Kdo bude facility manažerem s pořadovým číslem 500?

Od roku 2008 jsou pravidelně pořádány rekvalifikační kurzy „manažerů v oboru facility management“. Toto na první pohled nesmyslné spojení vzniklo absencí profese FACILITY MANAŽER v naší legislativě a státní správě. Bohužel tato neexistence profese, která je všude ve světě zcela běžná, u nás stále pokračuje a nezdá se, že by se oficiální místa snažili o nápravu. Společnost FM Institute, s.r.o. se však tímto nenechala odradit, a tak již 13 let pořádá rekvalifikační kurzy pro facility manažery.

V počátcích existence tohoto vzdělávání bylo velice nesnadné motivovat zájemce o tento kurz. Převážná část frekventantů tak pocházela z poskytovatelských společností. V počátcích byly základy výuky založeny na v té době zcela nové evropské normě facility managementu ČSN EN 15221 a dalo by se říct, že i díky tomu byly odborníci v ČR jedni z prvních, kdo vnímali přínos této normy pro praxi. Dnes jsme ve zcela jiné situaci. EU norma je postupně nahrazována globálním standardem ČN EN ISO 41000 a současně se absolutně obrátil poměr mezi posluchači z řad klientů a FM poskytovatelů. Dnes výrazně dominují FM odběratelé (klienti). Toto je absolutně nejdůležitější trend současnosti. Facility management je oborem, který by měl zajistit kvalitní zázemí organizací, tj. správu budov/majetků a výkon podpůrných služeb, které usnadní zaměstnancům výkon jejich hlavní pracovní činnosti. Je proto velice potěšitelné, že právě ti, kdo ve svých organizacích garantují řízení této podpory se seznamují s šíří oboru a jeho možnostech.

Význam facility managementu se významně prokázal v proběhlém roce. Nezbytnost zajištění dezinfekcí, nutnost ostrahy objektů, potřeba zajištění jejich provozu i v době pandemie, to vše prověřilo facility manažery a lze konstatovat, že ač to veřejnost moc nevnímá, tak obstáli na výbornou. Jejich role však pokračuje a bude nabývat na významnosti. Nové pracovní prostředí musí reagovat na výrazně jiný trend „po Covid-19“. Pracovníci si zvykli komunikovat virtuálně, klasická pracoviště sice budou opět obsazována, ale v menší míře a vzniká zde poptávka po nových formách pracovních prostor. Významné slovo v této změně mají sociologové, kteří umí specifikovat formy komunikace, potřeby pracovišť ze sociologického hlediska, nastavit „pravidla“ smíšené virtuálně-prezenční formy pracovišť. Rekvalifikovaní facility manažeři tak mají další „odbornost“ se kterou musí umět spolupracovat. Současnost a budoucnost tak na facility manažery klade čím dál tím vyšší požadavky. Facility manažeři v ČR by se měli postupně vypracovat na úroveň svých kolegů ve vyspělých zemích. Západní facility manažer je jedním z velice poptávaných odborníků a jeho ohodnocení tomu odpovídá.

FM institute musí na MŠMT akreditaci tohoto kurzu obhajovat v tříletých cyklech. Poslední získal z prosinci 2020, takže rekvalifikace poběží vždy ve dvou cyklech (jaro/podzim) až do roku 2023. Jeden z absolventů nejbližšího podzimního 26. rekvalifikačního běhu se stane držitelem výročního osvědčení s pořadovým číslem 500. V současnosti je možné se na tento kurz registrovat ještě se slevou za včasnou přihlášku. Podrobnosti o podzimním kurzu naleznete na https://www.fminstitute.cz/produkt/rk-fm-podzimni-termin/. Pokud by Vás zajímal obsah jednotlivých seminářů, pak v krátkém sestřihu naleznete jeho „ochutnávku“ na https://www.youtube.com/watch?v=AEV_j4cu6u4.

 

Ing. Ondřej Štrup, IFMA Fellow

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *