IFMA WORLD WORKPLACE, Denver, 27.–29. září 2023

WW 2023 (jak se tato akce všeobecně zkracuje) je každoročním místem setkání facility manažerů z celého světa. V posledních letech byla zvolena významná města USA, která se v pořádání pravidelně střídají, a tak letos bylo místem konání město Denver. 

Akce WW mají svou již delší dobu nastavenou programovou strukturu. Účastníci si mohou vybírat z několika (obvykle šesti až osmi) souběžných řad přednášek, které na sebe pravidelně navazují, a tak mohou přecházet mezi řadami podle vlastní volby. Souběžně s přednáškami je otevřena výstavní hala, kde jsou ve stáncích, jejichž počet obvykle přesahuje stovku, nabízeny produkty facility managementu nebo produkty vhodné pro FM poskytovatele. Celou akci pořádá celosvětová asociace facility manažerů IFMA, a tak je s touto akcí každoročně provázána i valná hromada této asociace, na niž vysílají své zástupce jednotlivé pobočky (jak lokální, tak oborové).

Podle odpovědí letošních účastnic se tato akce vydařila, a tak lze jen anoncovat, že se všichni zájemci o účast mohou již dnes těšit na 9.–11. října příštího roku, kdy se WW 2024 bude konat v San Antoniu.

Otázky pro účastnice z ČR

  1. Zúčastnila jste se letošní konference IFMA WORLD WORKPLACE v Denveru. Jak na vás zapůsobila atmosféra této celosvětové akce?
  2. Součástí programu byla vedle konference a mnoha přednášek i prezentace firem formou „stánků“ Zaujala vás nějaká přednáška nebo prezentace?
  3. Odnesla jste si nějaké poznatky, které by mohlo být vhodné aplikovat v našem FM prostředí?

Petra Felixová, studentka Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni se specializací na správu a řízení provozu budov

  1. Konference předčila má očekávání z pohledu pestré nabídky přednášek i z pohledu organizačního. Po celou dobu jsme byly se spolužačkou Natálií součástí studentské sekce spolu se studenty z Nizozemska a Belgie. Program byl pestrý a rozhodně splnil svůj účel pochopit, jaké pracovní možnosti oblast facility managementu nabízí. Překvapivé pro mne bylo vidět, kolik lidí v USA je do tohoto odvětví zapojeno.
  2. Zaujal mě stánek firmy zabývající se obnovou kancelářského nábytku. Bylo vidět, že téma udržitelnosti je celosvětové. V případě některých obnovených kancelářských kontejnerů, stolů či židlí, byste neřekli, že jsou 20 let staré. Zastávám teorii, že když je produkt designově kvalitní a nadčasový, je jeho životnost v rámci dobré údržby téměř nekonečná.
  3. Zajímavý poznatek vidím v přijetí studentů mezi dospělé – zajeté firmy dávají možnost seznámit se během tří dnů s nabídkou trhu FM. Zároveň dostáváte informace z tzv. první ruky o tom, co je aktuální a trendy. Pro studenta je to nejlepší průzkum a možnost ujasnění si toho, kde vidí svou budoucnost. Dnešní svět se zdá být natolik neomezený, až kolikrát máte pocit, že nevíte, co byste samou neomezeností chtěli dělat. Proto jsem vděčná za informace, které starší generace sdílejí a předávají mladším na začátku jejich kariéry. Podpora IFMA a univerzit v ČR v tom hraje významnou roli, za což velice děkuji, a pevně věřím, že tomu tak bude i v dalších letech.

Kristýna Markovičová, business development manager, FLOWBOX, s. r. o.

  1. Na konci září jsem byla pozvána do USA do státu Colorado, abych se zúčastnila mezinárodní konference v městě Denver. Byla to má první návštěva USA, a proto jsem odlétala z Evropy s velkými očekáváními, která se naplnila. Šlo skutečně o velkou a prestižní akci zaměřenou na facility management. Ač přicházím z oboru energetického managementu, tak vnímám, že jsou si tyto dva obory velmi blízké a pro koncové klienty i velmi důležité a přínosné. Firma Flowbox je čerstvým členem IFMA CZ od léta letošního roku a již teď to vnímáme jako velkou přidanou hodnotu, kterou nám partnerství přináší. Konference v Denveru byla tak pro mě krásnou vstupenkou do světa facility managementu. 
  2. Jako obchodní reprezentant softwarové firmy poskytující pokročilý energetický management jsem se především zaměřovala na přednášky a vystoupení dotýkající se tohoto tématu. Bylo pro mne velmi přínosné, jak téma energií, úspor a ESG vnímají firmy a představitelé společností napříč celým světem. Významnou část svého pobytu jsem věnovala výstavě EXPO, kde měly firmy možnost se prezentovat a mluvit s návštěvníky. Zde jsem pochopila, co americký trh zajímá, jaké jsou možnosti expanze na americký trh a co bychom jako firma mohli nabídnout. 
  3. Určitě ano. Předně bylo velkým přínosem poznat odlišné prostředí od našeho známého evropského. Výzvy jako úspory energií, nefinanční reporting a ESG rating, které teď rezonují Evropou napříč obory, jsou v Americe vnímány odlišně a bylo velice zajímavé zjistit, jak s těmito tématy v USA pracují a jak je aplikují do byznysu. Pro Flowbox jako firmu, která působí v Evropě a rozhlíží se i po americkém trhu, byla celosvětová konference IFMA velkou příležitostí a potvrzením, že jsou našemu řešení nakloněni i za oceánem.

Text: Red., Foto: Kristýna Markovičová

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *