17.ročník MEZINÁRODNÍ ODBORNÉ KONFERENCE ÚDRŽBA 2020

Pozvání na 17. ročník mezinárodní odborné konference

ÚDRŽBA 2020 – „Efektivnost aplikace Průmyslu 4.0 do managementu údržby“

17. ročník mezinárodní odborné konference je pokračováním v naplňování našich cílů – prezentovat nové myšlenky a umožnit výměnu zkušeností ke všem otázkám, které souvisejí s managementem péče o hmotný majetek (HM) a zvláště s Údržbou 4.0 strojů a zařízení.

Letošní ročník je specifický hned dvěma aspekty

  • Základem programu je téma a příspěvky jarního konferenčního semináře Údržba pro TOP manažery, který jsme zásahem „Vyšší moci“ nemohli uskutečnit
  • Společně oslavíme 20. VÝROČÍ ČINNOSTI České společnosti pro údržbu

Pevně doufáme, že podzimní konferenci uskutečníme, nahradíme si jarní výpadek a sejdeme se v hojném počtu v tradičních prostorách Konferenčního centra Akademie věd ČR na zámku Liblice.

Zaslané přihlášky na jarní TOP 2020 není potřeba stornovat a vypisovat nové. Přihlášky vám automaticky převedeme na podzimní termín.

Na konferenci máte také možnost:

  • vystavovat – prezentovat výrobky, postupy, služby – získat kontakty
  • být partnerem –  mít logo firmy umístěné v partnerské sekci v materiálech konferenčního semináře a v přednáškovém sále
  • navázat nové kontakty při neformálním večerním programu