Správa BIM modelu od A do Z v systému Revisio

Aktuálním tématem poslední doby je projektování pomocí BIM modelu. Stále více klientů řeší projektování nových budov pomocí BIM modelu a využívání CDE datového prostředí. Společnost SkyCom online, s.r.o. a její Informační systém Revisio nabízejí svým klientům komplexní službu v této oblasti. Rozhovor jsme vedli se zakladateli společnosti Jaroslavem Linhartem a Martinem Stiborem.

V čem spočívá přínos vašeho řešení pro klienty, kteří chtějí novou budovu projektovat pomocí BIM modelu?

JL: Naše společnost nabízí komplexní řešení, které zahrnuje implementaci dat do CAFM systému v průběhu projektování a výstavby objektu. Dokážeme klienta provést celým procesem implementace dat do BIM modelu a současně do CAFM systému. Klient tak hned na počátku spolupráce vidí výsledný produkt, který bude následně využívat při správě objektu. Získá tak přehled o všech potřebných nárocích na jednotlivé etapy celého procesu a není vystaven nejistotě, kdy na začátku projektu nemá úplnou představu o tom, jak bude data z BIM modelu využívat při následné správě objektu.

Právě tento podhled na výsledný produkt umožní klientovi optimalizovat zadání pro tvorbu BIM modelu a ušetřit tak nemalé finanční, ale i časové nároky na tvorbu BIM modelu.

Jak tato spolupráce s klientem probíhá?

MS: Na úvod představíme klientovi naše unikátní modulové řešení obsahující jednotlivé oblasti správy nemovitostí, informační systém Revisio. Rovněž představíme možnosti spolupráce při optimálním nastavení celého procesu, který se realizuje ve třech etapách.

Mohli byste detailněji popsat jednotlivé etapy?

JL: V první etapě je potřeba nastavit dokumentaci a pravidla pro práci s BIM modelem a CDE úložištěm. V této etapě zpracujeme   veškerou potřebnou dokumentaci, která zajistí efektivní komunikaci mezi investorem, projektantem a zhotovitelem díla. Tato dokumentace rovněž definuje zadání pro přenos informací mezi BIM modelem a CAFM systémem, který bude klient následně využívat pro provozování objektu.

A co nabízíte ve druhé etapě?

MS: Ve druhé etapě nabízíme služby BIM managera. BIM manager dohlíží na to, že jsou plněny veškerá zadání prvotní dokumentace a že celý proces probíhá dle zadání. Časový rozsah služby je na zvážení klienta. Naším cílem je nabídnout flexibilní řešení, aby platil jen za odvedenou službu. V praxi to znamená, že v úvodu projektu mohou být služby časově náročnější, v průběhu projektu naopak poklesnou a v závěru, kdy je třeba zkontrolovat všechna data, je služba opět navýšena. Veškeré náklady má po celou dobu klient pod kontrolou.

V čem spočívá třetí etapa?

JL: Ve třetí etapě probíhá propojení těchto dat v systému Revisio s BIM modelem. V průběhu celého projektu jsou data zadávána přímo do Informačního systému Revisio. Tímto dochází ke zjednodušení procesu zadávání, kdy data nemusí být zadávána přes několik prostředníků, ale může je zadávat přímo kompetentní osoba. Investor má navíc možnost kdykoliv v systému zjistit aktuální stav implementace dat do systému.

Jak jsou tato data propojena s BIM modelem?

MS: Zde se dostáváme k unikátnosti našeho řešení, které umožňuje propojit data z Informačního systému Revisio na daný prvek v BIM modelu. Klikem v BIM modelu získá uživatel kompletní informace o daném prvku, který je evidován v systému Revisio. Na druhou stranu má uživatel možnost zobrazit v systému Revisio umístění daného prvku v BIM modelu. Toto řešení navíc umožňuje evidovat v systému Revisio objekty, které jsou projektovány v systému BIM, ale i objekty, které mají k dispozici klasickou 2D dokumentaci a klient tak má v jednom systému informace o všech svých objektech.

Lze pracovat pouze s BIM modelem vzešlým v rámci designu nového objektu, anebo lze vytvořit 3D model zpětně u stávajícího objektu?

JL: Obě varianty jsou možné. Při tvorbě 3D modelu zpětně si pak klient může zvolit míru detailu modelu, což má samozřejmě vliv na jeho cenu.  Zkušenosti máme s oběma variantami.

 

TEXT Red. FOTO SkyCom online, s.r.o.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *