Úspory při svícení v komerčních budovách přes 70 % snadno a jednoduše

V současné době lze bez velkých problémů dosáhnout téměř okamžitě extrémních úspor – a to formou výměny neefektivních výbojkových či halogenových svítidel, ale hlavně prostřednictvím dodatečné automatizace díky bezdrátovému řízení osvětlení, které pro ovládání nepotřebuje dodatečnou kabeláž.

Dodatečná technologie integrovaná do svítidel reaguje na obsazenost prostor a dopadající světlo z denních přírůstků; přirozené tlumení umělého osvětlení vede k úsporám v řádech vyšších desítek procent.

Modernizovat lze i starší budovy

Lidé pracující ve firmách či společnostech nejsou placeni za ovládání osvětlení. Svítí tehdy, kdy oni uznají za vhodné, a zároveň nenesou žádnou odpovědnost, pokud zapomenou zhasnout v kanceláři, na chodbě či ve skladové hale.

Pokud se nyní rozhodnete ušetřit za drahé energie a hlavně nahradit stávající osvětlení za moderní, které už nebude lidem blikat do očí, je to velmi snadné. Současné technologie totiž umožňují naprosto bez nutnosti výměny vedení elektroinstalační soustavy nasadit zcela bezpečnou a extrémně úspornou technologii svícení. Ta v pracovních prostorách navíc zajistí zrakovou pohodu, a tudíž i vyšší pracovní výkony. Zároveň starou budovu částečně modernizuje díky převedení do automatizačního módu včetně možnosti napojení na systémy MaR a BIM, s nimiž projektant při investorově zadání před lety vůbec nepočítal. Tehdy nikdo neuměl odhadnout růst cen energií na svícení v budovách ani netušil, jak lze „po drátech“ efektivně řídit osvětlení a šetřit na něm.

 Dva příklady replikovatelné na 90 % budov v České republice

  1. Faurecia (dnes již FORVIA) – renomovaný výrobce v segmentu automotive průmyslu (výroba veškerých palubních desek pro Škoda Auto v Mladé Boleslavi)

Nastala zde potřeba vyměnit zářivková liniová lištová svítidla po osmi letech od zahájení provozu. V kombinaci se šestinásobným zdražením elektrické energie, tedy šestkrát vyššími náklady na svícení 24/7, bylo přijato jednoznačné rozhodnutí o výměně téměř 700 svítidel, ale hlavně o využití světla procházejícího světlíky a tím i reaktivního řízení útlumů svícení podle směn a vytíženosti výrobních prostor.

Pouhou výměnou za 691 LED lištových svítidel PROLUMIA RETROFIT II. došlo k okamžitému snížení spotřeby o asi 46 %. Úspora nákladů na výměnu spočívala zároveň v úspoře nákladů při montáži nových lištových systémů ponecháním původních závěsných mechanismů.

K dalšímu snížení spotřeby o přibližně 34 % na 625 LED svítidlech došlo díky automatizovanému řízení útlumů pomocí světelných senzorů regulujících výkon svítidel na požadovaných 350 luxů na pracovní ploše a také automatizací časových plánů svícení podle požadavků výroby. Celý tento automatizovaný systém od společnosti Synergis LightingControl využívá veškeré technologie bývalého výrobce mobilních telefonů Nokia, dnes světově nejrozšířenějšího a nejrobustnějšího systému bezdrátového řízení osvětlení Casambi.

  1. Řešení pro kanceláře společnosti Donaldson Filtration Solutions Kadaň

V důsledku stáří systému nastala neodvratná potřeba vyměnit kazetová zářivková svítidla po 15 letech od zahájení provozu v open office 600 m2 kanceláří – dvakrát v open space a koridorech, v 11 kancelářích a ve dvou jednacích místnostech. Šlo o retrofitní neboli 1 : 1 výměnu všech 196 svítidel v podhledech, ale na původní kabeláži elektroinstalace, s doplněním bezdrátového řídicího systému s automatizací a řízením intenzity osvětlení kancelářských stolů na 350 luxů. Bylo využito světlo dopadající okny a 50 % prosklením budovy. Tím bylo dosaženo reaktivního řízení útlumů svícení podle denního přírůstku světla – a to v době, kdy došlo k sedminásobnému zdražení elektrické energie, tedy k sedmkrát vyšším nákladům při původním osvětlení v kancelářích. 

Díky výměně stávajícího osvětlení za 196 zapuštěných LED svítidel PROLUMIA Pro-Office s UGR<16 s nejlepší zrakovou pohodou na trhu došlo ke snížení spotřeby o zhruba 58 %.

Dodatečné snížení spotřeby 120 LED svítidel o dalších asi 40 % během dne bylo realizováno v důsledku automatizovaného řízení útlumů na 350 luxů na pracovních stolech díky technologii Synergis LightingControl by Casambi pomocí světelných senzorů a čidel reagujících na přítomnost osob. Toto zařízení reguluje výkon svítidel a automaticky řídí časové plány svícení podle přítomnosti osob v 50 % prosklených kancelářích.

Kvalifikovaný odhad úspory pomocí aktivního řízení tvoří přes 80 % nákladů na osvětlení a retrofit řídicího systému s investiční návratností menší než jeden rok.

Po sečtení úspor se Donaldson Kadaň dostal téměř na původní náklady na svícení před zdražením energií, přičemž došlo k obrovskému posunu zrakové pohody pracovníků díky LED technologii s menším UGR<16.

TEXT: Richard Jílek, business-technical evangelist | company executive |

Synergis Consulting s.r.o.www.synergis.cz | richard.jilek@synergis.cz

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *