Rekonstrukce obchodního centra nebo hotelu

Savee je řešení pro řízení a automatizaci nejen osvětlení. Intuitivní a jednoduchá softwarová a hardwarová platforma – inteligentní „krabička“ a řídicí software komunikující bezdrátově.

 

Zapínání a vypínání nejenom světelných okruhů, dynamické změny osvětlení pro světla s technologií DALI, nastavení podle intenzity osvětlení využitím kalibrovaných luxmetrů, použití časových plánů či přednastavených akcí, bezdrátově, bez omezení provozu, nainstalováno přes noc, jednoduše konfigurovatelné a pod kontrolou – to vše je Savee.

Správa přes 20 let staré budovy OC Olympia Centrum Brno se před pár měsíci rozhodla pro modernizaci v podobě výměny starých výbojek za moderní LED osvětlení. V souvislosti s výměnou osvětlení byla oslovena společnost Compactive s.r.o. zabývající se silnoproudými i slaboproudými instalacemi, aby vyvinula optimální řešení pro obchodní centrum s cílem snížit spotřebu elektrické energie a omezit zbytečné svícení na minimum. Během několika měsíců došlo k přechodu z výbojek na LED, což samo o sobě znamenalo znatelné úspory elektrické energie.

Management budovy si však uvědomoval, že svícení lze dále optimalizovat a díky tomu zvýšit úspory a zároveň jít vstříc ekologickému provozu. Díky spokojenosti se spoluprací se OC Olympia znovu obrátilo na společnost Compactive, která nabídla chytré řešení pro automatizované řízení – Savee.

Vedení obchodního centra si slibovalo od implementace automatizovaného řízení osvětlení další zvýšení úspor, prodloužení životnosti svítidel a modernizaci budovy. To vše při co nejmenším dopadu na provoz obchodního centra. Požadavek vyloučil rozsáhlé rekonstrukční práce a upřednostňoval řešení šetrná k budově i nájemníkům v pasážích, včetně ekologického dopadu v podobě úspor a bez nutnosti zbytečně vyhazovat staré vodiče.

Díky bezdrátové komunikaci mezi jednotlivými prvky Savee, řešení přesně splňuje požadavek na minimalizaci stavebních úprav. Celá instalace řízení spočívala v přidání řídicích prvků do stávající elektroinstalační infrastruktury. Před jednotlivá svítidla byly zapojeny řídicí prvky a po budově byly rozmístěny komunikační brány, které posílají data na lokální server. Vše je tedy velmi jednoduché a zároveň bezpečné bez nutnosti posílat data do cloudu na internetu. Přes velké zarušení prostor nejrůznějšími bezdrátovými signály (wifi sítě, telefonní signál, dálkové ovládání zámků aut stovek zákazníků a další) funguje síť spolehlivě a bez výpadků, protože komunikuje na jiném principu než wifi (bezplatné pásmo 868 MHz).

V rámci projektu bylo instalováno řízení pro více než 450 LED svítidel, jímž lze nyní regulovat intenzitu svícení v krocích po 10 %. Světla jsou rozdělena do 25 řízených skupin pro vysokou flexibilitu ovládání. Navíc je lze kdykoli mezi skupinami přesouvat. Jedno světlo může také patřit do více skupin zároveň. Řízení může probíhat plně autonomně s regulací svícení podle dat z luxmetrů (senzorů okolního osvětlení) nebo pomocí časových plánů. Výhodou luxmetrů je, že řízení reaguje na skutečnou potřebu svícení v případě špatného počasí nebo na rozdíly mezi ročními obdobími a vždy je dosaženo konzistentní intenzity osvětlení na prodejní ploše.

Díky bezdrátovým prvkům nebylo nutné provádět velké rekonstrukční zásahy a nebylo ani nutné pozastavit provoz. Instalace neměla žádný vliv na jednotlivé nájemce obchodního centra. Řešení je navíc optimalizované přímo na míru potřebám technického manažera OC Olympia Brno, jemuž ulehčuje práci a šetří nejenom čas, ale i značné provozní výdaje. Podařilo se zachovat nejvyšší možnou vnitropodnikovou bezpečnost, na niž zákazník od začátku kladl důraz, a prokazatelně okamžitě začít šetřit.

Nyní mají správci obchodního centra celou budovu neustále pod kontrolou. Nebylo třeba ani instalovat další software pro správu budovy. Výstupy z řízení osvětlení jsou navázány na systémy třetích stran (v tomto případě SCADA). Dalším krokem může být velice jednoduché rozšíření systému Savee na venkovní rozsáhlé parkoviště, osvětlené reklamní poutače, dětské hřiště a další místa s vysokým odběrem elektrické energie a potenciálem úspor v provozu.

 

(www.savee.energy)

(www.compactive.cz)

TEXT PR FOTO Compactive s.r.o.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *