Digitální dvojče stavby – BIM  

Revoluce v projektování, výstavbě a správě budov – to je BIM (Building Information Modeling), logicky uspořádaná a uživatelsky přehledná digitalizovaná podoba projektů. BIM přináší obrovskou přidanou hodnotu zejména developerům, kteří tímto způsobem získávají „digitální dvojče stavby“ – interaktivní a komplexní vizualizaci stavby včetně detailů jednotlivých technických řešení (např. přesné trasování elektroinstalace, vodovodního potrubí, vzduchotechniky, použitých materiálů apod.).

 

Zeptali jsme se Erika Štefanoviče, jednatele DELTA Group ČR, na hlavní přínosy technologie BIM.

Můžete stručně charakterizovat BIM, aby mu porozuměl i laik?

BIM je naprosté pochopení stavebního projektu, „virtuální procházka“ budoucí stavbou. Pomáhá investorům vyvarovat se fatálních chyb (ušetřit peníze na následné opravy a vícepráce) a zároveň co nejlépe poznat projektanty navrženou budovu i po stránce technického a materiálového řešení.

 

Proč je pro investora používání BIM tak výhodné a jaké největší benefity mu přináší?

Z pohledu investora jsou nejznámějšími výhodami ty, které jsou viditelné na první pohled. Ať už jde o 3D pohledy, virtuální prohlídky, kontrolu možných kolizí, časovou simulaci výstavby atd. Čím déle se ale v tomto prostředí pohybujete, tím zřetelněji vidíte, že BIM přináší množství benefitů a výhod, které nejsou na první pohled zjevné, ať už jde o strukturu dat, organizaci a automatizaci procesů. Ty vás doslova umějí ochránit od zásadních chyb a konfliktů v projektové a realizační fázi stavby. Celkově BIM building výrazně zefektivňuje a zkvalitňuje celý proces.

 

Jaké největší výhody přináší BIM facility managementu čili správě budovy?

Většinou se o BIM hovoří zejména při projektové přípravě, popř. při následujícím kroku – realizaci stavby. Musíme si však uvědomit, že tyto fáze jsou v rámci celkového životního cyklu budovy jen nepatrný časový úsek. Data obsažená v modelech mohou obsahovat nesčetné množství potřebných informací (samozřejmě přehledně a logicky setříděných a uspořádaných). Takto uživatelsky přátelské prostředí vkládá do rukou správců budov velmi efektivní nástroj pro jejich každodenní pracovní operativu. Správce budovy se tak při nefunkčnosti a servisování koncových prvků v jedné místnosti nemusí manuálně „přehrabávat“ ve fyzických archivech a šanonech pro získání hledané technické dokumentace, revizní zprávy atd. BIM člověku pomůže rychle specifikovat, kde a jaký prvek je nefunkční, a obratem tyto informace odeslat odpovědným specialistům.

Využívá se v souvislosti s BIM i virtuální realita?

 Samozřejmě, virtuální realita (virtual reality/VR), smíšená realita (mixed reality/MR) a rozšířená realita (augmented reality/AR) jsou praktickou a funkční částí naší stavební branže. Je to užitečná a praktická pomůcka. Avšak pro upřesnění – digitalizace projektu může být i relativně jednoduché převedení existující papírové dokumentace do elektronické formy, což zdaleka neznamená, že jde o BIM projekt. Stejně tak 3D model prezentovaný v AR/MR/VR nemusí nutně znamenat, že při přípravě projektu byla implementována technologie BIM. Virtuální, rozšířená anebo smíšená realita jsou jen jedním z mnoha různých využití BIM modelování.

 

Jak tedy lze virtuální realitu ve stavebním procesu využít?

 Pokud k prvkům prostorové vizualizace přidáme relevantní informace, vlastnosti a vazby, získáváme další exkluzivní přidanou hodnotu, například pro kontrolu kvality výstavby a průběhu realizačních prací na staveništi. Takto obohacený informační model mohou efektivně využívat i ostatní účastníci stavebního procesu. Musím přiznat, že procházet se po hrubé stavbě s nasazenými holografickými brýlemi pro virtuální zobrazení informačního modelu ve smíšené realitě a vidět tak detailně všechny prvky, které budou na stavbě realizovány, je skutečně velmi vzrušující a zábavná část mé práce. Před pár lety jsme o takovýchto možnostech jen nesměle snili. Dnes už díky BIM projektování umíme na ještě nezrealizované stavbě kontrolovat budoucí konstrukce, rozvody, instalace apod.

 

BIM je revolucí v oblasti projektování, výstavby, ale i následné správy budov. Je tomuto progresu nakloněna i legislativa?

 Usiluje o to, ale samozřejmě jde o poměrně ostrý přechod z papírové podoby do čistě digitální formy. Myslím tím vkročit z papírové podoby přímo do odevzdávání BIM modelu a informačních databází. Je ale potřebné připravit legislativní zázemí tak, aby takový postup bylo možné realizovat. Všichni však víme, jak je to s rychlostí legislativních úprav. Musíme se držet nohama pevně na zemi a akceptovat, že takové výrazné evoluční kroky potřebují v rámci celého legislativního aparátu, včetně administrativního fungování a procesů na stavebních úřadech, svůj čas. V každém případě tím, že máme možnost alespoň částečně vidět do přípravy legislativních rámců v ČR a na Slovensku, můžeme zhodnotit, že Česká republika má v porovnání se Slovenskem výrazný náskok. Slovensko v této oblasti a na této úrovni zatím trochu stagnuje, to si musíme říci otevřeně. Situace v Čechách je výrazně lepší i díky skvělé práci České agentury pro standardizaci (ČAS) a odboru Koncepce BIM. Tato implementace má jasný a srozumitelný cíl. Proto věříme, že plánované standardy se postupně dokončí, budou unifikované a běžně používané širokou odbornou veřejností. Pokud to shrnu, BIM je evoluce, která má pomoci soukromému i veřejnému sektoru, investorům i uživatelům staveb a dokáže výrazně modernizovat, zjednodušit a zpřehlednit i práci stavebních úřadů.

 

Kde mohu třeba jako investor ze soukromé nebo veřejné sféry získat o technologii BIM více informací?

Investoři a všichni zájemci mohou naši společnost kontaktovat přímo přes webovou stránku www.delta-group.cz. Další užitečné informace a detaily o této technologii získáte též na www.delta-cz.cz/bim/. V dnešní době BIM už není jen o tvorbě modelu pro výkresy, koordinaci a výkazy. Stále častěji se setkáváme i s požadavky na využívání BIM modelů na různé simulace a optimalizace ať už z hlediska časového (4D), popřípadě se zohledněním nákladů a simulaci finančních toků po dobu výstavby (5D). V rámci skupiny DELTA jsme v Rakousku dokonce aktivně zapojení i do výzkumného projektu pro využívání BIM modelů na vyhodnocení životního cyklu budovy z hlediska udržitelnosti (6D).

 

TEXT Red, čtk FOTO Archiv DELTA Group Česká republika

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *