Rekvalifikace facility manažerů stále pokračují.

Na podzim proběhne již 28. běh rekvalifikace manažerů v oboru facility management.

Jedná se o jedinou ucelenou, státem akreditovanou formu vzdělávání facility manažerů v České republice. Od roku 2008, kdy byla tato akreditace poprvé Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy udělena, se výuka postupně přizpůsobovala nejnovějším poznatkům v oboru. V současnosti vychází z know-how standardů řady ISO 41000 „Systémy řízení facility managementu“, částečně přebírá i třídění služeb podle evropské normy EN 15221-4. Tyto standardy jsou pouze hlavním rámcem výuky, do kterého jsou zasazeny jednotlivé odborné FM služby vyučované odborníky z praxe.

Pro představu rozsahu výuky vyjmenujme alespoň základní oblasti: • optimalizace využití prostor • efektivní správa nemovitostí • optimalizace portfolia nemovitostí • technologická a stavební údržba budov a areálů • optimalizace využívání energií a médií • odpadové hospodářství • úklidy a čištění •údržba zeleně • bezpečnost majetku, osob a informací • kvalitní podpora potřeb zaměstnanců a uživatelů nemovitostí • stravování • recepční služby • sekretářské služby • tlumočnické služby • pořádání akcí • rezervace zasedacích místností • mobilita • autoparky • dopravní služby • parkovací služby • stěhování • dokumentační a tiskové služby • interní pošta a doručovací služby • archivace a mnohé jiné podpůrné služby.

Státem uznávanou odbornost manažera v oboru facility management obhájilo a certifikát obdrželo přes 500 facility manažerů. Složení jednotlivých běhů se postupně měnilo. V počátcích převládali posluchači z FM poskytovatelských společností, v současnosti převládají facility manažeři z řad FM klientů (odběratelů FM služeb). Toto je velice pozitivní trend, protože kvalitní organizace a specifikace poptávky po FM službách byla, a bohužel často ještě je, slabinou našeho hospodářství. Reorganizace systému řízení podle ISO 41000 by velice zlepšila efektivitu interních služeb v organizacích a tím podpořila vyšší efektivitu a ziskovost v oblasti jejich hlavních činností.

Další běh rekvalifikace začíná 5. října.

Bližší informace a možnost registrace najdete na www.fminstitute.cz.

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *