Elektronická recepční od Innovis nikdy nespí

Innovis je mezinárodní poradenská společnost, která nabízí řešení digitální transformace. Je součástí holdingu M2C, jen působí na trhu už 30 let. Českým i zahraničním partnerům z nejrůznějších odvětví poskytuje služby integrovaného facility managementu.

Innovis je technologickým partnerem firem od prvotního nápadu přes vývoj až po implementaci řešení. Zaměřuje se především na technologické zabezpečení budov, automatizaci a zpracování dat pomocí IoT, AI a pokročilé analytiky. S jejími aktivitami nás seznámil managing director František Leiter.

Co se skrývá pod názvem Innovis? Je to technologická divize společnosti M2C, která je dodavatelem technologických a softwarových řešení. Chceme demonstrovat, že M2C Holding není pouze dodavatelem facility managementu, ale i partnerem pro technologická řešení. V Innovisu se chceme soustředit na technologie, a tak naše produkty zlepšovat a nabídnout zákazníkovi lepší a ucelenější řešení. Jsme „solution provider“ a máme celou škálu produktů a služeb. Jako příklady mohu uvést kompletní automatickou vrátnici, elektronickou recepci, aplikaci k řízení techniků v provozu, řízení obchodních představitelů v provozu, řízení inspekcí, vzdálený monitoring údržby a security nebo systém pro řízení a monitoring energií. Takže opravdu široká platforma. Významnou roli přitom hraje naše dohledové centrum Space.

Co umí vzdálený a dohledový přístup Space? Dokážeme monitorovat signály z rozličných zařízení, např. z kamer apod. Získáváme informace o aktivitách v objektu, čímž dokážeme zefektivnit třeba provoz fyzické ostrahy. Nadneseně řečeno odpadá hlídkování a pobíhání kolem objektu, ale zvládneme to prostřednictvím technologií. Sledujeme dění na kamerách, získáváme z nich alarmy a reagujeme na ně.

Jaké jsou ještě další možnosti při použití Space? V současné době je to velký hit pro města s kamerovými systémy. Jsme schopni tam postavit videomatické řešení, které dokáže vyhodnocovat potenciální kriminální činy, jako např. vykrádání aut, loupež nebo odhalit člověka, který se nějak nepatřičně pohybuje, a je předpoklad, že je podnapilý. Do dohledového centra Space dostaneme o takové činnosti signál a operátor následně tuto skutečnost kvalifikuje a vyhodnocuje, zda jde o skutečný poplach. Pokud ano, předá informace policii.

To je zajímavá služba. Je o ni zájem? Nyní při rozšiřování Smart Cities je to pro obce velké téma. Software si vyvíjíme sami a částečně outsourcujeme.

Kam Space směřuje dále? V současné době se zaměřujeme na energetiku. Řídíme systémy měření a regulace a monitorujeme odběry energií v budovách. Naši analytici, kteří ve Space pracují, dovedou na základě dat získaných ze systému a z jejich analýz určit, kde lze uspořit, popř. jakým způsobem řídit toky energií v budově efektivněji. Myslím si, že je to v současné době také velké téma. Obecně dokážeme pomoci každému, kdo spravuje nějakou nemovitost nebo areál. Druhou rovinou jsou procesy a software, protože naše řešení jsou aplikovatelná v podstatě pro všechny budovy.

Jaká je praxe? S ohledem na letošní změny v oblasti energetiky a směrováním EU s ESG je to velké téma. Poptávka je tudíž velká. Nejde jen o poptávku, kterou generuje naše obchodní oddělení, ale přicházejí se za námi radit jak klienti stávající, tak i ti potenciální.

Lze Innovis označit jako startup? My se necítíme úplně jako startup, protože za námi stojí silná matka. Avšak vzhledem k tomu, že jsme relativně samostatná a silná technologická divize, tak si můžeme dovolit fungovat jako startup. Když máme nějaký nápad, dokážeme ho rychle zavést, otestovat a nebrzdí nás žádné zdlouhavé procesy. A to si myslím, že je neskutečnou výhodou Innovisu.

Daří se aplikovat nové technologie ve starších budovách? Abychom dokázali přetvořit starší budovu na inovativnější, musíme do ní implementovat určité technologie pro optimalizaci jejího chodu. Nové technologie mohou řešit automatické řízení provozu dané budovy, tedy od vytápění, ventilace přes osvětlení, bezpečnostní systémy až po další smart technologie.

Je možné z každé staré budovy udělat smart? Každou budovu lze do určité míry vylepšit nebo zvýšit její hodnotu, optimalizovat její chod, prostě zvýšit její atraktivitu. To vše se dá, ale je samozřejmě otázkou, do jaké míry. Vždy to záleží na individuálním posouzení.

Jak lze dosáhnout efektivnějšího provozu a snížení nákladů? Využitím našich řešení a jejich implementace. Jako příklad mohu uvést naši automatickou vrátnici pro průmyslové a logistické areály, což je v současnosti velký hit, a myslím si, že do několika let bude každý areál vybaven vjezdem s automatickou vrátnicí. Toto řešení odbourává finanční náročnost spojenou s lidmi, kteří zde musejí být 24/7.

A proč, když se celý proces dá automatizovat? Dnes je problém, že lidé, které hlavně ani nemáte, stojí spoustu peněz i v té vrátnici. To znamená, že jsme nuceni ta řešení hledat.

Můžete uvést ještě další příklady? Mluvil jsem o Space – centru vzdáleného dohledu. Tam je to velmi podobné. Dám příklad: máte objekt, který střeží několik pracovníků ostrahy, a je otázkou, do jaké míry je to efektivní. My jsme toho názoru, že je vždy prostor pro větší efektivitu různých procesů a většinu areálu lze vzdáleně monitorovat z jednoho místa. Pokud jste obchodní řetězec, nemusíte mít v každém svém objektu monitorovací středisko, ale všechno můžete svést do jednoho bodu a centrálně monitorovat. Tím dochází k určité optimalizaci a zvyšuje se efektivita.

Může automatická recepční opravdu nahradit člověka? Měl jsem na mysli spíše automatickou vrátnici v logistice a průmyslu, která slouží pro odbavování a kontrolu vjezdu kamionů apod. Ale když se bavíme o automatické recepční pro administrativní budovy a hotely, tak může sloužit jako doplněk v případě, že máte velkou recepci. Stále potřebujete určitý „human touch”. Nicméně tam už nejsou potřeba dva lidé, ale pouze jeden člověk. Automatickým procesem je možné odbavovat přes elektronickou recepci. Další výhodou elektronické recepční je to, že nikdy nespí, takže při večerním provozu ji můžete využít bez vrátného, který by tam musel být kvůli několika návštěvníkům celou noc. Další její předností je kromě efektivity a rychlosti odbavení, že budova zároveň získá digitalizací na určité atraktivitě a vy jako provozovatel či správce jste technologicky progresivnější.

Data z Innovisu lze využít i marketingově. Jakou formou? Například v obchodních centrech instalujeme chytré senzory, díky nimž dokážeme počítat návštěvníky, vyhodnocovat jejich pohyb, predikovat či optimalizovat celkový chod budovy a získat nějaké marketingové informace (o jaké produkty mají v retailu lidé zájem, kde se shlukují, kolik zde tráví času apod.). To se dál přetváří do datových vizualizací ve formě známých heatmap apod. a pomáhá vlastníkům ve vyhodnocování jejich byznysu.

Jaké chystáte novinky v Innovisu? Pracujeme například na akvizici středně velké softwarové společnosti, tudíž budeme schopni rozšířit vlastní softwarové portfolio. V zásadě posílíme naše softwarové týmy, což znamená, že zkvalitníme službu pro koncového zákazníka. To je v současné době jedna z velkých novinek. Více podrobností zatím o této transakci nemohu říct, ale v lednu se dozvíte víc.

TEXT Martina Kymrová FOTO Archiv Innovis

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *