Facility manager jako ohrožený druh

Často se u našich zákazníků setkáváme se situací, kdy pozice facility managera zastává správa budov, údržba a někdy samotná výroba. Taková pozice často znamená široké spektrum povinností, které pokrývají každodenní technickou správu, údržbu, revize, servisy a audity.

Hasí se, co zrovna hoří a nenastavuje se dlouhodobá vize. Dlouhodobým cílem facility managementu je, aby docházelo ke konstantnímu zvyšování hodnoty nemovitostí. Právě v technické správě nemovitostí se skrývají významné finanční úspory. Díky pečlivé správě svěřeného objektu nebo areálu lze prodlužovat životní cyklus nemovitosti a šetřit prostředky na provoz.

Proč NEXTRA?

Společnost NEXTRA je multiplatformní spojenec pro vytvoření příjemného pracovního prostředí s důrazem na nízkou energetickou náročnost, udržitelnost a jednoduchost. Naším cílem je s klientem zjistit aktuální stav, najít prostor pro úspory, nastavit dlouhodobou vizi a následně poskytnout komplexní službu. Navrhneme opatření, vyčíslíme návratnost investic, optimalizujeme stávající technologie a doporučíme vám konkrétní kroky, jak výrazně ušetřit – díky zdánlivým drobnostem i chytrým investicím. Vše srozumitelně vysvětlíme, řádně připravíme celý projekt, zaručíme kvalitu celého řešení a zajistíme provozní servis.

Jak to děláme? Chytře!

Společnými jmenovateli pro naše řešení je nízká energetická náročnost, bezúdržbovost a maximální využití sil přírody společně s nejmodernějšími technologiemi. Příkladem je využití hned několik fyzikálních jevů a autonomní regulace, díky čemuž naše technologie společně s řídicím systémem NEXTRA jsou až o 80 % úspornější než konvenční technologie pro větrání a chlazení.

Zavádíme inovace, které úspornou cestou zlepšují tepelný, světelný a zdravotní komfort na pracovišti, zvyšují pracovní efektivitu zaměstnanců a zjednodušují provoz technologií, čímž klientům šetříme čas a peníze. Jste připraveni modernizovat?

 

V jakém stavu je váš provoz?

Prvním krokem je společně se zákazníkem najít odpověď na tuto otázku. Již zde nastává krok, se kterým zákazníkovi můžeme pomoct. Klienti často nemají k dispozici dokumentaci skutečného stavu budovy, technologií, rozvaděčů, systému pro měření a regulaci, osvětlení, vzduchotechnik a dalších systémů. Pokud chceme dlouhodobou vizi, určit si cíl, musíme vědět, kde začínáme. Prvním krokem je vypracování analýzy o skutečném stavu, který se vytvoří na základě konzultace s klientem, prohlídky provozu, naměřených dat a soupisu technologií, včetně posouzení jejich stavu. Vytvoříme tak odrazový můstek pro další potřebné kroky.

 

Oprášíme potřebnou dokumentaci

Začít s jakýmkoliv projektem bez dostačující dokumentace je vždy problém. U klientů, jejichž budovy již zažily kus historie a provozy se rozvíjely postupným dostavbami, vznikaly takzvané slepence. Budova v takovém stavu je velmi obtížná pro správu. Náš projekční tým je připraven potřebnou dokumentaci projít, digitalizovat, doplnit, nebo ji celou vytvořit dle potřeb klienta.

Navrhneme opatření, určíme priority

Na základě naměřených dat, požadavků klienta a problémů v provozu najdeme prostor pro úspory a zlepšení, navrhneme opatření, díky kterým ušetříte na provozních nákladech a zároveň pomůžete přírodě. Cílem navrhnutých opatření je zajistit jednoduchý, úsporný a flexibilní provoz, který je schopen dynamicky reagovat na nečekané události, které naše rychlá doba přináší.

Každý podnik je jiný, a proto je třeba správně nastavit priority a plán modernizace, tak aby jednotlivé etapy na sebe vhodně navazovaly a doplňovaly se při vytváření moderního podniku pro 21. století, přitom zapadaly do investičních plánů společnosti, reflektovaly její situaci a zohlednily možnost financování například z dotačních titulů.

Vyplatí se to?

Po vytvoření plánu pro modernizaci a vytyčení priorit je třeba začít pracovat na konkrétním zadání, ze kterého vznikne projekt. Projekt a jeho dokumentaci vypracujeme v potřebném stupni se všemi náležitostmi.

Na základě výpočtů, které jsou součástí projektu, jsme schopni přes námi vytvořené modely simulovat účinnost opatření a vypilovat návrh tak, aby ušetřil co nejvíce. Následně přesně vyčíslíme celkovou úsporu, kterou opatření přinese.

Naše již zmíněné technologie pro větrání a chlazení mají energetickou náročnost na úrovni 20 % konvenčního chlazení. Výměna osvětlení má běžnou návratnost do 2 let a díky chytré regulaci intenzity světleného zdroje, jsme schopni generovat úsporu dalších 40 % z nákladů na svícení. Modernizací stávajících suchých chladičů jsme schopni generovat úsporu až 30 %, prodloužit životnost chladiče a optimalizovat teplotní špičky v nejteplejších letních dnech.

Portfolio našich řešení je komplexní a díky vlastní výrobě nejsme odkázání na dodavatelský řetězec, ale naopak upravujeme technologie na míru potřebám zákazníka.

 

Za kvalitu práce ručíme

Na základě projektu vytvoříme společně s klientem harmonogram prací tak, aby nedošlo k omezení výroby. Projekt za vás odřídíme a dohlédneme na kvalitu provedení instalace, která je pro nás velmi důležitá, a proto máme vlastní tým pro montáž, elektroinstalaci a výrobu rozvaděčů. Naší nejlepší vizitkou jsou naši zákazníci, kteří se k nám opakovaně vracejí.

Řídicí systém NEXTRA

Všechny naše technologie a systémová řešení vytvářejí jedno uživatelské prostředí díky našemu řídicímu systému NEXTRA. Řídicí systém NEXTRA je multiplatformní spojenec pro integraci nových či stávajících technologií pro centralizovanou správu budov. Systém propojuje technologie napříč celým provozem, optimalizuje, využívá společné synergie pro maximální úsporu provozních a energetických nákladů.

Systém uživateli zajištuje kompletní přehled a správu nad facility managementem, dostupnost odkudkoliv, neomezenou rozšiřitelnost, včasná chybová hlášení, nástroje pro prediktivní údržbu, měření, vizualizaci dat a funkce vyvinuté na klíč pro potřeby zákazníka.

Díky autonomním režimům šetří váš čas, přes jednoduché uživatelské rozhraní umožňuje rychlý přehled a nastavení, v případě problému upozorní uživatele notifikací, emailem či SMS. Pokud zákazník potřebuje pomoci, jsou naši kolegové připraveni mu poradit, nebo předat požadavek programátorům. Všechny naše systémy jsou vybaveny LTE modulem, pro rychlé řešení požadavků zákazníka a případné odstranění potíží.

 

Covid-19? Řešte s námi systémově!

Pro zákazníky, kteří se na nás obrátili s potřebou řešit zdravotní komfort, jsme připravili systémové řešení, které se skládá z několika opatření, které chrání zaměstnance od samého vstupu do budovy. Jsme schopni na klíč zabezpečit technické vybavení pro detekci osob s příznaky nemoci, dezinfekci prostoru a povrchu, ale také zabezpečit dodavatelský řetězec s povinnými opatřeními jako jsou antigenní testy, respirátory a další opatření. Více najdete na stánkách www.bezpecnadezinfekce.cz

Ukázkou takového opatření pro zdravotní komfort, které jsme vyvinuli a vyrobili je naše jednotka FUTURO360 s hybridní technologií pro dezinfekci povrchu i prostoru v prostorech o velikosti až 500 m2  nebo 1500 m3 a to i za přítomnosti osob. Pro zajištění bezpečnosti a psychické pohody je jednotka navíc vybavena barevnou LED indikací, která doprovází jednotlivé stavy.

Po instalaci naše práce se zákazníkem nekončí

Služba pro našeho zákazníka pokračuje i po dokončení projektu. Na naše technologie držíme nadstandartní záruky, systém interně monitorujeme, zda pracuje správně a dále pro zákazníka zajištujeme sezónní servis, který mu navíc hlídáme nejen my, ale i samotný řídicí systém. Zařízení je tedy neustále monitorováno a spravováno, bez nutnosti zásahu zákazníka, a to včetně všech revizí a dalších periodicky opakujících se úkonů.

 

Pokud vás zajímá komplexní přístup k problematice technického facility managementu, technologie zajištující energetickou efektivitu a soběstačnost, které generují významnou úsporu provozních nákladů, neváhejte se na nás obrátit.

www.nextra.systems

TEXT Ondřej Kupka FOTO Archiv autora a Depositphotos

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *