Proměny služeb facility managementu vlivem covidu

Pandemie onemocnění covid-19 postavila náš obor před výzvy, na něž se dopředu nikdo nemohl připravit. Reagovat jsme na ně museli operativně a velmi aktivně. Pro naše zákazníky bylo nejprve nezbytné splnit aktuální požadavky, jež vyplývaly z přijatých protiepidemických opatření. Pandemie ovšem měla mnohem větší vliv. Dotkla se provozních režimů a také se promítla do investic.

Reakce na aktuální požadavky

Po počátečním šoku z nové situace a zabezpečení ochranných prostředků pro zajištění bezpečnosti a zdraví našich zaměstnanců jsme se především museli zorientovat v nepřehledné situaci. Nejprve bylo nutné se soustředit na dezinfekci prostor. V první fázi tak všichni hráči na trhu facility managementu bez větší koncepce nakupovali dezinfekce, instalovali zásobníky a zpřísňovali pravidla pro úklid s důrazem na dezinfekci prostor. Někteří klienti v té době nabyli mylného přesvědčení, že dezinfekce nahradí úklidové prostředky. Naštěstí nakonec přijali za své fakt, že ačkoliv je dezinfekce důležitým článkem úklidového procesu, nemůže v žádném případě nahradit standardní úklidové prostředky. Pokud bychom chtěli na covidové pandemii najít nějaký pozitivní efekt, pak je to fakt, že plošná dezinfekce prostor zůstává součástí úklidových prací, a věřím, že tomu tak bude i nadále. Klienti se dnes také mnohem více zajímají o složení používaných prostředků a jsou ochotni si připlatit za kvalitu. Aktivně tak řeší např. výhody prostředků s nanotechnologií a obecně se víc než dříve zajímají o nové trendy v této oblasti. Zákazník se dnes již nespokojí s tím, že má uklizeno, ale je pro něj důležité, jak a čím úklid provádíme.

Hledání úspor

Vzhledem k tomu, že protipandemická opatření silně ekonomicky zasáhla řadu podniků obzvláště v oblasti služeb (gastro, hotely apod.), mnoho firem nyní hledá úspory v rámci běžného provozu. Nastavené smluvní vztahy na takovou situaci nemyslely, ale v rámci dlouhodobých obchodních vztahů se snažíme našim klientům vyjít maximálně vstříc. V případě zájmu jsme tak schopni pro naše zákazníky připravit nové kalkulace, aby dosáhli úspory. Redukují se tak např. služby, které nemají vliv na funkčnost dané nemovitosti a nejsou vyžadovány legislativou, jako např. odborné prohlídky některých technologií. V některých případech také společně s klientem zvažujeme možnosti dočasného odstavení technologických celků např. výtahů, kdy porovnáváme vzniklou úsporu s náklady spojenými s odstávkou výtahů a jejich opětovným uvedením do provozu). Zvažují se také možnosti optimalizace úklidu, provozu recepce či ostrahy, nebo třeba chlazení a vytápění.  To vše řešíme s každým zákazníkem individuálně – na míru jeho potřebám a povaze provozu. Každý klient je jedinečný a stejně tak i každá nemovitost. Co funguje u jednoho klienta, nemusí být vhodné pro jiného. Při hledání možných úspor čerpáme ze znalosti zákazníka. Znalost klienta nám umožňuje co nejlépe navrhnout opatření tak, aby mu byla „příjemná“ a neřešili jsme jen a pouze čísla.

Domnívám se, že  po covidu už nic nebude stejné jako dřív. Zvláště v administrativních budovách je zjevné, že si zaměstnanci zvykli během posledních 12 měsíců na jiný styl práce, z čehož ve finále mohou těžit i jejich zaměstnavatelé.

 Čas na investice

Důsledkem covidu ovšem nejsou pouze úspory. Mnoho klientů se během pandemie naopak pustilo do investic, které odkládali např. proto, že bylo náročné sladit omezení spojená s jejich realizací (prašné a hlučné práce, omezení provozu budovy) s 24/7 provozem. Některé hotely, které se uzavřely svým hostům, žily uvnitř čilým stavebním ruchem. Realizovaly se především plánované opravy – výměny potrubí, injektáže, sanita, či repase technologických celků. Naše práce tak byla i v této oblasti mnohem akčnější a napínavější než obvykle. Ve standardním provozu totiž řada kroků trvá poměrně dlouho, ať už jde o schválení rozpočtu na straně klienta, zajištění smluvních vztahů, předložení technického řešení a rozpočtu nebo logistické zajištění celé operace. Náhle jsme se ocitli v situaci, kdy vše muselo být výrazně rychlejší a flexibilnější. Vláda nás kontinuálně napínala posouváním termínů rozvolňování, a tak jsme vlastně nikdy s jistotou nevěděli, kolik času na realizaci prací vlastně budeme mít.

Interní proměna

Loňský rok pro nás ovšem nebyl jen ve znamení řešení výzev spojených s covidem. Věnovali jsme se intenzivně i fungování naší firmy jako takové.  Na konci roku 2020 tak proběhla celková restrukturalizace firmy. A nejen to. V oblasti nákupu jsme realizovali výběrová řízení, přenastavili některé interní procesy a úspěšně prošli ISO recertifikací. Velmi pyšná jsem na práci našeho obchodního oddělení, kterému se podařilo uspět v nových tendrech na FM služby a daří se nám tak rozšiřovat okruh našich zákazníků.

Těší mě, že se náš tým s nečekanými výzvami covidové pandemie úspěšně vypořádal. Ačkoliv to nebylo snadné, vypořádali jsme se s požadavky tohoto období se ctí a věřím, že nás to posílilo a také stmelilo. Nyní ale stejně jako naši zákazníci doufáme v návrat k normálnímu životu, v němž bude hlavním motorem našeho dalšího rozvoje zdravá motivace našich lidí nabízet klientům špičkový servis a moderní FM služby.

V uplynulém roce se mi potvrdilo, že znalost klienta nejen po technické stránce (což je samozřejmé), ale i po stránce lidské, je zásadní součástí našich obchodních vztahů a v kritických situacích nám pomáhá předvídat požadavky klienta a my tak můžeme proaktivně přicházet s řešeními, ještě dříve, než si o ně zákazník sám řekne. Věřím, že nyní jsme jako tým ještě silnější a těším se na nová dobrodružství naší profese.

 

TEXT Martina Sirová FOTO Strabag PFS

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *