SUAS GROUP upevňuje svou roli a zakládá SUAS Facility

 

 

Sokolovská uhelná, jejíž tradice sahá až do roku 1792, se v současné době transformuje v moderní nejen energetickou skupinu SUAS GROUP a.s. Nově založená společnost SUAS GROUP a.s. má ambici být moderní skupinou, jejíž podnikání se pohybuje na poli energetiky, oběhového hospodářství, realitní a developerské činnosti či strojírenství.

 

Vedle podnikatelských aktivit má SUAS GROUP zájem o trvalý rozvoj regionu, v němž podniká. Vizí SUAS GROUP je zatraktivnit Karlovarský kraj a Sokolovsko pro obyvatele a investory. SUAS GROUP je z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálně odpovědných investic nejvýznamnějším soukromým subjektem v Karlovarském kraji. Zajišťuje teplo pro 48 000 domácností, tj. více než třetině Karlovarského kraje. V letech 2015–21 zaplatila skupina Sokolovské uhelné do státního rozpočtu téměř 8 mld. Kč za emisní povolenky. Je také klíčovým zaměstnavatelem v kraji – pracuje pro ni přímo či nepřímo přes 10 000 lidí.

Nově byla v květnu založena SUAS Facility, která navazuje na část činnosti dosavadní divize Správy majetku. Do jejího čela byl jmenován Pavel Vesecký, který má letité zkušenosti v oboru z předchozích zaměstnání jak na straně dodavatele, tak zákazníka. Novou firmu nám stručně představil.

 

Co bude posláním nové firmy?

 

Máme za úkol zmodernizovat a rozšiřovat stávající údržbové činnosti a nabízet také široké spektrum služeb v oblasti údržby externím zákazníkům. Ti ocení to, že údržbu svých kapacit nebudou muset řešit prostřednictvím vlastních finančních a lidských zdrojů a mohou si tyto služby pronajímat. Mým cílem je přinést do skupiny SUAS GROUP zkušenosti získané v mém předchozím působení v oblasti facility managementu. Máme ambici stát se jedničkou v dodávání údržbových služeb do širokého segmentu firem nejen na Sokolovsku, ale v celém Karlovarském kraji

 

Jak velký bude váš tým?

 

Interní tým SUAS Facility bude mít 12 zaměstnanců, kteří se zaměří na vnitřní i vnější správu objektů, v rámci spolupráce s ostatními subjekty skupiny, dále na revize, odpadové hospodářství, laboratorní rozbory nebo technické zabezpečení budov (TZB).

 

Ve kterých oblastech budete působit?

 

SUAS Facility se bude zaměřovat na logistiku, výrobu, segmenty obchodních center, HORECA nebo automotive. SUAS Facility se ve finálovém kole účastní výběrového řízení o celoroční venkovní údržbový servis polygonu BMW a další externí zakázky jsou nyní ve fázi příprav a výběrových řízení. Primárním interním projektem SUAS Facility je nyní digitalizace a pasportizace majetku Sokolovské uhelné a SUAS GROUP. Cílem je zmapovat a zdigitalizovat veškerý majetek spojený s budovami společnosti. V rámci celé skupiny jde až o desítky tisíc položek. Subprojektem je pro SUAS Facility sběr dat, která budou v budoucnu sloužit jako zdrojová pro vnitřní správu majetku celé skupiny. Na této zakázce firma spolupracuje s externím dodavatelem – firmou Arkance Systems, která využívá vlastní systém TwiGIS, a pro náročnou zakázku od SUAS dokonce vyvinula nadstavbu vlastního systému na administraci pozemků. Projekt je ve fázi přípravy, po dobu tří měsíců budou sbírána výchozí data a samotná implementace dat do systému se uskuteční ve třetím a čtvrtém kvartále tohoto roku. Ostrý provoz pak pojede od ledna 2023.

 

 

Více na www.suasgroup.cz

 

Red.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *