M2C a její Techprodukty válcují svět a mění starý pohled na služby

Pokud se zajímáte o moderní technologie, inovace, výjimečná řešení a jste jejich příznivcem, tak je tento článek určený právě vám.

Navštívili jsme M2C, mezinárodní společnost, která je na trhu již 28 let a má pobočky v 11 zemích světa. Zákazníkům z nejrůznějších odvětví nabízí nejen služby integrovaného facility managementu, ale dynamicky se rozvíjí i v oblasti moderních technologií a revolučních nových služeb. Jako třeba vzdálený dohled M2C Space, který využívá všech dostupných informací k řízení budov.

M2C Space, komerční centrum vypadající jako NASA centrum pro řízení vesmírných letů, dobývá zákaznická srdce. O jeho unikátnosti, výjimečnosti a neocenitelných přínosech jsme si v prostorách centra povídali se třemi mladými profesionály, díky jejichž zkušenostem a inovativnímu myšlení dobývá M2C Space domácí a zahraniční trhy.

Ze společnosti M2C se postupem času stala firma, která se zaměřuje na chytré technologie. Jak k tomu došlo?

Robotizace a automatizace byla doposud doménou hlavně v průmyslu, technologická revoluce ale zasáhla i jiné profese a oblasti podnikání. Podle posledních průzkumů dojde postupem času k eliminaci rutinních profesí a budou nahrazeny buď jinou profesí, nebo automatizací, ať už částečnou nebo úplnou. V naší strategii pro následující roky je rozhodně pokračovat v investování do rozvoje inteligentních a autonomních zařízení, která jsou schopna vykonávat svoji práci za každé situace spolehlivě a navíc s finanční úsporou.

Jaké technologie používáte a v jakých sférách může klient vaše služby využít?

Společnost M2C je dlouhodobým partnerem v oblasti služeb pro administrativní budovy, obchodní centra, hotely, školy, nemocnice, logistická centra a nasbírané zkušenosti z těchto oblastí nám pomáhají vylepšovat naše portfolio produktů. Za jejich agilitou stojí i fakt, že si vyvíjíme vlastní software a ten potom modifikujeme v závislosti na potřebě klienta.

Filip Ryšavý – Vyrůstal v České Lípě, bydlí v Praze. Vystudoval informační systémy a elektroniku, což zůstalo i jeho koníčkem. Zkušenosti postupně sbíral v IT outsourcingu nebo Volkswagen AG. V současnosti působí na pozici TechIT ředitele společnosti M2C.

Mezi technologickými novinkami, které se objevily na trhu je i e-Recepční. Jak byste ji popsal a co vás inspirovalo k jejímu vývoji?

Jeden z takových produktů jsme loni představili na mnichovském technologickém veletrhu EXPO Real, v té době už naše e-Recepční pracovala na budovách v Bulharsku, Slovensku, České republice a USA. e-Recepční si snadno poradí s každodenní pracovní náplní běžné recepce, vzhledem k přizpůsobivosti vůči prostředí najde uplatnění v administrativních budovách, logistických centrech nebo úřadech. Systém je nastaven tak, aby byl schopný odbavit požadavky typu přivítání návštěvy, vydání vstupní karty, kterou umí sám naprogramovat, dokáže Vám ukázat služby v okolí, ať už restauraci, lékárnu i hotel.

Povídáme si v prostorách moderního centra vzdáleného dohledu M2C Space. Co si pod ním mají čtenáři představit?

Navážu tak na naši další službu, kterou je technologicky nejvyspělejší dohledové centrum ve střední Evropě a tím je M2C Space. M2C Space je unikátní pracoviště, kde díky nejmodernějším technologiím, analytickým softwarům a speciálně vyškoleným odborníkům kontrolujeme a ovládáme vzdáleně klientovy technologie, energie, chráníme jeho majetek a zboží a minimalizujeme jeho ztráty při co nejnižších nákladech.

Jakým dalším směrem se bude M2C v rámci technologií ubírat?

To by se měl čtenář spíš nechat překvapit. Ale mohu potvrdit, že jdeme dál a v řadě projektů řešíme společně s majiteli budov a jejich správci složité úlohy, které jim ve finále extrémně sníží nákladovou strukturu na dosavadní služby.

Jan Čulík – Narodil se a žije v Praze. Vystudoval Leteckou dopravní školu. Pracoval na vývoji mobilních aplikací pro děti předškolního věku a následně na vývoji analytických softwarů ve společno- sti CertiCon. V současnosti je ve společnosti M2C Projektovým manažerem M2C Space, kde má na starost technický rozvoj.

Jakým dalším směrem se bude M2C v rámci technologií ubírat?

To by se měl čtenář spíš nechat překvapit. Ale mohu potvrdit, že jdeme dál a v řadě projektů řešíme společně s majiteli budov a jejich správci složité úlohy, které jim ve finále extrémně sníží nákladovou strukturu na dosavadní služby.

V čem spatřujete největší přínos M2C Space pro oblast Facility Managementu a jaké analytické výstupy klientům v této oblasti nabízíte?

M2C Space je vzdálené monitorovací centrum, jehož primárním zdrojem klientských informací jsou dnes bezpečnostní kamery, jimiž je již osazen prakticky každý objekt. Jádrem naší služby je bezesporu bezpečnost na objektech. Od bezpečnosti jsme se však posunuli i k vytváření marketingových analýz, které jsou dnes velmi žádanou službou. V době neustálého rozvoje v oblasti technologií je nám jasné, že správa jakéhokoli objektu, ať už jde o obchodní centrum, retailové provozovny nebo třeba průmyslový areál není pouze o kamerách, ale míříme také do oblasti IoT (Internet of Things, Internet věcí). V tomto smyslu můžeme zmínit různé typy inteligentních čidel, senzorů a navazujících prezentačních aplikací, pomocí kterých dokážeme klientovi předat získaná data v odpovídající struktuře a hlavně srozumitelně. Základním přínosem a přidanou hodnotou M2C Space je tedy kombinace dat z nejrůznějších senzorů, čidel a kamer v ucelenou informaci o dění na objektu.

V M2C Space využíváte on-line a off-line monitoring. Čím se liší a v čem spočívá jejich největší přínos pro zákazníka?

Vzdálený monitoring není už jen o neustálém sledování kamerového obrazu, proto si v M2C Space „pomáháme“ analytickými softwary, které nám dokáží dlouhý čas operátora uspořit. Software totiž sleduje kamerový stream non-stop a operátora upozorňuje pouze ve chvíli, kdy usoudí, že je třeba zakročit. K analýze obrazu lze přistupovat dvěma způsoby, online a offline. Jak už z názvů samotných vyplývá, v online se věnujeme primárně situacím, které jsou ze strany klienta považovány za kritické, a je nezbytné na ně reagovat okamžitě. Může se jednat o trestnou činnost, krádeže, podezřelé chování na objektu. Naopak z pohledu offline monitoringu mluvíme o situacích, které pro klienta mohou být také kritické, ale není třeba na ně reagovat v reálném čase. Jedná se např. o porušení vnitřních procesů zaměstnanců nebo BOZP, ale jde také o vytváření průběžných statistik. Tyto požadavky jsou u každého našeho klienta individuální. Offline lze také považovat za analýzu videozáznamu, kdy naopak ze strany klienta obdržíme požadavek na dohledání konkrétní situace. Například můžeme uvést poškozenou závoru na vjezdu na parkoviště, poškozené vozidlo zákazníka, rozbité vstupní dveře apod. V takovou chvíli máme možnost vzít třeba i celodenní záznam, nechat analytický SW jej zpracovat a násled- ně pomocí umělé inteligence dohledat danou situaci během několika minut namísto reálného prohlížení celého záznamu. Výstupem naší činnosti je pravidelný reporting jak z online, tak z offline monitoringu.

Lukáš Převrátil – Narodil se a žije v Praze. Vystudoval Management obchodu. Pracoval na pozici zásahové jednotky společnosti M2C, postupem let se vypracoval na pozici zástupce ředitele divize průmyslu. Od roku 2019 přijal novou výzvu vést Dohledové centrum M2C Space.

M2C Space představuje největší komerční dohledové centrum ve střední Evropě. Jaký je jeho největší přínos pro zákazníky a čím se odlišujete od konkurence?

Upřímně řečeno, my v této oblasti nevíme o komerční konkurenci. To není pult centrální ochrany nebo něco podobného. Tady se bavíme o službě, která dávno za sebou zanechala tyto typy služeb. Hlavní přínos je v komplexním řešení celé služby. Jsme schopni klientům vzdáleně ovládat technologie, jsme připraveni na jakékoliv řešení Internetu věcí (IoT), umíme analyzovat kamerová data a výstupy z různých technologií, které se používají v obchodních centrech, administrativních budovách, průmyslových zónách, logistických areálech apod. Na rozdíl od běžných dohledových center využíváme nejmodernější nástroje v duchu průmyslové revoluce 4.0.

Co klienty poptávající službu vzdáleného dohledu nejvíce zajímá?

Klienty nejvíce zajímá, co jim přinese rozdíl mezi stávajícím řešením služby s fyzickou přítomností pracovníků přímo u nich na objektu, ať už se jedná o ostrahu, pracovníky údržby nebo další servisy. Velmi pozitivně poté reagují, když jim vysvětlíme, že služba, která je řešena komplexně z jednoho místa, navíc s využitím automatizace a dalších moderních řešení, může být daleko efektivnější, ať už v samotné kvalitě poskytované služby, úspoře nákladů nebo přidané hodnoty, například v podobě mar- ketingových dat, které do té doby nebyli schopni získávat.

V jakých oblastech se služby M2C Space využívají nejčastěji?

V oblasti retailu a obchodních center se služby dohledového centra využívají zejména při monitoringu interních procesů, jejich efektivity a dodržování, odhalování a snižování interní a externí kriminality, identifikaci návštěvníků vstupujících do objektu, jejich pohybu, nejčastějším trasám a jejich koncentraci a setrvání na konkrétních místech, což poté klienti mohou využít k marketingovým účelům. Prostřednictvím M2C Space lze vzdáleně ovládat parkovací navigační systém, eskalátory, zásobovací rampy, osvětlení apod. Kamerový systém s analytickými softwary rovněž přispívá k bezpečí samotných návštěvníků. Například umí zaregistrovat pád nebo zkolabování návštěvníka, upozornit na to operátora a ten může okamžitě zalarmovat místní personál nebo přivolat záchrannou službu.

Administrativní budovy využívají M2C Space zejména k optimalizaci nákladů na ostrahu a zvýšení zabezpečení objektu, ke vzdálenému řízení budov zvyšující komfort nájemcům, ke kontrole provozu či vzdálenému ovládání optimalizace využití energií.

V průmyslových areálech a logistických centrech umožňuje dálkový dohled implementovat zcela automatizovanou vrátnici, automaticky kontrolovat objekty pomocí analytických softwarů kamerového systému, implementaci IoT technologií a jejich využívání v provozu, vzdálené řízení logistických procesů (řízení odstavného parkoviště, kontrola vrátnice, kontrola nakládky a vykládky), monitoring technických zařízení budov apod.

M2C Space přistupuje ke každému klientovi individuálně a připraví každému z nich řešení přímo na míru.