Nahlédnutí do Austrálie

Stephen Ballesty je ředitelem In-Touch Advisory, specializované poradenské firmy, která propojuje zúčastněné subjekty s řešením životního cyklu budov.

 V současné době je australským delegátem v mezinárodní iniciativě tvorby FM standardů ISO (ISO 41000 od roku 2012), působí v poradní skupině předsedy (CAG) a je globálním prostředníkem ISO/TC-267 s ISO/TC-251 (ISO 55000 asset management od roku 2015). V roce 2021 byl jmenován členem představenstva odborné sekce FM poradců asociace IFMA (FM Consultant Council – FMCC) jako regionální ředitel pro Austrálii a Asii. V roce 2018, před založením In-Touch Advisory, byl Stephen ředitelem společnosti Rider Levett Bucknall se 120 pobočkami po celém světě a současně působil jako vedoucí poradců a vedoucí výzkumu a vývoje. Stephen je bývalým členem celosvětového představenstva IFMA a bývalým předsedou výzkumného výboru IFMA; nadace IFMA; a FMA Austrálie. Je také bývalým místopředsedou FM Action Agenda australské vlády a vedl oceněný vzorový FM projekt Opery v Sydney. V roce 2011 byl uveden jako devátý doživotní člen FMA Australia (fellow), obdržel cenu IFMA International Distinguished Member Award za rok 2014 a v roce 2018 se stal prvním držitelem ocenění IFMA Fellow v regionu Oceánie.

 

Jak dlouho již působíte v oblasti facility managementu?

 Čtyřicet let jsem pracoval jako konzultant profesionálních služeb v oblasti stavebního prostředí. V roce 1981 jsem začal jako kadet Quantity Surveyor/Construction Cost Consultant (rozpočtář) ve společnosti Rider Hunt & Partners.

 

Kdy a jak jste tuto profesi objevil?

V roce 1992 jsem se jako výkonný ředitel Rider Hunt Levett & Carey v Kalifornii zúčastnil své první akce asociace IFMA v San Francisku. V roce 1994 jsem se vrátil do Austrálie, abych založil Rider Hunt Terotech, poradenskou společnost v oblasti správy majetku, a intenzivně jsem se zapojil do aktivit FMA Australia.

 

Jak byste popsal změnu facility managementu ze léta vašeho profesionálního působení v oboru? Jak se facility management posunul?

 Myslím, že vývoj FM v posledních desetiletích ovlivnily tři široké vlny „řízení lidí“:

  1. vznik systémových řešení nábytku v 80. letech;
  2. vývoj designových/strategických/technologických aplikací v 90. letech;
  3. vzestup poskytovatelů outsourcingových služeb na počátku 21. století.

Tato zkušenost se liší místo od místa a samozřejmě všechny tyto tři vlny a další vlivy spolu koexistují. Dnes je FM dynamická manažerská profese, která integruje lidi, místa a procesy a je hlavním přispěvatelem k produktivnějšímu, udržitelnějšímu a obyvatelnému prostředí pro všechny s cílem zlepšit kvalitu našeho života.

 

Zaujal vás v poslední době nějaký zajímavý projekt, zajímavá technologie, inovace či postupy ve facility managementu, popř. nevšední spolupráce mezi objednatelem a poskytovatelem FM služby?

 Jednou z nejzajímavějších inovací posledních let, na níž jsem se podílel, byl vývoj řady norem FM ISO 41000. V současnosti je zapojeno 51 zemí s pěti zveřejněnými standardy a sedmi publikacemi v přípravě. Pokračuje má práce s ISO/TC267 – „Sustainable Development Goals Task Group (SDGTG)“ (cíle udržitelnosti) z roku 2020; nyní jsem vedoucím projektu na vývoji ISO/TR 41019 k prozkoumání role FM v udržitelnosti a odolnosti prostřednictvím sladění série FM norem ISO 41000 a SDG OSN (cíle udržitelného rozvoje) a důsledky pro FM po celém světě.

 

U nás je hodně diskutován význam facility manažera pro jeho organizaci. Jak je ve vaší zemi vnímána pozice a role facility manažera? Jaká je jeho běžná pozice v hierarchii vedení společnosti?

Jsem vlastníkem a hlavním konzultantem společnosti In-Touch Advisory, udržujeme malý tým specialistů a dodavatelů. Jako nákladového specialistu a FM konzultanta se mě tato otázka přímo netýká. Nicméně mezi naše klienty patří ti, kteří investují, vlastní, spravují a využívají širokou škálu zařízení. Naše poradenské služby obecně zahrnují strategické aspekty FM, plánování životního cyklu, investiční plánování, projektové řízení, pořizování služeb, akvizici aktiv, due diligence a audit efektivity.

 

Co pro facility management znamenal poslední pandemický rok?

Covid-19 od počátku roku 2020 představoval mnoho výzev pro oblast facility management sektor a bude tomu stejně i v dohledné budoucnosti. V Austrálii stejně jako jinde jsme zažili průběžná omezení a lockdowny, které uzavřely pracoviště a většina zaměstnanců pracovala z domova. Nehledě na to, že covid zasáhl různá odvětví různě od komerčních kanceláří po zdravotnická zařízení. Navzdory pokračujícím stavebním projektům došlo obecně k menšímu počtu realitních transakcí, racionalizací portfolia a zahajování projektů. Služby pro stávající zařízení omezily veškerou údržbu kromě nezbytné, různé požadavky na infrastrukturní služby a zvýšily prověřovací a úklidové činnosti pro obsazená zařízení. Znovuotevření klade na FM další požadavky, aby byly objekty zabezpečeny před rizikem covidu, je třeba znovu zprovoznit systémy budov a zohlednit nezbytnost počátečního hloubkového čištění, přísnějšího pravidelného úklidu a revidovat četnost a obsah provozních protokolů v souladu s „novým normálem“, jakmile bude definován. To by mohlo ovlivnit provoz systémů budovy, plánování dodavatelů služeb a řízení změn, aby bylo zajištěno, že jsou bezpečné a vhodné pro budoucí poptávku, využití a úrovně obsazenosti.

 

Máte nějaké povědomí o facility managementu v České republice či střední a východní Evropě?

Přibližnou, díky mým mezinárodním poradenským zkušenostem, dobrovolným službám IFMA, účasti na přípravě norem ISO a průmyslových akcích. Konkrétní představu o FM v ČR ale nemám.

 

Potkal jste se s některými facility manažery z těchto zemí a jak jste vnímal jejich odbornost?

Facility manažeři jsou nejlepší, bez ohledu na zemi působení, patří mezi nejzapálenější a nejprofesionálnější přispěvatele, jsou vždy připraveni učit se, sdílet a něco měnit.

 

Co byste radil facility manažerům v České republice?

Přijměte řadu FM norem ISO 41000, které reprezentují mezinárodní konsenzus o osvědčených FM postupech. Důležitost toho, co děláte, je vtělena ve FM definici: „organizační funkce, která integruje lidi, místo a procesy v budovách s cílem zlepšit kvalitu života lidí a produktivitu hlavní činnosti“ (ISO 41011: 2017).

 

Máte nějaké životní krédo?

 „Vždy to zanechte lepší, než jste to našli.“

 

Děkuji za rozhovor a těším se na setkání v České republice!

TEXT Ondřej Štrup, IFMA Fellow FOTO Archiv Stephena Ballesty

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *