Jak skoncovat s řasami a plísněmi na fasádách

Vše obvykle začíná nevinně: nejprve se na fasádě objeví malá a nevýrazná zelená nebo šedá skvrnka. Ta se pomalu zvětšuje až do té doby, než se z ní stane velká, dobře viditelná tmavá mapa způsobená biotickým napadením. Jeho původci jsou součástí přírody již po miliony let a imunní proti jejich působení nejsou ani povrchy stavebních konstrukcí, které jsou obvykle kolonizovány nejdříve bakteriemi, posléze řasami a nakonec plísněmi.

Biotické napadení není pouze estetický problém, ale může způsobit také degradaci povrchové úpravy. Na fasádu negativně působí agresivní odpadní produkty metabolismu mikroorganismů, které chemicky narušují její povrch, což v dlouhodobém horizontu vede ke zvýšené nasákavosti a postupnému zvětrávání omítek či barev. K erozi fasády přispívá také vrůstání porostu do mikrotrhlin a zvětšování jeho objemu při navlhání. Pokud neodstraníme včas řasy a plísně z povrchu fasády, hrozí nebezpečí, že naruší fasádní povrch a umožní vnikání srážkové vody, což způsobí zrychlenou degradaci fasády. Její oprava je pak výrazně obtížnější a nákladnější než standardní údržba.

Nepodceňujte údržbu fasády

Obecně se doporučuje fasádní povrchy pravidelně omývat a nejpozději po 10 až 15 letech je třeba provést renovační nátěr fasádní barvou. Působením atmosférických vlivů se totiž časem snižuje vodoodpudivost fasádního povrchu, dochází k jeho zvětrávání, znečištění, vyblednutí odstínů a za určitých okolností může podlehnout napadení řasami a plísněmi. Interval údržby závisí na stavu fasády, který je ovlivněn kvalitou použitých fasádních materiálů a podmínkami, jimž je fasáda vystavena. Pokud tedy chcete zajistit vaší omítce dlouhou životnost, držte se následujících ověřených rad.

Pravidelné omývání fasádních povrchů udrží nejen jejich estetický vzhled, ale jedná se především o důležitý prvek prevence proti vzniku a rozvoji řas a plísní na fasádě, protože odstraněním nečistot, včetně těch organického původu, omezíme mikroorganismům zdroj živin.

Pokud je podklad soudržný a není napaden koloniemi řas a plísní, stačí v doporučeném intervalu údržby nanést základní nátěr JUB REVITAL Primer, který mimo jiné překlene případné mikropraskliny (větší trhliny do šířky 1,5 mm předem zakryjeme elastickým nátěrem REVITAL Crack repair), a následně ve dvou vrstvách aplikovat některou z mikroarmovaných fasádních barev JUB.

 

Odstranění řas a plísní ve čtyřech krocích

V případě výskytu řas a plísní na fasádě je třeba zvolit systémové řešení. Nejprve se provádí důkladné omytí celé fasády, ideálně strojně – teplou tlakovou vodou s vhodným čisticím prostředkem, pomocí páry nebo speciální rotační hubicí (pozor na poškození fasády, tlak max. 60 bar) tak, aby byly odstraněny nesoudržné částice, prach a jiné znečištění. Při použití čisticího prostředku je nutné fasádu důkladně opláchnout.

Po vyschnutí omyté fasády následuje její dezinfekce – odstranění řas a plísní z povrchu pomocí speciálního biocidního prostředku JUB ALGICIDE Plus. Tento bezbarvý roztok biocidních látek v glykolu proniká hluboko do podkladu a hloubkově ničí široké spektrum řas a plísní. Neobsahuje chlor a nezasoluje podklad. Naředěný s vodou v poměru 1 : 5 se nanáší štětcem nebo malířským válečkem. Na silně zatížené povrchy se aplikuje dvojnásobný nátěr. Biocidní nátěr přípravkem ALGICIDE Plus se neomývá a zaschlý nátěr není zdraví škodlivý. Přípravek se nikdy se neaplikuje jako přísada do barev a omítek!

 

Suché dezinfikované fasádní povrchy posléze opatříme speciálním základním nátěrem JUB REVITAL Primer EXTRA. Jedná se o vodou ředitelný základní nátěr vyrobený na základě polymerních pojiv, plněný mikrovlákny a jemným křemičitým pískem, který odolává napadení nejrozšířenějšími druhy řas a plísní. Účinně zakrývá trhliny šířky do 0,3 mm (větší trhliny do šířky 1,5 mm předem zakryjeme elastickým nátěrem REVITAL Crack repair), podklad sjednocuje z hlediska hrubosti a savosti, váže prachové a jiné nesoudržné částice, které z různých důvodů nebylo možné čištěním odstranit. Nanáší se malířským válečkem s dlouhým vlasem nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních nátěrů.

Posledním krokem je nátěr speciální fasádní barvou JUB SILICONECOLOR San EXTRA se zvýšenou odolností proti biotickému napadení pro dlouhodobou ochranu fasády. Tato vodou ředitelná mikroarmovaná silikonová fasádní barva dlouhodobě odolává napadení nejrozšířenějšími druhy řas a plísní. Účinně zakrývá trhliny šířky do 0,3 mm a nepraská ani v místech nadměrně silné vrstvy, proto je vhodná také na nejhruběji strukturované podklady. Barva se vyznačuje velmi nízkou nasákavostí (třída W3 podle ČSN EN 15824), vysokou paropropustností, vynikající odolností proti povětrnostním vlivům a sníženou špinivostí. Nanáší se obvykle ve dvou vrstvách malířským válečkem s dlouhým vlasem nebo štětcem vhodným pro nanášení disperzních nátěrů. Druhou vrstvu je za normálních podmínek možno nanášet přibližně po 6 hodinách. Fasádní barvu SILICONECOLOR San EXTRA lze tónovat do stovek odstínů.

Garance odolnosti fasády proti napadení řasami a plísněmi

Po vyhodnocení místních podmínek může být při aplikaci doporučené skladby sanačního nátěrového systému poskytnuta garance odolnosti fasádní barvy proti napadení řasami a plísněmi až na dobu 10 let. V rámci této garance společnost JUB zaručuje, že na povrchu fasádní barvy použité pro sanaci fasádního povrchu se nejméně do konce garanční doby neprojeví napadení řasami a plísněmi. Více informací na www.jub.cz

Obdobnou garanci lze poskytnout na ucelený fasádní tepelně izolační systém JUBIZOL, u kterého lze navíc získat písemnou garanci také na celkovou funkčnost systému, jeho odolnost proti poškození krupobitím nebo garanci stálosti barevného odstínu.

Před samotným zateplením

Velmi opomíjeným krokem s ohledem na biotické napadení fasády je výběr lepicí a stěrkovací malty při prvotním zateplování. Pokud základní omítka zadržuje vodu, tak i pod vrchní dekorativní omítkou může růst plíseň, protože k životu na rozdíl od řas nepotřebuje světlo. Hodnotu nasákavosti řada výrobců neuvádí, a tak se v současnosti velmi často používají levné lepicí a stěrkovací malty s vysokou nasákavostí. V této souvislosti je nutné poznamenat, že kvalitní základní omítka je důležitá nejen s ohledem na prevenci výskytu řas a plísní, ale především má podstatný vliv na životnost celého fasádního systému. Případná oprava základní omítky je během životnosti fasádního systému jen obtížně proveditelná (na rozdíl od vrchní dekorativní omítky, kterou lze snadno sanovat fasádním nátěrem).

Lepicí a stěrkovací malty JUBIZOL  mají vysokou propustnost a současně i velmi malou nasákavost. Jsou mikroarmované a díky vysokému obsahu suché disperze elastické, s vysokou přídržností, proto umožňují montáž tepelně izolačního obkladu bez dodatečného kotvení, výhradně za pomoci lepidla, což zabraňuje “prokreslování“ hmoždinek (platí pro objekty do výšky 8 m a tloušťky izolantu 200 mm; podkladem musí být v takových případech nové zdivo z pálených nebo vápenopískových tvárnic, případně konstrukce z monolitického betonu).

Použití kompletního certifikovaného systému JUBIZOL poskytuje jistotu, podtrženou nadstandardní písemnou garancí, že kvalita všech jeho složek s rezervou odpovídá požadavkům ETAG 004, a proto bude i za těch nejnáročnějších podmínek zajištěna bezpečnost a dlouhodobá funkčnost fasádního systému.

pr

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *