Co nám přinesl rok 2022,anketa

Konec roku s sebou tradičně přináší čas bilancování a zamyšlení na tím, co se nám podařilo – nebo ne tak docela… Požádali jsme proto zástupce některých firem, s nimiž jste se mohli v průběhu roku potkávat na stránkách našeho časopisu, aby odpověděli na několik otázek:

 1. Letošní rok přinesl turbulentní změny na trhu v důsledku války a nárůstu cen energií. Jaké změny vaši zákazníci vyžadovali nejvíce?
 2. K jakým změnám došlo ve vaší společnosti?
 3. Upravili jste nějak své produktové portfolio?
 4. Připravujete pro své klienty nové služby či produkty?
 5. Která služba z FM byla letos nejvíce poptávaná?
 6. Jak se zákazníci stavějí k digitalizaci, inovacím, IoT a technologiím? Jsou jim spíše nakloněni, nebo je musíte složitě přesvědčovat?
 7. Jaké cíle jste si stanovili pro příští rok?
 8. Překvapilo vás letos něco?

Tomáš Polák, Strategic Business Director CEE, OKIN Facility

 1. Byly to zejména žádosti o pomoc s optimalizací spotřeby energií, která však začíná měřením a monitoringem. Zde nastupovalo a dále se prosazuje naše řešení na bázi IoT, které umožnuje nepřetržité dálkové sledování spotřeby a okamžitou reakci na nestandardní stavy. Dále to byly změny ve frekvencích služeb, kde jsme museli rychle a operativně reagovat.
 2. Hybridní model přítomnosti v kanceláři a přesunutí části schůzek na Teams. To však nebylo nic nového. Pandemie náš již naučila s touto situací žít a pracovat.
 3. Ano, a to o poradenství v oblasti energií a opět zvýšené nasazení platformy SARA hub pro monitoring spotřeby energií, ale i vnitřního prostředí, strojů atd.
 4. Ano, nové produkty a služby připravujeme neustále. Dokonce jsme zřídili interní inovační tým, který se zabývá například robotizací, virtuální realitou, umělou inteligencí, ale také ekologickými úklidovými prostředky nebo recyklovaným hygienickým materiálem.
 5. Jak je již výše uvedeno, šlo o podporu v oblasti energií. Tradičně pak o úklidové služby a technickou správu. Zaznamenali jsme zvýšenou poptávku po zákonných revizích technických zařízení a naše oddělení technické podpory bylo a stále je velmi vytížené.
 6. Klienti jsou novým technologiím spíše nakloněni, ale je třeba je správně nasměrovat k jejich správnému využití. Naše interní CAFM včetně mobilní aplikace pro techniky DRIVE! mnozí klienti používají a oceňují. Součástí je také help desk a elektronický dokumentový sklad, kde se lze podívat na veškeré revizní zprávy nebo servisní protokoly.
 7. Máme jednak finanční cíle, tedy rozumné zvýšení tržeb a profitability, ale také rozvojové cíle spočívající právě v inovacích, zavedení nových technologií, postupů a řešení.
 8. Velice nás překvapila válka na Ukrajině, která se nám zdála ještě v lednu 2022 nepředstavitelná. Možná ještě více nás překvapil přístup pobočky OKIN FACILITY Ukrajina, kde naši kolegové pokračují v práci na plný plyn i za velmi složitých podmínek. Snaží se pro naše zákazníky, kteří v omezeném režimu fungují, udělat maximum.

Jakub Zlocha, Generální ředitel STRABAG PFS

 1. Jakmile se naši klienti po pandemii dokázali nadýchnout a vrátit se zpět k investicím, které byly po určitou dobu utlumeny, zasáhly je důsledky války a s tím související energetická krize. Než stát stihl zareagovat a připravit se na pomoc firmám, nastalo období nejistoty, které se logicky projevilo neochotou investovat, snahou o snižování nákladů na provoz a hledáním úspor. V této náročné situaci jsme se snažili klientům pomáhat při hledání vhodných opatření, a to na míru jejich individuálním potřebám. Zaměřili jsme se hlavně na úspory energií.
 2. Vzhledem tomu, že nejsme energeticky náročná společnost, nemuseli jsme přistupovat k žádným zásadním změnám. Neplýtvat zdroji a šetřit energie je nedílnou součástí naší firemní politiky dlouhodobě.
 3. Naše produktové portfolio je víceméně stabilní a tvoří ho hlavně integrovaný FM. Reagujeme ale samozřejmě na aktuální výzvy, které přináší i aktuální energetická krize. Navázali jsme spolupráci s ověřenými firmami z oblasti energetiky a ve spolupráci s nimi nabízíme stávajícím i novým klientům optimalizaci spotřeby energie.
 4. Samozřejmě, v souladu se strategií koncernu STRABAG se zaměřujeme na digitalizaci a inovace, a v neposlední řadě i na udržitelnost v celém životním cyklu staveb.
 5. Za nejefektivnější model považujeme zabezpečovat pro klienta všechny služby související se správou jeho nemovitostí. Držíme kontrolu nad procesem a neseme zodpovědnost za celek, nejen za jeho určitou část. Klient má jediného partnera pro komunikaci a kontrolu. Proto byl asi nejvíce poptávanou službou integrovaný FM, přestože se považujeme za experty na technický FM!
 6. Drtivá většina našich klientů jsou moderní firmy s progresivním uvažováním a „otevřenou hlavou“, což nás samozřejmě těší. Nemusíme nikoho přesvědčovat, protože digitalizace a technologické progresy usnadňují život oběma stranám a zbavují firmu postupů, které jsou pro ni jen zbytečnou zátěží.
 7. Hlavním cílem je pokračovat v úspěšné spolupráci s našimi dlouholetými klienty i v dalším roce. Vedle toho nás určitě čeká mnoho výzev jako už zmíněná energetická krize a dramatické zvyšovaní cen, které se týká všech. Naší zbraní musí být udržení kvality našich služeb a pružné reagování na vnější vlivy. Máme zájem o růst STRABAG PFS ať už formou nových zakázek, nebo exponenciálně, prostřednictvím akvizice. To, že portfolio koncernu STRABAG pokrývá veškeré služby ve stavebnictví od realizace staveb až po jejich správu, z nás činí zajímavého a spolehlivého partnera pro jejich projekty.
 8. Nemyslím si, že v kontextu celosvětové situace existuje někdo, koho by nepřekvapily události na Ukrajině začátkem roku. V pozitivním slova smyslu mě překvapilo, že si Evropa poradila relativně rychle s nedostatkem surovin.

Daniel Digoň Generální ředitel ATALIAN CZ, s. r. o.

 1. Požadavky jsou hlavně v oblasti hledání úspor a inovací. Zároveň klienti očekávají zachování kvality služby. Jde to proti sobě, ale naším úkolem je hledat cesty k zefektivnění služby.
 2. Novým trendem odvětví, který razíme, je robotizace, tedy implementace robotických řešení spojených s efektivním nastavením lidské síly, které přináší vysoký standard služby, a dnes je i levnější.
 3. Ano – zavedli jsme robotická řešení, která nabízíme napříč sektory, kromě úklidu např. v oblasti údržby zeleně. Rozšířili jsme portfolio energetických služeb.
 4. Ano – hlavně v oblasti digitalizace.
 5. Vedla poptávka po energetické optimalizaci a s tím spojeným snížením závislosti na jednom zdroji energie.
 6. Cítíme, že poptávka po chytrých řešeních a inovacích rapidně stoupá. Limitující jsou náklady, klienti nechtějí prodražovat službu, ale zatím to není vždy možné.
 7. Investovat více do našich zaměstnanců a zlepšit zákaznickou zkušenost a vnímání společnosti.
 8. Čekali jsme, že tempo růstu cen bude pozvolnější.

Mgr. Jaroslav Zoubek, Country Manager M2C pro Českou republiku

 1. Ze strany zákazníků evidujeme snahu o maximální úspory a zefektivnění a automatizaci procesů. Jedná se o veškeré činnosti vedoucí k úspoře nákladů, optimalizaci provozu a začínají se otevírat témata jako udržitelnost a uhlíková stopa. Klienti více poptávají řešení, která kladou důraz na využívání moderních technologií.
 2. Provedli jsme si revizi interních procesů, na jejímž základě jsme sáhli ke změnám jak v organizaci práce, tak ve využívání technických zařízení. Realizovali jsme opatření jako snížení teploty na pracovištích a v kancelářích, výměnu svítidel se zvýšenou spotřebou energií či přechod z osobních setkání na telekonference. Snížili jsme počty nájezdů firemními vozy a máme v plánu efektivní výměnu části stávajících vozidel za některé „eco-friendly“ modely. Již nyní jsme postupně nahradili v rámci našeho autoparku tři naftová vozidla za jeden elektrický a dva hybridní vozy.
 3. Abychom byli schopni zvýšit kvalitu poskytování našich základních IFM služeb a zvýšit tak komfort pro naše zákazníky, rozhodli jsme se zařadit veškeré technologické produkty pod správu nové značky s názvem Innovis – „Powered by M2C“. Tato značka je centrem vývoje a realizace all inklusive technologických řešení pro vaše nemovitosti a byznys. Hlavním cílem založení Innovisu je integrace nemovitostí do prostředí 21. století.
 4. Během letošního roku jsme rozšířili funkčnost a zlepšili výkonnost některých našich vlastních stávajících technologických produktů. Připravujeme ale i další rozšíření portfolia nabízených služeb nebo akceleraci vývoje a růstu v oblastech, které nám v portfoliu buď chyběly, nebo neměly doposud prioritu, ale vidíme, že po nich bude do budoucna velká poptávka, a vnímáme je jako nutné pro náš rozvoj. Jde např. o oblast energetiky, vlastní realizace stavebních prací, vstup do dalších segmentů trhu apod.
 5. Nejvíce poptávanou FM službou byly úklidy v těsném závěsu s údržbou. Tam můžeme zaznamenat signifikantní nárůst požadavků na mobilní údržbu, případně na údržbu síťových projektů s pravidelnými nebo nepravidelnými návštěvami technika.
 6. Zákazníci jsou dnes k diskusím o technologiích mnohem otevřenější, než bylo zvykem v minulosti. Nechávají si tato řešení odprezentovat, a pokud jim dávají smysl, jsou těmto investicím často nakloněni. Tlak na cenu a zvyšování nákladů obecně tento vývoj akceleruje. Rostoucí cena lidské práce a ostatních nákladů vede zákazníka k hledání změn. Investice do moderních systémů se může někdy zdát sice vysoká, ale např. dlouhodobým snížením spotřeby energií v souvislosti se stávajícím dramatickým růstem ceny energií se stává často její návratnost mnohem rychlejší a změna se tak výsledně ukazuje jako efektivnější. Navíc budou dále obecně narůstat nároky v oblasti udržitelnosti, např. v případě starších budov bude pravděpodobně vyžadováno zlepšení ekologických ukazatelů ve vztahu k životnímu prostředí či uhlíkové stopě.
 7. Udržet růst, pokračovat v poskytování kvalitních služeb, rozvíjet vztahy se stávajícími klienty, budovat vztahy s novými zákazníky a rozšířit naše portfolio o některé nové služby.
 8. Tak asi jako všechny, určitě konflikt na Ukrajině a jeho dopady. Po covidu je to další zásadní věc, která otřásla společností, a tedy i trhem. V návaznosti na tyto události se řeší mj. zejména dopady a růst nákladů v oblasti energií a myslím, že se stále čeká, jak se situace na trhu energií vyvine.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *