Náklady nejsou to jediné

Firmy sledují energetickou soběstačnost a bezpečnost.

Energetické priority firem se v posledních měsících závratně mění. Vedle sledování spotřeby se podniky více zaměřují na to, jak si zajistit energetickou bezpečnost. „Poptávka po alternativních zdrojích energie je nyní obrovská,“ potvrzuje Filip Varhol, director of energy division společnosti Atalian.

Atalian se v Česku věnuje facility managementu a souvisejícím službám. Spolu se budeme bavit především o divizi energii. Na co se zaměřujete? 

Stojíme na třech hlavních a mezi sebou provázaných pilířích. První spočívá v energetickém poradenství. Připravujeme různé typy analýz a posudků, které se vztahují k energetickému fungování firem, typicky se jedná o energetické audity a koncepce. Zejména pro velké subjekty jsou audity povinné, ale snažíme se k tomu přistupovat jinak než pouze s ohledem na splnění legislativní povinnosti. V poslední době se mění také smýšlení firem, kdy nechtějí jen takzvané „šuplíkové audity“, ale mají zájem o skutečné zhodnocení, které může být prvotním krokem k hlubší energetické koncepci. Správně nastavený audit podá perspektivu do budoucnosti, nastavení logické posloupnosti nutných projektů. Aby se například nejdříve nezateplil plášť budovy, a teprve potom se neřešil nový  zdroj nebo vnitřní rekonstrukce.

Co představuje ten další balíček služeb?

Z návrhu, který vypracujeme v energetickém auditu, vyplyne několik opatření. Některá jsou beznákladová nebo nízkonákladová, to se týká většinou lidí a jejich fungování v objektu. Následují středně nákladová a vysoko nákladová opatření. Tím se otvírá příležitost pro nabídnutí další části servisu. Disponujeme techniky, auditory a projektovými manažery, kteří mají vzdělání ve strojírenství nebo stavařství, zejména v technickém zařízení budov. Nemůžeme mít pochopitelně kapacitu, abychom realizovali všechna opatření sami, a tak se dále obracíme na dodavatele, kteří jsou specialisty v příslušných oborech – např. využití dešťové vody, tepelných izolacích, kogeneračních jednotkách, stavebních výplních a podobně. Rozumíme však projektu, záměru a funkcím jednotlivých technologií, proto navrhneme celkový koncept a potom vše ohlídáme na stavbě.

Následně přichází oblast energetického managementu, kdy se o stávající nebo nově vytvořený technologický celek dlouhodobě staráme. Někdy i deset let. Málokdy totiž nastane, že uvedete do provozu novou infrastrukturu, a nemusíte o ni pečovat. Hodně se optimalizuje především v prvním roce, ale i poté je třeba sledovat ceny energií, vývoj počasí, využití jednotlivých provozních celků a podobně. Je mezi námi kolega, který se jakožto energetik stará o jeden brněnský areál už více než 12 let.

Zabýváte se také epc projekty?
Ano, takzvané projekty s garantovou úsporou jsou stále žádanější, máme jich za sebou desítky zejména pro municipality a veřejnou správu.
Působíme jako subjekt, který navrhne opatření, dohlíží na realizaci a drží garanci. Firma nebo město pak mají jistotu.

V jakém směru?

Pokud městu někdo řekne, že bude šetřit sedm milionů korun ročně, nastávající tři základní scénáře. První je, že projekt dopadne přesně na korunu nebo technickou jednotku podle výpočtu, což se stává velice zřídka. Další scénář je, že se opatřeními dosáhne ještě větší úspory, než se čekalo. V tom případě si mezi klientem dělíme nad úsporu. No a posledním případem, díky kterému právě klient má jistotu úspory, je takzvaná podúspora. Tedy rozdíl, mezi skutečnou a plánovanou úsporou jde z naší kapsy. To už preferovaný scénář není, nicméně na vlastních chybách se nejlépe učí.

Epc projekty se týkají hlavně municipalit?

Ano, ale přemýšlíme nad tím, jak je vhodně etablovat v soukromém sektoru. Lehká komplikace spočívá v tom, že do vztahu vstupuje ještě banka, která projekt financuje a kupuje od nás jako realizátora pohledávku za klientem. Banka rovněž více než u samospráv zkoumá bonitu firemní klientely.

Když vypracujete audit a návrh řešení, do jaké míry vycházíte z dokumentace, která je k dispozici, například vyúčtování, a jak často pracujete s výstupy ze senzorů?

Cíl je mít online data, protože u EPC nebo projektů, kdy provozujeme zdroje, potřebujeme reagovat okamžitě. Bývá to často výroba, pracuje se s teplem nebo energetickými špičkami a dispečink potřebuje okamžitě reagovat na alarmové stavy, jež reportují fotovoltaika, tepelná čerpadla či kotle. Specialisté dále zkoumají, zda problém spočívá v mechanice, elektronice, softwaru a podobně, je třeba reagovat v řádu minut.

Nakolik firmy využívají možnost smart meteringu? 

Kde pracujeme, smart metering prosazujeme a postupně doplňujeme. Ale ve spoustě provozů, zejména větších areálů, je to pole neorané. Všeobecně se setkáváme s tím, že větší závody mají elektroměry online, aby si mohly kontrolovat čtvrthodinová maxima. Ale hodně se potkáváme s tím, že „alarmový“ stav na vodovodu představuje měsíční faktura, což nebývá šťastné. Přitom nejde o stotisícové položky, kvalitní monitoring s hláškou se dá pořídit za ceny o řád nižší. Když je více senzorů a zjistí se únik, významně se zkrátí doba nutná pro nalezení poruchy.

Zvyšuje se poptávka po vašich službách s tím, jak se v posledním roce vyvíjejí ceny energií? 

Poptávka je tu už delší dobu, významně však roste v posledních měsících. Může za to několik faktorů, ale klíčové jsou ceny energií, které tu historicky sice byly, ale poslední léta jsou pro nás spíše nevídané. Vysoké ceny nikoho netěší, pozitivem je fakt, že se výrazně zkracuje návratnost projektů, třeba i na polovinu. Mnoho firem má nastavenou základní hladinu návratnosti na tři až pět let, a do tohoto spektra se proto dostává stále více projektů. Kdo už podnikl beznákladová nebo rychle návratná opatření, a dosud váhal s podstatnějšími investicemi, dostává nyní velkou příležitost. Do uvažování firem vstupují ještě další prvky než pouze náklady a návratnost, totiž energetická soběstačnost a bezpečnost.

Z technických řešení poptávají podniky nejčastěji fotovoltaiku?

Fotovoltaika je něco, co zažívá – v tom pozitivním smyslu – druhý solární boom po éře let 2008 a 2009, kdy s podporou státu vznikly velké fotovoltaické elektrárny. Poptávka je nyní obrovská, vzhledem k celosvětové situaci se ale dostáváme do protipólu v tom, že chybějí komponenty a materiál. Na elektrárny se čeká i několik měsíců a je možné, že na některé projekty se nedostane letos ani po značnou část příštího roku.

Bojí se firmy zdrojů spoléhajících na plyn?

Těžko generalizovat. Podniky, s nimiž jsme v kontaktu, se ptají na alternativní řešení. Mnoho zejména výrobních společností je na tom z pohledu energetické bezpečnosti tak, že by se jim dodávky omezovaly a ukončovaly jako prvním. Zarputile hledají náhradu, a pokud budou ceny energií takto vytrvale stoupat, některé z nich budou muset zvážit, zda má výroba v Česku ještě perspektivu. Fungují tu podniky, třeba ze sklářského průmyslu, které potřebují vyšší jednotky procent celorepublikové spotřeby plynu.

Když přijde poptávka po vašich službách od podniku z těžkého průmyslu – ať jsou to sklárny, hutě nebo chemický průmysl, jaké alternativy se nabízejí? 

Vzhledem k tomu, že pravděpodobně narážíte na řešení úzce spjatá s technologií, zde vždy hledáme spolehlivého partnera. My se snažíme být v roli energetického poradce nebo specialisty, tedy jsme schopni posoudit a propočítat, co přinese konkrétní opatření, jaké má parametry, kolik bude stát. Pokud bychom ale zůstali u skláren, pro opravdu menší provozy existuje například technologie mikrovlnných pecí. Zrovna pro těžký průmysl bude náhrada opravdu problematická, ne-li nemožná.

Dává potom smysl se energetickým managementem zabývat?

Přicházíme s integrovaným facility managementem, který mimo jiné zahrnuje energetické služby. Pokud provozujete výrobní firmu a komerční areál, máte core business, který vás živí. Může to být výroba skla, pneumatiky nebo sanity, kterému se věnujete naplno. Přijdeme do areálu jako odborníci na správu budov a vedle správného zabezpečení nebo kvalitního úklidu proto řešíme i energy management. Pomineme-li firmy z těžkého průmyslu, pak je opravdu důležité, jestli disponujete správným zdrojem energie, jestli bude splňovat emise za rok nebo za pět let, zda firma skladuje kritické náhradní díly, zda se zdroj neocitá na hraně životnosti, což se promítá do vyšších provozních nákladů, zda se o zařízení má kdo starat na denní bázi, kontroluje vibrace nebo teploty. V těchto záležitostech jsme pro podnik užitečným partnerem.

Do jaké míry jsou si firmy vědomy, co se na ně hrne v oblasti legislativy a energetických, potažmo klimatických cílů?

Dříve nebo později se to dozvědí všechny firmy, je otázka odkud a jak. Jsme členem Asociace poskytovatelů energetických služeb a edukativních programů pro soukromý sektor i municipality existuje celá řada. Kdo chce, informace má. Záleží, jak rychle jsou managementy podniků schopny mobilizovat a hledat řešení. V případě legislativy a budoucích cílů je dobré mít po ruce poradce, který sleduje legislativu a ukazuje, čemu bude podnik čelit v delším časovém horizontu.

Rostou ceny nejen energií, ale také techniky, technologií, jež by měly přispět k jejich snížení. Pokud zpracováváte projekt, jehož součástí je technické řešení, na jak dlouho jste schopni garantovat cenu?

Můžeme pracovat pouze s garancemi od našich dodavatelů, aktuálně jsou v extrémních případech řádu týdnů. Smutným faktem současnosti je to, že existují i cenové nabídky v podstatě neplatné už datem vydání. V nabídce uvádí, že ceny budou stanoveny podle skutečnosti v den nakládky materiálu. Je to problematické, a i v asociaci se intenzivně zaměřujeme na to, jak realizovat velký projekt, který se připravuje třeba rok, a přitom se zohlednila rozumná marže nás jako poskytovatelů a zároveň aby měl klient jistotu toho, že pokud byl projekt schválený a podepsaný, že ho dostane v odpovídajícím čase a kvalitě. Předpokládám, že některé věci bude třeba fixovat například v závislosti na vývoji na burze nebo aktualizovaných cenících.

Představuje současná inflace blok pro firmy zahajovat větší energetické projekty, nebo je obava z rostoucích cen i dostupnosti konvenčních energií silnější impuls pro změnu?

Záleží společnost od společnosti. Jsou firmy, které mají byznys nalinkovaný dopředu lépe, a podniky, které byznys čitelný tolik nemají. Podle toho se pak staví k projektům.

Mají si dnes podniky fixovat ceny energií?

Obrovský šok nyní zažívají firmy, jež měly zafixováno z roku 2020 nebo 2021. Obecně je rozhodnutí o fixaci v aktuální situaci dost složité. I velké společnosti, se kterými spolupracujeme, odmítaly nové klienty a nedávaly cenové nabídky. Některé nevěděly, co bude, a některé proto, že si uvědomovaly, že současná cena je tak nezajímavá, že by to bylo kontraproduktivní. Jak se situace bude vyvíjet, je ve hvězdách. Jediná cesta, jak přežít a fungovat do budoucna, spočívá v maximální flexibilitě a utahování opasků. Kdo má energie na vstupu v desítkách procent z OPEX, tak pro něho je dobré mít fixováno na určitou dobu. Kdo jde cestou postupného nákupu, měl by se obrátit na odborníky, kteří vědí, co to obnáší, zkontroluje smlouvu s dodavatelem a upozorní na problematické pasáže. Sázka do loterie to však v současné situaci zůstane i tak.

Když se podíváte na firmy s audity starými pet sedm let, naplnily se předpoklady a cíle, jež byly do nich vtěleny?

U mnoha firem si tuto otázku zodpovíme tím, jakým způsobem podniky audity poptávaly. Vypovídá to hodně o motivacích, a nakonec i plnění doporučení. Když se k tomu přistoupilo instantně v duchu „splnění legislativy“, navrhl se typický balík opatření – perlátory do vodovodních baterií, zateplení, fotovoltaika na střechu a výměna světel. S fotovoltaikou dnes firma chybu určitě neudělá, ale samotný energetický audit není podkladem k tomu, aby se investice dala soutěžit. Je nutná studie proveditelnosti včetně dalších záležitostí jako třeba posouzení statiky střechy, hodnocení bezpečnosti, simulace zastínění během dne, vyvedení výkonu a tak dále. Mnoha firmám vychází změna osvětlení na LED, což se velmi dobře počítá z pohledu spotřeby i návratnosti. Technologie se natolik zlepšila, že existují dodavatelé, kteří poskytují záruku i na sedm a více let.

Jaké novinky nebo inovace jako Atalian chystáte?

Ve všech sférách včetně energy se snažíme jít cestou automatizace. V oblasti čištění spouštíme roboty na úklid, máme pilotní projekt na pražském letišti a bavíme se s klientelou v retailu nebo skladovacích halách. V energy vzděláváme a ukazujeme, jaký efekt může mít, pokud podniky sledují energie podrobněji, a nemají měření jen na patě areálu nebo budovy. Pokud společně vytipujeme body, které stojí za měření na vteřinové nebo minuté bázi, získáme velkou datovou základnu pro návrh efektivních úspor. Něco jiného je úsporu dopočítat a něco jiného je mít tvrdá data, to pak souvisí nejen se samotnou návratností, ale třeba i možností čerpat bankovní úvěr.

Jsou další trendy, které jsou zajímavé z pohledu energy managementu a projektů ve firmách?

Mluvili jsme o fotovoltaických elektrárnách. Vlivem vysokého CAPEXu se donedávna dělaly z větší míry bez úložišť. Kapacita i životnost baterií jde však nahoru, a tak se už leckdy vyplatí investice do akumulace. Pokud spravujete více fotovoltaických elektráren a disponujete úložištěm, můžete zásobovat areály a požívat energetické soběstačnosti, což v žebříčku priorit v dnešní době rychle postupuje nahoru. Současně můžete dodávat do sítě energii, kterou vyrobíte a nespotřebujete, případně přispívat ke stabilitě sítě, což bude čím dále více rozšířené téma.

(jk Svět průmyslu)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *