Česko ochromil koronavirus a my se ptáme, jak to společnosti v Česku zvládají: Colliers International s. r. o.

Na otázky odpovídá Tewfik Sabongui, CEO Colliers International s. r. o.

Co se u Vás ve firmě změnilo v důsledku situace s koronavirem?

Vypuknutí Covid-19 nás vedlo k okamžité restrukturalizaci způsobu, jakým běžně pracujeme, a byli jsme mezi prvními společnostmi v České republice a v sektoru RE, které nabídly svým zaměstnancům možnost pracovat z domova nebo na dálku. Koncept umožňující lidem pracovat z domova byl již součástí našeho nastavení, ale až do propuknutí to byla spíše výjimka než pravidlo. Každému jsme dovolili home office, dřív než vláda zavedla přísnější předpisy. Naší výhodou bylo, že jsme byli dobře připraveni a především vybaveni na IT frontě, abychom zvládli okamžitý přesun a změnu pracovních návyků. Tato krize se ve skutečnosti stala pro nás všechny zkouškou v reálném čase, abychom dovedli posoudit, jak to zvládneme. Mohu říct, že doposud vidím velký úspěch a spolupráci mezi všemi našimi lidmi a týmy, nejen místně, ale napříč regionem střední a východní Evropy a EMEA

Vnímáte některou ze změn pozitivně?

Není pochyb o tom, že tato situace a zkušenosti jistě přinutí mnoho společností přehodnotit způsob, jakým budou v budoucnu fungovat. Ti, kteří nebyli plně připraveni na řádnou dlouhodobou platformu domácí kanceláře, kde je IT její nedílnou součástí, z ní učiní prioritu a mnoho společností přehodnotí skutečné požadavky na prostor a velikost, které reálně potřebují. Pokud mohou snížit celkový prostor, ale přesto dokážou udržet vysokou produktivitu, určitě to zohlední. Kancelářské prostory se budou nadále proměňovat z čistě fyzického prostoru a místa, kde lidé přicházeli za prací sedět za stoly, na místo, kam lidé přicházejí setkávat se a produkovat, přičemž lze pořás dosáhnout efektivity a produktivity. Nicméně, nevidím to na opačný extrém, že většina lidí bude pracovat hlavně nebo jen z domova. Lidé potřebují osobní schůzky, být v pravidelném kontaktu. Také si myslím, že je příliš brzy na to, abych nyní dospěl k závěrům o tom, jak dobře jsme implementovali projekt domácích kanceláří, od začátku karantény uplynulo jen pár týdnů. Víc se ukáže v několika příštích týdnech nebo měsících. Očekávám, že většina lidí se spíš bude chtít vrátit do práce do svých kanceláří.

Připravujete nějaké opatření, kdyby se situace měla v budoucnu opakovat?

Absolutně. Především v IT, které je páteří, která umožňuje naše fungování této vzdálené a domácí sítě. Očekávám, že všeobecně dojde k dalšímu technologickému rozvoji v různých aplikacích sociálních médií, videokonferenčních hovorech, objednávkách a doručovacích aplikacích, cloudech a sdílených jednotkách. Předpokládám, že všechny společnosti podniknou vážné kroky k upgradu svých IT systémů a lepšímu vzdělávání svých zaměstnanců, jak spravovat různé aplikace a platformy.