společně sestavíme tým, který na základě vize realizuje představu managementu. Ale v první chvíli je důležité dát doporučení vedení firmy na základě zhodnocení stávajícího stavu. Oni nejsou v takovém kontaktu se všemi lidmi ve firmě a mohou se jen domnívat, co si lidé myslí. Často je to jen o těch nejméně spokojených nebo o několika nejbližších, kteří jsou poněkud odtrženi od každodenní reality řadových zaměstnanců. My jim na základě důkladné analýzy nastavíme zrcadlo, jak firma funguje, a následně doporučíme, jakou cestou je nejvhodnější se vydat, abychom vytvořili místo, kam lidé chodí rádi a rádi se tu potkávají.

Firmy nechtějí držet nebo vytvářet prázdné prostory, ale chtějí nalákat zaměstnance zpět do kanceláří, protože právě zaměstnanci tvoří firmu. Takže to je jeden z hlavních cílů, proč se kancelářím věnujeme. 

Vaše společnost Capexus se nedávno přestěhovala do nových prostor. Tudíž můžete dát příklad, jak by to mohlo v reálu vypadat. Mohli by zájemci ve vašich prostorách najít inspiraci?  

LM: Naše vize prostor je taková, že by se zde lidé měli hodně potkávat a komunikovat spolu, chceme zde pořádat různé akce a setkání. Například k nám zveme neziskové organizace, aby mohly využít zasedací prostory pro svá setkání. Snahou je zde vytvořit různorodý  komunitní prostor  kde budeme sdílet své know how

 

Co je pro firmy v současné době důležité? Jaké jsou trendy?

AW: Pro ně je nyní velmi důležité řešit své ESG (environmental, social, governance) hodnocení. V pracovním prostředí se to dělá tak, že využijeme určitou certifikaci – u nás jsme spíše zaměřeni na technické záležitosti, které reprezentují BREEAM, LEED, ale je tu také WELL, který se týká především vnitřních prostor a je více zaměřen na uživatele. Na první místo se řadí jejich zdraví a spokojenost ve vnitřním prostředí budov. Díky tomu si firma nastaví do studie určité standardy, jak mají vypadat pracovní prostory, a pak je projektový tým zrealizuje. Proto je velice důležité si určitým způsobem zakotvit určité požadavky jako odrazový můstek k řešení stanovených cílů, které souvisejí s udržitelností. A k tomu nám právě dopomáhá certifikace.

Tichá místnost pro soustředěnou práci pro společnost LMC

Jakou přidanou hodnotu by měla zájemcům přinášet spolupráce s CAPEXUS? 

AW: Jsme schopni poradit s vnitřním prostorem, protože jsme Capexus, takže řešíme správné zadání a realizaci opravdu funkčních prostor připravených na budoucnost. To znamená, že umožní třeba přeskupovat různá oddělení. V dnešní době, když se bavíme s různými sektory z oblasti automotive, plynárenství apod., vidíme, že jsou inovativní a potřebují ke své firmě tak přistupovat. Byznys se dynamicky mění, zároveň se mění i náplň práce. Proto je hodně důležité připravit prostory, které se osvědčí i v budoucnu. Navíc jsme schopni nabídnout i řešení ve spolupráci s ČEZ ESCO v oblasti energetiky, technické due diligence, kde se komplexně řeší požadavky a cíle v souvislosti s uhlíkovou stopou, dekarbonizací apod.

 

Text: Arnošt Wagner

foto: Rene Volfík a archiv Capexus

www.capexus.cz

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *