Autonomní roboti v úklidu prostor jsou efektivní a úsporné řešení

Společnost Atalian zajišťuje v rámci nabídky úklidových služeb různá doplňková řešení včetně péče o vozidla, dezinfekce a sanitace průmyslových prostor nebo ekologické umývání a praní. Byla založena v České republice v roce 1994 a je známá zaváděním nejmodernějších technologií v oblasti FM s důrazem na efektivitu, úsporná řešení s vysokým standardem úklidu a zároveň velmi šetrné k životnímu prostředí. Novinkou je nasazení různých typů plně automatizovaných úklidových robotů.

Na naše otázky odpovídala Tereza Chlubnová,

OPEX manažer Atalian.

 

Na co se zaměří společnost Atalian v roce 2023? Po dynamické transformaci v roce 2022 jsme si určili priority v inovacích a ve způsobu poskytování služeb našim klientům. Nyní naplňujeme cíle, které jsme zákazníkům představili. Aktuálně se zaměřujeme na robotizaci úklidu v prostorách našich klientů, protože stejně jako naši zákazníci i my hledáme cestu, jak službu poskytovat kvalitněji a efektivněji. 

Co taková modernizace obnáší? Máme za sebou testovací období. Vyzkoušeli jsme různé typy robotů v různých prostorách, kde jsme si ověřovali způsob poskytování služby. Nyní víme, že jsme schopni spolehlivě dodávat sjednané služby. A pokud hovoříme o robotizaci, neznamená to, že klientovi přivezeme robota a všechno necháme na něm. Jde o kompletní portfolio služeb, jejichž jednou součástí je nasazení robota. Znamená to, že robotizace je služba, která tvoří přidanou hodnotu ke standardnímu portfoliu – a je dost efektivní.

Znamená to, že jste se zaměřili na toto téma komplexně? Ano. Nevystupujeme jako distributoři jedné konkrétní značky úklidových robotů, ale spolupracujeme s více výrobci. Služba, kterou poskytujeme zákazníkovi, se odvíjí od typu jeho prostor. Ve chvíli, kdy zákazníkovi navrhujeme robotický úklid, navštívíme konkrétní prostory a vytipujeme, která technologie je pro konkrétní prostor nejvhodnější a který systém služby je nejvýhodnější. Následně se uskuteční další krok procesu, a to robotické mapování objektu. Technologie – úklidový robot – je umístěna do prostor klienta, probíhá implementace a rozjíždí se služba jako taková. Všechny tyto kroky, které zákazníkovi nabízíme, už mají plně funkční servis. Máme tedy tým lidí, kteří přijedou na zakázku a realizují přípravné práce, další tým poskytuje servis k zařízení, jiný tým tipuje vhodné zařízení na příslušnou zakázku. Za tím vším stojí dispečink, kde řešíme 24/7 přístup k robotům a jednotlivé úkony, které mají roboti provádět, nebo servisní úkony, které je nutné naopak poskytovat jednotlivým robotům.

Znamená to, že oproti konkurenci poskytujete zákazníkovi komplexnější služby? Určitě, vnímáme to jako silnou konkurenční výhodu a vidíme to jako přidanou hodnotu v efektivitě na straně klienta. Zároveň celá skupina – a tím myslím Atalian Global Services – je momentálně nasměrovaná k robotizaci jako takové. Takže Česká republika není jedinou zemí, kde se věnujeme robotizaci. Rozvíjí se ve skupině napříč Evropou a společně s kolegy z ostatních zemí sdílíme své zkušenosti. Každá implementace je vedena jako samostatný projekt, který je následně sdílen napříč celou skupinou tak, aby výměna zkušeností byla co nejefektivnější. Česká republika je v tomto projektu velmi daleko, testovali jsme velice zodpovědně, a to se nám nyní úročí při implementacích, které realizujeme v pravidelných intervalech. Zároveň jsme oproti ostatním nejdále i s poskytovaným servisem.

Na co se při zavádění robotizace zaměřujete? Jsou to plochy, které v současné době umývají stroje. Robot jako takový je také stroj, takže nenahrazujeme lidskou práci na zakázce, jako je třeba utírání prachu, vysypávání košů, umývání toalet, ale nahrazujeme práci jiného stroje, který však musí obsluhovat člověk. Místo toho nasazujeme autonomní úklid podlahových a kobercových ploch. Nepatří sem schodiště. Zakázky jsou nyní nastaveny tak, že robot buď přináší úsporu, protože zakázka zaměstnává menší počet pracovníků, tím že eliminujeme obsluhu stroje, nebo je to poskytováno jako služba zaměřená na extra kvalitu, kdy robot představuje doplňkovou činnost ke klasickému úklidu. Viditelně udržuje mramorové podlahy nebo umývá a vysává plochy kvalitněji a efektivněji, než bylo do té doby v prostorách klienta vůbec zavedeno. 

Je použití robota v zakázce pro klienta něčím podmíněno? Je to činnost, která je součástí služby, již poskytujeme. My nastavíme robota, aby pracoval efektivně, my řídíme jednotlivé úkoly pro robota, které vyvstanou například v průběhu dne, řešíme kompletní servis a vlastně nastavení všech činností, které jsou součástí konkrétní zakázky. To znamená třeba zapojení do dobíjecí stanice, přípravu prostoru, přívod vody, napojení na odpad a elektřinu nebo jen zapojení do elektrické zásuvky. Klient má od nás službu na klíč, kterou může kdykoliv monitorovat nebo ji ovlivňovat v reálném čase.

Jak a čím se roboti liší? Existuje několik typů robotů. Pokud je umývací a má být plně autonomní, je třeba napojení na vodu a odpad. Jestliže jde o vysávání, robot potřebuje dobíjet; dobíjecí stanice pro vysávání je daleko menší a v současné době jsou dobíjecí stanice v příjemném designu. Při umístění v kancelářských prostorách nijak esteticky nenarušuje samotný prostor. Také všichni roboti vypadají designově dobře.

Jací klienti nejvíce využívají tuto robotickou službu? Robot má největší uplatnění v místech, kde se pohybuje veřejnost, například v obchodních centrech, super- a hypermarketech, ale jsou to open space office, to znamená otevřené kancelářské prostory s velkou kobercovou plochou, podlahové plochy spojené s kuchyní a jídelnou, kde robot zároveň vysává a vytírá. To jsou tři základní segmenty, s nimiž v této chvíli pracujeme.

A co výrobní závody? V segmentu industry fungujeme tak, že pro každý podnik se robot musí nastavovat zcela individuálně. Z toho vyplývá, že pro každý typ výroby je třeba najít ideální typ robota, který respektuje nastavení daného provozu. V mnoha výrobních a skladových halách již fungují transportní roboti a ti naši úklidoví se s nimi musejí sladit. Proto v průmyslových prostorách primárně poskytujeme exteriérové robotické služby. V areálech s velkými přilehlými plochami vybraný robot uklízí parkoviště, příjezdové cesty, chodníky, taktéž zeleň apod. V současné době máme dva typy robotů, kteří pracují v interiérech výrobních a skladových hal a jejichž technologie je založena na respektování pohybu. Znamená to, že v případě, kdy se potká s překážkou v podobě jiného robota nebo třeba vysokozdvižného vozíku, tak je schopen ji efektivně obejít nebo správně vyhodnotit, jak dále provádět úkon, což ta starší generace robotů neuměla.

Jaké jsou další plány Atalianu pro letošní rok? Cílem celé skupiny je být lídrem v robotizaci. Znamená to, že podpora robotizace z centrály nebo z vedení v České republice je velice silná. Chceme klientům nabízet to nejnovější, vždy s kompletním servisem. Proto připravujeme otevření showroomu, kde zákazníkům budeme prezentovat všechny typy robotů, které v současné době umíme nabídnout a s nimiž pracujeme. Bude to unikátní prostor, zároveň chceme, aby byl veřejný, aby se klient nemusel objednávat a mohl se kdykoli přijít podívat. Podobný neexistuje nikde v Evropě a znamená to, že budeme první zemí, kde něco takového bude. Časově cílíme na třetí kvartál tohoto roku. Robotizaci myslíme zcela vážně, proto mám Atalian Global Services tým, který aktivně vyhledává nová robotická řešení a nové robotické technologie po celém světě. Ty testujeme a v případě úspěšného odzkoušení dále implementujeme. Každý zákazník, který s námi realizuje robotizaci, získá nepsaný příslib, že vždy dostane tu nejnovější technologii. Protože v momentě, kdy si robota koupíte, kupujete si aktuální software. Ale ten se společně s robotem vyvíjí podobně jako ten počítačový. To znamená, že každá další aktualizace se s naší službou dostane k zákazníkům. Permanentní aktualizace je také součástí naší služby. Zároveň když zavádíme roboty, je každá další instalace v tom nejnovějším módu, takže se k zákazníkovi dostává to, co je na trhu nejnovější a nejefektivnější.

Jak taková spolupráce konkrétně s klientem probíhá? Jsou společnosti, kde se zákazníky aktivně inovujeme na základě zpětné vazby. Zákazník přichází s dalšími náměty na „práci“ robota a inovacemi. My tyto požadavky zadáváme k řešení příslušnému týmu. Z toho vyplývá, že spolupracujeme s výrobci obousměrně, roboti jsou upravováni podle očekávání zákazníků.

Musím si jako zákazník svého robota koupit? Nemusíte, my primárně poskytujeme službu, takže se robot promítá do měsíční platby. Může být umístěn v úklidové místnosti, odkud vyjíždí na pravidelný úklid. Umíme umístit robota i do veřejného prostoru – třeba do nákupního centra, kde svým designem nijak neruší. Podle místa instalace se odvíjí další efektivita v nákladech.

Není robot ve veřejném prostoru tak trochu v nebezpečí? Robot je monitorován, zároveň má robot kamery, senzory a lidary, které hlídají každý jeho pohyb a on tak neustále hlídá možné přiblížení k překážce. Každou minutu víme, kdy a kde se robot nachází na které konkrétní zakázce. Sleduje se, zda pracuje, podle toho, jak je nastavený, nebo zda nastal nějaký problém při výkonu práce, kde je několikastupňová kontrola, přičemž monitorujeme, jak konkrétní službu provádí. Zároveň poskytujeme klientovi pravidelný reporting výkonu prací. Znamená to, že zákazník má přesný přehled o tom, která plocha kdy a jak byla uklizena. Máme prostor, kde vidíme všechny své roboty na konkrétních zakázkách, kde je viditelný zmapovaný prostor u konkrétního klienta. Robot má také zvukové a světelné signalizace, aby tak upozornil na svou přítomnost a zabránil střetu.

Jaký druh robotů provozujete? Máme osm značek robotů. Klient má vždy možnost si robota nejdříve vyzkoušet. Přivezeme ho na zakázku, zmapujeme plochy a předvedeme efektivitu služby. V té době má zákazník možnost si rozmyslet, zda danou službu využije nebo ne. Jestliže si službu vybere, robot zůstává na místě a začne plnit svůj úkol…

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *