Jak řídit své podnikání a finance v novém prostředí?

V současnosti se nacházíme v období ekonomické recese. Již jsme si zvykli na omezení týkající se osobního života a snažíme se jim přizpůsobit. Těšíme se, až se vše zase vrátí do normálu. Co když ale to, co jsme předtím vnímali jako normální, už nebude existovat? Co když nové „normální“ bude jiné?

V podnikání je třeba se změnám přizpůsobovat ještě mnohem rychleji. Současná doba „digitální“ opět urychlila tempo podnikání. „Staré“ a přežité už nefunguje, na druhou stranu se objevují nové příležitosti.

Ovšem i zákazníkům se otevírají nové možnosti, a to u firem klade vysoké nároky na kvalitu služeb. Hlavně ale bude muset mít firma něco navíc, čím se na trhu odliší a co nasměruje zákazníky právě k ní.

Jak tedy v tomto novém prostředí uspět a jak řídit své podnikání a finance? Peníze jsou energie podnikání a umožňují realizovat nápady a investice zajišťující růst.

Základem řízení financí je hotovostní tok, tedy cashflow.

Právě problémy s cashflow jsou hlavním důvodem ukončení podnikání. V současné době ještě dobíhají vládní podpůrné balíčky. Co ale bude, až tyto skončí? Rezervy mnoha firmám došly už v létě nebo na podzim minulého roku. Aktuálně se mnoho firem snaží hlavně přežít. Je to ale správná strategie? Je mód přežití, tedy status quo, životaschopný i v budoucnu?

Určitě je potřeba si udržet podíl na trhu. Krize a období těsně po ní je ideální pro zvýšení tržního podílu, pokud se firma aktivně zaměřuje na identifikaci požadavků svých zákazníků, adaptaci svého portfolia produktů a služeb a zaměření se na produkty/služby s nejvyšší přidanou hodnotou a pokud se věnuje strategickému řízení, plánování a inovacím pro budoucnost.

Klíčem je přistupovat chytře k nákladům a zvyšovat příjmy. V oblasti nákladů začalo mnoho firem radikálně šetřit. „Osekat náklady alespoň o 20-30 %“, zní z kanceláří vedení firem. Kde ale ušetřit? A je opravdu potřeba šetřit na všem? Co když se ušetříme k „ekonomické“ smrti? V první řadě je třeba rozlišovat druhy výdajů na výdaje, které jsou „mrtvé“, tedy nejsou nutné a nepřispívají k hodnotě firmy, a ty je třeba zrušit. Dále jsou výdaje, které jsou nezbytné pro chod firmy, ale také nepřispívají k její hodnotě (např. energie, nájemné, kancelářské potřeby, nevýkonní zaměstnanci – případně překrývání pozic).

Hledejte levnější alternativy a vyhlaste výběrové řízení. U výběrových řízení pamatujte na to, že kritérium pro vítěze by neměla být jenom cena, ale také spolehlivost dodavatele.

V dnešní době je možné, že mnohé firmy aktuální situaci nevydrží a tedy nebudou schopny dostát svým závazkům a zboží nebo službu dodat.

Výdaje, které jsou klíčové (např. klíčoví zaměstnanci, jejich platy a jejich vzdělávání, rozvoj, výzkum a vývoj, nové technologie, investice, marketing a obchod) mají prioritu. Pokud chce firma uspět na novém, vysoce konkurenčním trhu, je třeba, aby si udržela klíčové a šikovné zaměstnance, kteří firmu posunou dál. Získá nové trhy skrze obchod a marketing jí pomůže odlišit se od konkurence.

V případě potřeby šetření i na zaměstnancích je pak možné domluvit si s nimi snížení fixní částky mzdy ve prospěch variabilní částky, která bude i více motivační. Celkově doporučuji přesunout veškeré možné náklady z fixních na variabilní a činnosti, které nejsou pro firmu klíčové, pak outsourcovat nebo automatizovat.

V případě úvěrů či leasingů aktivně a včas kontaktujte svého finančního partnera a vyjednávejte o možnostech, které může vaše společnost využít. Je třeba ale pamatovat na to, že v případě dohody o odkladu splátek, po uplynutí vládního moratoria, už je toto považováno ze strany banky za takzvanou „restrukturalizaci“ úvěru a propisuje se to do bankovních registrů. Toto může v budoucnu ohrozit úvěrovou bonitu klienta a přístup k dalšímu financování, které ve svém důsledku může ohrozit budoucí expanzi a konkurenceschopnost společnosti. Závazky vůči finančním institucím tedy hraďte raději včas a v rámci standardního splátkového kalendáře a aktivně komunikujte v případě jakýchkoliv neočekávaných výpadků příjmů.

A co s ostatními závazky? Například platby dodavatelům? Mnohé firmy razí strategii dodavatelům nehradit. Je pravda, že peníze, které máte u sebe ve firmě, vydělávají vám. Ovšem tato strategie nemůže fungovat dlouhodobě a napříč trhem. Vedlo by to krachu dodavatelských řetězců. Určitě platí to, abyste se pokusili od zákazníků získat platby co nejdříve a dodavatelům hradit co nejpozději, ovšem ne za cenu porušení vztahů. Mohlo by to mít neblahý vliv na renomé vaší společnosti a pro kvalitní podnikání platí, že zákazník, zaměstnanci a dodavatelé by měli být vaši partneři. Raději s dodavateli otevřeně jednejte o možnostech prodloužení splatnosti nebo o částečných úhradách (ovšem ne za cenu navýšení cen dodávek).

Namísto neplacení dodavatelům, zkuste zrychlit finanční toky na straně vašich zákazníků. Zaveďte nové platební metody pro vaše klienty, které zrychlí tok peněz nebo přivedou nové zákazníky – terminály, karty, platební tlačítko na webu; zvažte i nabízení služby na splátky výměnou za navýšení ceny aj.

Pokud využíváte ve svém podnikání nějakou formu provozního financování nebo předfinancování faktur, pak je pro vás výhodnější, i za cenu poplatků spojených s financováním, držet splatnosti u vašich zákazníků delší (např. 45 dní). Vaši zákazníci to navíc ocení.

Mezi svými zákazníky identifikujte 20 % těch, kteří nejvíce přispívají k zisku firmy (ne nutně ti, kteří kupují nejvíce) a kteří mají dobrou platební morálku a zvyšte u nich prodeje. Sbírejte zpětnou vazbu od zákazníků, zajímejte se o jejich potřeby, komunikujte s nimi častěji a efektivněji.

Mějte finanční plán, nejen pro finanční instituci, ale hlavně pro sebe a držte se ho. Aktualizujte ho alespoň jednou za měsíc, abyste měli přehled o směru vašeho podnikání a hlavně o finančním toku. Plán cashflow aktualizujte ideálně častěji, a to na týdenní bázi. V současné době se například ceny některých materiálů mění ze dne na den i o několik desítek procent. Ceny námořní dopravy například vzrostly za rok o 500 %. Vždy mějte připraveno několik scénářů a firmu řiďte podle krizové varianty. Na tu nastavte procesy a strukturu firmy. Budete tak schopni fungovat v krizovém období stejně jako po něm.

Pokud chcete v podnikání růst, zvyšte ceny. Dočasně je možné ceny snížit, přilákat více zákazníků a mít tak na hrazení nezbytných výdajů pro překlenutí těžkého období, ale z dlouhodobého pohledu je tato strategie neudržitelná, protože brzdí růst firmy. Proto se můžeme v současné chvíli setkat spíš se zvyšováním cen. Do budoucna v Čechách, vzhledem k vládním „záchranným balíčkům“ bude ekonomika vykazovat inflační tendence, tedy navýšení cen už nyní je na místě.

Pro zvýšení příjmů můžete také zavést tzv. „balíčky“, tedy spojení produktu nebo služby, která se prodává méně jako doplněk vašeho hlavního produktu či služby.

Věřím, že výše uvedené pomůže vaší společnosti nejenom „přečkat dobu“, ale vyjít z ní s jasnou strategií dalších kroků a s procesy nastavenými na růst. V neposlední řadě je potřeba zmínit psychologický efekt současné situace, který dovede zamávat i s velmi pragmatickými manažery. Vítězi této doby budou tedy nejen firmy a lidé, kteří budou aktivní, dovedou se správně rozhodovat a nastaví růstovou strategii, ale zejména psychicky silní jedinci a manažeři, kteří se včas přizpůsobí novým podmínkám. Tak tedy mějte pevné nervy a správně nastavené a pozitivní cashflow!

TEXT Ing. Veronika Ivanová Farková, expertka na firemní finance FOTO Depositphotos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *