Důležitý je pečlivý výběr realizační firmy.

Elmont-invest je česká společnost založená v roce 2005 s původním zaměřením na silnoproudé a slaboproudé elektromontáže. V dalších letech bylo její portfolio rozšířeno o zásuvkové skříně, rozváděče, LED veřejné osvětlení, nabíjecí stanice apod.

V roce 2009 nastal první boom fotovoltaiky, a proto byly jako další činnost začleněny montáže fotovoltaických elektráren na RD a průmyslové objekty. S ohledem na narůstající zájem zákazníků se od roku 2010 věnujeme Elmont-invest montáži FVE naplno. O zkušenostech a léty vybudovaném know-how s námi hovořil Miroslav Dobrovolný, jednatel firmy.

Kdy je podle vás ta správná chvíle rozhodnout se pro vlastní zdroj elektrické energie?

Rozhodnout se můžete kdykoli, klidně i u večeře. Rozhodnutí závisí na pohnutkách, které investora k realizaci vedou. V některých případech jde o ekologický aspekt – nechci využívat energii z tepelné či jaderné elektrárny a tím více přispívat ke znečištění planety. Takže si nechám nainstalovat fotovoltaickou elektrárnu, díky níž snížím míru využívání této energie na minimum a budu maximum čerpat pomocí solární energie, která bude planetu méně zatěžovat. V takovém případě rozhodnutí závisí čistě na finančních a prostorových možnostech zájemce. Pokud má elektrárnu kde umístit a jak ji zafinancovat, může tak učinit v podstatě ihned. V současné době je nejčastějším důvodem reakce na prudké cenové výkyvy elektrické energie, které jsme velmi výrazně zaznamenali například na jaře loňského roku. V takovém případě bylo rozhodnutí doslova okamžité. Cena energie značně narostla a nebylo jisté, kde se zastaví. A tato nejistota vlastně nezmizela. Nikdo přesně neví, jakým směrem se cenová hladina energie bude vyvíjet. Proto se jeví jako ekonomicky výhodné spolehnout se na vlastní zdroje. Rozhodování je tedy převážně založené na finančních důvodech a nyní mu nahrává i aktuální zlevnění solární technologie ve srovnání s loňským boomem, kdy poptávka byla tak enormní, že ceny se pohybovaly poměrně vysoko. Zároveň se osvědčilo uvažovat o fotovoltaické elektrárně už při projektování novostavby. Pokud se s technologií dopředu počítá, lze její konfiguraci nastavit tak, aby byla využita na maximum. Při rozhodování hrají roli i podmínky aktuálně vyhlášených dotačních programů, které mohou investici do vlastního zdroje elektrické energie velmi příjemně snížit.

Jak lze v tomto případě optimálně využít dotační programy?

Stejně tak jako optimalizace provozu fotovoltaické elektrárny maximalizuje její využití, tak i efektivně využité dotace mohou vaše projekty optimalizovat z finančního hlediska. V soukromém sektoru jsou nyní nejvíce využívány dotace z programu NZÚ a NZÚ Light, přičemž druhý zmiňovaný je určen pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. Vhodnou kombinací energetických úspor (okna, zateplení, tepelné čerpadlo atd.) vám část nákladů pomůže dofinancovat právě tato dotace. V podnikatelském sektoru se momentálně čeká na vyhlášení programu na podporu fotovoltaiky, a proto zatím není známa výše dotace ani její podmínky. Ale jsou v běhu programy, které v rámci snížení energetické náročnosti také přispívají na realizaci fotovoltaických elektráren společně s dalšími opatřeními. A nemůžeme opomenout žhavé téma v poslední doby – elektromobilitu. Čeští podnikatelé mohou celkem získat až 1,65 mld. Kč na nákup bezemisních vozidel – bateriových elektromobilů nebo vozů na vodík a nabíjecích stanic v rámci programu Záruka Elektromobilita – I. výzva, který bude spuštěn ministerstvem průmyslu a obchodu už v prosinci.

Co může být rozhodujícím faktorem při výběru realizační firmy, na co se soustředit či dát pozor?

Rozhodně doporučuji zjistit si o firmě co nejvíce informací. Pořízení fotovoltaické elektrárny je spojeno se větším finančním nákladem, takže k němu spotřebitel logicky přistupuje jinak, než když si jde koupit třeba rohlík. A to je samozřejmě správně! Pokud už do něčeho investuji stovky tisíc, tak bych chtěl záruku, že mi daná věc bude spolehlivě nainstalována, nebudu na ni čekat roky a bude mi fungovat tak, aby se má investice vrátila. Podle Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností se za poslední tři roky počet připojených fotovoltaických elektráren v naší republice téměř ztrojnásobil. Tento trend s sebou samozřejmě přinesl i ohromný nárůst nově vzniklých společností, které v našem oboru vidí příležitost, jak snadno generovat zisk. Bohužel však nemají potřebná oprávnění, znalosti ani praxi, která je důležitá snad v každé oblasti. Podle mého názoru je proto jedním z důležitých kritérií při výběru realizační firmy doba její existence. Už ta může napovědět, jestli má nějakou praxi, nebo se chce jen svézt na vlně aktuálně populárního produktu. Mnoho firem vzniká také pouze jako obchodní subjekty a na vlastní realizaci si najímají externí montéry, což v mnoha případech nezaručuje trvalou kvalitu a servis dodaného systému. Při instalaci fotovoltaických elektráren je nutné si uvědomit, že nejde jen o namontování zařízení, připojení a vyřízení potřebné legislativy, ale hlavně o další spolupráci při optimalizaci, revizích, pravidelných kontrolách a technické podpoře. Záruky poskytované na zařízení se pohybují mezi pěti až 25 lety a mnohé nově vzniklé firmy, které v krátkém časovém horizontu zanikají, zákazníkům tuto následnou péči neposkytnou a ani reklamace nevyřeší. Dalším z důležitých faktorů je již výše zmiňovaná kvalifikace. A tu lze ověřit jednoduše – disponuje realizátor osvědčením pro profesní kvalifikaci Elektromontér fotovoltaických systémů 26-014-H? Pokud ano, pak máte jistotu, že elektrárnu vám montuje odborník, který byl prozkoušen ve specializované zkušebně s autorizací od ministerstva průmyslu a obchodu a splňuje podmínky §6 podle nařízení vlády 194/2022 Sb. V neposlední řadě je stejně jako v jiných oblastech dobré se zaměřit na recenze společnosti. V dnešní internetové době ale není problém se k takovým informacím dostat.

Jaká opatření máme zvolit – nebo čemu je třeba se vyhnout – pro to, abychom předešli požáru fotovoltaiky?

Jak jsem již uvedl, je určitě dobré věnovat pozornost výběru správné firmy, která k vysoce odborné montáži bude přistupovat profesionálně. Dále je důležité zvolit spolehlivé komponenty, přičemž bych doporučoval nerozhodovat se pouze podle ceny, ale hlavně podle parametrů a spolehlivosti solární technologie. Je na místě ověřit si informace o instalovaném zařízení a kvalifikovaný technik by měl být schopen vám odpovědět na všechny vaše dotazy. Za účelem zvýšení bezpečnosti vstoupila letos 1. května v platnost nová vyhláška č. 114/2023 Sb., o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW. V rámci nově platné legislativy je tedy nutné všechny fotovoltaické elektrárny s výkonem nad 10 KWp vybavit bezpečnostním systémem pro snížení napětí panelů pro případný zásah hasičů. Samozřejmě je nutné dodržovat i všechna obecně platná protipožární bezpečnostní opatření. Nedílnou součástí větších projektů je i zpracování požárněbezpečnostního řešení (PBŘ), které řeší požární bezpečnost fotovoltaiky na daném objektu.

Jaký je časový harmonogram revizí fotovoltaiky?

Pravidelné revizní kontroly fotovoltaických elektráren vycházejí z požadavků českých technických norem ČSN EN 62446-1, ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6. Je tedy nutné je zpracovávat v intervalu jednoho až čtyř roků podle typu solární elektrárny a s ohledem na vnější vlivy prostředí. Součástí dobře fungující fotovoltaické elektrárny jsou však i servisní prohlídky, které nejen řeší její bezpečnost, ale i optimální fungování jednotlivých komponentů a fotovoltaiky jako celku a jsou vhodným doplňkem revizí.

Jaká varianta fotovoltaiky je nyní na trhu nejžádanější?

Vždy záleží na požadavcích konkrétního zákazníka. Co vlastně od fotovoltaiky očekává? Kolik je ochoten do projektu investovat? A důležité je samozřejmě i to, jaké podmínky jeho nemovitost nabízí. Jelikož naši branži silně ovlivňují vyhlášené dotační tituly, tak při instalacích na rodinné domy letošnímu podzimu nově vládne poptávka po menších sestavách určených k fotovoltaickému ohřevu vody. Výrazný nárůst jsme zaznamenali u podnikatelských subjektů, kde nejsou výjimkou realizace o výkonu 500 kWp s bateriovými úložišti. Obecným problémem je však v případě větších realizací nedostatečnost distribučních sítí. Přibývá zamítnutých žádostí o připojení fotovoltaik s přetokem do sítě a také elektrárny s nulovým přetokem jsou omezovány podle nově vznikajících pravidel energetických společností. Tato situace je v rozporu s deklarovanou státem podporovanou zelenou energií, ale stav rozvodné sítě se průběžně zlepšuje, tudíž předpokládáme, že se bude nové fotovoltaické elektrárny dařit připojovat.

Očekáváte v blízké budoucnosti nové modernější produkty?

Účastníme se mnoha výstav v České republice i v zahraničí, kde jsou prezentovány mnohé nově zaváděné technologie. Jde například o měniče, u nichž narůstá kapacita hybridních systémů, zlepšují se diagnostické a vizualizační prostředky chodu měničů a celé fotovoltaiky. Měniče jsou vybavovány technologiemi, jejichž účelem je zvýšení bezpečnosti a účinnosti celého fotovoltaického systému. V případě panelů je největším tématem jejich účinnost. Co se týká designu, tak se nabídka rozšiřuje o panely tvarované, nalepovací, průhledné, ladící s barvou střešní krytiny atd. U konstrukčních částí se vývoj zaměřuje na stabilitu, odolnost a efektivitu při montáži.

V posledních dvou letech také přibývá komponentů, které pomáhají s optimalizací fotovoltaické elektrárny pro různé účely. Sledují výrobu elektrárny a jsou schopny ji směřovat tak, aby se její účinek maximalizoval.

Text Arnošt Wagner, foto ELMONT-invest, archiv

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *